Báo cáo Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2015....
15-06
Báo cáo Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
Tin nhiều người quan tâm
Đại hội thành lập HH VTOT tỉnh Ninh Bình
07-2012
Ngày 26 tháng 6 năm 2012, Đại hội lần thứ nhất, thành lập Hiệp hội Vận tải ôtô tỉnh Ninh Bình đã thành công tốt đẹp; Đây là Hiệp hội cơ sở thứ 45 trực thuộc Hiệp hội Vận tải ôtô...