DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

Stt

Họ và tên

Chức vụ tại Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

Đơn vị công tác

1

Trần Thanh An

Ủy viên Ban Chấp hành

Hiệp hội Vận tải ô tô Quảng Nam

2

Đinh Văn Ba

Ủy viên Ban Chấp hành

Hiệp hội Vận tải ô tô Đà Nẵng

3

Phan Thanh Bình

Ủy viên Ban Chấp hành

Hiệp hội Vận tải ô tô Bến Tre

4

Trần Quang Bình

Ủy viên Ban Thường vụ

Vụ Vận tải - Tổng Cục đường bộ Việt Nam

5

Phạm Hữu Chiến

Ủy viên Ban Chấp hành

Công ty CP Bến xe Huế - HH Bến xe khách

6

Đinh Nam Dinh

Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ

HTX Vận tải số 9 TP.HCM

7

Nguyễn Ngọc Dũng

Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ

Hiệp hội các doanh nghiệp vận tải và QLBX phía Bắc

8

Nguyễn Văn Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành

Công ty TNHH MTV TM XNK Khải Lâm - Lạng Sơn

9

Hồ Quang Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành

Công ty CP Đầu tư Vinamotor (Công ty 14 - Hà Nội)

10

Lại Anh Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành

Công ty CP Bến xe Hải Phòng

11

Ngô Văn Định

Ủy viên Ban Chấp hành

Công ty Cổ phần khai thác Bến xe - DVVT Khánh Hòa

12

Đỗ Minh Đức

Ủy viên Ban Chấp hành

HTX Vận tải ô tô Số 1 - Cao Bằng

13

Vũ Đạo Giang

Ủy viên Ban Chấp hành

Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nam

14

Phan Minh Giàu

Ủy viên Ban Chấp hành

Hiệp hội Vận tải tỉnh Long An

15

Lưu Huy Hà

Ủy viên Ban Chấp hành

Công ty Cổ phần Hoàng Hà - Thái Bình

16

Nguyễn Mạnh Hà

Ủy viên Ban Chấp hành

Công ty CP Thương mại và Vận tải Hà Lan

17

Nguyễn Hồng Hải

Ủy viên Ban Chấp hành

Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai

18

Tô Văn Hiệp

Ủy viên Ban Thường vụ

Công ty CP Sài Gòn Ship Đà Nẵng - Hiệp hội Vận tải hàng hóa Đường bộ Đà Nẵng

19

Đỗ Xuân Hoa

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Ủy viên Ban Thường vụ

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

20

Lê Viết Hoàng

Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ

Công ty CP Bến xe Đà Nẵng - HH Bến xe khách

21

Nguyễn Văn Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ

HTX Dịch vụ Vận tải Thương mại Sông Lam - Nghệ An

22

Nguyễn Văn Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành

Công ty CP Vận chuyển Việt Nam - Bình Dương

23

Nguyễn Công Hùng

Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ

Công ty CP Mai Linh Miền Bắc - HH Taxi Hà Nội

24

Nguyễn Quang Huống

Ủy viên Ban Thường vụ

Công ty CP bến xe Tàu phà Cần Thơ

25

Tạ Long Hỷ

Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam - Taxi VinaSun TP.HCM

26

Lê Tiến Khánh

Ủy viên Ban Chấp hành

Công ty CP ô tô Phú Thọ

27

Trần Văn Lâm

Ủy viên Ban Chấp hành

HTX Vận tải - Du lịch Trường Sơn - HH Xe khách TP.HCM

28

Đoàn Đức Lập

Ủy viên Ban Chấp hành

Công ty TNHH Vận tải ô tô Gia Lai

29

Trịnh Văn Lo

Ủy viên Ban Chấp hành

Hiệp hội Vận tải ô tô Tây Ninh

30

Đào Việt Long

Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng phòng Sở GTVT Hà Nội

31

Nguyễn Xuân Lộc

Ủy viên Ban Chấp hành

HTX Vận tải ô tô Thành Tuyên - Tuyên Quang

32

Lê Xuân Long

Ủy viên Ban Thường vụ

Công ty CP Vận tải ô tô Thanh Hóa

33

Nguyễn Văn Long

Ủy viên Ban Chấp hành

Công ty CP Xe khách Thừa Thiên Huế

34

Lê Đình Long

Ủy viên Ban Chấp hành

Hiệp hội Vận tải ô tô Hải Dương

35

Tăng Thị Thu Lý

Ủy viên Ban Thường vụ

Tổng Cơ khí GTVT Sài Gòn

36

