[in trang]

Thành lập Hiệp hội vận tải ô tô Đồng Nai

17-12-12

Ngày 28-9, Ban Vận động thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đại hội thành lập nhiệm kỳ I (2012-2017).


Hiệp hội Vận tải ô tô Đồng Nai (DONATA) có địa chỉ số 994, xa lộ Hà Nội, khu phố 2, phường Bình Đa (TP. Biên Hòa) là tổ chức nghề nghiệp tập hợp các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải bằng ô tô hoặc liên quan đến ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hiệp hội sẽ liên kết các hội viên, đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng phục vụ, hiệu quả sản xuất; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; làm cầu nối với cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động vận tải ô tô, góp phần ổn định và lành mạnh hóa hoạt động giao thông vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh.

Tại đại hội thành lập, Ban vận động đã thông qua dự thảo điều lệ và phương hướng hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ I (2012-2017). Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành gồm 5 thành viên do ông Trần Phước Anh, Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Sonadezi làm Chủ tịch.