031/HHVT-TV

Thứ Ba, 26/04/2016, 12:12

V/v Kiến nghị Thủ tướng giải quyết khó khăn cho DN vận tải ô tô phát triển

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 

Số:031/HHVT-TV

V/v Kiến nghị Thủ tướng giải quyết khó khăn cho DN vận tải ô tô phát triển

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016

                       Kính gửi: Thủ tướng Chính Phủ

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vận tải ô tô hoạt động đúng quy định của pháp luật. Đồng thời phát triển mạnh mẽ và bền vững. Đóng góp xứng đáng vào nền kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam xin kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ những khó khăn sau:

1. Về quản lý giá cước vận tải

Giá cước vận tải ô tô không do nhà nước quy định, phải để cho thị trường tự điều chỉnh. Các đơn vị vận tải ô tô chỉ thực hiện kê khai giá cước với Sở Tài chính địa phương và thông báo công khai với khách hàng. Nhà nước không can thiệp quá sâu, không gây phiền hà cho doanh nghiệp khi thực hiện kê khai giá không áp đặt và duyệt giá cước vận tải. Nhà nước không gắn việc kê khai gia để cản trở sự kinh doanh bình thường của đơn vị vận tải như: không cấp phép (phù hiệu) khi không kê khai lại giá.

2. Về phí đường bộ trên các tuyến đường BOT

Nhà nước nên xem xét lại giá phí đường BOT, cự ly các trạm BOT để phù hợp với sức chịu đựng của người dân và đúng với quy định hiện hành. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào thu phí để: Giảm thời gian chờ đợi, tăng tốc độ lưu thông, giảm chi phí vận tải khi phải dừng lại nhiều trạm BOT…

3. Về phát triển các sàn giao dịch vận tải

Để giảm xe chạy rỗng, nâng cao hiệu quả vận tải, Logictics, tạo sự minh bạch về giá cước, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nhiều sàn vận tải.

Kiến nghị có cơ chế chính sách: tạo vốn cho sàn vận tải. Bắt buộc các chủ hàng có khối lượng hàng hóa, có cự ly vận chuyển xa trên 500 km, sử dụng nguồn vốn ngân sách thuê vận tải phải qua các sàn vận tải để đấu thầu, đấu giá.

4. Về sửa đổi bổ sung Nghị định 86/2014 ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh các nội dung theo hướng sau:

- Xóa bỏ cơ chế “xin cho” trong việc chấp thuận doanh nghiệp tham gia kinh doanh vận tải, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giảm các thủ tục phiền hà cho xe vào hoạt động theo tuyến cố định đã được quy hoạch chi tiết;

- Xóa bỏ nạn “đầu gấu” trong kinh doanh vận tải.

- Tạo thuận lợi cho người dân nhanh chóng có cự ly gần nhất để tới bến xe.

Kiến nghị: Duy trì và phát triển thêm các bến xe tại các trung tâm khu dân cư (theo quy hoạch) không quy hoạch vị trí bến xe ra ngoại ô thành phố xa khu dân cư.

-   Nâng cao điều kiện kinh doanh của loại hình vận tải theo hợp đồng, vận tải du lịch để ngăn chặn tiế tới xóa bỏ nạn “bến cóc” “xe dù”.

-   Quản lý chặt chẽ và đưa ra điều kiện kinh doanh của loại hình Taxi Uber, Grab để tạo kinh doanh bình đẳng giữa các loại hình vận tải taxi.

-   Tạo điều kiện tích tụ sản xuất, hình thành các doanh nghiệp mạnh đủ sức hội nhập và cạnh tranh với các doanh nghiệp trong khu vực ASEAN và GMS.

Trên đây là những kiến nghị chính lớn, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kính mong Thủ tướng xem xét chỉ đạo các Bộ, ngành giải quyết.

           Xin chân thành cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:

-   Như trên,

-   Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa,

-   Văn phòng Chính phủ,

-   Bộ Giao thông vận tải,

-   Bộ Tài chính,

-   VCCI.

-   Web Hiệp hội,

-   Lưu VPHH.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 facebook
Xem theo ngày: