Quyết định Tin tức mới nhất - www.hiephoivantai.com http://www.hiephoivantai.vn/ en Quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương là Quỹ của Nhà nước, có tư cách pháp nhân... Quỹ có tên giao dịch tiếng Anh là: Vietnam National Road Maintenance Fund (viết tắt: VNRMF) http://hiephoivantaioto.vn/news/quy-dinh-co-cau-to-chuc-va-quy-che-hoat-dong-cua-hoi-dong-quan-ly-quy-bao-tri-duong-bo-trung-uong/ct-1148 Mon, 13 Jul 2020 08:26:43 GMT Quyết định 1782/BGTVT-KHCN V/v thực hiện Quyết định 15/2005/QĐ-BGTVT "Thực hiện Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm Quyết định 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, công tác cải tạo xe cơ giới đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã xảy ra tình trạng cải tạo tăng kích thước thùng chở hàng của ô tô (ô tô tải thông thường, ô tô tải tự đổ) so với thiết kế của nhà sản xuất để chở hàng vượt quá tải trọng thiết kế, gây hư hỏng nghiêm trọng đến cầu, đường bộ, gây mất an toàn giao thông." http://hiephoivantaioto.vn/news/quyet-dinh-1782-bgtvt-khcn/ct-1056 Mon, 13 Jul 2020 08:26:43 GMT Quyết định 513/QĐ-BGTVT Phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch,cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông http://hiephoivantaioto.vn/news/quyet-dinh-513-qd-bgtvt/ct-1009 Mon, 13 Jul 2020 08:26:43 GMT Quyết định 1207/QĐ-BGTVT VỀ VIỆC SỬ DỤNG GIẤY PHÉP LÁI XE BẰNG VẬT LIỆU PET. http://hiephoivantaioto.vn/news/quyet-dinh-1207-qd-bgtvt/ct-1007 Mon, 13 Jul 2020 08:26:43 GMT Quyết định 280/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020 http://hiephoivantaioto.vn/news/quyet-dinh-280-qd-ttg/ct-1006 Mon, 13 Jul 2020 08:26:43 GMT Quyết định số 07/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô” ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007; “Quy định về vận tải khách bằng taxi” ban hành kèm theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải http://hiephoivantaioto.vn/news/quyet-dinh-so-07-qd-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai/ct-957 Mon, 13 Jul 2020 08:26:43 GMT Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế Về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2011, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế http://hiephoivantaioto.vn/news/quyet-dinh-so-16-2011-qd-ubnd-cua-ubnd-tinh-thua-thien-hue/ct-945 Mon, 13 Jul 2020 08:26:43 GMT Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang Ban hành về Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước ở địa phương trong lĩnh vực giao thông vận tải http://hiephoivantaioto.vn/news/quyet-dinh-so-26-2011-qd-ubnd-cua-ubnd-tinh-an-giang/ct-942 Mon, 13 Jul 2020 08:26:43 GMT Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội http://hiephoivantaioto.vn/news/quyet-dinh-so-46-2011-qd-ubnd-cua-ubnd-tp-ha-noi/ct-940 Mon, 13 Jul 2020 08:26:43 GMT Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội http://hiephoivantaioto.vn/news/quyet-dinh-so-44-2011-qd-ubnd-cua-ubnd-tp-ha-noi/ct-941 Mon, 13 Jul 2020 08:26:43 GMT Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội http://hiephoivantaioto.vn/news/quyet-dinh-so-47-2011-qd-ubnd-cua-ubnd-tp-ha-noi/ct-939 Mon, 13 Jul 2020 08:26:43 GMT Quýêt định 02/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô trong đô thị và điều kiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa http://hiephoivantaioto.vn/news/quyet-dinh-02-2012-qd-ubnd/ct-938 Mon, 13 Jul 2020 08:26:43 GMT Quyết định 03/2012/QĐ-UBND Về việc công bố số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang http://hiephoivantaioto.vn/news/quyet-dinh-03-2012-qd-ubnd/ct-936 Mon, 13 Jul 2020 08:26:43 GMT Quyết định 09/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định về cơ chế ưu đãi trong hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa http://hiephoivantaioto.vn/news/quyet-dinh-09-2012-qd-ubnd/ct-935 Mon, 13 Jul 2020 08:26:43 GMT