Văn bản của Hiệp hội rss
Số: 054 /HHVT-TV V/v Tiếp tục kiến nghị xem xét Kết luận thanh tra...
08-2014
Sau khi nhận được báo cáo của Hiệp hội Bến xe khách và Công ty CP Bến xe-tầu phà Cần Thơ, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam có văn bản 050/HHVT-TV ngày... 

Công văn 002/HHVT-TV
01-2014
Đề nghị nhắc nhở các doanh nghiệp hội viên thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và các tiêu chuẩn dịch vụ 

Báo cáo và kiến nghị gửi Bộ trưởng Bộ GTVT
07-2013
Ngày 13 tháng 7 năm 2013 Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã tổ chức Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2013. Tổng hợp các... 

DỰ KIẾN PHÂN CÔNG Nhiệm vụ các Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam
07-2013
PHÂN CÔNG Nhiệm vụ các Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam  

Xem theo ngày :