Góp ý các văn bản dự thảo Đại hội V (2018 – 2023)

Thứ Tư, 17/01/2018, 10:27

download các file theo link đính kèm

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 
 
 

 


Số: 006/HHVT-TV

V/v: Góp ý các văn bản dự thảo Đại hội V (2018 – 2023)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


Hà Nội, ngày  17 tháng 01 năm 2018

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:

-               Các ủy viên Ban Chấp hành,

-               Chủ tịch các Hiệp hội cơ sở, Chi Hội

 

Đề nghị các đồng chí mở Website: hiephoivantaioto.vn để góp ý văn bản dự thảo sau:

1.     Báo cáo: Tổng kết hoạt động của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhiệm kỳ IV (2013 ÷ 2023). Mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2018÷2023).

2.     Đề án nhận sự Đại hội V (nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023)

3.     Phiếu góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ (nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023)

Thời hạn góp ý: trước ngày 31 tháng 01 năm 2018

Địa chỉ gửi bản góp ý: Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

-         Phòng 1204 Tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

-         Số Fax: 024 62861421

-         Email: hiephoivantaioto@yahoo.com

Xin cảm ơn.

 

Nơi nhận:

-  Như trên,

-  Lưu VP Hiệp hội.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 

 

 HIỆP HỘI VẬN TẢI ÔTÔ

 

 

VIỆT NAM

----------

 

DỰ THẢO LẦN 3

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

                        Hà Nội, ngày     tháng     năm 2018

 

 

 

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI VẬN TẢI ÔTÔ VIỆT NAM

NHIỆM KỲ IV (2013÷2018). MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

NHIỆM KỲ  V (2018÷2023)

 

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa đại hội!

Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 552/QĐ/TCCB-LĐ ngày 22 tháng 3 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Quyết định số 197/TCCB-TC ngày 01 tháng 6 năm 1996 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ), đến Đại hội lần thứ V này Hiệp hội đã tròn 22 tuổi và qua 5 kỳ Đại hội.

Trải qua 22 năm xây dựng và trưởng thành, hôm nay Đại hội vui mừng nhận thấy Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam đã phát triển rất nhanh về số lượng và chất lượng. Tại Đại hội lần thứ Nhất tổ chức ngày 22 tháng 8 năm 1997, Hiệp hội mới có 73 doanh nghiệp hội viên, chủ yếu là doanh nghiệp Nhà nước, chưa có Hiệp hội cơ sở và 26 hội viên tư vấn là những cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành. Qua mỗi kỳ Đại hội số Hội viên được tăng lên. Đại hội lần này, chúng ta đã có 58 Hiệp hội cơ sở cấp tỉnh, 2 Hiệp hội đặc thù và một chi hội trực thuộc, với hơn 1.500 hội viên bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động vận tải và các đơn vị liên quan đến hoạt động vận tải; Các Công ty sản xuất lắp ráp Thiết bị GSHT, Công ty TNHH quốc tế phân phối xe ôtô; Các Trung tâm đào tạo nghề; Các doanh nghiệp Bảo hiểm, Đăng kiểm, Ngân hàng; Các cửa hàng Xăng dầu, săm lốp ôtô... trên phạm vi toàn quốc. Trực thuộc Hiệp hội có 4 văn phòng đại diện, Tạp chí Vận tải ô tô và Báo Điện tử . Về cơ sở vật chất, lúc đầu nơi làm việc của Hiệp hội phải nhờ Văn phòng Cục Đường bộ Việt Nam (nay là Tổng cục ĐBVN), sau đó đi thuê nhà làm trụ sở làm việc. Đến cuối năm 2011, Hiệp hội đã mua được một căn hộ chung cư với diện tích 99m2 làm trụ sở chính thức của Hiệp hội tại 198 Đường Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội (Trị giá 3 tỷ đồng).

 

Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa Đại hội!

Tại Đại hội này chúng ta cùng kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của Hiệp hội trong 5 năm qua, đồng thời quyết định mục tiêu và nhiệm vụ của 5 năm tới (nhiệm kỳ 2018-2023).

PHẦN THỨ NHẤT

HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI VẬN TẢI ÔTÔ VIỆT NAM

NHIỆM KỲ IV ( 2013÷2018)

Tại Đại hội lần thứ IV Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam đã quyết nghị mục tiêu của Hiệp hội khoá IV là:

“ Tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ vận tải, bảo đảm An toàn giao thông”.

Để thực hiện mục tiêu trên, đại hội đã thống nhất tổ chức thực hiện 07 nhiệm vụ cơ bản cụ thể là:

1. Tái cơ cấu doanh nghiệp, chuẩn bị những điều kiện cần và đủ để tái cơ cấu ngành vận tải ô tô theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải.

2. Tham gia đầy đủ, trách nhiệm với cơ quan quản lý nhà nước trong việc sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách, các Nghị định - Thông tư liên quan đến ngành vận tải ô tô.

3. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông góp phần giảm tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe khách chạy đường dài và tổ hợp ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc gây ra.

4. Phát triển hội viên, tiếp tục vận động thành lập Hiệp hội cơ sở ở những tỉnh, thành phố chưa có Hiệp hội.

Đổi mới phương thức và nội dung sinh hoạt Hiệp hội.

5. Thực hiện tốt các nhiệm vụ được nhà nước giao

6. Kiện toàn cán bộ chuyên trách tại cơ quan Hiệp hội và văn phòng đại diện các khu vực

7. Làm tốt các dịch vụ công, quản lý chặt chẽ việc thu nộp hội phí để bảo đảm nguồn tài chính phục vụ cho các hoạt động của Hiệp hội.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TRONG 5 NĂM QUA ĐÃ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI VẬN TẢI ÔTÔ VIỆT NAM.

Năm năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta đã phục hồi nhưng không cao. Năm 2016, tăng trưởng kinh tế ở mức 6,5%, năm 2017 là 6,81%.

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII dưới sự lãnh đạo của Đảng; Sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; Nền kinh tế nước ta đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; Xuất khẩu tăng trưởng cao; Cân đối về tiền tệ, tín dụng, tài chính được kiểm soát, lãi suất ngân hàng giảm dần; Tỷ giá ngoại tệ ổn định; Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đó là những thuận lợi cơ bản tạo điều kiện cho vận tải ô tô phát triển.

Tuy nhiên tình hình kinh tế xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức mà ngành vận tải ô tô phải vượt qua:

Giá các yếu tố đầu vào vẫn còn đứng ở mức cao so với mặt bằng thu nhập chung của xã hội. Nhất là giá xăng dầu luôn biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành vận tải ôtô.

Tác động của các chính sách thuế và phí không ổn định lại luôn trong xu hướng tăng. Đặc biệt là việc xây dựng các tuyến đường bộ theo hình thức BOT còn nhiều bất cập, nhiều trạm BOT đặt không đúng vị trí, giá dịch vụ qua các trạm BOT cao, làm cho năng lực sản xuất cũng như cạnh tranh của ngành vận tải ô tô ngày càng bị sụt giảm.

Năm năm qua cũng là thời kỳ chúng ta tiếp tục thực hiện Luật Giao thông đường bộ năm 2008, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật. Các văn bản hướng dẫn thường xuyên thay đổi. Do vậy trong quá trình triển khai DN gặp khó khăn: Về những quy định mới trong kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, về tải trọng trục, tải trọng cầu, đặc biệt là cách tính tải trọng của xe đầu kéo kéo sơmirơmoóc khi qua cầu. Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có nhiều thay đổi theo hướng tăng nặng với các hành vi vi phạm gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

Việc siết chặt quản lý tải trọng xe vận tải hàng hóa: Từ năm 2014 đến năm 2016 theo chỉ đạo của Chính phủ lực lượng công an và giao thông đã phối hợp trong việc kiểm tra xử lý vi phạm nên đã có chuyển biến tích cực; Nhưng từ cuối năm 2016 đến nay kế hoạch phối hợp không tiếp tục thực hiện, nên tình hình chở quá tải lại xuất hiện trở lại, gây khó khăn lớn cho các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa.

II.   KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH VẬN TẢI ÔTÔ VÀ CỦA HIỆP HỘI VẬN TẢI ÔTÔ VIỆT NAM TRONG 05 NĂM (2013÷2018)

1. Phát triển hội viên, thành lập các Hiệp hội vận tải ôtô các tỉnh, thành phố và đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt các Hiệp hội cơ sở là sức mạnh của Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam.

Từ nhiệm kỳ thứ III năm 2008 đến nay Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam đã có văn bản gửi các sở Giao thông vận tải đề nghị giúp đỡ thành lập Hiệp hội vận tải ô tô ở các tỉnh và hướng dẫn quy trình thành lập Hiệp hội. Các doanh nghiệp vận tải ô tô ở các tỉnh thành phố với sự giúp đỡ của các Sở Giao thông vận tải đã chủ động thành lập ban vận động thành lập Hiệp hội vận tải ô tô cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố đã ra quyết định thành lập Hiệp hội vận tải ô tô địa phương. Hầu hết Hiệp hội vận tải ô tô các tỉnh sau khi thành lập đều có đơn gia nhập đề nghị để trở thành Hội viên của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ IV đã phát triển thêm 14 Hiệp hội cơ sở, 10 Hội viên trực thuộc và thành lập 1 Chi hội trực thuộc Hiệp hội cơ sở. Giải thể 01 Hiệp hội cơ sở.

Hiệp hội thường xuyên kiện toàn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành để tăng cường tính tổ chức và hiệu lực lãnh đạo; Chỉ đạo một số Hiệp hội cơ sở tiến hành đại hội, kiện toàn ban Chấp hành, đề ra phương hướng nhiệm vụ sát với yêu cầu công tác. Đa số Hiệp hội cơ sở giữ được nền nếp sinh hoạt của BCH một năm 2 kỳ và toàn thể hội viên hàng năm.

Nội dung sinh hoạt tập trung vào những vấn đề thiết thực của Hội viên để phản ánh với cơ quan quản lý nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Tổ chức nhiều cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề để giải quyết những bức xúc của doanh nghiệp như: Hội thảo xã hội hóa Bến xe khách do Hiệp hội Bến xe khách tổ chức. Hội thảo về kiểm tra tải trọng xe do Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng, Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ TP.Hồ Chí Minh tổ chức. Hiệp hội các doanh nghiệp vận tải ô tô và bến xe khu vực phía Bắc đã giữ được nền nếp 1 năm họp toàn thể hội viên 1 lần luân phiên tại các tỉnh, hầu hết các Hiệp hội cơ sở đều tổ chức Hội nghị toàn thể hội viên một năm một lần. Với nội dung đánh giá hoạt động của Hiệp hội, trao đổi kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp và đề xuất các kiến nghị để nhà nước hoàn thiện cơ chế chính sách đối với ngành vận tải ô tô.

Các Hiệp hội cơ sở trong toàn quốc còn đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện như: Quyên góp ủng hộ nhân dân các vùng bị thiên tai từng thời kỳ theo phát động của mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vận động hỗ trợ gia đình nạn nhân và nạn nhân bị tai nạn giao thông gặp hoàn cảnh khó khăn.

Việc hướng về cội nguồn: Từ khi khu lưu niệm tại nơi Bác Hồ ký Sắc lệnh số 72/SL ngày 25 tháng 12 năm 1951 về việc thành lập Sở vận tải thuộc Bộ Giao thông công chính được xây dựng tại trường tiểu học xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Các Hiệp hội cơ sở, các Hội viên đã thường xuyên đến thăm khu lưu niệm để nhớ ngày truyền thống Ngành và quan tâm đến thày trò trường tiểu học xã Phú Xuyên. Năm 2016 Hiệp hội còn phối hợp với Tổng cục ĐBVN tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm Bác Hồ ký sắc lệnh số 72/SL ngày 25/12/1951 về việc thành lập Sở Vận tải thuộc Bộ Giao thông công chính tiền thân của ngành vận tải ô tô ngày nay.

Ngày 30 tháng 5 năm 2016, Hiệp hội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam và đón nhận Huân chương lao động hạng 3. Về dự có gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 1500 DN hội viên trên phạm vi tòan quốc. Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã tới dự và trao Bức trướng mang dòng chữ: “Bộ Giao thông vận tải tặng Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, 20 năm xây dựng và phát triển, 1996-2016”. Qua lễ kỷ niệm các hội viên đã nâng cao lòng tự hào về truyền thống xây dựng và trưởng thành của Hiệp hội. Nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, chức năng của Hiệp hội, cùng nhau đoàn kết xây dựng Hiệp hội vững mạnh.  

2. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền hướng dẫn hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên. Hiệp hội thực sự là cầu nối giữa các doanh nghiệp với cơ quan  quản lý Nhà nước và là chỗ dựa của các hội viên.

Đây là kênh phản biện xã hội quan trọng trong việc xây dựng pháp luật với ngành vận tải ô tô, được Hiệp hội xác định là công tác trọng tâm, thường xuyên trong suốt nhiệm kỳ. Nhằm bảo vệ quyền lợi của hội viên ngay từ khi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và trong quá trình tổ chức thực hiện.

Năm năm qua Hiệp hội đã tham gia xây dựng các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực vận tải đường bộ như: Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và các Nghị định khác có liên quan; Tham gia xây dựng các Hiệp định vận tải đường bộ Quốc tế, đặc biệt đã tham dự nhiều hội nghị Quốc tế để bàn biện pháp thực hiện Hiệp định tạo thuận lợi cho người và hàng hoá qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng; Tham gia xây dựng dự thảo Luật về Hội; Các Thông tư của Bộ Giao thông vận tải về các nội dung có liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ. Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam là thành viên tích cực tham gia các buổi góp ý xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức hội nghị tại nhiều khu vực để tuyên truyền phổ biến đồng thời tập hợp ý kiến của hội viên, đóng góp ý kiến với Bộ GTVT. Những ý kiến của Hiệp hội đã góp phần quan trọng trong xây dựng các văn bản, vừa bảo đảm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho DN, vừa nâng cao vai trò quản lý chuyên ngành của các cơ quan quản lý Nhà nước trung ương và địa phương.

Những nội dung nổi bật Hiệp hội góp ý có kết quả về chính sách và điều hành của cơ quan quản lý nhà nước:

-         Hiệp hội đã nhiều lần kiến nghị với Chính phủ, Bộ GTVT và các Bộ liên quan về chính sách bình ổn giá xăng dầu.

-         Tổ chức Hội thảo và kiến nghị với Thủ Tướng về quy hoạch hệ thống bến xe khách. Luật GTĐB quy định bến xe thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, có nhiệm vụ quan trọng trong việc triển khai thực hiện các quy định về vận tải của cơ quan quản lý Nhà nước và bảo đảm an toàn giao thông. Nhưng đến nay, quỹ đất để xây dựng bến xe cũng như việc quy hoạch mạng lưới bến xe của các tỉnh, thành phố còn nhiều bất cập. Hầu hết các địa phương đều quy hoạch đưa bến xe ra xa trung tâm đô thị, sử dụng đất bến xe hiện hữu vào việc khác gây khó khăn cho các đơn vị vận tải và hành khách. Mặt khác chưa có cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng bến xe. Hiệp hội kiến nghị quy hoạch vị trí bến xe phải được ổn định dài hạn đảm bảo sự tiện lợi thu hút xe và hành khách vào bến, có tính kết nối trong hoạt động vận tải không được đẩy các bến xe khách ra quá xa trung tâm thành phố;

-         Kiến nghị rà soát hệ thống các trạm thu phí đường bộ nhất là các trạm thu phí hoàn vốn BOT: Vừa quá dày đặc vừa đặt không đúng đoạn đường mà nhà đầu tư xây dựng nhằm thu phí hoàn vốn, lại thu ở mức quá cao, quá sức chịu đựng của người dân và doanh nghiệp vận tải. §ể đảm bảo sự công bằng trong việc sử dụng đường bộ, đề nghị sử dụng quỹ Bảo trì đường bộ vào việc bảo trì nâng cấp các tuyến đường bộ đã xây dựng trước đây bằng tiền thuế của dân.  Để người dân được quyền lựa chọn: đi vào đường mới xây dựng theo hình thức BOT phải trả phí hoặc đi theo đường cũ không phải trả phí.

-         Kiến nghị về chính sách thuế nhập khẩu và các loại phí về ôtô để giá xe ôtô của Việt Nam không quá đắt như hiện nay; Gây khó khăn cho doanh nghiệp trong đầu tư đổi mới phương tiện, làm tăng chi phí vận tải, giảm tính cạnh tranh của cả nền kinh tế, làm chậm sự phát triển của ngành công nghiệp ôtô nước nhà.

-         Hiệp hội đã tổ chức Hội thảo và có văn bản báo cáo Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải trong việc nghiên cứu quản lý xe Uber, Grab theo các điều  kiện quản lý taxi không thể quản lý theo hình thức hợp đồng. Tuy nhiên đến nay Bộ Giao thông vận tải vẫn xác định Uber, Grab vẫn là xe hợp đồng dẫn đến số lượng xe này phát triển quá nhiều gây khó khăn cho xe taxi truyền thống.

-         Hội thảo về tăng cường quản lý vận tải khách bằng xe ô tô xóa bỏ xe dù bến cóc. Sau đó Hiệp hội đã có văn bản báo cáo, kiến nghị và những giải pháp giải quyết vấn đề trên gửi Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng.

-         Những năm gần đây tình trạng chở quá tải trọng với xe vận tải hàng hóa làm cho giá cước vận tải hàng hóa thấp dưới giá thành. Từ năm 2014 Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch phối hợp và kiểm tra tải trọng xe. Hơn 2 năm thực hiện về cơ bản tải trọng xe đã được kiểm soát. Nhưng sau khi tổng kết 2 năm kế hoạch phối hợp giữa 2 Bộ không còn tiếp tục, tình trạng chở quá tải lại tiếp diễn. Tuy Bộ GTVT tiếp tục hoạt động các trạm kiểm tra tải trọng xe nhưng tình hình chở quá tải trọng lại có diễn biến phức tạp gây khó khăn cho các đơn vị vận tải chấp hành chở đúng tải. Hiệp hội đồng tình việc thiết lập lại các trạm cân tải trọng xe, nhưng đề nghị quy hoạch lại, đưa trạm về các đầu mối hàng hoá và tại các Trạm thu phí đường bộ. Đồng thời hiện đại hoá các trạm cân để công tác kiểm tra tải trọng được thực hiện công bằng, công khai, minh bạch, tránh tiêu cực. Tuy vậy Hiệp hội vẫn luôn khuyến cáo với doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật, các quy định của cơ quan quản lý nhà nước, nắm chắc tình hình thực tế, chọn phương tiện vận tải phù hợp.  

-         Trong những năm qua, tình trạng xe vận tải hàng hoá và hành khách hoạt động bất hợp pháp vẫn đang tồn tại ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng dẫn đến mất cân đối cung cầu và rối loạn trong vận tải. Nhiều doanh nghiệp phải hạ giá để cạnh tranh trong khi chi phí đầu vào cho những tiêu cực trên đường luôn tăng cao. Những tồn tại đã trở thành phổ biến đó đã gây tổn hại cho doanh nghiệp làm ăn chân chính, làm mất trật tự xã hội và an toàn giao thông. Hiệp hội đã nhiều lần kiến nghị  và mong muốn các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý sớm có những giải pháp hữu hiệu hơn, minh bạch hơn trong công tác kiểm tra, kiểm soát xoá bỏ những tiêu cực trên đường. Nhằm lập lại trật tự cho ngành vận tải, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng đối với doanh nghiệp vận tải.

3. Bảo đảm an toàn giao thông, vừa có ý nghĩa xã hội, vừa có ý nghĩa kinh tế, là một nhiệm vụ trọng tâm đã được Hiệp hội phối hợp với các cơ quan, các doanh nghiệp tổ chức thực hiện.

Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam luôn xác định bảo đảm an toàn giao thông vừa có tính xã hội vừa có tính kinh tế. Trong vận tải ôtô, bảo đảm được an toàn làm giảm chi phí vận tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội đã nhiều lần phối hợp với văn phòng UBATGT Quốc gia, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo như: “Doanh nghiệp vận tải ôtô với an toàn giao thông đường bộ”, “An toàn giao thông - trách nhiệm của chủ doanh nghiệp” nhiều Hiệp hội cơ sở đã tổ chức cuộc tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ vận động các đơn vị vận tải tham gia vào xây dựng doanh nghiệp an toàn lái xe an toàn để được bình chọn danh hiệu “vô lăng vàng” hàng năm do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động. Trong 5 năm qua giải vô lăng vàng giành cho cá nhân và doanh nghiệp, hầu hết thuộc về các đơn vị thuộc Hiệp hội cơ sở là hội viên thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

Nhiệm kỳ qua Hiệp hội đã phối hợp với Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức thành công 2 lần Hội thi “Lái xe giỏi an toàn” vào các năm 2013, 2016.

Hàng năm Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam đã đề nghị các Hiệp hội cơ sở phát động trong Hiệp hội phong trào thi đua đối với lái xe, thực hiện “ 7 không”: Không chạy quá tốc độ quy định; Không chạy lấn làn đường; Không chở quá tải trọng; Không uống rượu bia và chất kích thích khi lái xe; Không chở hàng cấm và hàng nguy hiểm khi không được cấp phép; Không điều khiển xe khi xe không đảm bảo kỹ thuật; Không dừng đỗ xe sai nơi quy định. Những việc làm đó đã góp một tiếng nói chung cho việc đảm bảo ATGT và chống ùn tắc giao thông trên phạm vi toàn quốc.

Hiệp hội thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của người lái xe kinh doanh vận tải trong cơ chế thị trường. Tổ chức các đợt tập huấn và đề nghị các Hiệp hội cơ sở trên phạm vi toàn quốc tổ chức tập huấn  về nghiệp vụ chuyên môn, về truyền thống của Ngành cho người điều hành vận tải, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe theo giáo trình khung của Tổng Cục đường bộ Việt Nam.

Tạp chí Vận tải ôtô, báo điện tử Đại lộ đã thường xuyên giới thiệu các văn bản QPPL, các chỉ thị, nghị quyết của cơ quan cấp trên về ATGT, các bài và tin nhanh: các điển hình tiên tiến, các vụ việc về TNGT… nhằm giúp cơ sở cập nhật thông tin, những dự báo về tình hình kinh tế, xã hội để đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông.

4. Thường xuyên tổng hợp tình hình kinh tế để đưa ra những dự báo nhằm khuyến cáo các doanh nghiệp trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Trong quá trình hoạt động, Hiệp hội luôn coi trọng việc thu thập, tổng hợp thông tin nhất là những thông tin kinh tế trong nước và thế giới nhằm đưa ra những dự báo về cơ chế chính sách, về tình hình sản xuất kinh doanh. Cụ thể như: Trong tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, nhu cầu vận chuyển người và hàng hoá giảm. Hiệp hội đã khuyến cáo doanh nghiệp cần tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp củng cố chất lượng phương tiện hiện có. Chỉ đầu tư thêm phương tiện khi thị trường có nhu cầu, hạn chế tối đa vay ngân hàng. Để nâng hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp, HTX, Hiệp hội khuyến cáo hội viên tập trung tổ chức tốt vận tải hành khách và hàng hoá. Trong xu thế hội nhập, Việt Nam đã ký các hiệp định song phương và đa phương với các nước trong khu vực. Để không mất thị trường ngay trên “sân nhà”, Hiệp hội đề xuất tổ chức lại ngành vận tải ôtô, trước mắt, các doanh nghiệp trên từng địa bàn phải hợp tác, phối hợp với nhau để tăng sức cạnh tranh, giữ vững thị phần vận tải.

Dự báo tình hình và đưa ra những khuyến cáo giúp các hội viên kịp thời nắm bắt thông tin, dự báo để đề ra kế hoạch trong ngắn hạn và dài hạn, tái cơ cấu doanh nghiệp và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nguyên tắc đầu tư phát triển dịch vụ có hiệu quả kinh tế, giảm hoặc loại bỏ những dịch vụ ít  hoặc không có hiệu quả. Xây dựng thương hiệu mạnh cho doanh nghiệp bằng nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải.

Hiệp hội khuyến cáo các Hội viên phải tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin vào công tác quản trị doanh nghiệp để giảm giá thành vận tải nâng cao chất lượng dịch vụ. Đặc biệt với các doanh nghiệp taxi càng cấp thiết vì sự sống còn của loại hình vận tải này.

5. Tổ chức thực hiện tốt các dịch vụ do cơ quan quản lý Nhà nước giao, chuyển giao một số dịch vụ cho Văn phòng đại diện và Hiệp hội cơ sở thực hiện, tạo sự gắn bó giữa Hiệp hội với Hội viên.

Hiệp hội được Bộ GTVT giao cho nhiệm vụ tổ chức  tập huấn, kiểm tra và cấp chứng nhận tập huấn về nghiệp vụ và an toàn giao thông cho người điều hành vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe. Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam đã phối hợp cùng Tổng cục ĐBVN biên soạn tài liệu. Hiệp hội đã chủ động biên soạn giáo án, Bài kiểm tra kết quả tập huấn chuyển giao cho các Hiệp hội cơ sở để tổ chức tập huấn. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã in và phát hành tài liệu, phôi, giấy chứng nhận tập huấn chuyển giao các Hiệp hội cơ sở. Yêu cầu các Hiệp hội cơ sở triển khai thực hiện. Từ nhận thức đúng yêu cầu của nhiệm vụ và sự chỉ đạo chặt chẽ của Hiệp hội Vận tải ôtô VN. Công tác tổ chức tập huấn và cấp chứng nhận tập huấn đã đi vào nề nếp. Việc uỷ quyền cho cơ quan đại diện và các tổ chức cơ sở kiểm tra kết quả tập huấn đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và nâng cao chất lượng tập huấn. Góp phần vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn giao thông.

Trong năm năm hoạt động, với sự chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ, sự phối hợp giúp đỡ của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, các cơ quan tham mưu của hai bộ và các Sở Giao thông vận tải ; Sự ủng hộ của các hội viên và những việc làm tích cực có trách nhiệm của Ban chấp hành Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, Ban chấp hành các Hiệp hội cơ sở, các hoạt động của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam đã có chuyển đổi không những về lượng mà cả về chất: Số hội viên và các tổ chức cơ sở tăng nhanh, nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực; Tích cực tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền hướng dẫn hội viên thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; Bảo vệ lợi ích chính đáng của hội viên, làm tốt chức năng cầu nối giữa các doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, là chỗ dựa tin cậy của hội viên; Thực hiện nhiều hình thức và biện pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông; Từng thời kỳ đưa ra những dự báo về những khó khăn, thuận lợi của ngành vận tải ô tô để các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn.

Hoạt động của Hiệp hội đã góp phần giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn phát huy tích cực chủ động, sáng tạo trong tổ chức vận tải; đổi mới công tác tổ chức quản lý, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đoàn xe, chất lượng dịch vụ vận tải, tiết kiệm chi phí giữ vững hiệu quả sản xuất kinh doanh. Do đó vận tải hành khách đã đáp ứng yêu cầu đi lại của nhân dân kể cả những ngày lễ tết; Vận tải hàng hoá phục vụ tốt, kịp thời cho các yêu cầu về xây dựng phát triển kinh tế.

 

 


PHẦN THỨ HAI

 

MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆTNAM

TRONG NHIỆM KỲ V (2018÷2023)

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2016 đến năm 2020 Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt sự chỉ đạo của Thủ tướng với thông điệp mạnh mẽ xây dựng Chính phủ: “Liêm chính – Kiến tạo – Hành động” “Kỷ cương – Liêm chính – Hành động – Sáng tạo – Hiệu quả”.

Đặc điểm của ngành vận tải ô tô trong 5 năm tới (2018 ÷ 2023) dự báo có nhiều thách thức và cơ hội đan xen lẫn nhau:

1. Trong nhiệm kỳ này do hội nhập kinh tế sâu rộng giữa Việt Nam và quốc tế nên có nhiều ảnh hưởng đến ngành vận tải ô tô. Hiệp định Thương mại WTO có hiệu lực. Hết thời hạn ưu đãi các doanh nghiệp trong nước. Xóa bỏ nhiều rào cản kỹ thuật với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được đầu tư trong lĩnh vực vận tải ô tô không hạn chế mức vốn. Nên có khả năng doanh nghiệp nước ngoài sẽ đầu tư số lượng lớn ô tô vào kinh doanh vận tải tại Việt Nam, sẽ tác động rất lớn đến kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải trong nước. Nhu cầu vận tải vẫn tăng cao, nhưng cuộc canh tranh sẽ gay gắt hơn.

2. Vốn là một yếu tố quyết định đến việc phát triển doanh nghiệp. Vốn mua ô tô của các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ yếu bằng nguồn vay vốn Ngân hàng, lãi suất tín dụng vẫn cao so với khả năng sinh lợi của doanh nghiệp. Chính phủ chỉ đạo tiếp tục hạ mặt bằng lãi suất tín dụng phù hợp với mức giảm của lạm phát; Lãi suất tín dụng còn phụ thuộc vào lộ trình giải quyết nợ xấu của ngân hàng.

Chủ trương chính sách khi vào cuộc sống đều có độ trễ, do đó trong thời gian trước mắt, các doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn phải vay vốn với lãi suất cao.

3. Xăng dầu là nguyên liệu chính của ngành vận tải ô tô, thường chiếm trên, dưới  40% giá thành vận tải

Đất nước ta có dầu thô, có nhà máy lọc dầu, nhưng lượng lớn xăng dầu vẫn phải nhập khẩu do đó giá bán lẻ xăng dầu phụ thuộc hoàn toàn giá xăng dầu thế giới. Hiện nay nhà nước có 2 công cụ để điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, đó là thuế nhập khẩu và quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu luôn được sử dụng, số dư không nhiều, trong khi đó, Bộ tài chính có chủ trương xây dựng biểu thuế nhập khẩu xăng dầu theo giá xăng dầu thế giới. Tới đây giá xăng dầu lại được cộng thêm thuế bảo vệ môi trường ở mức cao nên sẽ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

4. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã vào nước ta. Những năm tới lực lượng vận tải đang đối diện với loại hình kinh doanh vận tải thông qua công nghệ. Tạo nên một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa vận tải truyền thống và vận tải công nghệ.

5. Thực hiện luật giao thông đường bộ năm 2008, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định, Bộ đã ban hành nhiều Thông tư hướng dẫn.

Sau một thời gian thực hiện, những ưu điểm và tồn tại của các văn bản quy phạm pháp luật đã bộc lộ, theo chỉ đạo của Chính phủ Bộ Giao thông vận tải đã có kế hoạch trình Chính phủ, Quốc hội sửa đổi bổ sung Luật Giao thông đường bộ 2008. Theo đó các Nghị định của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Giao thông vận tải liên quan đến vận tải cũng phải thay đổi phù hợp với Luật Giao thông đường bộ. Trên tinh thần cải cách hành chính và thủ tục hành chính sẽ tạo điều kiện cho vận tải ô tô phát triển.

Đến năm 2020 cả nước sẽ có từ 3,4 đến 3,8 triệu ô tô các loại. Trong đó xe ô tô kinh doanh vận tải chỉ khoảng 45% tổng số xe ô tô, đảm nhận từ 80% đến 85% khối lượng vận chuyển hành khách và từ 65% đến 70% khối lượng luân chuyển hàng hoá. Cơ bản đáp ứng được nhu cầu về vận tải hàng hoá và hành khách với chất lượng tốt và giá cả hợp lý. Bảo đảm an toàn, thuận lợi, kiềm chế tiến tới giảm tai nạn giao thông và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Từ những dự báo trên, mục tiêu của ngành vận tải ô tô, cũng là mục tiêu hoạt động của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam trong 05 năm tới là:

Tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp; Phát triển bền vững theo hướng hiện đại, áp dụng công nghệ, kết nối vận tải tăng hiệu quả kinh doanh; Bảo đảm an toàn giao thông.

Để thực hiện được mục tiêu trên, nhiệm vụ cụ thể của Hiệp hội trong nhiệm kỳ V (2018 ÷ 2023) là:

1. Tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp, chuẩn bị những điều kiện cần và đủ để tái cơ cấu ngành vận tải ô tô theo hướng hiện đại.

Từng doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải cần rà soát lại các ngành nghề kinh doanh, tập trung ngành nghề chính là vận tải, cần sớm loại bỏ các ngành nghề khác khi không đem lại hiệu quả kinh tế.

Cần rà soát lại toàn bộ tài sản, giữ lại những tài sản kinh doanh có hiệu quả, cần sớm chuyển nhượng những tài sản dư thừa hoặc kinh doanh kém hiệu quả. Rà soát các nguồn vốn, giảm nhanh vốn vay Ngân hàng.

Tổ chức lại vận tải hợp lý đưa công nghệ thông tin vào công tác quản lý, trên cơ sở đó tổ chức lại bộ máy quản lý theo hướng gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả những doanh nghiệp nhỏ cần liên doanh liên kết với các doanh nghiệp khác để có điều kiện nâng cao hiệu quả quản lý có đủ sức cạnh tranh đặc biệt cạnh tranh với các doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài.

Từ tái cơ cấu doanh nghiệp, chuẩn bị những điều kiện cần và đủ để tham gia vào việc tái cơ cấu ngành vận tải ô tô theo hướng hiện đại, tăng số lượng đơn vị vận tải lớn có đủ sức cạnh tranh.

Trước tình hình phát triển mạnh mẽ của vận tải ô tô Hiệp hội thông qua các đợt tập huấn, hội thảo, đối thoại để nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý doanh nghiệp. Tăng cường các đợt giao lưu giữa các Hiệp hội trong nước và quốc tế để trao đổi kinh nghiệm và học hỏi phương pháp quản lý tiến tiến.

2. Tham gia đầy đủ, trách nhiệm với cơ quan quản lý nhà nước trong việc sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách, Luật và các Nghị định - Thông tư liên quan đến ngành vận tải ô tô.

Tích cực tham gia ý kiến vào sửa đổi bổ sung Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật khi đang còn trong thời kỳ dự thảo với tinh thần các văn bản quy phạm pháp luật phải đơn giản dễ thực hiện đơn giản thủ tục hành chính; Tháo gỡ khó khăn và phát huy được tính chủ động, sáng tạo của doanh nghiệp nhưng vẫn tăng cường được công tác quản lý nhà nước. Đổi mới phương pháp quy trình tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật cho có hiệu quả.

Trước mắt tập trung tham gia vào các chính sách thuế và phí đối với ngành vận tải ô tô, trong đó có phí sử dụng đường bộ; Cơ chế quản lý giá xăng dầu; Thuế bảo vệ môi trường xăng dầu, cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động tốt: giảm phí bảo hiểm khi doanh nghiệp đảm bảo ATGT; Điều chỉnh tuổi tối đa của lái xe kinh doanh vận tải hạng E…

Sau khi các văn bản quy phạm pháp luật được công bố, Hiệp hội có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện. Thông qua công tác kiểm tra, tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề tuyên truyền trên Tạp chí vận tải ô tô và website của Hiệp hội (hiephoivantaioto.vn).

3. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông góp phần giảm tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe khách chạy đường dài và tổ hợp ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc gây ra.

Tuyên truyền để anh em lái xe và nhân viên phục vụ trên xe thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động văn hoá giao thông; Khám sức khoẻ định kỳ đối với lái xe, không sử dụng lái xe nghiện các chất kích thích; Không sử dụng quá cường độ lao động của lái xe, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Tiếp tục phát động phong trào thi đua thực hiện “7 không”.

Tổ chức tuyên truyền vận động đẩy mạnh áp dụng quy trình quản lý ATGT theo hệ thống ISO 9001…

Phối hợp với Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam đưa phong trào thi đua “Doanh nghiệp đảm bảo an toàn giao thông” và “Lái xe an toàn” thành phong trào thi đua hàng năm của ngành vận tải ô tô, trước mắt trong năm 2018, tiếp tục tham gia và thực hiện tốt phong trào thi đua do Uỷ Ban An toàn giao thông Quốc gia phát động giành giải thưởng “Vô lăng vàng” đối với doanh nghiệp vận tải và anh em lái xe trong toàn Hiệp hội.

4. Phát triển hội viên, tích cực chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải địa phương để thành lập Hiệp hội cơ sở ở những tỉnh, thành phố chưa có Hiệp hội. Đổi mới phương thức và nội dung sinh hoạt Hiệp hội.

Phối hợp với các Sở Giao thông vận tải để thành lập Hiệp hội ở những tỉnh, thành phố chưa có Hiệp hội, đặc biệt các tỉnh Nam bộ. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ  Hiệp hội có Hiệp hội cơ sở tại 100% các tỉnh, thành phố. Các Hiệp hội cơ sở phải giữ vững nền nếp sinh hoạt; Ban chấp hành phải họp quý một lần và họp toàn thể hội viên 1 năm 1 lần.

Trong sinh hoạt cần quan tâm tới việc tập hợp các đề nghị của hội viên để chuyển tới cơ quan quản lý nhà nước; Tuyên truyền giới thiệu về cơ chế, chính sách mới, tăng cường hợp tác, liên kết trong khu vực; Hoà giải những tranh chấp bất đồng của hội viên.

Tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm về tổ chức hoạt động của các Hiệp hội cơ sở các tỉnh trong từng khu vực và trong toàn quốc.

5. Thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được nhà nước giao

Hiệp hội là thành viên của nhóm công tác tạo thuận lợi vận tải Quốc gia, do đó Hiệp hội phải luôn sâu sát, nắm được khó khăn, thuận lợi trong vận tải quốc tế để phản ánh tới nhóm công tác.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng, Hiệp hội cũng đã tham gia là thành viên sáng lập “Hiệp hội giao nhận và vận tải hàng hoá các nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS - FRETA)”. Hiệp hội phải làm tốt nhiệm vụ của mình khi được Hiệp hội này giao đăng cai kỳ họp vào năm 2018.

Làm tốt chức năng là thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, Hiệp hội phải làm tốt chức năng đề xuất và giám sát việc thu và sử dụng quỹ này để dần từng bước nâng cao chất lượng đường bộ.

Để củng cố và thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải bằng xe ô tô, Bộ Giao thông vận tải đã giao Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và các tổ chức tập huấn cho người điều hành vận tải, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe. Nội dung tập huấn cần phong phú hơn về xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và Hiệp hội cơ sở phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức tập huấn đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

6. Kiện toàn cán bộ chuyên trách tại cơ quan Hiệp hội và văn phòng đại diện các khu vực

Ban chấp hành chủ yếu kiêm nhiệm, do đó cán bộ chuyên trách làm việc tại cơ quan Hiệp hội là những người đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đại hội và nghị quyết của Ban chấp hành Hiệp hội. Vì vậy cần bố trí những cán bộ tâm huyết và am hiểu ngành nghề. Tiếp tục thành lập các Ban chuyên môn để giúp Ban Thường vụ hoàn thành nhiệm vụ.

Văn phòng đại diện tại các khu vực cần phân công các uỷ viên thường vụ phụ trách, nhân viên văn phòng là những cán bộ kiêm nhiệm.

7. Làm tốt các dịch vụ công, quản lý chặt chẽ việc nộp hội phí để bảo đảm nguồn tài chính phục vụ cho các hoạt động của Hiệp hội.

Các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tập huấn và kiểm tra kết quả tập huấn. Những việc làm trên vừa gắn bó các doanh nghiệp với Hiệp hội, vừa tạo nguồn kinh phí cho Hiệp hội.

Làm tốt các dịch vụ công khi được giao trong dự án tái cơ cấu ngành vận tải ô tô theo hướng hiện đại.

Giúp đỡ và tạo điều kiện để các đơn vị trực thuộc Hiệp hội hoạt động có hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi theo quy định của Luật Báo chí để Tạp chí vận tải ô tô và Báo Điện tử Dailo.vn ổn định hoạt động và phát triển. Thực hiện mọi nghĩa vụ Nhà nước đúng kế hoạch, đúng chế độ. Xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội.

Các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên trực thuộc đóng góp hội phí đầy đủ theo quy chế thu chi tài chính của Hiệp hội, coi đây là nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Hiệp hội.

 

Kính thưa các vị đại biểu

Kính thưa Đại hội

Năm năm của nhiệm kỳ IV, Hiệp hội đã có bước phát triển nhanh về hội viên và tổ chức cơ sở, đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được Đại hội giao.

Có được kết quả trên là do sự nỗ lực của các hội viên, của các tổ chức cơ sở và của Ban chấp hành Hiệp hội. Đặc biệt là sự lãnh đạo của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ; Sự giúp đỡ của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam và các Vụ Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ; Sự hợp tác, giúp đỡ của các Sở Giao thông vận tải và các cơ quan hữu quan.

Thay mặt toàn thể hội viên, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam xin tỏ lòng biết ơn đối với sự lãnh đạo và giúp đỡ của các cơ quan quản lý nhà nước.

Năm năm tiếp theo (2018÷2023), ngành vận tải ô tô và Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam hoạt động trong điều kiện nước ta hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới và khu vực, vừa hợp tác vừa cạnh tranh gay gắt trong nước và quốc tế. Do đó các hội viên và các tổ chức cơ sở của Hiệp hội cần nắm chắc mục tiêu “Tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp; Phát triển bền vững theo hướng hiện đại, áp dụng công nghệ, kết nối vận tải tăng hiệu quả kinh doanh; Bảo đảm an toàn giao thông”, trên cơ sở đó thực hiện tốt 7 nhiệm vụ đã đề ra.

Từ kinh nghiệm thực tế của những người làm công tác vận tải ô tô, với lòng say mê nghề nghiệp, cùng với sự giúp đỡ của các cơ quan hữu quan, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xin cảm ơn và chúc sức khoẻ các vị đại biểu.

 

Chúc Đại hội V (nhiệm kỳ 2018÷2023) Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam thành công tốt đẹp.

http://hiephoivantaioto.vn/UserFiles/B%E1o%20c%E1o%20c%u1EE7a%20Hi%u1EC7p%20h%u1ED9i%20t%u1EA1i%20%u0110%u1EA1i%20h%u1ED9i%20V%20%28d%u1EF1%20th%u1EA3o%203%29.doc-

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 


Text Box: DỰ THẢO
Lần 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐỀ ÁN NHÂN SỰ ĐẠI HỘI V

(Nhiệm kỳ 2018 - 2023)

 

I.        Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành

1.  Là Hội viên chính thức của Hiệp hội:

1.1.    Hội viên pháp nhân: Đại diện pháp nhân của tổ chức: Hiệp hội trung ương và các đơn vị trực thuộc, Hiệp hội cơ sở, Doanh nghiệp, Hợp tác xã.

1.2.    Hội viên cá nhân phải được cơ quan nơi công tác giới thiệu bằng văn bản

2.  Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; chấp hành Điều lệ của Hiệp hội,

3.  Có uy tín với cơ quan Nhà nước và các Hội viên,

4.  Có hiểu biết và tâm huyết với ngành nghề vận tải ô tô. Có khả năng đoàn kết tập hợp hội viên để phát triển Hiệp hội,

5.  Có sức khỏe và điều kiện tham gia công tác Hiệp hội.

II.          Nguyên tắc cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành – Ban Thường vụ

Đảm bảo tính kế thừa để ổn định hoạt động của Hiệp hội. Đồng thời phải đổi mới số lượng Ban Chấp hành từ 20% ÷ 30% cho sát với tình hình mới. Tăng số lượng đại diện pháp nhân của doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bộ phận Thường trực.

1.     Ban Chấp hành:

Đại diện các bộ phận khu vực:

-                Văn phòng Hiệp hội Trung ương,

-                Văn phòng đại diện Hiệp hội khu vực,

-                Cơ quan Nhà nước,

-                Các hội viên trực thuộc

-                Các Hiệp hội cơ sở.

2.     Ban Thường vụ

-                Cơ cấu nhân sự phù hợp 3 miền: Bắc, Trung, Nam; Loại hình Hiệp hội: Vận tải hành khách, Vận tải Hàng hóa, Bến xe; …

III.      Số lượng phân bổ ủy viên Ban Chấp hành – Ban Thường vụ - Bộ phận Thường trực

1.  Ban Chấp hành

-                Cán bộ chuyên trách văn phòng Hiệp hội Trung ương:     02

-                Văn phòng Đại diện Hiệp hội Khu vực:                             04

-                Cơ quan Nhà nước: Bộ Giao thông vận tải,

                                                Tổng Cục đường bộ Việt Nam   02 ÷ 03

-                Các Hội viên trực thuộc:                                            08 ÷ 10

-                Các Hiệp hội cơ sở:                                                    50 ÷ 55

                                                      Cộng:                            66 ÷ 74

 

2.  Ban Thường vụ

-                Cán bộ chuyên trách văn phòng Hiệp hội Trung ương:     02

-                Văn phòng Đại diện Hiệp hội Khu vực:                             04

-                Cơ quan Nhà nước:                                                            02

-                Các Hội viên trực thuộc:                                                    07

-                Các Hiệp hội cơ sở:                                                            09

                                                      Cộng:                                   24

 

3.  Bộ phận Thường trực

-                Chủ tịch:                                                                            01

-                Phó Chủ tịch:                                                                     06

-                Tổng Thư ký:                                                                       01

                                                      Cộng:                                   08

IV.      Quy trình xây dựng nhận sự Đại hội V

-                Dự thảo Đề án nhân sự Đại hội V (Đề án), được Ban Thường vụ thống nhất.

-                Từ 17 đến 31 tháng 01 năm 2018 bản dự thảo Đề án được đăng trên Website của Hiệp hội lấy ý kiến góp ý của Hội viên để hoàn chỉnh đề án.

-                Từ 05 đến 28 tháng 02 năm 2018 lấy phiếu ứng cử, đề cử tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ V. Đối với Hội viên cá nhân – cơ quan Nhà nước Thường trực có văn bản đề nghị cơ quan Nhà nước giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ V.

-                Trong tháng 3 năm 2018 Hội nghị Ban Thường vụ, Hội nghị Ban Chấp hành thống nhất danh sách nhân sự giới thiệu để Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ V.

V.          Quy trình bầu cử và hình thức bầu cử

-                Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ V

-                Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành lần lượt bầu các chức danh: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các Ủy viên Ban Thường vụ.

-                Hình thức bầu cử do Đại hội quyết định.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 http://hiephoivantaioto.vn/UserFiles/%u0111%u1EC1%20%E1n%20nh%E2n%20s%u1EF1%20%u0111%u1EA1i%20h%u1ED9i%20V.docx

 

 

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

DỰ THẢO

Lần 2

 

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU GÓP Ý SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Nhiệm kỳ 2018 - 2023)

         

                             Kính gửi: Tiểu ban Văn kiện

 

Điều lệ Đại hội IV

(Dự kiến) Điều lệ Đại hội V

Đồng ý

 

Không đồng ý

Điều 8: Hội viên, tiêu chuẩn hội viên

2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức

g: (đã có)

g: (Bổ sung vào đoạn cuối)

Người đại diện mới kế tục mọi trách nhiệm nghĩa vụ và quyền hạn của người cũ. Hội nghị Ban Thường vụ gần nhất có Nghị quyết về sự thay đổi trên

 

h: (Không có)

(Bổ sung)

h: Hội viên là cá nhân được giới thiệu đại diện cơ quan, tổ chức tham gia Ban Chấp hành – Ban Thường vụ Hiệp hội, khi có thông báo không giữ vị trí công tác đó nữa; Thường trực Hiệp hội có văn bản đề nghị cơ quan tổ chức giới thiệu người đại diện mới. Hội nghị Ban Thường vụ gần nhất có Nghị quyết tôn vinh ủy viên cũ và bổ sung ủy viên mới vào Ban Chấp hành – Ban Thường vụ.

 

 facebook
Xem theo ngày: