057/HHVT-TV V/v Tổ chức vận tải hành khách

Thứ Sáu, 26/10/2018, 08:28

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản của một số doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải là hội viên của các Hiệp hội cơ sở thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (hiện đang có xe khai thác vận tải hành khách tuyến liên tỉnh cố định từ bến xe phía Bắc TP.Lạng Sơn về các tỉnh) gửi Ủy Ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan hữu quan kiến nghị được tiếp tục hoạt động tại bến xe phía bắc thành phố Lạng Sơn. Sau khi nghiên cứu kiến nghị của các đơn vị vận tải và khảo sát tình ình thực tế tại bến xe phía bắc, bến xe phía nam, gặp gỡ và làm việc với một số doanh nghiệp hợp tác xã có đơn kiến nghị nêu trên Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam có ý kiến như sau:

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 
 
 

 


Số: 057/HHVT-TV

V/v  Tổ chức vận tải hành khách

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


 Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

                        

 

 

 

 

             

 

Kính gửi: Ủy Ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

 

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản của một số doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải là hội viên của các Hiệp hội cơ sở thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (hiện đang có xe khai thác vận tải hành khách tuyến liên tỉnh cố định từ bến xe phía Bắc TP.Lạng Sơn về các tỉnh) gửi Ủy Ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan hữu quan kiến nghị được tiếp tục hoạt động tại bến xe phía bắc thành phố Lạng Sơn. Sau khi nghiên cứu kiến nghị của các đơn vị vận tải và khảo sát tình ình thực tế tại bến xe phía bắc, bến xe phía nam, gặp gỡ và làm việc với một số doanh nghiệp hợp tác xã có đơn kiến nghị nêu trên Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam có ý kiến như sau:

1.             Bến xe phía bắc và bến xe phía nam đều thuộc địa bàn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn: Bến xe phía bắc đóng trên địa bàn khối 1 + 2 Thị trấn Cao Lộc huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn. Bến xe phía Nam đóng trên địa bàn thôn Nà Soong xã Yên Trạch , Nà Soong, Huyện Cao Lộc, cả hai bến xe đều nằm kề quốc lộ 1A cách nhau 8km. Bến xe phía Bắc hiện tại là thị trấn của huyện, mật độ dân cư đông đúc trong khi đó bến xe cách trung tâm thành phố Lạng Sơn 6km về phía nam dân cư chưa phát triển. Bến xe phía Bắc và bến xe phía Nam là 2 bến xe nằm trong quy hoạch bến xe khách được Ủy Ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt. Hai bến xe do 2 doanh nghiệp là Công ty CP Sao Vàng và Công ty CP ô tô số 2 Lạng Sơn đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Hai bến xe đầu tư kết cấu hạ tầng phù hợp với quy chuẩn bến xe khách trong đó bến xe phía Bắc kết cấu hạ tầng tương đối hoàn thiện đáp ứng nhu cầu phục vụ theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách.

2.             Về quy hoạch tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh với hai bến xe. Các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô đều đã được quy hoạch cụ thể trong quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020 định hướng đến năm 2030. Ban hành theo quyết định 2288/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 8 năm 2015 và các văn bản bổ sung quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải.

3.             Với các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải hiện đang có xe khai thác vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định từ bến xe phía bắc về các tỉnh thành phố phía nam. Các doanh nghiệp hợp tác xã này hầu hết là các đơn vị trước đây khai thác tại bến xe trung tâm thành phố tại đường Ngô Quyền đã đăng ký và được cơ quan quản lý tuyến chấp thuận khai thác tại bến xe phía bắc sau khi bến xe trung tâm thành phố ngừng hoạt động. Theo phản ảnh từ các đơn vị những năm đầu đến khai thác tại bến xe phía Bắc gặp rất nhiều khó khăn, làm ăn thua lỗ. Mấy năm gần đây một phần do Công ty CP Sao Vàng đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng phục vụ, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, mặt khác mật độ dân sự tại khu vực bến xe phía bắc có tăng lên nên tình hình kinh doanh dần từng bước ổn định. Hiện nay các đơn vị vận tải rất băn khoăn và lo lắng nếu vì lý do nào đó các đơn vị vận tải phải di chuyển từ bến xe phía Bắc về bến xe phía Nam thì sẽ gặp phải một số khó khăn nhất định.

3.1        Nhiều phương tiện của đơn vị sẽ xin thôi không tham gia tuyến vận tải hành khách cố định để hoạt động theo phương thức hợp đồng tìm cách vào khu vực bến xe phía bắc hoặc trung tâm thành phố Lạng Sơn để đón, trả khách tạo nên tình trạng xe dù, bến cóc gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các địa phương liên quan phá vỡ trật tự vận tải.

3.2        Khi di chuyển đến địa điểm bến xe phía nam, tại bến không có khách sẽ rất khó khăn cho hoạt động vận tải hiệu quả kinh doanh thấp nhiều đơn vị sẽ rơi vào khả năng phá sản ảnh hưởng đến đời sống hàng trăm người lao động và gia đình họ.

Trên tình hình thực tế như nêu trên, để đảm bảo ổn định tình hình vận tải, khắc phục tình trạng xe dù bến cóc trên ở địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói riêng và trên phạm vị cả nước nói chung tạo điều kiện cho các đơn vị vận tải ổn định sản xuất, kinh doanh có hiệu quả Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu cho phép các đơn vị vận tải hiện đang hoạt động tại bến xe phía bắc, được tiếp tục ổn định hoạt động không điều chuyển, chỉ đạo Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn xây dựng phương án thống nhất với các địa phương liên quan báo cáo Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải bổ sung quy hoạch tuyến vận tải hành khách liên tỉnh đi và đến bến xe phía Nam trên cơ sở đó thông báo để các đơn vị vận tải có nguyện vọng khai thác vận tải hành khách liên tỉnh cố định đến Lạng Sơn. Thực hiện đăng ký theo các quy định hiện hành.

Xin trân trọng cám ơn./.

 

 

 

Nơi nhận:

-   Như trên,

-   Bộ Giao thông vận tải,

-   Tổng Cục đường bộ Việt Nam,

-   Ông Chủ tịch UBND Tỉnh (Báo cáo)

-   Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn,

-   Hiệp hội Vận tải ô tô Lạng Sơn (phối hợp)

-   Các Đơn vị vận tải bến xe,

-   Lưu VPHH.

TM.BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 facebook
Xem theo ngày: