047/HHVT-TV Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/NĐ-CP

Thứ Hai, 13/08/2018, 10:21

Ngày 31 tháng 7 năm 2018 Bộ Giao thông vận tải đã trình Chính phủ bản dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải trong mục “Lấy ý kiến góp ý: Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật”.

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 
 
 

 


Số: 047/HHVT-TV

V/v Góp ý dự thảo Nghi định

thay thế Nghị định 86/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


 Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

 

                          Kính gửi: Các Hiệp hội cơ sở

 

Ngày 31 tháng 7 năm 2018 Bộ Giao thông vận tải đã trình Chính phủ bản dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải trong mục “Lấy ý kiến góp ý: Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật”.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (gọi tắt Hiệp hội) đề nghị các Hiệp hội cơ sở thực hiện các nội dung sau:

-       Nghiên cứu, có văn bản góp ý bản dự thảo nêu trên. Xin gửi trực tiếp cho Thường trực Tổ công tác qua hộp thư điện tử vutonghop@chinhphu.vn. Đồng thời gửi 01 bản cho Hiệp hội để tổng hợp.

-       Góp ý với Chính sách Nhà nước phải đúng quy định của Pháp luật

-       Hiệp hội cơ sở cần nắm sát tình hình Hội viên. Vận động Hội viên phải bình tĩnh, không nôn nóng trước tình hình khó khăn của vận tải ô tô hiện nay. Kịp thời phát hiện, cần thiết phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn những hoạt động tự phát quá khích như: tụ tập đông người, nhiều xe, cũng băng – rôn… gây mất trật tự an toàn giao thông, gây bất ổn xã hội.

Đề nghị Hiệp hội cơ sở báo cáo tình hình về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam trước ngày 31 tháng 8 năm 2018.

Theo địa chỉ:

Phòng 1204 Tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Fax: 024.62861421.

Email: hiephoivantaioto@yahoo.com.vn

Xin chân thành cảm ơn./.

 

 

 

Nơi nhận:

-   Như trên,

-   Bộ Giao thông vận tải (để báo cáo),

-   Đăng website Hiệp hội,

-   Lưu VPHH.

TM.BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 

 

File đính kèmhttp://hiephoivantaioto.vn/UserFiles/2018-8%20Gop%20y%20%20ND%2086.pdffacebook
Xem theo ngày: