Tin của hiệp hội cơ sở Tin tức mới nhất - www.hiephoivantai.com http://www.hiephoivantai.vn/ en Đại hội Hiệp hội vận tải ô tô Gia Lai lần thứ II Ngày 29 tháng 11 năm 2012 Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2012 - 2017. http://hiephoivantaioto.vn/news/dai-hoi-hiep-hoi-van-tai-o-to-gia-lai-lan-thu-ii/ct-1156 Tue, 21 May 2024 04:50:08 GMT Thành lập Hiệp hội vận tải ô tô Đồng Nai Ngày 28-9, Ban Vận động thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đại hội thành lập nhiệm kỳ I (2012-2017). http://hiephoivantaioto.vn/news/thanh-lap-hiep-hoi-van-tai-o-to-dong-nai/ct-1155 Tue, 21 May 2024 04:50:08 GMT Thành lập Hiệp hội vận tải ô tô Yên Bái Sáng 11/8, Ban vận động thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội vận tải ô tô Yên Bái lần thứ nhất. http://hiephoivantaioto.vn/news/thanh-lap-hiep-hoi-van-tai-o-to-yen-bai/ct-1154 Tue, 21 May 2024 04:50:08 GMT Đại hội thành lập HH VTOT tỉnh Ninh Bình Ngày 26 tháng 6 năm 2012, Đại hội lần thứ nhất, thành lập Hiệp hội Vận tải ôtô tỉnh Ninh Bình đã thành công tốt đẹp; Đây là Hiệp hội cơ sở thứ 45 trực thuộc Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam. http://hiephoivantaioto.vn/news/dai-hoi-thanh-lap-hh-vtot-tinh-ninh-binh/ct-1105 Tue, 21 May 2024 04:50:08 GMT Đại hội thành lập HH VTOT Hải Dương http://hiephoivantaioto.vn/news/dai-hoi-thanh-lap-hh-vtot-hai-duong/ct-1090 Tue, 21 May 2024 04:50:08 GMT HH VTHH TP HCM Kiến nghị của Hiệp hội VT Hàng hoá TP.HCM về Thông tư 90/2004/BTC Kiến nghị sửa đổi một số nội dung chưa phù hợp trong quy định về “ vé tháng” tại Thông tư 90/2004/BTC của Bộ Tài Chính ngày 7/9/2004 http://hiephoivantaioto.vn/news/kien-nghi-cua-hiep-hoi-vt-hang-hoa-tp-hcm-ve-thong-tu-90-2004-btc/ct-1064 Tue, 21 May 2024 04:50:08 GMT Đại hội lần thứ Nhất Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Ninh Sáng 30- 5, Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2012- 2017. http://hiephoivantaioto.vn/news/dai-hoi-lan-thu-nhat-hiep-hoi-van-tai-o-to-tinh-bac-ninh/ct-1008 Tue, 21 May 2024 04:50:08 GMT VPHH Đại hội thành lập HH VTOT Bắc Giang Ngày 07/01/2012, Hiệp hội vận tải ô tô Bắc Giang chính thức được thành lập http://hiephoivantaioto.vn/news/dai-hoi-thanh-lap-hh-vtot-bac-giang/ct-974 Tue, 21 May 2024 04:50:08 GMT Đại hội thành lập Hiệp hội vận tải ô tô Tiền Giang Ngày 12/3, Hiệp Hội vận tải ô tô Tiền Giang chính thức đại hội ra mắt Ban chấp hành, Ban kiểm tra của Hiệp hội http://hiephoivantaioto.vn/news/dai-hoi-thanh-lap-hiep-hoi-van-tai-o-to-tien-giang/ct-973 Tue, 21 May 2024 04:50:08 GMT ĐẠI HỘI HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ THÁI NGUYÊN NHIỆM KỲ II Tăng cường hợp tác – liên kết, xây dựng mô hình SXKD mới, Phát triển hội viên, xây dựng hiệp hội vững mạnh. http://hiephoivantaioto.vn/news/dai-hoi-hiep-hoi-van-tai-o-to-thai-nguyen-nhiem-ky-ii/ct-964 Tue, 21 May 2024 04:50:08 GMT Thành lập Hiệp hội Vận tải ôtô tỉnh Bình Định Thành lập Hiệp hội Vận tải ôtô tỉnh Bình Định tổ chức đại hội thành lập Hiệp hội nhiệm kỳ I (5 năm từ 2012-2017). http://hiephoivantaioto.vn/news/thanh-lap-hiep-hoi-van-tai-oto-tinh-binh-dinh/ct-924 Tue, 21 May 2024 04:50:08 GMT