Công văn số 02/CV-HHVT ngày 18/1/2022 V/v Đề nghị lùi thời gian thực hiện "Trang bị và sd thiết bị GSHT thời gian và quãng đường học lái xe...."

Thứ Tư, 19/01/2022, 08:25

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            VIỆT NAM                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /CV – HHVT                                     Hà Nội, ngày 18   tháng 01 năm 2022

V/v: Đề nghị lùi thời gian thực hiện “Trang bị và

sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường

học lái xe trên đường của học viên để đào tạo lái xe”

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

 

Theo quy định tại Khoản 12, Điều 2 của Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT, ngày 21 tháng 01 năm 2021 sửa đổi bổ sung một số điểu của Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, theo đó tại Khoản 2, Điều 47 (điều khoản chuyển tiếp) quy định “Cơ sở đào tạo lái xe “Trang bị và sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 01/01/2022”; “Trang bị và sử dụng Cabin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 01/7/2022”. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid 19 bùng phát ở nước ta từ đầu năm 2020 đến nay nên hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, lảm ảnh hưởng trực tiếp đến việc tuyển sinh, đào tạo, đời sống của cán bộ giáo viên các cơ sở đào tạo, đồng thời cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất, lắp ráp thiết bị, thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm theo QCVN 105: 2020/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

Theo báo cáo của Chi hội Đào tạo – Sát hạch lái xe, đến nay trên cả nước mới chỉ có duy nhất 01 doanh nghiệp có sản phẩm đã đưa đi thử nghiệm và chứng nhận hợp quy vào giữa tháng 01/2022 để cung cấp cho các cơ sở đào tạo lái xe, đồng thời đến nay vẫn chưa có cơ sở đào tạo lái xe nào lắp thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên. Như vậy,theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ thì các cơ sở đào tạo lái xe sẽ bị đình chỉ tuyển sinh và bị xử lý hành vi vi phạm hành chính từ ngày 01/01/2022 do chưa lắp thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ các cơ sở đào tạo lái xe ô tô phục hồi hoạt động sau thời gian dài tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh Covid 19 (trung bình từ 05 – 07 tháng), đồng thời đảm bảo có đủ thời gian để các cở đào tạo chuẩn bị kinh phí và thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư mua sắm thiết bị, mặt khác cũng đảm bảo thời gian cho các đơn vị sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, đưa sản phẩm đi thử nghiệm, chứng nhận hợp quy trước khi cung cấp cho các cơ sỏ đào tạo lái xe và cũng để tránh độc quyền cung cấp thiết bị trên thị trường.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét giải quyết một số nội dung sau đây:

1) Xem xét cho lùi thời hạn lắp đặt và sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên đến hết ngày 30/6/2022, để có thêm các đơn vị có sản phẩm được công nhận hợp quy, các đơn vị sử dụng thiết bị có thời gian tổ chức đấu thầu, xem xét lựa chọn sản phẩm phù hợp về chất lượng và giá cả và chạy thử, vì đây là sản phẩm hoàn toàn mới, có hàm lượng công nghệ rất cao.

2) Có hướng dẫn cụ thể để các Sở Giao thông vận tải trong cả nước cùng thống nhất thực hiện đối với số học viên học tại các cơ sở đào tạo trong thời gian chuyển tiếp trước và sau khi lắp đặt thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên và cabin học lái xe.

Rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Quý Bộ.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:                                                                                             CHỦ TỊCH

- Như kính gửi;

- Tổng cục ĐBVN (p/h);

- Chi hội ĐT – SH lái xe;                                                                                                             (Đã ký)

- Đăng Web và Zalo của Hiệp hội;

- Lưu Văn phòng Hiệp hội.                                                                                             Nguyễn Văn Quyền

 

 

 facebook
Xem theo ngày: