Văn phòng Chính phủ trả lời kiến nghị của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam
12-2013
Sửa đổi, bổ sung Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 về Quỹ Bảo trì đường bộ
Tin nhiều người quan tâm
Đại hội thành lập HH VTOT tỉnh Ninh Bình
07-2012
Ngày 26 tháng 6 năm 2012, Đại hội lần thứ nhất, thành lập Hiệp hội Vận tải ôtô tỉnh Ninh Bình đã thành công tốt đẹp; Đây là Hiệp hội cơ sở thứ 45 trực thuộc Hiệp hội Vận tải ôtô...