Thông tư rss
Thông tin 17/2012/TT-BGTVT
06-2012
BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ”
Thông tư 16/2010/TT-BGTVT
12-2012
Thông tư 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Bộ GTVT về nhượng quyền khai thác tại cảng hàng không 

Thông tư 197/2012/TT-BTC
12-2012
Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện  

Thông tư số 10/2012/TT-BGTVT
06-2012
Quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ 

Thông tư 73/2012/TT-BTC
06-2012
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ 

Thông tư 83/2012/TT-BTC
05-2012
Hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số... 

Thông tư số 10/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
05-2012
Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ 

Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
05-2012
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa... 

Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
05-2012
Quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 

Thông tư số 03/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
05-2012
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ GTVT “Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải... 

Thông tư số 24/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
05-2012
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 258/1998/TT-BGTVT ngày 18 tháng 8 năm 1998 hướng dẫn thực hiện Nghị định thư của Bộ Giao thông vận tải... 

Xem theo ngày :