Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V nhiêm kỳ (2018 - 2023)

Thứ Sáu, 26/10/2018, 08:31

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ V

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2018 ÷ 2023

 

Đại hội V Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam được long trọng tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Hà Nội ngày 12 tháng 10 năm 2018.

Đại hội đã được đón tiếp các đại biểu:

1.   Ông: Nguyễn Văn Công – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

2.   Bà: Phan Thị Thu Hiền – Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục đường bộ Việt Nam

3.   Ông: Phạm Thế Minh – Nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

4.   Ông: Nguyễn Mạnh Hùng – Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

Đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam;

Đại biểu các Tổng Cục, Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Đại biểu các Bộ Ngành trung ương: Vụ Tổ chức Phi Chính phủ Bộ Nội vụ, Ban Pháp chế VCCI, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ;

Đại biểu các Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại biểu các Hiệp hội bạn;

Đại biểu nguyên là lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải; Nguyên lãnh đạo ngành vận tải ô tô; Nguyên là lãnh đạo, ủy viên Thường vụ Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam qua các thời kỳ.

Đại biểu chính thức gồm: 68 ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành khóa IV và 250 đại biểu triệu tập đại diện cho các Hiệp hội cơ sở, Chi hội và Hội viên trực thuộc.

 

NGHỊ QUYẾT

 

I.       Thông qua Báo cáo hoạt động của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam nhiệm kỳ IV (2013 ÷ 2018) được Ban Chấp hành trình bày trước Đại hội.

Ban chấp hành Hiệp hội đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IV đề ra với mục tiêu “Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông”.

 

Thể hiện cụ thể ở một số nội dung sau đây:

1.     Hiệp hội đã phối hợp với Tổng Cục đường bộ Việt Nam, các Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các doanh nghiệp hội viên nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng.

2. Thực hiện tốt việc tham gia xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật và vận động các hội viên thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực bảo vệ quyền là lợi ích hợp pháp của hội viên.

3. Chỉ đạo Hiệp hội cơ sở và các hội viên chấp hành các quy định pháp luật về An toàn giao thông đảm bảo an toàn giao thông. Trong những năm qua tai nạn giao thông do phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc Hiệp hội giảm đáng kể.

4. Phát triển thêm 14 Hiệp hội cơ sở, 10 Hội viên trực thuộc, thành lập 1 Chi hội trực thuộc Hiệp hội. Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt của Hiệp hội cơ sở: Tập trung vào các vấn đề thiết thực của Hội viên để phản ánh với cơ quan quản lý Nhà nước tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Tổ chức nhiều cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề để giải quyết những bức xúc cho doanh nghiệp.

5. Tổ chức tốt các dịch vụ do cơ quan quản lý nhà nước giao.

6. Đảm bảo ổn định tài chính của Hiệp hội.

Kết quả hoạt động của Hiệp hội trong những năm qua có sự cố gắng của Ban Chấp hành Hiệp hội và các hội viên; Đồng thời có sự chỉ đạo sát sao của Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải và sự phối hợp của các Hiệp hội bạn.

 

II.     Đại hội thống nhất thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V do Ban Chấp hành trình bày với mục tiêu “Phát triển bền vững theo hướng hiện đại, áp dụng công nghệ, kết nối vận tải tăng hiệu quả kinh doanh; Bảo đảm an toàn giao thông”.

Để thực hiện được mục tiêu trên, nhiệm vụ cụ thể của Hiệp hội trong nhiệm kỳ V (2018 ÷ 2023) là:

1.     Vận động các hội viên tổ chức lại sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đáp ứng thỏa mãn nhu cầu vận tải của toàn xã hội.

2. Tham gia với tinh thần trách nhiệm cao với cơ quan quản lý nhà nước trong việc sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách, Luật và các Nghị định - Thông tư liên quan đến hoạt động vận tải ô tô.

3. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông góp phần giảm tai nạn giao thông. Tập trung kiểm soát chất lượng phương tiện, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do xe khách chạy đường dài và tổ hợp ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc gây ra.

4. Phát triển hội viên, tích cực chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải địa phương để thành lập Hiệp hội cơ sở ở những tỉnh, thành phố chưa có Hiệp hội. Đổi mới phương thức và nội dung sinh hoạt Hiệp hội.

5. Thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được nhà nước giao.

6. Kiện toàn cơ quan chuyên trách tại Hiệp hội Trung ương, các ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, văn phòng đại diện các khu vực và các Hiệp hội cơ sở.

7. Làm tốt các dịch vụ công, đôn đốc thu nộp hội phí, quản lý chặt chẽ thu chi bảo đảm nguồn tài chính phục vụ cho các hoạt động của Hiệp hội.

 

III.   Đại hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự Đại hội góp ý báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ IV và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V(2018 ÷ 2023).

 

IV.          Đại hội tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông: Nguyễn Văn Công – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đại diện Bộ Giao thông vận tải.

 

V. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá V gồm 70 uỷ viên Ban Chấp hành là những người có kinh nghiệm nhiệt tình trong hoạt động Hiệp hội và bầu Ban Kiểm tra gồm 03 uỷ viên.

Đại hội giao Ban Chấp hành khoá V hoàn thiện phương hướng nhiệm kỳ V (2018 ÷ 2023) và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ V.

Đại hội kêu gọi toàn thể Hội viên hãy đoàn kết nhất trí, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành, thực hiện thắng lợi những mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra của nhiệm kỳ V (2018 ÷ 2023), nâng tầm Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam lên vị thế mới

Nghị quyết Đại hội đã được 100% đại biểu về dự họp nhất trí thông qua lúc 11 giờ ngày12 tháng 10 năm 2018./.

 

     Thư ký

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Hoa

 

 

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền

 facebook
Xem theo ngày: