DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ (Mở rộng)

Thứ Hai, 03/07/2017, 09:07

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

Số:        /HHVT-TV

V/v Nghị quyết Ban Thường vụ

 

DỰ THẢO

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ (Mở rộng)

 

Ngày 24 tháng 6 năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng với thành phần triệu tập gồm các ủy viên Ban Thường vụ, Các ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Thư ký các Hiệp hội cơ sở từ Thừa Thiên Huế trở vào, Chi hội Thiết bị giám sát hành trình, Hiệp hội bến xe khách Hiệp hội các Doanh nghiệp phía Bắc để triển khai một số nội dung.

Sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 . Tới dự có 18/22 ủy viên Ban Thường vụ, 40 ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch, Tổng Thư ký các Hiệp hội cơ sở, Chi hội thiết bị giám sát hành trình, Hiệp hội Bến xe khách, Hiệp hội các Doanh nghiệp phía Bắc, Hiệp hội Vận tải ô tô Lạng Sơn, Bắc Giang.

Sau khi nghe Tổng Thư ký trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và các ý kiến phát biểu của các đại biểu về dự Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng đã thống nhất Nghị quyết.

1.             Cơ bản thống nhất với Bản Dự thảo Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 đã được Thường trực Hiệp hội chuẩn bị (kèm theo báo cáo).

2.             Hội nghị đã thống nhất tiếp tục phát triển và củng cố Hiệp hội, đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, tăng cường phát triển hội viên, thống nhất thành lập Ban Hợp tác quốc tế của Hiệp hội, bổ nhiệm ông Tô Văn Hiệp ủy viên Ban Thường vụ làm Trưởng ban nhiệm kỳ 2013 – 2018 và thống nhất đăng cai Hội nghị của liên đoàn vận tải ASEAN năm 2018.

3.             Hội nghị thống nhất kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước một số vấn đề cơ bản sau:

3.1.      Về loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm báo cáo Chính phủ xác định loại hình kinh doanh Uber, Grab tại Việt Nam là kinh doanh vận bằng taxi, không phải xe hợp đồng để áp dụng các điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi tạo điều kiện kinh doanh bình đẳng giữa taxi truyền thống và loại hình kinh doanh Uber, Grab.

3.2.      Tiếp tục siết chặt việc kiểm tra tải trọng xe, có lực lượng giám sát, quy trách nhiệm và có hình thức xử lý những tổ chức cá nhân làm không hết trách nhiệm để xe quá tải hoạt động. Trong phạm vi mình quản lý gây khó khăn cho các đơn vị vận tải chấp hành việc chở quá tải trọng quy định.

3.3.      Với các trạm thu phí BOT phải đặt tại những vị trí hợp lý, để người không sử dụng đường bộ không phải trả phí và công khai minh bạch tổng mức đầu tư, thời gian thu mức thu phí từng trạm BOT để nhân dân và các đơn vị vận tải biết và thực hiện.

3.4.      Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục đường bộ Việt Nam có hướng dẫn để các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình và các nhà mạng hàng quý gặp nhau để đánh giá tình hình theo dõi dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình phục vụ cho công tác quản lý.

3.5.      Đề nghị Bộ Giao thông vận tải Báo cáo Chính phủ khi ban hành Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP cần giữ lại quy định quy mô doanh nghiệp vì có như thế đơn vị vận tải mới đủ điều kiện hoạt động đảm bảo an toàn giao thông.

3.6.      Đề nghị Bộ Giao thông vận tải có ý kiến với Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh khi quy hoạch bến xe khách cần cân nhắc không đẩy bến xe từ trung tâm ra quá xa sẽ ảnh hưởng lớn đến tổ chức vận tải, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông nhất là các thành phố lớn.

3.7.      Nghiên cứu sửa đổi những quy định không hợp lý làm thay đổi thiết kế xe khách như quy định thùng chứa hàng xe khách phải có vách ngăn nội dung này không phù hợp với thiết kế đã được phê duyệt, ngoài ra trong thiết kế xe chở khách có lắp đặt màn hình, radio nhưng khi kiểm tra các cơ quan chức năng yêu cầu tháo ra gây khó khăn cho các đơn vị vận tải.

 

 

Nơi nhận:

- Các ủy viên Ban Thường vụ,

- Các Đại biểu dự hội nghị,

- Lưu VPHH.                                         

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 

 facebook
Xem theo ngày: