Thông tư Tin tức mới nhất - www.hiephoivantai.com http://www.hiephoivantai.vn/ en Thông tư 16/2010/TT-BGTVT Thông tư 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Bộ GTVT về nhượng quyền khai thác tại cảng hàng không http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-tu-16-2010-tt-bgtvt/ct-1157 Sun, 15 Dec 2019 01:11:50 GMT Thông tư 197/2012/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-tu-197-2012-tt-btc/ct-1153 Sun, 15 Dec 2019 01:11:50 GMT Thông tin 17/2012/TT-BGTVT BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ” http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-tin-17-2012-tt-bgtvt/ct-1061 Sun, 15 Dec 2019 01:11:50 GMT Thông tư số 10/2012/TT-BGTVT Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-tu-so-10-2012-tt-bgtvt/ct-1052 Sun, 15 Dec 2019 01:11:50 GMT Thông tư 73/2012/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-tu-73-2012-tt-btc/ct-1045 Sun, 15 Dec 2019 01:11:50 GMT Thông tư 83/2012/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-tu-83-2012-tt-btc/ct-995 Sun, 15 Dec 2019 01:11:50 GMT Thông tư số 10/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-tu-so-10-2010-tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai/ct-952 Sun, 15 Dec 2019 01:11:50 GMT Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với phương tiện phi thương mại http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-tu-so-18-2010-tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai/ct-951 Sun, 15 Dec 2019 01:11:50 GMT Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải Quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-tu-so-24-2010-tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai/ct-950 Sun, 15 Dec 2019 01:11:50 GMT Thông tư số 03/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ GTVT “Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ” http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-tu-so-03-2011-tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai/ct-949 Sun, 15 Dec 2019 01:11:50 GMT Thông tư số 24/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 258/1998/TT-BGTVT ngày 18 tháng 8 năm 1998 hướng dẫn thực hiện Nghị định thư của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Trung Quốc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa; Thông tư số 10/2006/TT-BGTVT ngày 1 tháng 11 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng Gia Campuchia http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-tu-so-24-2011-tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai/ct-947 Sun, 15 Dec 2019 01:11:50 GMT Thông tư số 37/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005, Quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới ban hành kèm theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BGTVT ngày 23/09/2005, Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/06/2009 quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-tu-so-37-2011-tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai/ct-946 Sun, 15 Dec 2019 01:11:50 GMT Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-tu-so-39-2011-tt-bgtvt-cua-bo-giao-thong-van-tai/ct-943 Sun, 15 Dec 2019 01:11:50 GMT Thông tư 10/2012/TT-BGTVT QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE TRÊN ĐƯỜNG BỘ http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-tu-10-2012-tt-bgtvt/ct-929 Sun, 15 Dec 2019 01:11:50 GMT THÔNG TƯ Số: 06/2012/TT- BGTVT ngày 08 tháng 03 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-tu-so-06-2012-tt-bgtvt-ngay-08-thang-03-nam-2012-cua-bo-giao-thong-van-tai/ct-919 Sun, 15 Dec 2019 01:11:50 GMT Thông tư 63/2012/TT-BTC SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG TRONG CÁC BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-tu-63-2012-tt-btc/ct-908 Sun, 15 Dec 2019 01:11:50 GMT