Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

Thứ Tư, 09/09/2020, 09:06

Văn bản số 6379/NHNN-TD của ngày 04 tháng 9 năm 2020 Ngân hàng Nhà nước trả lời các kiến nghị về tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo các công văn số 28/CV-HHVT và 74/HHVT-VT của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

Toàn văn của văn bản số 6379/NHNN-TD ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước: https://drive.google.com/file/d/1eo8Rq31dtea2jG3NOn323PlMuKl5V9Tt/view?usp=sharingfacebook
Xem theo ngày: