Một số kiến nghị gửi cơ quan Nhà nước

Thứ Sáu, 29/12/2017, 09:29

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 
 
 

 


Số: 110 /HHVT-TV

V/v Kiến nghị với các

cơ quan quản lý Nhà nước

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


Hà Nội, ngày 29 tháng 12  năm 2017

 

 

                          Kính gửi:

-             Thủ tướng Chính phủ,

-             Bộ Giao thông vận tải,

 

 

Năm 2017, tại thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng để kiểm điểm tình hình hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tại Hội nghị các đại biểu đã đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành liên quan một số nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các đơn vị phát triển.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam xin báo cáo và kiến nghị như sau:

1. Chính phủ

1.1. Nghiên cứu và có chính sách phù hợp về thuế bảo vệ môi trường khi đưa vào giá xăng dầu để vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh của các đơn vị Vận tải, vừa đảm bảo nhiệm vụ Bảo vệ môi trường

1.2. Chỉ đạo các Cơ quan có thẩm quyền xây dựng kế hoạch đầu tư đường bộ phù hợp. Chỉ đầu tư BOT các tuyến đường mới, các tuyến đường cũ không nâng cấp bằng hình thức BOT mà phải sử dụng quỹ bảo trì đường bộ để người dân có quyền lựa chọn.

1.3. Đôn đốc các Bộ, ngành và các địa phương thực hiện Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách. Không quy hoạch đưa các Bến xe khách ra xa trung tâm đô thị. Vì tình trạng quy hoạch bến xe như hiện nay đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông và phát sinh “bến cóc”, “xe dù” trong nội đô.

2. Bộ Giao thông vận tải

2.1. Tăng cường triển khai rộng khắp và liên tục việc kiểm tra tải trọng phương tiện chở hàng trên đường bộ; có biện pháp kiên quyết bắt buộc hạ tải mới được phép tiếp tục hành trình; khắc phục ngay và triệt để tình trạng “sang tải”, “làm luật” và “tránh trạm” để xe vận tải hàng hóa chở đúng tải trọng cho phép;

2.2. Sớm triển khai 100% các trạm thu phí đường bộ tự động không dừng. Đảm bảo công khai minh mạch thu phí, giảm thời gian chờ đợi, tránh ùn tắc tại các trạm thu phí.

2.3. Bố trí hợp lý vị trí các Trạm thu phí, phải đặt đúng tại những tuyến đường BOT. Nghiên cứu việc thu phí sử dụng đường bộ với những đơn vị kinh doanh vận tải hiện sử dụng đường bộ trên 100% tuyến đường BOT để tránh phí chồng phí.

2.4. Triển khai “Trung tâm cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp vận tải và khách hàng”; khung thể chế cho hoạt động logistics. Cải cách hành chính và thủ tục hành chính trong việc cấp Giấy phép lưu hành cho xe quá khổ quá tải. Giảm chi phí cho vận tải, logistics.

2.5. Sớm báo cáo Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 86/2014/NĐ-CP để có cơ sở thực hiện trong khi chưa có Nghị định sửa đổi bổ sung cần có văn bản hướng dẫn về việc nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trong hợp tác xã dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

2.6. Hướng dẫn việc phân loại doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 60

2.7. Có quy định xử lý với chủ hàng khi phương tiện chở quá tải.

2.8. Đề nghị xác định Uber – Grab là kinh doanh vận tải bằng xe taxi khi doanh nghiệp trực tiếp điều hành xe và lái xe để thống nhất quản lý. Đồng thời giảm bớt những quy định trong quản lý đối với taxi truyền thống. Từ đó tạo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh giữa 2 loại hình vận tải Taxi.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kính trình Thủ tướng, Bộ GTVT quan tâm giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

-  Như trên,

-  Văn phòng Chính phủ,

-  Ông Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ GTVT,

-  Ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ GTVT,

-  Tổng Cục đường bộ Việt Nam,

-  Các Ủy viên Ban Chấp hành,

-  Hiệp hội cơ sở,

-  Lưu VP Hiệp hội.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 

 facebook
Xem theo ngày: