Giới thiệu thanh gốm - Plaumai Eco

Thứ Sáu, 17/07/2020, 09:39

Từ cuối năm 2019 Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã phối hợp với Công ty CP Đầu tư phát triển môi trường xanh thế giới (đơn vị nhập khẩu) và Công ty CP Giải pháp tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường PLAUMAI ECO (đơn vị phân phối sản phẩm) thanh gốm, có tác dụng tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường, với nguyên lý hoạt động

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 
 
 

 

 


Số: 73 /CV-HHVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


Hà Nội, ngày  16 tháng 7 năm 2020

 

              

        

Kính gửi:

- Các Hiệp hội cơ sở;

- Các Chi hội và Hội viên trực thuộc.

 

Tiết kiệm chi phí đầu vào, trong đó tiết kiệm nhiên liệu là giải pháp quan trọng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực vận tải đường bộ. Đồng thời, việc giảm khí thải gây ô nhiễm môi trường là chủ trương lớn của Chính phủ.

Từ cuối năm 2019 Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã phối hợp với Công ty CP Đầu tư phát triển môi trường xanh thế giới (đơn vị nhập khẩu) và Công ty CP Giải pháp tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường PLAUMAI ECO (đơn vị phân phối sản phẩm)  thanh gốm, có tác dụng tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường, với nguyên lý hoạt động:

- Sản phẩm thanh gốm Plaumai Eco là chất xúc tác không phải phụ gia nhiên liệu, không tan chảy hay giảm trọng lượng trong quá trình sử dụng, không làm thay đổi thành phần hóa học trong Xăng và Dầu. Sản phẩm có khả năng bức xạ tia hồng ngoại phá vỡ liên kết cụm nhiên liệu và đẩy nhanh quá trình Ion hóa hoặc tăng các thành phần Ion hóa làm thay đổi cấu trúc phân tử nhiên liệu (Tức là tác động lên các phân tử Hydrocacbon có trong xăng dầu thành các phân tử Hydrocacbon nhỏ hơn, giúp nhiên liệu tương tác tốt hơn với Oxy trong buồng đốt) giúp cho quá trình cháy diễn ra triệt để hơn, không còn nhiên liệu dư thưa và các tạp chất có trong nhiên liệu.

- Sản phẩm có tác dụng tiết kiệm nhiên liệu từ 10% đến 15% tùy từng loại động cơ;

- Giảm lượng khí thải độc hại ra môi trường từ 50% đến 70% tùy từng loại động cơ;

- Sản phẩm sử dụng trên 10 năm, tốt cho động cơ.

PlauMai Eco là sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc, sản phẩm này đã được cơ quan có thẩm quyền Bộ Công thương; Bộ Khoa học Công nghệ cấp phép nhập khẩu và cho lưu hành sản phẩm tại Việt Nam, đã được Trung tâm khoa học công nghệ và Môi trường giao thông - Trường Đại học Giao thông vận tải thử nghiệm có kết quả như báo cáo kèm theo. Được biết, Công ty CP Giải pháp tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường PLAUMAI ECO đã sử dụng ở nhiều phương tiện thuộc các ngành vận tải ô tô, đường thủy và đường sắt đạt kết quả tốt.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam thấy rằng đây là sản phẩm có thể giúp đỡ cho các đơn vị kinh doanh vận tải giảm bớt khó khăn trong kinh doanh và góp phần vào việc bảo vệ môi trường. Chủ tịch Hiệp hội đã giao Ban tư vấn và hỗ trợ pháp lý phối hợp với Công ty CP Đầu tư phát triển môi trường xanh thế giới  và Công ty CP Giải pháp tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường PLAUMAI ECO giới thiệu đến các đơn vị vận tải, các thành viên trong Hiệp hội.

Đề nghị các Hiệp hội cơ sở các Hội viên trực thuộc phổ biến đến các hội viên, các lái xe trong đơn vị xem xét, sử dụng, ủng hộ sản phẩm này góp phần giảm chi phí nhiên liệu và bảo vệ môi trường.

Công ty CP Giải pháp tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường PLAUMAI ECO sẽ cử cán bộ đến tư vấn và thông tin cụ thể.

 

Nơi nhận:

-  Như trên;

- Chủ tịch Hiệp hội (Báo cáo);

- Công ty CP Đầu tư phát triển môi trường xanh thế giới;

- Công ty CP Giải pháp tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường PLAUMAI ECO;

- Hệ thống Plaumai Eco Việt Nam;

- Lưu VP Hiệp hội.

 

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Hoa

 

 

 facebook
Xem theo ngày: