Tờ trình và danh sách đề nghị khen thưởng

Thứ Năm, 28/04/2016, 10:24

Tờ trình số 033/TTr-HHVT-TV và danh sách các các Hiệp hội cơ sở, Chi hội cơ sở và Hội viên đề nghị khen thưởng nhân dịp Kỷ niệm 20 thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô.

 

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

 

VIỆT NAM

 

Số: 033/TTr-HHVT-TV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Đề nghị khen thưởng

 

 

                           Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

 

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp được thành lập từ năm 1996. Trải qua 20 năm hoạt động, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã hoạt động có hiệu quả. Góp phần vào sự phát triển kinh tế đất nước nói chung và sự phát triển ngành giao thông vận tải, đặc biệt là đã đóng góp tích cực vào sự phát triển lực lượng vận tải ô tô. Hai mươi năm qua Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam luôn lấy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần lao động cần cù sáng tạo làm mục tiêu phấn đấu để đạt năng suất chất lượng hiệu quả. Đáp ứng yêu cầu vận tải thỏa mãn nhu cầu đi lại của nhân dân và đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa phục vụ phát triển quốc kế dân sinh với chất lượng dịch vụ vận tải ngày càng cao, đảm bảo an toàn giao thông.

Trên cơ sở những phong trào đó đã xuất hiện nhiều Hiệp hội cơ sở, nhiều hội viên thuộc Hiệp hội tiêu biểu đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

Căn cứ Luật thi đu khen thưởng; Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2013.

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012; Nghị Định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thi đua khen thưởng.

Để động viên những Hiệp hội cơ sở, những hội viên thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập 1996 - 2016 Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho 19 Hiệp hội cơ sở và 42 Hội viên. Bằng khen cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã là hội viên thuộc Hiệp hội.

Kính mong Bộ Giao thông vận tải xem xét giải quyết.

Xin chân thành cám ơn

 

 

Nơi nhận:

-   Như trên,

-   Hội đồng thi đua khen thưởng BGTVT,

-   Vụ Tổ chức cán bộ - BGTVT

-   Lưu VPHH.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 


 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ: HIỆP HỘI CƠ SỞ

ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Tờ trình số 033/TTr-HHVT-TV ngày 26 tháng 4 năm 2016)Stt

Tên đơn vị

1

Hiệp hội Vận tải ô tô xe khách liên tỉnh và du lịch TP.HCM

2

Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng

3

Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Hải Dương

4

Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Giang

5

Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Thừa Thiên Huế

6

Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh An Giang

7

Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Thái Bình

8

Hiệp hội vận tải Hàng hóa TP.Hồ Chí Minh

9

Hiệp hội taxi TP.Hồ Chí Minh

10

Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Gia Lai

11

Hiệp hội vận tải Hàng hóa Đường bộ Đà Nẵng

12

Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Thái Nguyên

13

Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Lào Cai

14

Hiệp hội vận tải Thành Phố Hà Nội

15

Hiệp hội Bến xe khách

16

Hiệp hội Vận tải ô tô Đà Nẵng

17

Chi hội các doanh nghiệp thiết bị giám sát hành trình

18

Chi hội Tương trợ đồng nghiệp vận tải Conteiner Hiệp hội vận tải hàng hóa TP.HCM

19

Chi hội vận tải hàng rời sắt thép và conteiner Hiệp hội vận tải hàng hóa TP.HCM

 


 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ: HỘI VIÊN

ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Tờ trình số 033/TTr-HHVT-TV ngày 26 tháng 4 năm 2016)

 

 

Stt

Tên đơn vị

1

Hợp tác xã Vận tải Liên tỉnh và Du lịch Việt Thắng - TP.HCM

2

Hợp tác xã Xe khách Liên tỉnh và Du lịch Thống Nhất - TP.HCM

3

Hợp tác xã Xe khách Liên tỉnh Miền Tây - TP.HCM

4

Công ty Xe khách Thừa Thiên Huế

5

Công ty CP Vận tải Thủy bộ Yên Bái

6

Công ty CP Hoàng Hà Thái Bình

7

Công ty TNHH Một Thành Viên Mai Linh Hải Dương

8

Hợp tác xã Vận tải Thủy Bộ Đoàn Kết An Giang

9

Công ty TNHH Phát triển công nghệ Điện tử Bình Anh

10

Công ty CP Đầu tư Phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai

11

Công ty CP Dịch vụ Vận tải ô tô số 10

12

Hợp tác xã Vận tải Dịch vụ - Du lịch Sài Gòn

13

Công ty CP Logistics Portserco Đà Nẵng

14

Công ty CP Thương Mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh - Thái Nguyên

15

Công ty CP Thương Mại và Du lịch Hà Lan - Thái Nguyên

16

Công ty TNHH Thương Mại & Vận Tải Minh Phương - Hải Phòng

17

Công ty TNHH Xuân Hà - Hải Phòng

18

Công ty TNHH Lê Chân - Hải Phòng

19

Công ty CP Vận Tải & Thương Mại Xuân Trường Hai - Hải Phòng

20

Công ty CP Thương Mại Liên vận Quốc tế Hoàng Anh - Hải Phòng

21

Công ty CP Vân Lan - Hải Phòng

22

Công ty CP Xuất Nhập khẩu Hợp Tác Quốc Tế Sông Hồng - Hải Phòng

23

Công ty CP Thương Mại Vận tải Thúy Anh - Hải Phòng

24

Công ty CP Vận tải Phương Cường - Hải Phòng

25

Công ty TNHH Vận tải Thương mại Hà Anh - Hải Phòng

26

Công ty CP Sao Á - Hải Phòng

27

Công ty TNHH Long Khánh - Hải Phòng

28

Công ty TNHH Anh Kiệt - Hải Phòng

29

Công ty TNHH Một Thành Viên Xe khách Sài Gòn - TP.HCM

30

Công ty CP Du lịch Thương Mại & Đầu Tư Thiên Trường Hà Nội

31

Xí nghiệp Bến xe khách nước ngầm Hà Nội

32

Công ty TNHH Thương Mại & Du Lịch Nguyên Minh - Hà Nội

33

Công ty CP Vận tải Giao nhận và Thương Mại Quang Châu - TP.HCM

34

Công ty CP Vận tải Thương Mại và Cơ khí Tân Thanh TP.HCM

35

Công ty CP Vận tải Bộ Tân Cảng TP.HCM

36

Công ty CP Công nghiệp Cao Su Miền Nam

37

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam VINASUN Taxi

38

Công ty CP Bến xe Hà Nội

39

Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ

40

Công ty TNHH Một Thành Viên Bến xe Miền Đông

41

Công ty TNHH Lam Sơn Thái Bình

42

Công ty TNHH Thương Mại Điện tử Vinh Hiển

 

 facebook
Xem theo ngày: