[in trang]

Thành lập Hiệp hội Vận tải ôtô tỉnh Bình Định

09-05-12

Thành lập Hiệp hội Vận tải ôtô tỉnh Bình Định tổ chức đại hội thành lập Hiệp hội nhiệm kỳ I (5 năm từ 2012-2017).


Ngày 14/4 vừa qua, Ban vận động thành lập Hiệp hội Vận tải ôtô tỉnh Bình Định tổ chức đại hội thành lập Hiệp hội nhiệm kỳ 2012-2017.

Hiệp hội tập hợp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trong ngành Vận tải ô tô; tạo điều kiện liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế, kỹ thuật, nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; tuyên truyền và triển khai thực hiện pháp luật giao thông đến các hội viên; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; giúp cơ quan Nhà nước tuyên truyền hướng dẫn thi hành luật pháp và đề xuất phản ánh những vấn đề bất cập với các cơ quan quản lý Nhà nước, góp phần xây dựng cơ chế, chính sách…

Đại hội đã thông qua chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ 2012-2017 và bầu Ban chấp hành với 3 thành viên. Ông Phan Chánh, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Bình Định được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội.