Cam kết của Doanh nghiệp nhằm bảo vệ động thực vật hoang dã nguy cấp

Thứ Hai, 04/03/2024, 10:23

 

TUYÊN BỐ ỦNG HỘ 

Cam kết của Doanh nghiệp nhằm bảo vệ

động thực vật hoang dã nguy cấp 

 

Tôi là: Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

 

Tôi xin cam kết làm những gì tốt nhất cho cộng đồng và cho thiên nhiên hoang dã bằng việc ủng hộ những hoạt động, những sáng kiến nhằm giảm thiểu nhu cầu đối với các sản  phẩm từ động thực vật hoang dã nguy cấp. 

Tôi tin rằng các loài động, thực vật hoang dã của thế giới rất đáng quý và cần phải được bảo vệ nhằm chống lại nạn săn trộm, buôn bán và sử dụng trái phép. Tôi ủng hộ ý tưởng cho rằng những gì tốt cho thế giới hoang dã thì cũng tốt cho cuộc sống của con người và cộng đồng doanh nghiệp. 

Qua việc ký kết vào bản tuyên bố này, tôi muốn thể hiện sự ủng hộ của mình đối với việc bảo tồn các loài động, thực vật hoang dã và cam kết: 

1. Không tham gia vào việc buôn bán, vận chuyển hay sử dụng trái phép các sản phẩm có nguồn gốc từ động thực vật hoang dã. 

2. Truyền tải thông điệp thay đổi hành vi về tiêu thụ sản phẩm có nguồn gốc các loài nguy cấp trong quy chế nội bộ của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. 

3. Phát hiện và tố giác những đối tượng buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ trái  phép động thực vật hoang dã đến cơ quan có thẩm quyền.

Tôi hiểu rằng việc ký tuyên bố này sẽ nâng cao hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp mình trong việc góp phần giảm thiểu nhu cầu sử dụng động, thực vật hoang dã và chấm dứt nạn buôn bán trái phép các giống loài hoang dã nguy cấp trên toàn thế giới.facebook
Xem theo ngày: