CV số 03/CV-HHVT Kiến nghị hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc lắp camera trên xe ô theo quy định tại Nghị định số 10 và Thông tư số 12.

Thứ Tư, 19/01/2022, 08:23

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            VIỆT NAM                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03 /CV – HHVT                                     Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

V/v: Kiến nghị hướng dẫn tháo gỡ khó khăn,

vướng mắc trong việc lắp camera trên xe ô theo

quy định tại Nghị định số 10 và Thông tư số 12.

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

         

        Theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/4/2020 và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, có hiệu lực từ ngày 15/7/2020, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 09 chỗ ngồi (kể cả người lái) trở lên, xe công ten nơ và xe đầu kéo phải lắp camera trước ngày 01/7/2021.

        Sau khi Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12.2020/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành, một số đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã chủ động liên hệ với các đơn vị cung cấp để lắp camera cho khoảng 25.000 – 30.000 xe ô tô thuộc đối tượng phải lắp camera theo quy định. Tuy nhiên, số camera này có phù hợp với các tiêu chí quy định tại Nghị định số 10 và Thông tư số 12 hay không thì các đơn vị vận tải không có đủ chuyên môn để xác định.

        Ngày 04/11/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13396:2021 về camera giám sát hành trình. Theo đó đã có một số đơn vị lắp ráp và có các sản phẩm được cấp giấy chứng nhận phù hợp TCVN 13396:2021.

        Ngày 22/11/2021, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã có Công văn số 84/CV-HHVT gửi tới các đơn vị vận tải và báo cáo với Bộ Giao thông vận tải về thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TCVN 13396:2021 và có sản phẩm đã được công nhận hợp chuẩn trên thị trường. Tuy nhiên, thời gian vừa qua các đơn vị kinh doanh vận tải vẫn chưa được tiếp cận rộng rãi, chính thống từ cơ quan quản lý nhà nước về TCVN 13396:2021. Theo phản ảnh từ các Hiệp hội cơ sở và Hội viên trực thuộc, ở các tỉnh, thành phố các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra việc lắp camera trên xe ô tô, trong đó có việc “Siết xử lý vi phạm đối với loại camera chưa hợp chuẩn”, gây hoang mang và bức xúc cho các đơn vị kinh doanh vận tải.

         Để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét giải quyết một số vấn đề sau đây:

        1) Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo và phối hợp chỉ đạo các cơ quan chức năng không xử lý vi phạm đối với những xe ô tô đã lắp camera chưa hợp chuẩn (số camera lắp trước thời điểm TCVN 13396:2021 ban hành), nhưng đáp ứng các tiêu chí quy định tại Nghị định số 10 và Thông tư số 12.

        2) Hiện nay, đã có một số đơn vị cung cấp sản phẩm camera đã được cơ quan chức năng cấp Giấy chưng nhận hợp chuẩn theo TCVN 13396:2021 và đã lắp đặt cho nhiều đơn vị kinh doanh vận tải trên phạm vi cả nước, qua kiểm chứng các loại camera này đang hoạt động tốt, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý. Ngoài việc được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hợp chuẩn, thiết bị còn phù hợp với xu hướng tích hợp giữa thiết bị giám sát hành trình có công nghệ tối thiểu 4G và đầu thu camera, chỉ phải duy trì vận hành 01 thiết bị, 01 sim, người lái xe chỉ thao tác quẹt thẻ một lần khi bắt đầu lái xe. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải cập nhật thường xuyên và niêm yết thông tin rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của Bộ và thông báo rộng rãi đến các Sở Giao thông vận tải về thông tin thiết bị đã hợp chuẩn TCVN 13396 để các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm phù hợp theo quy định.

        Rât mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của Quý Bộ.

        Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:                                                                                        CHỦ TỊCH

- Như kính gửi;

- Tổng cục ĐBVN (p/h);

- Đăng Web và Zalo HH;                                                                              (Đã ký)

- Lưu Văn phòng HH.                                                                                                

                                                                                                      Nguyễn Văn Quyền

 

 facebook
Xem theo ngày: