Quyết định rss
Quyết định 1782/BGTVT-KHCN
06-2012
V/v thực hiện Quyết định 15/2005/QĐ-BGTVT "Thực hiện Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ...
Quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương
10-2012
Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương là Quỹ của Nhà nước, có tư cách pháp nhân... Quỹ có tên giao dịch tiếng Anh là: Vietnam National Road Maintenance... 

Quyết định 513/QĐ-BGTVT
06-2012
Phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch,cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông 

Quyết định 1207/QĐ-BGTVT
05-2012
VỀ VIỆC SỬ DỤNG GIẤY PHÉP LÁI XE BẰNG VẬT LIỆU PET. 

Quyết định 280/QĐ-TTg
05-2012
Phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020  

Quyết định số 07/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
05-2012
Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô” ban hành kèm theo... 

Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế
05-2012
Về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2011, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang
05-2012
Ban hành về Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước ở địa phương trong lĩnh vực giao thông vận tải 

Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội
05-2012
Về việc thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hà... 

Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội
05-2012
Về việc thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội
05-2012
Về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Xem theo ngày :