Nguyễn Xuân Mai

Ủy viên Ban Chấp hành

HTX Giao thông vận tải Yên Thế - Bắc Giang

37

Nguyễn Văn Mạnh

Ủy viên Ban Chấp hành

Công ty CP bến xe Tàu phà Cần Thơ

38

Nguyễn Quốc Mạnh

Ủy viên Ban Thường vụ

Công ty CP Vận tải ô tô Điện Biên

39

Phạm Văn Mạnh

Ủy viên Ban Thường vụ

HTX Vận tải HH HK Cư Mil - HH Đắk Lắk

40

Trương Quang Mẫn

Ủy viên Ban Thường vụ

Công ty CP Tập đoàn Mai Linh

41

Trần Đức Nghĩa

Ủy viên Ban Chấp hành

Công ty TNHH Quốc tế DELTA

42

Lê Hoàng Ngon

Ủy viên Ban Chấp hành

Hiệp hội Vận tải ô tô Cà Mau

43

Huỳnh Văn Nguyện

Ủy viên Ban Chấp hành

Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Tiền Giang

44

Bùi Văn Quản

Ủy viên Ban Chấp hành

Công ty TNHH TM Vận tải Vinh Quản - Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM

45

Nguyễn Huy Quang

Ủy viên Ban Thường vụ

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội

46

Vũ Quang

Ủy viên Ban Thường vụ

Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Thái Bình

47

Nguyễn Văn Quyền

Chủ tịch

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

48

Bùi Sinh Quyền

Ủy viên Ban Chấp hành

Hiệp hội Vận tải Hà Nội

49

Nguyễn Lương Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành

Công ty CP Xe khách Sơn La

50

Nguyễn Văn Tâm

Ủy viên Ban Chấp hành

Công ty CP Vận tải Thủy Bộ Yên Bái

51

Nguyễn Văn Thạc

Ủy viên Ban Chấp hành

Công ty CP Vận tải Nam Trực - Nam Định

52

Nguyễn Hữu Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành

Hiệp hội Vận tải ô tô Lâm Đồng

53

Trần Minh Thành

Ủy viên Ban Chấp hành

Công ty CP Bến xe Nghệ An - HH Bến xe khách

54

Kiều Nam Thành

Ủy viên Ban Thường vụ

Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông - TP.HCM

55

Lê Bá Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành

HTX cơ khí Vận tải ô tô Quảng Bình

56

Lê Minh Thế

Ủy viên Ban Chấp hành

Công ty CP Vận tải ô tô số 4 Ninh Bình

57

Trần Ngọc Thọ

Ủy viên Ban Chấp hành

Công ty TNHH DVVT Trung Việt - Bà Rịa Vũng Tàu

58

Nguyễn Trọng Thông

Ủy viên Ban Chấp hành

Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng Hà Nội

59

Tạ Công Thuận

Ủy viên Ban Chấp hành

Công ty TNHH TM Điện tử Vinh Hiển - TP.HCM

60

Trần Văn Thuyết

Ủy viên Ban Chấp hành

Công ty CP Vận tải ô tô Quảng Ninh - Hiệp hội Quảng Ninh

61

Lê Văn Tiến

Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ

Công ty TNHH Vận tải - TM Hà Anh; Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Đường bộ Hải Phòng

62

Lê Trung Tín

Ủy viên Ban Chấp hành

HTX Vận tải cơ giới Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam HK Tây Nguyên - Kon Tum

63

Lê Trung Tính

Ủy viên Ban Chấp hành

Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách liên tỉnh và du lịch TP.HCM

64

Nguyễn Anh Toàn

Ủy viên Ban Thường vụ

Công ty CP Bến xe Hà Nội - HH Bến xe khách

65

Giang Minh Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành

HTX VT - DV - DL Đại Việt - Hiệp hội xe khách TP.HCM

66

Hồ Văn Tùng

Ủy viên Ban Chấp hành

Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Du lịch Hải Vân - Đà Nẵng

67

Nguyễn Tiến Vinh

Ủy viên Ban Thường vụ

Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Thái Nguyên

68

Nguyễn Ngọc Xuân

Ủy viên Ban Thường vụ

HTX Vận tải Thủy bộ Đoàn Kết - An Giang

69

Nguyễn Ngọc Xuân

Ủy viên Ban Chấp hành

Công ty Vận tải Quang Châu - TP.HCM

70

Đỗ Đăng Yên

Ủy viên Ban Chấp hành

Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Ninh