Báo cáo Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2015....

Thứ Hai, 15/06/2015, 10:04

Báo cáo Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

HIỆP HỘI VẬN TẢI ÔTÔ

VIỆT NAM

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 04 tháng  7  năm 2015

                    

BÁO CÁO

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ

6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

 

Năm 2015 đất nước ta tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và đang khẩn trương chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với tinh thần đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Tình hình chính trị kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, suy thoái kinh tế chưa được ngăn chặn vững chắc, trong khi đó biến đổi khí hậu dẫn đến hạn hán ở nhiều nơi, động đất thường xuyên xảy ra tại nhiều quốc gia làm cho tốc độ phát triển kinh tế gặp khó khăn, giá cả các mặt hàng công nghiệp trong đó có ô tô, nhiên liệu thường xuyên biến đổi. Những tháng cuối năm 2014 giá nhiên liệu thường xuyên giảm đến đầu năm 2015 nhiên liệu đặc biệt là xăng tiếp tục tăng giá.

Năm nay, Ngành giao thông vận tải xác định là năm siết chặt quản lý vận tải, đặc biệt là việc kiểm tra tải trọng xe trên phạm vi toàn quốc; Chi phí đầu vào của ngành vận tải liên tục tăng, đặc biệt là nhiên liệu, từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2015 đã có 3 lần điều chỉnh tăng giá, giá xăng tăng 4.760đ/lít, dầu diesel tăng 1.200đ/lít gây tác động lớn đến hoạt động vận tải đặc biệt là vận tải xe taxi. Các trạm thu phí BOT đang bắt đầu đi vào hoạt động nhiều trạm thu phí BOT có cự ly rất ngắn. Mức thu phí cao cũng tác động rất lớn đến giá thành vận tải.

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ có nhiều thay đổi từ 01 tháng 12 năm 2014 Nghị định 86/2014/NĐ-CP thay thế Nghị định 91 và Nghị định 93 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô và từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định về Tổ chức quản lý hoạt đồng vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải thay thế Thông tư 18/2012/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành và một số văn bản quản lý vận tải khác được Bộ Giao thông vận tải ban hành trong các văn bản này có nhiều điều mới tạo điều kiện để các doanh nghiệp vận tải hoạt động. Tuy vậy qua 6 tháng thực hiện cho thấy có nhiều vấn đề bất cập khó thực hiện và có vấn đề còn gây cản trở cho hoạt động của các đơn vị vận tải:

- Về xử lý vi phạm hành chính tiếp tục thực hiện Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, đường sắt và Nghị định 107/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 171. Theo đó, việc xử lý vi phạm có một số thay đổi trong đó có nhiều quy định giữ nguyên hoặc giảm nhẹ hơn cho người lái xe nhưng lại có nhiều quy định chặt chẽ hơn xử phạt nặng hơn đối với các đơn vị vận tải, đòi hỏi các đơn vị vận tải phải tiếp tục phấn đấu tổ chức lại hoạt động của đơn vị mình, phù hợp với các quy định của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải.

Tại hội nghị này, Ban Thường vụ xin báo cáo kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2015 và dự kiến nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 gồm một số nội dung sau:

 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH

1. Vận động phát triển hội viên và hoạt động của các Hiệp hội cơ sở

a- Công tác phát triển hội viên

Tại Hội nghị Ban Chấp hành tổ chức ngày 20 tháng 12 năm 2014 tại TP Nha Trang - Khánh Hòa đã thống nhất giao cho Ban Thường vụ tiếp tục vận động để phát triển thành viên là Hiệp hội cơ sở tại các địa phương, Hội viên trực thuộc và theo dõi, giúp đỡ củng cố hoạt động các Hiệp hội cơ sở. Thực hiện nhiệm vụ nói trên Thường trực Hiệp hội đã có văn bản đề nghị một số Sở Giao thông vận tải đôn đốc việc thành lập Ban vận động thành lập Hiệp hội và sớm hoàn thiện các thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Hiệp hội tại địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2015: Hiệp hội vận tải ô tô Cao Bằng đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất vào ngày 09 tháng 5 năm 2015. Hiệp hội Vận tải hàng hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức đại hội vào ngày 19 tháng 4 năm 2015. Một số địa phương như Bình Phước, Quảng Trị, Hưng Yên, Bình Dương đã thành lập Ban vận động và hoàn tất thủ tục trình Ủy Ban nhân dân tỉnh có quyết định thành để tiến tới đại hội. Ngoài các Hội viên là Hiệp hội cơ sở , trong 6 tháng đầu năm Thường trực Hiệp hội đã hoàn thành thủ tục và Quyết định kết nạp 03 Hội viên độc lập trực thuộc Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam và 02 Hội viên cơ sở:

- Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nam,

- Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng Hà Nội

- Công ty CP Vận tải đa phương thức

- Công ty CP Đầu tư ngành nước và môi trường (WEDICO)

- Công ty CP Thương mại ECW

Đến nay Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam có 51 Hiệp hội cơ sở và 35 Hội viên trực thuộc.

b- Hoạt động của các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên trực thuộc

Nhìn chung các Hiệp hội cơ sở đều hoạt động đều đặn và có hiệu quả thiết thực, nhưng còn nhiều Hội viên cơ sở ít hoạt động nên chưa thực sự gắn kết các thành viên của mình bằng những công việc cụ thể và thiết thực. Trong hoạt động các Hiệp hội cơ sở đều quan tâm đến tuyên truyền, phổ biến, vận động và hướng dẫn các hội viên thực hiện đúng các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và những quy định về quản lý chuyên ngành, nhất là việc ủng hộ chủ trương siết chặt quản lý vận tải và kiểm tra tải trọng xe của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải; xây dựng thương hiệu cho sản phẩm vận tải của đơn vị mình dần từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hành khách và chủ hàng.

Những Hiệp hội cơ sở hoạt động có hiệu quả nhất là: Hiệp hội Vận tải hành khách liên tỉnh và du lịch thành phố Hồ Chí Minh (thường xuyên trao đổi thông tin giữa các Hội viên, tổ chức các buổi giao lưu theo chuyên đề tạo sự gắn kết các Hội viên với sinh hoạt Hiệp hội); Hiệp hội các doanh nghiệp vận tải ô tô khu vực phía Bắc, Hiệp hội Bến xe khách (duy trì sinh hoạt cụm các Hội viên theo địa bàn lãnh thổ để thống nhất kiến nghị bổ sung, sửa đổi cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động của các loại bến xe, quan tâm đến bảo vệ quyền lợi hợp pháp các Hội viên), Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng, Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP Hồ Chí Minh (đã chủ động tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề liên quan đến quản lý tải trọng phương tiện, đến đăng kiểm phương tiện, từ đó nhiều kiến nghị đã được Bộ Giao thông vận tải chấp nhận), Hiệp hội Vận tải ôtô Bắc Giang (chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải phổ biến các quy định mới cho các đối tượng có trách nhiệm thực hiện, tổ chức tốt các khóa tập huấn lái xe, người phục vụ trên xe khách), v.v... Bên cạnh đó, còn một số Hiệp hội hoạt động không thường xuyên tham gia các đợt sinh hoạt, nhiều năm không đóng hội phí với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam như Hiệp hội taxi Hà Nội, Hiệp hội taxi tải Hà Nội, Hiệp hội Taxi Hải Phòng, Hiệp hội taxi Đà Nẵng...

2. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức tuyên truyền thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hiệp hội, nhằm tạo điều kiện cho các quy định của pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế để  các Hội viên thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh. Do vậy, Thường trực Hiệp hội quan tâm thực hiện nhiệm vụ này với trách nhiệm cao và có những kết quả ban đầu. Điều đó thể hiện ở điểm:nhiều kiến nghị của Hiệp hội đã được Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương chấp thuận. Một số kiến nghị của chúng ta chưa được các cơ quan chức năng chấp thuận vì đó là những vấn đề mang tính liên ngành hoặc bị các quy định của pháp luật ở lĩnh vực  liên quan chưa được sửa đổi kịp thời (Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,…).  

a- Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan quản lý Nhà nước xin ý kiến Hiệp hội đều được Thường trực Hiệp hội nghiên cứu nghiêm túc, tổng hợp ý kiến từ các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên để đóng góp ý kiến kịp thời. Trong 6 tháng đầu năm, chúng ta đã tham gia góp ý dự thảo các văn bản quan trọng như: Thông tư của Bộ Giao thông vận tải ban hành về Quy chuẩn thiết bị giám sát hành trình. Các ý kiến Hiệp hội tham gia về cơ bản đã được cơ quan quản lý Nhà nước tiếp thu, những ý kiến không được tiếp thu đã được giải trình hợp lý. Điển hình như: phân loại doanh nghiệp và căn cứ loại doanh nghiệp để quy định phạm vi hoạt động theo từng loại doanh nghiệp, việc tập huấn cho các đối tượng cần tập huấn, lộ trình gắn thiết bị giám sát hành trình, Dự thảo Hiệp định khung Asean, Thông tư quy định về tải trọng và khổ giới hạn phương tiện lưu thông trên đường bộ, Quy hoạch chi tiết mạng lưới tuyến liên tỉnh và nhiều văn bản khác.

Nhìn chung, việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đều được Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam và các Hiệp hội cơ sở thực hiện nghiêm túc, được các cơ quan nhà nước đánh giá cao. Tuy vậy, còn nhiều Hiệp hội cơ sở và Hội viên chưa thực sự quan tâm đến công tác này, chưa tập hợp kịp thời ý kiến của các Hội viên để gửi về Thường trực đúng hạn, hoặc không tham gia ý kiến, khi văn bản ban hành rồi mới đề nghị sửa đổi là rất bất cập. Thông qua lĩnh vực hoạt động này chúng ta có thể đánh giá tình hình hoạt động từng Hiệp hội cơ sở, của mỗi Hội viên độc lập.

b- Tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật

Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam luôn phối hợp với các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương tuyên truyền thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành. Trong 6 tháng qua Hiệp hội đã có chỉ đạo các Hiệp hội cơ sở, các Hội viên triển khai nghiên cứu và chỉ đạo anh em lái xe tìm hiểu và thực hiện: Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, Thông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải, các văn bản quản lý hoạt động vận tải và các văn bản liên quan. Trong đó chú trọng nhất là việc nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Hiệp hội đã  phối hợp với các Hiệp hội vận tải hàng hóa nghiên cứu kỹ các quy định về tải trọng xe và vận động thực hiện chủ trương của Chính phủ, của Bộ Giao thông vận tải về kiểm tra xe quá khổ, quá tải lưu thông trên đường bộ. Qua tuyên truyền và có nhiều biện pháp quản lý, đến nay tất cả các doanh nghiệp hội viên trong toàn quốc đã quán triệt và thực hiện tốt việc chở hàng đúng tải trọng cho phép tham gia giao thông đường bộ. Tình trạng chở quá tải trọng và khổ giới hạn trên đường bộ về cơ bản đã giảm hẳn, thu được kết quả nhất định ban đầu.

Trong công tác tuyên truyền thực hiện văn bản quy phạm pháp luật Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải  và Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Hiệp hội cơ sở đã phối hợp với các Sở Giao thông vận tải  theo Quy chế phối hợp công tác, do vậy công tác này  đã triển khai thực hiện có hiệu quả.

3. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Thường trực Hiệp hội xác định đây là công tác trọng tâm và cấp bách vì tai nạn giao thông vừa ảnh hưởng lớn đến xã hội vừa ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của mỗi đơn vị vận tải. Từ đó, Thường trực Hiệp hội luôn chỉ đạo các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên trực thuộc nghiêm túc áp dụng các biện pháp quản lý nhằm kiềm chế gia tăng tai nạn giao thông; phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến trật tự an toàn giao thông; phối hợp với Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phổ biến Quy chế và thể lệ đăng ký tham gia xây dựng “Doanh nghiệp an toàn” và đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Lái xe an toàn” để được tham gia bình xét giải thưởng “Vô lăng vàng” hàng năm. Nhiều Hội viên đã tích cực tham gia phong trào này với tinh thần chủ động. Về tai nạn giao thông theo thống kê, 6 tháng đầu năm tai nạn giao thông do xe ô tô kinh doanh vận tải giảm đáng kể, tỷ lệ số vụ tai nạn giao thông do phương tiện kinh doanh vận tải gây ra thấp. Nhưng số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng thì lại hầu hết do phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải gây ra, trong đó có nhiều vụ làm chết người mà lỗi lại là lỗi chủ quan của người lái xe gây ra.

Thông báo về tai nạn giao thông và phát triển phương tiện cơ giới đường bộ trong 5 tháng đầu năm 2015 gửi kèm theo Báo cáo này.

4. Những hoạt động khác của Hiệp hội

Nghị quyết kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ 3 tổ chức tại TP Nha Trang - Khánh Hòa đã giao Thường trực Hiệp hội thực hiện những công việc sau:

a.     Cung cấp các thông tin trên website của Hiệp hội, trên Tạp chí “Vận tải ô tô” và báo điện  tử “Đại lộ” về những nội dung liên quan đến sự phát triển của ngành vận tải ô tô, những khó khăn, thách thức cũng như các vấn đề phản biện xã hội.

b.     Tổ chức Hội thảo về xã hội hóa bến xe, Hội thảo về thiết bị giám sát hành trình

Trong 6 tháng qua Hiệp hội mới triển khai được nội dung "a" việc tổ chức Hội thảo chưa thực hiện được do Hiệp hội Bến xe khách và Chi hội thiết bị giám sát hành trình chưa chuẩn bị kịp. Tuy vậy đến tháng 5 năm 2015 Hiệp hội đã phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức Hội thảo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bảo hiểm và các đơn vị vận tải trong công tác bảo hiểm bắt buộc với xe cơ giới đường bộ.

Việc cung cấp thông tin trên website của Hiệp hội, trên Tạp chí “Vận tải ô tô”, báo điện  tử “Đại lộ” đã được Thường trực Hiệp hội chỉ đạo thực hiện thường xuyên, nhưng các Hội viên và các Hiệp hội chưa chủ động cung cấp thông tin về hoạt động của mình, cho nên thông tin về hoạt động chuyên ngành vận tải đường bộ chưa nhiều, chưa đạt hiệu quả mong muốn.

5. Quản lý tài chính của Hiệp hội

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam hoạt động tự chủ về tài chính, nguồn tài chính chủ yếu dựa vào hội phí từ các hội viên đóng góp và nguồn tài trợ từ một số đơn vị.

Tuy vậy do khó khăn nên nhiều Hiệp hội cơ sở, nhiều hội viên không đóng góp hội phí được quy định nên số hội phí thu được không nhiều:

- Năm 2014 số hội phí thu được từ 45 Hội viên với tổng số tiền là 172.000.000 đồng (có danh sách kèm theo).

- Trong 6 tháng đầu năm 2015 Hiệp hội mới thu được hội phí của 18 Hội viên với tổng số tiền 92.000.000 đồng.

Trong đó nhiều Hiệp hội cơ sở nhiều năm liên tục không nộp hội phí, danh sách nộp hội phí năm 2013, 2014 có phụ lục kèm theo

Thường trực Hiệp hội đã chỉ đạo Văn phòng quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đúng chế độ, đúng quy định.

Kính thưa các vị đại biểu 6 tháng đầu năm 2015 mặc dù có nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng quyết tâm của Hiệp hội, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, cơ bản thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3.

 


 II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

1. Tình hình 6 tháng cuối năm 2015

a- Tình hình chung

Năm 2015 kinh tế thế giới nói chung và tình hình kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa thật vững chắc. Trong 6 tháng đầu năm vẫn có nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh làm ăn thua lỗ, số doanh nghiệp phá sản, giải thể có chiều hướng tăng; ngành vận tải đường bộ vẫn tồn tại nhiều khó khăn riêng, nhất là các doanh nghiệp nhỏ;

Giá nhiên liệu lại tiếp tục tăng và có xu hướng tăng trở lại, các trạm thu phí BOT từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục triển khai với giá thu phí cao, nhiều trạm đặt ở các vị trí chưa hợp lý;

Chính sách thuế nhập khẩu phương tiện có nhiều quy định chưa hợp lý đã có nhiều ý kiến kiến nghị nhưng Nhà nước vẫn chưa  điều chỉnh nên giá ô tô vẫn ở mức cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực;

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ còn nhiều quy định chưa phù hợp và chưa được bổ sung, sửa đổi kịp thời. Cụ thể: Nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ thay thế Nghị định số 91/2009/NĐ-CP và Nghị định số 93/2012/NĐ-CP, chưa thực sự tạo điều kiện để các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng, bởi vì còn nhiều Luật khác chưa được bổ sung, sửa đổi kịp thời đặc biệt là với Hợp tác xã kinh doanh vận tải; Thông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ đường bộ còn nhiều bất cập, nhiều quy định chưa khả thi;

Việc kiểm tra tải trọng xe đã được Bộ Giao thông vận tải triển khai đồng bộ trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Nhưng nhiều Trạm chưa hoạt động liên tục 24/7, chưa đủ điều kiện bắt buộc hạ tải, còn tình trạng “né trạm” và “làm luật” khi qua trạm, một số địa phương còn xuất hiện loại tem dán trên xe để bất khả xâm phạm. Thực tế đó gây khó khăn cho những doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định về tải trọng, tuân thủ pháp luật;

 Tai nạn giao thông 5 tháng đầu năm 2015 tuy đã có giảm, nhất là tai nạn giao thông liên quan đến các phương tiện tham gia kinh doanh vận tải có giảm, số tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng có giảm đáng kể, nhưng việc giảm chưa bền vững và vẫn còn những nguy cơ diễn biến phức tạp trong mùa mưa lũ và trên những đoạn đường đang được nâng cấp, mở rộng.

Chính phủ và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ hơn, quyết liệt hơn việc siết chặt quản lý vận tải và kiểm tra tải trọng xe. Bộ Giao thông vận tải sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động vận tải tại các doanh nghiệp vận tải và các doanh nghiệp bến xe khách, siết chặt việc quản lý tải trọng với các đơn vị vận tải hàng hóa. Tăng cường quản lý sẽ tạo điều kiện cho đa số các đơn vị củng cố lại hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy vậy, cũng sẽ còn không ít các đơn vị có quy mô nhỏ, tổ chức chưa hợp lý, chưa kịp thời chuyển đổi sẽ gặp không ít khó khăn. Thậm chí có đơn vị buộc phải giải thể hoặc sáp nhập với đơn vị khác đặc biệt với các Hợp tác xã việc chuyển đổi Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 còn gặp không ít khó khăn.

b- Tình hình hoạt động của các Hiệp hội cơ sở

Nhìn chung, các Hiệp hội cơ sở đều quan tâm phối hợp với Sở Giao thông vận tải để tranh thủ sự ủng hộ trong hoạt động hàng ngày thông qua Quy chế phối hợp giữa Hiệp hội và Sở. Lãnh đạo và các Uỷ viên BCH Hiệp hội cơ sở đã rất năng động và nhiệt tình với công tác của Hiệp hội, thể hiện vai trò và trách nhiệm trước các Hội viên, được các Hội viên ủng hộ. Nhiều Hiệp hội cơ sở đã tổ chức được các cuộc Hội thảo chuyên đề nhằm thống nhất ý kiến về các kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước. Có Hiệp hội tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, kinh doanh, góp phần phát triển lực lượng vận tải trên địa bàn. Tiếng nói của các Hiệp hội cơ sở nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các Hội viên đã được các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương nghiên cứu giải quyết thỏa đáng.

Tuy vậy, cũng còn có Hiệp hội ít tổ chức các hình thức sinh hoạt, hoặc còn có Hội viên đăng ký Hội viên nhưng không tham gia sinh hoạt nên hoạt động của Hiệp hội chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa đem lại lợi ích thực sự. Đề nghị các Hiệp hội cơ sở rà soát lại danh sách Hội viên, xóa tên những Hội viên không tham gia sinh hoạt, không đóng hội phí trong 2 năm liên tục (theo quy định tại Điều lệ)

Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt nam đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban chấp hành tại các Hiệp hội cơ sở và các đồng chí lãnh đạo Hiệp hội cơ sở cần năng động và chủ động tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề hoặc đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, hoặc trao đổi để hỗ trợ nhau trong tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu của nhà nước trong việc từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm vận tải, thống nhất những kiến nghị các cơ quan nhà nước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ của Hiệp hội 6 tháng cuối năm 2014

Với tình hình nêu trên, để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Ban Chấp hành lần thứ 3 khóa IV, trong 6 tháng cuối năm 2015 chúng ta cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

a- Củng cố tổ chức, hoạt động các Hiệp hội cơ sở và đẩy mạnh

    phát triển Hội viên

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành được phân công theo dõi các Hiệp hội cơ sở cần chủ động phối hợp với lãnh đạo và BCH Hiệp hội cơ sở liên hệ với Sở Giao thông vận tải các địa phương đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hiệp hội cơ sở ở địa phương với Sở Giao thông vận tải. Những địa phương nào chưa ký Quy chế phối hợp, Hiệp hội cơ sở chủ động dự thảo Quy chế phối hợp để trao đổi với Sở Giao thông vận tải để tổ chức ký kết vào cuối năm nay.

Các Hiệp hội cơ sở tổ chức kiểm điểm việc thực hiện Quy chế phối hợp, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp báo cáo về Hiệp hội vận Vải ô tô Việt Nam trong tháng 11 năm 2015 để Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tổng hợp phục vụ việc đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam trước khi tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015.

Đề nghị các đồng chí Uỷ viên BCH Hiệp hội đã được phân công địa bàn phát triển Hội viên cần chủ động hơn nữa, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động thành lập Hiệp hội vận tải ô tô các địa phương.

Với quyết tâm nêu trên, chúng ta phấn đấu đến cuối năm có ít nhất có 04 Hiệp hội cơ sở hoàn thành việc tổ chức Đại hội.

Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc củng cố các Hiệp hội cơ sở, đôn đốc các Hiệp hội cơ sở đã hết nhiệm kỳ tiến hành Đại hội trong năm 2015.

b- Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và

     tuyên truyền  văn bản quy phạm pháp luật.

Các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên trực thuộc tích cực nghiên cứu tham gia vào dự thảo các văn bản pháp luật khi khi cơ quan quản lý gửi xin ý kiến gởi về Hiệp hội để Hiệp hội để tổng hợp ý kiến gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét. Cần tránh tình trạng phó thác cho Thường trực Hiệp hội hoặc đứng ngoài cuộc, bỏ lỡ cơ hội giải quyết khó khăn cho chính các Hội viên. Khi văn bản đã ban hành thì chưa thể sửa đổi ngay được.

Thường trực Hiệp hội giao các Văn phòng đại diện tại từng khu vực tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo các văn bản quan trọng. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến từ các khu vực, Thường trực Hiệp hội sẽ tổng hợp và có ý kiến tham gia với cơ quan soạn thảo.

Trong thời gian tới, đề nghị các đại biểu các Hiệp hội cơ sở cần xem xét đề xuất những vấn đề chưa hợp lý, cần sửa đổi bổ sung những vấn đề còn vướng mắc trong Nghị định 86, Thông tư 63 và các văn bản quản lý vận tải mới được ban hành trên cơ sở đó Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam sẽ tổng hợp báo cáo đề nghị các các cấp có thẩm quyền nghiên cứu sữa đổi bổ sung cho phù hợp

c- Tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ    và quy định của pháp luật liên quan vận tải đường bộ

Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục và phổ biến kế hoạch tuyên truyền những chủ trương, chính sách mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động của ngành vận tải ô tô; có văn bản hướng dẫn các Văn phòng đại diện, các Hiệp hội cơ sở để tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả. Các văn bản của Thường trực Hiệp hội đều đăng trên website của Hiệp hội, Tạp chí “Vận tải ô tô” và báo điện tử “Đại lộ”, không in gửi theo đường bưu chính để tiết kiệm chi phí. Đề nghị các đồng chí thường xuyên chủ động theo dõi trên Website của Hiệp hội. Khi có dự thảo văn bản mới, các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên có trách nhiệm tập hợp ý kiến từ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và các đối tượng liên quan, và phổ biến đến tất cả các đối tượng thực hiện khi văn bản được ban hành.

Trước mắt tiếp tục tập trung tuyên truyền chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc kiểm tra tải trọng xe, chủ trương về siết chặt quản lý vận tải và các văn bản hiện đang có hiệu lực thi hành.

d- Về công tác đảm bảo An toàn giao thông đườngbộ

Đề nghị các Hiệp hội cơ sở vận động các hội viên Hiệp hội tuyên truyền đến đội ngũ lái xe, tiếp tục thực hiện “7 không” đã được phát động, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, hạn chế đến mức tối đa tai nạn giao thông để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. Vinh danh các Hội viên đạt danh hiệu "Doanh nghiệp an toàn" và các lái xe đạt danh hiệu "Vô lăng vàng" để làm mục tiêu phấn đấu trong hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại doanh nghiệp.

đ- Các hoạt động khác

đ.1. Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo chuyên đề

Trong 6 tháng của năm 2015 Hiệp hội sẽ tiến hành tổ chức một số cuộc Hội thảo: về quản lý khai thác từ thiết bị giám sát hành trình, về xã hội hóa bến xe khách, về việc thực hiện kiểm tra tải trọng xe, v.v... Ngoài ra những Hiệp hội cơ sở có thể tổ chức Hội thảo chuyên đề theo từng khu vực.

đ.2. Tháng 3 năm 2016 Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam sẽ tổ chức kỷ niệm 20 thành lập Hiệp hội, đã có văn bản báo cáo thi đua khen thưởng gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị Nhà nước tặng Huân chương lao động cho Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và Hiệp hội sẽ đề nghị Bộ Giao thông vận tải tặng bằng khen cho những Hiệp hội cơ sở và hội viên có thành tích trong hoạt động Hiệp hội và trong hoạt động vận tải.

đ.3. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam phối hợp với Tổng Cục đường bộ Việt Nam hoàn thiện kế hoạch và hướng dẫn các Hiệp hội cơ sở tổ chức tốt việc tập huấn cho cán bộ quản lý vận tải; lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thực hiện theo nhiệm vụ Bộ Giao thông vận tải giao.

3. Tình hình tài chính của Hiệp hội

Tài chính Hiệp hội phụ thuộc vào tình hình thu-nộp hội phí từ các Hội viên và các Hiệp hội cơ sở. Đề nghị các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên trực thuộc tiếp tục quan tâm việc thu-nộp hội phí để tạo điều kiện cho các hoạt động chung theo mức đã được quyết định tại Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng tại Đà Lạt (Hội viên trực thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nộp 1.800.000đ/1năm, Hiệp hội cơ sở nộp 300.000đ/1hội viên 1 năm x tổng số hội viên). Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ quản lý và sử dụng hội phí và các nguồn tài chính khách đúng quy định.

Đề nghị các Hiệp hội cơ sở tăng cường sinh hoạt theo các chuyên đề để tạo sự gắn kết các Hội viên với sinh hoạt chung, thông qua đó từng Hội viên thấy được quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Thông qua việc thu-nộp hội phí có thể thấy được mức độ gắn kết của Hội viên và hiệu quả hoạt động của Hiệp hội cơ sở.

III. NHỮNG KIẾN NGHỊ VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Tại hội nghị này chúng ta thống nhất tiếp tục kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước một số nội dung cơ bản sau đây:

1. Chính phủ

a- Tiếp tục nghiên cứu và có chính sách phù hợp về thuế nhập khẩu phương tiện vận tải để xe của chúng ta không đắt hơn xe của các nước trong khu vực nhằm đảm bảo giá cước không chênh lệch khi chúng ta đã thực hiện Hiệp định song phương với Trung Quốc, Lào, Cam pu chia;

b- Nghiên cứu sắp xếp lại các trạm thu phí BOT trên các tuyến Quốc lộ đảm bảo khoảng cách theo Luật định cần công khai minh bạch từng trạm về mức đầu tư thời gian thu của Nhà đầu tư

2. Bộ Giao thông vận tải

a- Nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP cho phù hợp với tình hình hiện tại phù hợp với Luật lao động, Luật Hợp tác xã.

b- Sớm hoàn thành việc nâng cấp cầu yếu trên hệ thống đường bộ để thống nhất tải trọng cầu và đường bộ, xác định và thống nhất việc cắm biển tải trọng trên hệ thống đường bộ nhất là biển tải trọng cầu để phương tiện tham gia giao thông thực hiện đúng quy định;

c- Triển khai đồng bộ, rộng khắp và liên tục việc kiểm tra tải trọng phương tiện chở hàng trên đường bộ; có biện pháp kiên quyết bắt buộc hạ tải mới được phép tiếp tục hành trình; khắc phục ngay và triệt để tình trạng “sang tải”, “làm luật” và “tránh trạm” để xe vận tải hàng hóa chở đúng tải trọng cho phép; khắc phục kịp thời các sự cố của hệ thống thiết bị cân;

d- Nghiên cứu sửa đổi bổ sung Thông tư 63/2014/TT-BGTVT những vấn đề chưa phù hợp.

Kính thư các quý vị đại biểu.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 đã được Thường trực Hiệp hội thông qua, trân trọng đề nghị đại biểu tham gia ý kiến bổ sung để thống nhất thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

          Xin kính chúc các đại biểu sức khỏe và thành công !

          Trân trọng cám ơn!

 

 


 

DANH SÁCH NỘP HỘI PHÍ NĂM 2013

 

 

 

 

 

STT

Tên đơn vị

Số tiền

 

1

Hiệp hội vận tải thành phố Hà Nội

10,000,000

 

2

Hiệp hội vận tải ô tô Đà Nẵng

3,000,000

 

3

Công ty CP Phát triển Vận tải Việt Nam

1,200,000

 

4

Hiệp hội vận tải ô tô Tuyên Quang

600,000

 

5

Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn

1,800,000

 

6

Hiệp hội vận tải ô tô Bắc Giang

6,000,000

 

7

Hiệp hội Vận tải Xe khách LT & DL Thành phố HCM

8,100,000

 

8

Hiệp hội Bến xe khách

11,700,000

 

9

Hiệp hội taxi Thành phố Hồ Chí Minh

5,000,000

 

10

Công ty CP Vận tải ô tô Số 2

1,800,000

 

11

Hiệp hội vận tải ô tô Long An

720,000

 

12

Hiệp hội vận tải ô tô An Giang

3,000,000

 

13

Công ty ô tô số 5

1,800,000

 

14

Trường trung cấp nghề cơ giới đường bộ

1,800,000

 

15

Hiệp hội vận tải ô tô KonTum 2012&2013

5,640,000

 

16

Hiệp hội vận tải ô tô Lào Cai 2012 & 2013

6,200,000

 

17

Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng

5,000,000

 

18

Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn

1,800,000

 

19

Hiệp hội Vận tải HH TP HCM

5,000,000

 

20

Hiệp hội Vận tải ôtô Thái Nguyên

5,000,000

 

21

Chi hội thiết bị giám sát hành trình

5,400,000

 

22

Hiệp hội vận tải ôt ô Đắk Lắk

5,000,000

 

23

Hiệp hội vận tải ô tô Khánh Hòa

3,200,000

 

24

Trung tâm dạy nghề lái xe Đông Đô

1,500,000

 

25

Hiệp hội vận tải ô tô Sơn La

1,500,000

 

26

Hiệp hội vận tải ô tô Thừa Thiên Huế

4,500,000

 

27

Trịnh Thị Cả

1,000,000

 

28

Công ty Lốp Kumho

1,200,000

 

29

Hiệp hội vận tải ô tô Lâm Đồng

5,000,000

 

30

Hiệp hội vận tải ô tô Lâm Đồng

8,000,000

 

31

Hiệp hội vận tải ô tô Yên Bái

3,900,000

 

32

Công ty CP Vận tải ô tô số 10

1,800,000

 

33

Hiệp hội vận tải ô tô Bến Tre

1,800,000

 

34

Công ty CP Vận tải ô tô số 6

1,800,000

 

35

Hiệp hội vận tải ô tô Thái Bình

2,000,000

 

36

Hiệp hội vận tải ô tô Quảng Ninh

3,000,000

 

37

Công ty CP Vận tải ô tô số 8

1,800,000

 

38

Hiệp hội vận tải ô tô Nam Định nộp hội phí 2013

3,000,000

 

39

Hiệp hội vận tải ô tô Gia Lai nộp hội phí 2013

3,000,000

 

 

Tổng cộng:

143,560,000

 

Viết bằng chữ:  Một trăm bốn mươi ba triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn./.

 

DANH SÁCH NỘP HỘI PHÍ NĂM 2014

 

 

 

 

STT

Tên đơn vị

Số tiền

1

Hiệp hội xe khách du lịch và liên tỉnh thành phố Hồ Chí Minh

9,000,000

2

Công ty CP Quốc tế HMT Việt Nam

5,000,000

3

Hiệp hội vận tải ô tô Bắc Giang

5,700,000

4

Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội

4,200,000

5

Trung tâm dạy nghề lái xe Đông Đô

1,800,000

6

Công ty Vinaxuki

6,800,000

7

Hiệp hội Bắc Ninh Nộp hội phí 2014

3,000,000

8

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội nộp hội phí 2013, 2014

3,600,000

9

Hiệp hội Vận tải ô tô Tuyên Quang

2,100,000

10

Công ty TNHH Quốc tế Delta

6,800,000

11

Hoàng Sỹ Nam

1,800,000

12

Hiệp hội vận tải ô tô An Giang

5,000,000

13

Công ty CP Đầu tư Vinamotor

3,600,000

14

Trường Trung cấp nghề cơ giới đường bộ

1,800,000

15

Tổng Công ty Cơ khí GTVT  Sài Gòn

1,800,000

16

Công ty Vận tải ô tô số 5

1,800,000

17

Công ty Vận tải ô tô số 1

3,600,000

18

Công ty CP Đầu tư Phát triển vận tải

1,800,000

19

Hiệp hội Vận tải ô tô Đắk Lắk

5,000,000

20

Công ty ô tô số 2

1,800,000

21

Công ty Hoàng Hà

5,000,000

22

Hiệp hội vận tải hàng hóa TP.HCM

5,000,000

23

Hiệp hội bến xe khách

11,400,000

24

Hiệp hội vận tải ô tô Quảng Nam

1,000,000

25

Hiệp hội vận tải ô tô Sơn La

1,500,000

26

Hiệp hội vận tải ô tô Lào Cai

5,000,000

27

Công ty TNHH Quân Trung

3,600,000

28

Công ty CP Vận tải Thủy bộ Yên Bái

3,900,000

29

Hiệp hội Vận tải ô tô Thái Nguyên

5,000,000

30

Hiệp hội Taxi TP.Hồ Chí Minh

5,000,000

31

Đặng Thị Châu

5,600,000

32

Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Tĩnh

3,000,000

33

Hiệp hội Vận tải ô tô Lâm Đồng

6,000,000

34

Hiệp hội Vận tải ô tô Ninh Bình

2,000,000

35

Nguyễn Duy Tạo

2,000,000

36

Hiệp hội Hàng hóa Đường bộ Hải Phòng

5,000,000

37

Hiệp hội Vận tải ô tô Kon Tum

1,800,000

38

Hiệp hội Vận tải ô tô Thái Bình

2,000,000

39

Chi hội các doanh nghiệp cung cấp thiết bị giám sát hành trình

6,000,000

40

Hiệp hội Vận tải ô tô Thừa Thiên Huế

3,900,000

41

Nguyễn Bá Minh

3,000,000

42

Hiệp hội Vận tải ô tô Quảng Bình

1,500,000

43

Công ty Bến xe tàu phà Cần Thơ

1,800,000

 

Tổng cộng:

166,000,000

Viết bằng chữ:  Một trăm sáu mươi sáu triệu đồng chẵn./.

           

 facebook
Xem theo ngày: