Số: 055 /VPHH V/v Phúc đáp văn bản số 8239/BGTVT tham gia ý kiến
07-08
Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 8329/BGTVT-VT ngày 10 tháng 7 năm 2014 đề nghị tham gia...
Tin nhiều người quan tâm
Đại hội thành lập HH VTOT tỉnh Ninh Bình
07-2012
Ngày 26 tháng 6 năm 2012, Đại hội lần thứ nhất, thành lập Hiệp hội Vận tải ôtô tỉnh Ninh Bình đã thành công tốt đẹp; Đây là Hiệp hội cơ sở thứ 45 trực thuộc Hiệp hội Vận tải ôtô...