[in trang]

PHIẾU KHẢO SÁT VÀ TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐƯỜNG BỘ

08-02-22


HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM ĐỀ NGHỊ CÁC HIỆP HỘI CƠ SỞ, CÁC CHI HỘI VÀ HỘI VIÊN THAM GIA PHIẾU KHẢO SÁT VÀ TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐƯỜNG BỘ THEO ĐƯỜNG LINK SAU:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0qKRv19cdYu0NTqOKaCQOQZsi5PVKoZQznci_HIug_sSGVA/viewform

TRÂN TRỌNG.