Phát động phong trào thi đua Chào mừng 20 năm thành lập Hiệp hội

Thứ Năm, 07/04/2016, 10:59

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 

Số: 022/HHVT-TV-QĐ

V/v Phát động thi đua Chào mừng 20 năm ngày Thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016

 

                 Kính gửi:

- Văn phòng Đại diện,

- Hiệp hội cơ sở,

- Chi hội các DN cung cấp Thiết bị GSHT.

 

Quyết định số 197/QĐ/TTCP-TC ngày 01 tháng 6 năm 1996 của Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc thành lập Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam.

Ngày 01 tháng 6 năm 1996 được chọn là ngày thành lập, tới ngày 01 tháng 6 năm 2016 Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam vừa tròn 20 năm.

Từ ngày thành lập mới có hơn 10 Hội viên sáng lập, Đại hội lần thứ I (năm 1997) có 35 Hội viên, tới Đại hội lần thứ IV (năm 2013) có trên 1.500 Hội viên, sinh hoạt tại 53 Hiệp hội cơ sở cấp tỉnh, trải khắp toàn quốc.

Tới nay số lượng Hội viên và Hiệp hội cơ sở ngày càng đông đảo và hoạt động mạnh mẽ với nhiều hình thức phong phú, đúng tôn chỉ mục đích của Điều lệ. Vị thế của Hiệp hội ngày càng nâng cao. Được cơ quan quản lý Nhà nước và dư luận xã hội coi trọng.

Xét thành tích đạt được của Hiệp hội trong gần 20 năm qua, Chủ tịch nước đã có Quyết định số 610/QĐ-CTN ngày 28 tháng 3 năm 2016 tặng thưởng cho Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Huân chương Lao động hạng Ba.

Để đón nhận Huân chương và chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. Đề nghị các Văn phòng đại diện, Hiệp hội cơ sở, Chi hội các DN cung cấp Thiết bị GSHT thực hiện các nội dung sau:

1. Phát động thi đua chào mừng sự kiện trên. Với chủ đề: Thực hiện nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước về quản lý vận tải. Với mục tiêu: Khách hàng là trên hết - Hiệu quả - An toàn.

2. Dán các khẩu hiệu tại Văn phòng làm việc, lên các xe ô tô (kích thước phù hợp). Với nội dung: Nhiệt liệt Chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

3. Tùy theo khả năng tài chính của các Hội viên vận động tài trợ cho Lễ Kỷ niệm, gửi về Ban Tổ chức trước ngày 30 tháng 4 năm 2016

 

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

Số tài khoản: 0021000538924

Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội - Chi nhánh Thành Công

Đây là sự kiện trọng đại của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. Đề nghị các Văn phòng đại diện, Hiệp hội cơ sở và Chi hội các DN cung cấp Thiết bị GSHT thực hiện nghiêm túc và sáng tạo. Nhằm dấy lên không khí vui mừng phấn khởi trong toàn thể Hội viên và tạo dư luận tốt đẹp của xã hội với ngành vận tải ô tô./.

                     

 

Nơi nhận:

-   Như trên,

-   Bộ Giao thông vận tải,

-   Các Vụ: TCCB, Vận tải,

-   Ủy viên BCH,

-   Báo Điện tử Đại lộ,

-   Trang Web Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam,

-   Lưu VPHH.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 

 facebook
Xem theo ngày: