Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2015 và Triển khai nhiệm vụ năm 2016

Thứ Tư, 02/12/2015, 10:53

Năm 2015, tình hình chính trị kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, suy thoái kinh tế chưa được ngăn chặn vững chắc, trong khi đó biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai, lũ lụt, động đất thường xuyên xảy ra tình hình chính trị ở một số nước có nhiều diễn biến phức tạp làm cho tốc độ phát triển kinh tế thấp, Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng từ tình hình chung của thế giới. Tuy nền kinh tế Việt Nam đã từng bước phục hồi nhưng cũng chưa thật vững chắc. Tốc độ tăng trưởng đạt 6,5%. Những tác động từ các yếu tố đầu vào biến động thường xuyên làm cho các doanh nghiệp kinh doanh chưa hiệu quả. Giá cả các mặt hàng công nghiệp trong đó có ô tô, nhiên liệu thường xuyên biến đổi. Giá vật tư đầu vào tăng, phí sử dụng đường bộ, các trạm thu phí BOT trên đường gia tăng. Tuy nhiên do biến động giá xăng dầu thế giới nên giá xăng dầu trong nước cũng thường xuyên tăng giảm. Kể từ tháng 01 năm 2015 đến nay giá xăng dầu đã được điều chỉnh tăng, giảm 14 lần, nhưng đến nay giá xăng dầu vẫn cao hơn giá xăng dầu cuối năm 2014. Việc tăng giảm giá xăng dầu nhỏ giọt làm cho các đơn vị kinh doanh vận tải rất bị động trong việc kê khai giá cước để phù hợp với giá xăng dầu.

HIỆP HỘI VẬN TẢI ÔTÔ

VIỆT NAM

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Pleiku, ngày 12 tháng  12  năm 2015

                    

 

BÁO CÁO

  TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2016

 

 

 

Năm 2015, tình hình chính trị kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, suy thoái kinh tế chưa được ngăn chặn vững chắc, trong khi đó biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai, lũ lụt, động đất thường xuyên xảy ra tình hình chính trị ở một số nước có nhiều diễn biến phức tạp làm cho tốc độ phát triển kinh tế thấp, Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng từ tình hình chung của thế giới. Tuy nền kinh tế Việt Nam đã từng bước phục hồi nhưng cũng chưa thật vững chắc. Tốc độ tăng trưởng đạt 6,5%. Những tác động từ các yếu tố đầu vào biến động thường xuyên làm cho các doanh nghiệp kinh doanh chưa hiệu quả. Giá cả các mặt hàng công nghiệp trong đó có ô tô, nhiên liệu thường xuyên biến đổi. Giá vật tư đầu vào tăng, phí sử dụng đường bộ, các trạm thu phí BOT trên đường gia tăng. Tuy nhiên do biến động giá xăng dầu thế giới nên giá xăng dầu trong nước cũng thường xuyên tăng giảm. Kể từ tháng 01 năm 2015 đến nay giá xăng dầu đã được điều chỉnh tăng, giảm 14 lần, nhưng đến nay giá xăng dầu vẫn cao hơn giá xăng dầu cuối năm 2014. Việc tăng giảm giá xăng dầu nhỏ giọt làm cho các đơn vị kinh doanh vận tải rất bị động trong việc kê khai giá cước để phù hợp với giá xăng dầu.

 Từ đầu năm 2015 tình hình trên biển Đông vẫn diễn biến phức tạp điều này tác động không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta và khu vực. Những biến động của tình hình kinh tế thế giới cũng có tác động trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam.

Năm nay, Ngành giao thông vận tải tiếp tục siết chặt quản lý vận tải, đặc biệt là việc kiểm tra tải trọng xe trên phạm vi toàn quốc. Trong năm qua việc kiểm tra tải trọng xe đã thu được kết quả, tuy vậy tình hình vẫn diễn ra rất phức tạp làm ảnh hưởng đến các đơn vị làm ăn chân chính chấp hành quy định về tải trọng;

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ có nhiều thay đổi:

- Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô thay thế Nghị định 91 và 93 đã có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 12 năm 2014.

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ thay thế Thông tư 18, 23 và một số văn bản quản lý vận tải khác đã tạo điều kiện thông thoáng hơn cho các đơn vị vận tải. Tuy vậy, nội dung Nghị định và Thông tư còn một số vấn đề chưa phù hợp, nên trong quá trình thực hiện các đơn vị vận tải còn lúng túng.

 - Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thực hiện Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013, Nghị định 107 ngày 17 tháng 11 năm 2014 quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, đường sắt. Theo đó, việc xử lý vi phạm có một số thay đổi trong đó có nhiều quy định giữ nguyên hoặc giảm nhẹ hơn cho người lái xe nhưng lại có nhiều quy định chặt chẽ hơn xử phạt nặng hơn đối với các đơn vị vận tải, đòi hỏi các đơn vị vận tải phải tiếp tục tổ chức lại hoạt động của đơn vị mình phù hợp với các quy định của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải.

            Tại hội nghị này, Ban Thường vụ xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 gồm một số nội dung sau:

 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH

1. Vận động phát triển hội viên và hoạt động của các Hiệp hội cơ sở

a- Công tác phát triển hội viên

Tại Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng tổ chức ngày 4 tháng 7 năm 2015 tại thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang đã thống nhất giao cho Ban Thường vụ tiếp tục vận động để phát triển thành viên là Hiệp hội cơ sở tại các địa phương, Hội viên trực thuộc, đồng thời theo dõi, giúp đỡ củng cố hoạt động các Hiệp hội cơ sở. Thực hiện nhiệm vụ nói trên Thường trực Hiệp hội đã đề nghị một số Sở Giao thông vận tải đôn đốc việc thành lập Ban vận động thành lập Hiệp hội và sớm hoàn thiện các thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Hiệp hội tại địa phương.

Trong năm 2015: Hiệp hội vận tải ô tô một số địa phương như Cao Bằng, Cà Mau đã thành lập và tổ chức đại hội; tại Hưng Yên, Bình Phước đã làm xong thủ tục và đại hội trong thời gian tới. Sở Giao thông vận tải Bình Dương, Vĩnh Phúc, Kiên Giang đã thành lập ban vận động và đang vận động hội viên để làm thủ tục đề nghi Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Hiệp hội. Ngoài các thành  viên là Hiệp hội cơ sở , trong năm 2015 Thường trực Hiệp hội đã hoàn thành thủ tục và Quyết định kết nạp 02 Hội viên độc lập trực thuộc Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam và 02 thành viên cơ sở:

Đến nay Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam có 53 Hiệp hội cơ sở35 Hội viên trực thuộc.

Nói chung các địa phương chưa có Hiệp hội đều quan tâm và đã có kế hoạch triển khai để sớm tổ chức thành lập các Hiệp hội cơ sở.

Việc phát triển hội viên tại các Hiệp hội cơ sở ít được quan tâm. Nhiều Hiệp hội cơ sở có số hội viên ít trong nhiều năm qua nhưng chưa chú trọng đến vận động phát triển. Có địa phương, các doanh nghiệp hợp tác xã có nhu cầu tham gia Hiệp hội chưa được Ban chấp hành kết nạp.

b- Hoạt động của các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên trực thuộc

Đa số các Hiệp hội cơ sở đều hoạt động có hiệu quả thiết thực, nhưng cũng còn Hội viên là Hiệp hội cơ sở ít hoạt động nên chưa thực sự gắn kết các Hội viên của mình bằng những công việc cụ thể. Trong hoạt động các Hiệp hội cơ sở đều quan tâm đến tuyên truyền, phổ biến, vận động và hướng dẫn các hội viên thực hiện đúng các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và những quy định về quản lý chuyên ngành, nhất là việc ủng hộ chủ trương siết chặt quản lý vận tải và kiểm tra tải trọng xe của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải; xây dựng thương hiệu cho sản phẩm vận tải,…. đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hành khách và chủ hàng.

Những Hiệp hội cơ sở hoạt động có hiệu quả nhất là: Hiệp hội Vận tải hành khách liên tỉnh và du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Vận tải ô tô và bến xe khu vực phía Bắc, Hiệp hội Bến xe khách, Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng, Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Vận tải ôtô Bắc Giang, Hiệp hội Vận tải ô tô Lâm Đồng... Tuy vậy, vẫn còn một số Hiệp hội hoạt động yếu và chưa có hiệu quả thiết thực như: Hiệp hội Vận tải ô tô Lạng Sơn, Hiệp hội taxi tải Hà Nội, Hiệp hội taxi Hải Phòng, Hiệp hội Vận tải ô tô Bình Định. Trong đó có một số Hiệp hội hầu như không hoạt động. Nhiều Hiệp hội chưa có quy chế phối hợp với Sở giao thông vận tải. Có Hiệp hội lại không quan tâm đến phối hợp với Sở Giao thông vận tải không xác định được trách nhiệm của Hiệp hội là chịu sự quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải.

Nhiều Hiệp hội chưa tổ chức Tổng kết tình hình hoạt động năm 2015 và đề ra kế hoạch năm 2016.

2. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức tuyên truyền thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hiệp hội, nhằm tạo điều kiện cho các quy định của pháp luật phù hợp với điều kiện với thực tế để  các Hội viên thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh. Do vậy, Thường trực Hiệp hội quan tâm thực hiện nhiệm vụ này với trách nhiệm cao và công việc này đã đạt được kết quả. Điều đó thể hiện ở điểm:nhiều kiến nghị của Hiệp hội đã được Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương chấp thuận. Một số kiến nghị của chúng ta chưa được các cơ quan chức năng chấp thuận vì đó là những vấn đề mang tính liên ngành hoặc bị các quy định của pháp luật ở lĩnh vực  liên quan chưa được sửa đổi kịp thời (Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,…).  

a- Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan quản lý Nhà nước xin ý kiến Hiệp hội đều được Thường trực Hiệp hội nghiên cứu nghiêm túc, tổng hợp ý kiến từ các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên để đóng góp ý kiến kịp thời. Trong những tháng qua, chúng ta đã tham gia góp ý dự thảo các văn bản quan trọng như: Tham gia xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 171 và Nghị định 107 về xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; sửa đổi Thông tư 63/2014/TT-BGTVT, Thông tư về tốc độ và khoảng cách lưu thông trên đường bộ, Thông tư quy định về tốc độ xe cơ giới lưu thông trên đường bộ... Đến nay Thông tư 60/2015/TT-BGTVT sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 63 đã được ban hành. Các ý kiến Hiệp hội cơ bản đã được cơ quan quản lý Nhà nước tiếp thu, những ý kiến không được tiếp thu đã được giải trình hợp lý.

Nhìn chung, việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đều được Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam và các Hiệp hội cơ sở thực hiện nghiêm túc, được các cơ quan nhà nước đánh giá cao. Tuy vậy, còn nhiều Hiệp hội cơ sở và Hội viên chưa thực sự quan tâm đến công tác này, chưa tập hợp kịp thời ý kiến của các Hội viên để gửi về Thường trực đúng hạn, hoặc không tham gia ý kiến, khi văn bản ban hành rồi mới đòi hỏi sửa đổi là rất khó khăn. Thông qua lĩnh vực hoạt động này chúng ta có thể đánh giá tình hình hoạt động từng Hiệp hội cơ sở, của mỗi Hội viên độc lập.

 

b- Tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật

Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam luôn phối hợp với các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương tuyên truyền thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành. Trong năm qua Hiệp hội đã có chỉ đạo các Hiệp hội cơ sở, các Hội viên triển khai nghiên cứu và chỉ đạo anh em lái xe tìm hiều và thực hiện: Nghị định số 171/2013/NĐ-CP, Nghị định 107/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, các văn bản quản lý hoạt động vận tải và các văn bản liên quan. Trong đó chú trọng nhất là việc nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam đã lựa chọn 15 địa phương để các Hiệp hội Vận tải ô tô địa phương tổ chức tập huấn thí điểm cho người điều hành vận tải, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe. Năm 2015 Hiệp hội đã phối hợp với các Hiệp hội vận tải hàng hóa nghiên cứu kỹ các quy định về tải trọng xe và vận động thực hiện chủ trương của Chính phủ, của Bộ Giao thông vận tải về kiểm tra xe quá khổ, quá tải lưu thông trên đường bộ. Qua tuyên truyền và có nhiều biện pháp quản lý, đến nay tất cả các doanh nghiệp hội viên trong toàn quốc đã quán triệt và thực hiện tốt việc chở hàng đúng tải trọng cho phép tham gia giao thông đường bộ. Tình trạng chở quá tải trọng và khổ giới hạn trên đường bộ về cơ bản đã giảm.

Trong công tác tuyên truyền thực hiện văn bản quy phạm pháp luật Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải  và Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Hiệp hội cơ sở đã phối hợp với các Sở Giao thông vận tải  theo Quy chế phối hợp công tác, do vậy công tác này  đã triển khai thực hiện có hiệu quả.

3. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Thường trực Hiệp hội xác định đây là công tác trọng tâm và cấp bách vì tai nạn giao thông vừa ảnh hưởng lớn đến xã hội vừa ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của mỗi đơn vị vận tải. Từ đó, Thường trực Hiệp hội luôn chỉ đạo các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên trực thuộc nghiêm túc áp dụng các biện pháp quản lý nhằm kiềm chế gia tăng tai nạn giao thông; phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến trật tự an toàn giao thông; phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phổ biến Quy chế và thể lệ đăng ký tham gia xây dựng “Doanh nghiệp an toàn”và đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Lái xe an toàn” để được tham gia bình xét giải thưởng “Vô lăng vàng” hàng năm. Nhiều Hội viên đã tích cực tham gia phong trào này. Năm 2014 Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia đã trao giải thưởng vô lăng vàng cho 12 doanh nghiệp Hợp tác xã và 50 lái xe. Hầu hết các doanh nghiệp Hợp tác xã được tặng đều là hội viên của Hiệp hội.

(Thống kê TNGT đường bộ 11 tháng 2015 kèm theo)

4. Tình hình hoạt động của Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội

Số lượng phát hành hàng tháng của Tạp chí Vận tải ô tô chỉ đạt 20% so với quy định tại Giấy phép xuất bản (1.000/5.000 bản) kỳ. Tổ chức hoạt động của Tòa soạn Tạp chí "Vận tải ô tô" và Trang thông tin điện tử "Đại lộ" chưa nền nếp. Trong nhiều năm không có tổ chức đoàn thể, chưa thực hiện nghĩa vụ Thuế với nhà nước quyền lợi của người lao động không đảm bảo, tình hình nội bộ có nhiều vấn đề phức tạp, tình trạng khiếu kiện diễn ra kéo dài. Hoạt động chưa đúng quy định dẫn đến Trang thông tin điện tử "Đại lộ" đã bị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử xử phạt 15 triệu đồng vào đầu tháng 10 năm 2015 nhưng cho đến nay Tổng Biên tập Tạp chí và Trang thông tin điện tử "Đại lộ" chưa báo cáo Thường trực về sai phạm và giải pháp khắc phục.

5. Hoạt động của Ban kiểm tra

Trong năm 2015, do tình hình khiếu kiện tại Tạp chí Vận tải ô tô Thường trực Hiệp hội đã Quyết định số 078/HHVT-TV ngày 14 tháng 9 năm 2015 thành lập Đoàn kiểm tra Tạp chí "Vận tải ô tô" về 2 vấn đề: rà soát danh sách đề nghị cấp Thẻ nhà báo và việc thực hiện nghĩa vụ Thuế, nộp tiền bảo hiểm cho người lao động. Nhưng đến nay Đoàn kiểm tra chưa có báo cáo kết quả kiểm tra.

Theo báo cáo của các Hiệp hội cơ sở, Ban kiểm tra các Hiệp hội cơ sở đều hoạt động đúng quy chế.

6. Những hoạt động khác của Hiệp hội

Nghị quyết kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ 3 tổ chức tại TP Nha Trang đã giao Thường trực Hiệp hội thực hiện những công việc sau:

a.     Tổ chức liên hoan văn nghệ, thể dục thể thao tại các khu vực tiến tới toàn quốc để chào mừng các ngày lễ lớn trong đó có ngày Truyền thống ngành vận tải ôtô (25 tháng 12).

b.     Cung cấp các thông tin trên website của Hiệp hội, trên Tạp chí “Vận tải ô tô” và báo điện  tử “Đại lộ” về những nội dung liên quan đến sự phát triển của ngành vận tải ô tô, những khó khăn, thách thức cũng như các vấn đề phản biện xã hội.

Do nhiều lý do lên việc tổ chức liên hoan văn nghệ thể thao năm 2015 không thực hiện được

Việc cung cấp thông tin trên website của Hiệp hội, trên Tạp chí “Vận tải ô tô”, Trang thông tin điện tử "Đại lộ" đã được Chủ tịch Hiệp hội chỉ đạo thực hiện, nhưng các Hội viên và các Hiệp hội chưa chủ động cung cấp thông tin về hoạt động của mình, cho nên thông tin về hoạt động chuyên ngành vận tải đường bộ trên Tạp chí và Trang thông tin điện tử "Đại lộ" chưa nhiều, chưa đạt hiệu quả mong muốn.

c. Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các hội viên được Hiệp hội luôn quan tâm. Hiệp hội xác định việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các hội viên đã được thực hiện từ việc tham gia vào các văn bản quy phạm pháp luật hoặc tham gia vào các chủ trương trong công tác quản lý hoạt động vận tải. Trong quá trình hoạt động, những vấn đề bức xúc được các Hiệp hội cơ sở, các hội viên phản ảnh. Những vấn đề cần can thiệp trên cơ sở pháp luật, Hiệp hội đã có ý kiến để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét có những quyết định đúng đắn hơn.

d. Việc tổ chức Hội nghị Hội thảo: Ngày 09 tháng 10 năm 2015 Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã tổ chức Hội thảo về Thiết bị giám sát hành trình đối với quản lý hoạt động vận tải. Ngày 02 tháng 11 năm 2015 Hiệp hội đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo "rủi ro trong hoạt hoạt động vận tải và hậu cần", kết quả của hội thảo đã được các doanh nghiệp đánh giá cao.

7. Quản lý tài chính của Hiệp hội

Hiêp hội Vận tải ô tô Việt Nam hoạt động tự chủ về tài chính, nguồn tài chính chủ yếu dựa vào hội phí từ các hội viên đóng góp và nguồn tài trợ từ một số đơn vị.

Tuy vậy do khó khăn nên nhiều Hiệp hội cơ sở, nhiều hội viên không đóng góp hội phí được quy định nên số hội phí thu được không nhiều.

Đến hết ngày 31 tháng 11 năm 2015 hội phí thu được từ 33 Hội viên với tổng số tiền là 165.300.000 đồng (có danh sách kèm theo).

Do tình hình khó khăn nên nhiều Hiệp hội cơ sở không thu đủ hội phí để đảm bảo hoạt động và nộp về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, theo dõi hàng năm chỉ có khoảng 30% số Hiệp hội cơ sở, hội viên trực thuộc nộp hội phí đủ theo quy định, còn lại nộp rất ít, có nhiều hội viên nhiều năm không nộp hội phí như Hiệp hội taxi tải Hà Nội, Hiệp hội taxi Hà Nội, Hiệp hội taxi Hải Phòng, Hiệp hội taxi Đà Nẵng.

Thường trực Hiệp hội đã chỉ đạo Văn phòng quản lý và sử dụng kinh phí đúng quy định, đúng chế độ tài chính và tiết kiệm triệt để.

Kính thưa các vị đại biểu, trong năm 2015 mặc dù có nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng quyết tâm của Hiệp hội, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, cơ bản thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3.

 

 II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015

1. Tình hình năm 2016

a- Tình hình chung

Đầu năm 2016 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ được tổ chức, như vậy năm 2016 là năm bắt đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với nhiều định hướng và mục tiêu quan trọng.

Kinh tế thế giới nói chung và tình hình kinh tế Việt Nam đã được phục hồi nhưng chưa thật vững chắc.

Giá nhiên liệu tiếp tục có những biến động tăng giảm, theo giá nhiên liệu thế giới giá đầu vào hoạt động vận tải vẫn có diễn biến theo hướng tăng dần; Nhiều trạm thu phí BOT được triển khai trong đó giá phí được điều chính tăng rất cao, nhất là với phương tiện vận tải đầu kéo, con - ten - nơ, Tiền lương cán bộ công nhân viên sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng theo lộ trình.

Chính sách thuế nhập khẩu phương tiện có nhiều quy định chưa hợp lý đã có nhiều ý kiến kiến nghị nhưng Nhà nước vẫn chưa  điều chỉnh nên giá ô tô vẫn cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực;

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ đã được ban hành: Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô; Thông tư  63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức quản lý hoạt động bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, Thông tư 60/2015/TT-BGTVT và một số Thông tư khác sẽ được nghiên cứu để bổ sung, sửa đổi. Bởi vì, việc triển khai các Thông tư còn gặp một số khó khăn khi thực hiện: một số nội dung trong Thông tư 63 đã được sửa bằng thông tư 60; Việc lựa chọn đơn vi khai thác tuyến cố định sẽ rất khó triển khai một số nội dung trong Nghị định 86/2014/NĐ-CP chưa được sửa đổi, đặc biệt là việc đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tự nguyện cho người lao động nên nhiều đơn vị còn rất lúng túng.

Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt sẽ được ban hành thay thế Nghị định 171 và 107 sẽ có nhiều vấn đề đổi mới. Việc thay thế chấp thuận khai thác tuyến bằng lựa chọn đơn vị khai thác tuyến với nhiều thủ tục phức tạp hơn sẽ gây khó khăn cho các đơn vị vận tải.

Việc kiểm tra tải trọng xe đã được Bộ Giao thông vận tải triển khai đồng bộ trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Nhưng nhiều Trạm chưa hoạt động liên tục 24/7, chưa đủ điều kiện bắt buộc hạ tải, thiết bị cân thường xuyên hư hỏng và không được sửa chữa kịp thời, vẫn còn tình trạng “né trạm” và “làm luật” khi qua trạm,…. Thực tế đó gây khó khăn cho những doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định về tải trọng, tuân thủ pháp luật;

 Tai nạn giao thông năm 2015 tuy đã có giảm, nhất là tai nạn giao thông liên quan đến các phương tiện tham gia kinh doanh vận tải giảm. Tuy nhiên những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành vận tải ô tô.

Chính phủ và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ hơn, quyết liệt hơn việc siết chặt quản lý vận tải và tải trọng xe. Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động vận tải tại các doanh nghiệp vận tải và các doanh nghiệp bến xe khách, siết chặt việc quản lý tải trọng với các đơn vị vận tải hàng hóa. Tăng cường quản lý sẽ tạo điều kiện cho đa số các đơn vị củng cố lại hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy vậy, cũng sẽ còn không ít các đơn vị có quy mô nhỏ, tổ chức chưa hợp lý, chưa kịp thời chuyển đổi sẽ gặp không ít khó khăn. Thậm chí có đơn vị buộc phải giải thể đặc biệt là quy định về số lượng phương tiện khi Nghị định 86 có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2016.

b- Tình hình hoạt động của các Hiệp hội cơ sở

Nhìn chung, các Hiệp hội cơ sở đều quan tâm phối hợp với Sở Giao thông vận tải để tranh thủ sự ủng hộ trong hoạt động hàng ngày thông qua Quy chế phối hợp giữa Hiệp hội và Sở và thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giao thông vận tải. Lãnh đạo và các Uỷ viên BCH Hiệp hội cơ sở đã rất năng động và nhiệt tình với công tác của Hiệp hội, thể hiện vai trò và trách nhiệm trước các Hội viên, được các Hội viên ủng hộ. Nhiều Hiệp hội cơ sở đã tổ chức được các cuộc Hội thảo chuyên đề nhằm thống nhất ý kiến về các kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước. Có Hiệp hội tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, kinh doanh, góp phần phát triển lực lượng vận tải trên địa bàn. Tiếng nói của các Hiệp hội cơ sở nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các Hội viên đã được các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương nghiên cứu giải quyết thỏa đáng. Nhiều Hiệp hội đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải triển khai tốt việc tập huấn cho người điều hành vận tải lái xe nhân viên phục vụ trên xe

Tuy vậy, cũng còn một số Hiệp hội ít tổ chức các hình thức sinh hoạt, hoặc còn có Hội viên đăng ký Hội viên nhưng không tham gia sinh hoạt nên hoạt động của Hiệp hội chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa đem lại lợi ích thực sự cho hội viên.

Các Hội viên trực thuộc chưa có báo cáo hoạt động năm 2015, nên không tổng hợp tại báo cáo này.

Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt nam đề nghị các đồng chí Uỷ viên BCH tại các Hiệp hội cơ sở và các đồng chí lãnh đạo Hiệp hội cơ sở cần năng động và chủ động tổ chức tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, tiếp thu ý kiến từ các đơn vị hội viên kịp thời phản ảnh những bất cập (nếu có) trong các văn bản mới thống nhất những kiến nghị các cơ quan nhà nước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ của Hiệp hội năm 2016

Với tình hình nêu trên, để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, năm 2016 chúng ta cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

a- Củng cố tổ chức, hoạt động các Hiệp hội cơ sở và đẩy mạnh phát triển Hội viên

Trên cơ sở văn bản, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải gửi Ủy Ban nhân dân các tỉnh về việc đề nghị thành lập Hiệp hội và củng cố Hiệp hội địa phương. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành được phân công theo dõi các Hiệp hội cơ sở cần chủ động phối hợp với lãnh đạo và BCH Hiệp hội cơ sở, liên hệ với Sở Giao thông vận tải các địa phương đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hiệp hội cơ sở ở địa phương với Sở Giao thông vận tải. Những địa phương nào chưa ký Quy chế phối hợp, Hiệp hội cơ sở chủ động dự thảo Quy chế phối hợp để trao đổi với Sở Giao thông vận tải để tổ chức ký kết vào năm 2016.

Đề nghị các đồng chí Uỷ viên BCH Hiệp hội đã được phân công địa bàn phát triển Hội viên cần chủ động hơn nữa, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động thành lập Hiệp hội vận tải ô tô các địa phương.

Phấn đấu đến hết năm 2016 hầu hết các địa phương trong cả nước đều có Hiệp hội.

Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc củng cố các Hiệp hội cơ sở, các hiệp hội hết nhiệm kỳ mà chưa tiến hành Đại hội phải tiến hành đại hội, những Hiệp hội nhiều năm không hoạt động, không đóng hội phí xem xét để giải thể để đảm bảo chất lượng các hội viên.

Đề nghị Hiệp hội cơ sở quan tâm đến việc vận động các doanh nghiệp Hợp tác xã, các đơn vị có liên quan đến hoạt động vận tải tham gia vào Hiệp hội, nâng số hội viên tại cơ sở.

b- Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Tạp chí "Vận tải ô tô" và Trang thông tin điện tử "Đại lộ" để thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước và quyền lợi của người lao động làm việc tại đơn vị.

c- Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và tuyên truyền  văn bản quy phạm pháp luật.

Đến nay còn nhiều văn bản  đang trong thời kỳ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đề nghị các Hiệp hội cơ sở nghiên cứu tham gia ý kiến vào các văn bản Dự thảo gửi về Thường trực Hiệp hội để tập hợp ý kiến hoặc gửi cơ quan soạn thảo

d- Tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ    và quy định của pháp luật liên quan vận tải đường bộ

Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng và phổ biến kế hoạch tuyên truyền những chủ trương, chính sách mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động của ngành vận tải ô tô; Tiếp tục tuyên truyền Nghị định 86/2014/NĐ-CP, Thông tư 63, Thông tư 60 và một số văn bản quy phạm pháp luật mới; có văn bản hướng dẫn các Văn phòng đại diện, các Hiệp hội cơ sở để tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả. Các văn bản của Thường trực Hiệp hội đều đăng trên website của Hiệp hội, không in gửi theo đường bưu chính để tiết kiệm chi phí. Đề nghị các đồng chí thường xuyên chủ động theo dõi trên Website của Hiệp hội. Khi có dự thảo văn bản mới, các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên có trách nhiệm tập hợp ý kiến từ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và các đối tượng liên quan, và phổ biến đến tất cả các đối tượng thực hiện khi văn bản được ban hành.

-Tiếp tục tuyên truyền vận động các Hội viên thực hiện nghiêm túc việc kê khai giá cước theo quy định tại Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT, phù hợp với sự biến động của giá nhiên liệu.

-Chuẩn bị phương tiện và tổ chức tốt vận tải hành khách trong dịp Tết Bính Thân với phương châm “Thuận lợi - An toàn - Văn minh - Lịch sự”.

đ- Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe khách thống nhất với các Hiệp hội cơ sở trong việc phối hợp với các Sở Giao thông vận tải tổ chức tập huấn và kiểm tra tập huấn.

e- Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên về chủ trương Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các hội viên ngay từ khi soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Đối với các hội viên các Hiệp hội cơ sở khi có những vẫn đề cần tham gia với cơ quan quản lý nhà nước, hoặc cần bảo vệ quyền lợi của mình phải có văn bản gửi về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. Trên cơ sở đó Hiệp hội sẽ có văn bản báo cáo với cơ quan quản lý Nhà nước để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật...

f- Về công tác đảm bảo An toàn giao thông đường bộ

f.1. Đề nghị các Hiệp hội cơ sở vận động các hội viên Hiệp hội tuyên truyền đến đội ngũ lái xe, tiếp tục thực hiện “7 không” đã được phát động, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, hạn chế đến mức tối đa tai nạn giao thông để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.

f.2. Triển khai hệ thống quản lý An toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn ISO 39001: 2012 trong các hội viên.

f.3. Phối hợp với Tổ chức vận tải xanh châu Á (GFA) để giới thiệu GFA cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp vận tải xanh. Nhằm xây dựng những doanh nghiệp có thương hiệu trong khu vực.

g- Các hoạt động khác

Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo chuyên đề

Trong năm 2016 Hiệp hội sẽ tiến hành tổ chức cuộc Hội thảo: về  công tác xã hội hóa bến xe khách về việc thực hiện kiểm tra tải trọng xe, v.v... Ngoài ra những Hiệp hội cơ sở có thể tổ chức Hội thảo chuyên đề theo từng khu vực.

h- Tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội

Năm 2016, Hiệp hội sẽ tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (tháng 3/1996 - tháng 3 năm 2016) thời gian địa điểm sẽ thông báo sau. Thường trực Hiệp hội đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành, các Hiệp hội cơ sở quan tâm vận động các hội viên hưởng ứng lập thành tích chào mừng ngày thành lập Hiệp hội.

3. Tình hình tài chính của Hiệp hội

Tài chính Hiệp hội phụ thuộc vào tình hình thu-nộp hội phí từ các Hội viên và các Hiệp hội cơ sở. Đề nghị các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên trực thuộc tiếp tục quan tâm việc thu-nộp hội phí theo quy định Ban Thường vụ Hiệp hội để tạo điều kiện cho các hoạt động chung theo mức đã được quyết định: Hội viên trực thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nộp 1.800.000đ/1năm, Hiệp hội cơ sở nộp 300.000đ/1hội viên 1 năm x tổng số hội viên. Trong những năm qua, một số Hiệp hội cơ sở hiểu không đúng tinh thần thu nộp hội phí, chỉ nộp về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam số tiền hội phí bằng số hội phí của hội viên trực thuộc (1.800.000đ). Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ quản lý và sử dụng hội phí và các nguồn tài chính khách đúng quy định.

Đề nghị các Hiệp hội cơ sở tăng cường sinh hoạt theo các chuyên đề để tạo sự gắn kết các Hội viên với sinh hoạt chung, thông qua đó từng Hội viên thấy được quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Thông qua việc thu-nộp hội phí có thể thấy được mức độ gắn kết của Hội viên và hiệu quả hoạt động của Hiệp hội cơ sở.

 

III. NHỮNG KIẾN NGHỊ VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Tại hội nghị này chúng ta thống nhất tiếp tục kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước một số nội dung cơ bản sau đây:

1. Chính phủ

a- Tiếp tục nghiên cứu và có chính sách phù hợp về thuế nhập khẩu phương tiện vận tải để xe của chúng ta không đắt hơn xe của các nước trong khu vực nhằm đảm bảo giá cước không chênh lệch khi chúng ta đã thực hiện Hiệp định song phương với Trung Quốc, Lào, Cam pu chia;

b- Đôn đốc các Bộ, ngành và các đơn vị thực hiện Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách.

2. Bộ Giao thông vận tải

a- Sớm hoàn thành việc nâng cấp cầu yếu trên hệ thống đường bộ để thống nhất tải trọng cầu và đường bộ, xác định và thống nhất việc cắm biển tải trọng trên hệ thống đường bộ nhất là biển tải trọng cầu để phương tiện tham gia giao thông thực hiện đúng quy định; rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo trên toàn hệ thống quốc lộ cho phù hợp;

b- Triển khai đồng bộ, rộng khắp và liên tục việc kiểm tra tải trọng phương tiện chở hàng trên đường bộ; có biện pháp kiên quyết bắt buộc hạ tải mới được phép tiếp tục hành trình; khắc phục ngay và triệt để tình trạng “sang tải”, “làm luật” và “tránh trạm” để xe vận tải hàng hóa chở đúng tải trọng cho phép; khắc phục kịp thời các sự cố của hệ thống thiết bị cân;

c- Sớm có Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động của taxi uber, Grab tạo sự bình đẳng trong kinh doanh taxi.

d- Triển khai “Trung tâm cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp vận tải và khách hàng”; khung thể chế cho hoạt động logistics.

đ- Sớm có văn bản hướng dẫn về việc nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trong hợp tác xã dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

e- Hướng dẫn việc phân loại doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 60

f- Có quy định xử lý với chủ hàng khi phương tiện chở quá tải.

Kính thưa các quý vị đại biểu

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 đã được Thường trực Hiệp hội thông qua, trân trọng đề nghị đại biểu tham gia ý kiến bổ sung để thống nhất thực hiện trong năm 2015.

Xin kính chúc các đại biểu sức khỏe và thành công!

Trân trọng cám ơn!

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO

Báo cáo Tổng kết:

http://hiephoivantaioto.vn/UserFiles/News/admindemo/Raw/2015/12/BC%20n%u0103m%202015-new.pdf

Thông báo về trật tự an toàn giao thông 11 tháng năm 2015

http://hiephoivantaioto.vn/UserFiles/TH%D4NG%20B%C1O%20TNGT%202015.doc

Danh sách nộp Hội phí năm 2015

http://hiephoivantaioto.vn/UserFiles/News/admindemo/Raw/2015/12/STT1.pdf

 

 facebook
Xem theo ngày: