050 /HHVT-TV V/v Đề nghị xem xét kết luận thanh tra.
22-07
Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 33/BC-CTY ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Công ty cổ phần...
Tin nhiều người quan tâm
Đại hội thành lập HH VTOT tỉnh Ninh Bình
07-2012
Ngày 26 tháng 6 năm 2012, Đại hội lần thứ nhất, thành lập Hiệp hội Vận tải ôtô tỉnh Ninh Bình đã thành công tốt đẹp; Đây là Hiệp hội cơ sở thứ 45 trực thuộc Hiệp hội Vận tải ôtô...