Tin của hiệp hội cơ sở rss
Đại hội thành lập HH VTOT tỉnh Ninh Bình
07-2012
Ngày 26 tháng 6 năm 2012, Đại hội lần thứ nhất, thành lập Hiệp hội Vận tải ôtô tỉnh Ninh Bình đã thành công tốt đẹp;...
Đại hội Hiệp hội vận tải ô tô Gia Lai lần thứ II
12-2012
Ngày 29 tháng 11 năm 2012 Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2012 - 2017. 

Thành lập Hiệp hội vận tải ô tô Đồng Nai
12-2012
Ngày 28-9, Ban Vận động thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đại hội thành lập nhiệm kỳ I (2012-2017). 

Thành lập Hiệp hội vận tải ô tô Yên Bái
12-2012
Sáng 11/8, Ban vận động thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội vận tải ô tô Yên Bái lần thứ nhất.  

Kiến nghị của Hiệp hội VT Hàng hoá TP.HCM về Thông tư 90/2004/BTC
06-2012
Kiến nghị sửa đổi một số nội dung chưa phù hợp trong quy định về “ vé tháng” tại Thông tư 90/2004/BTC của Bộ Tài Chính ngày 7/9/2004 

Đại hội lần thứ Nhất Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Ninh
06-2012
Sáng 30- 5, Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2012- 2017.  

Đại hội thành lập HH VTOT Bắc Giang
05-2012
Ngày 07/01/2012, Hiệp hội vận tải ô tô Bắc Giang chính thức được thành lập 

Đại hội thành lập Hiệp hội vận tải ô tô Tiền Giang
05-2012
Ngày 12/3, Hiệp Hội vận tải ô tô Tiền Giang chính thức đại hội ra mắt Ban chấp hành, Ban kiểm tra của Hiệp hội 

ĐẠI HỘI HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ THÁI NGUYÊN NHIỆM KỲ II
05-2012
Tăng cường hợp tác – liên kết, xây dựng mô hình SXKD mới, Phát triển hội viên, xây dựng hiệp hội vững mạnh. 

Thành lập Hiệp hội Vận tải ôtô tỉnh Bình Định
05-2012
Thành lập Hiệp hội Vận tải ôtô tỉnh Bình Định tổ chức đại hội thành lập Hiệp hội nhiệm kỳ I (5 năm từ 2012-2017). 

Xem theo ngày :