Kiến nghị về Giấy khám sức khỏe của người lái xe

Thứ Hai, 20/04/2020, 11:08

Công văn 35/CV-HHVT về việc Kiến nghị về Giấy khám sức khỏe của người lái xe

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 
 
 

 


Số: 35 /CV-HHVT

 

Về việc: Kiến nghị về Giấy khám sức khỏe của người lái xe

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


                      Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

 

Hiện nay, theo Thông tư số 24/2015/TTLT- BYT- BGTVT, ngày 21/8/2015 “Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe”, thì Giấy khám sức khỏe (GKSK) của người lái xe nói chung và GKSK của người lái xe đối với người học lái xe ô tô nói riêng chỉ có hiệu lực là 6 tháng. Tại Thông tư số 12/2017/TT- BGTVT, ngày 15/4/2017 “Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ”, trong đó quy định thời gian học lái xe ô tô Hạng C là 5,5 tháng; theo quy định thì trong hồ sơ của học viên đăng ký đầu vào nhập học để báo cáo cơ quan quản lý (báo cáo 1) và hồ sơ báo cáo cơ quan quản lý trước kỳ sát hạch lái xe ô tô (báo cáo 2) phải có GKSK của người lái xe còn hiệu lực. Do GKSK của người lái xe chỉ có hiệu lực là 06 tháng, nên học viên học lái xe ô tô hạng C đều phải thực hiện 02 lần khám sức khỏe/1 khóa học, gây khó khăn và phiền hà cho người học. Mặt khác, theo báo cáo của các cơ sở đào tạo lái xe trên phạm vi toàn quốc đang gặp khó khăn, vướng mắc trong việc đào tạo lái xe ô tô cho người khuyết tật, vì chưa có quy định cụ thể, rõ ràng về sức khỏe của người khuyết tật để các cơ sở đào tạo triển khai thực hiện. Trong công tác quản lý, đào tạo và sử dụng người lái xe, các cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải đều nêu rất khó khăn trong việc xác định GKSK của người lái xe trong hồ sơ lái xe là thật hay giả. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kiến nghị như sau:

1. Đề nghị Bộ Y tế xem xét cho sửa đổi Thông tư quy định về hiệu lực của GKSK nói chung và GKSK của người lái xe nói riêng theo hướng kéo dài thời gian hơn và theo từng độ tuổi cho phù hợp với thực tế, cụ thể như sau:

- Tuổi từ 30 tuổi trở xuống thì hiệu lực GKSK của người lái xe là 12 tháng;

- Tuổi từ 31 ÷ 40 tuổi thì hiệu lực GKSK của người lái xe là 10 tháng;

- Tuổi từ 41 ÷ 50 tuổi thì hiệu lực GKSK của người lái xe là 08 tháng;

- Tuổi từ 51 tuổi trở lên thì hiệu lực GKSK của người lái xe là 06 tháng;

2. Đề nghị Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về quy định sức khỏe đối với người khuyết tật đủ điều kiện được học lái xe ô tô để các cơ sở đào tạo lái xe có căn cứ triển khai thực hiện.

3. Đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành quy định và hình thành cơ sở dữ liệu về khám, cấp GKSK của người lái xe và cho phép các cơ quan quản lý liên quan, các Sở GTVT, cơ sở đào tạo lái xe, đơn vị sử dụng lực lượng lái xe được tra cứu, xác thực dữ liệu về GKSK của người lái xe.

Rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ Y tế.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên,

- Bộ GTVT (để biết),

- Website Hiệp hội,

- Lưu VPHH

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền

 

 

 

 

 facebook
Xem theo ngày: