KÊU GỌI CÁC DOANH NGHIỆP TAXI VÀ NGƯỜI LÁI TAXI KHÔNG ĐÌNH CÔNG ĐỂ PHẢN ĐỐI GRAB

Thứ Năm, 08/11/2018, 09:19

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 
 
 

 

 


Số: 013/HHVT-TV

 

V/v:  Kêu gọi các doanh nghiệp và người lái xe taxi không đình công

 để phản đối Grab

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


Hà Nội, ngày  07 tháng 11 năm 2018

 

KÊU GỌI CÁC DOANH NGHIỆP TAXI

VÀ NGƯỜI LÁI TAXI KHÔNG ĐÌNH CÔNG

ĐỂ PHẢN ĐỐI GRAB

               

            Kính gửi: - Các Hiệp hội Taxi: Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh

        - Các doanh nghiệp taxi và người lái xe taxi trong cả nước

             

Ngày 4-11-2018, một số lái xe taxi thuộc các doanh nghiệp taxi ở TP Đà Nẵng đã tự đình công, tạm ngừng đón khách tại khu vực Sân bay Đà Nẵng để phản đối xe dù dưới 9 chỗ ngồi hoạt động “chui” và xe taxi Grab “lách luật” hoạt động trái phép, sự cạnh tranh không lành mạnh với taxi truyền thống. Cụ thể là, taxi dù và taxi của Grab đã “né” nhiều loại thuế, phí và các điều kiện kinh doanh vận tải, nhưng lại được vô tư dừng đỗ để bắt khách, núp bóng xe riêng đến đón người thân để dễ dàng hoạt động. Còn taxi truyền thống phải chấp hành đầy đủ các điều kiện kinh doanh vận tải taxi và nộp nhiều loại thuế, phí (riêng tiền phí mỗi xe taxi vào đón khách tại khu vực Sân bay Đà Nẵng các doanh nghiệp phải đóng hàng trăm triệu đồng), nhưng phải xếp hàng đón khách theo lượt, đúng vị trí quy định, nên không thể cạnh tranh được với taxi “dù” và taxi Grab.

Về sự việc này, Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam kêu gọi và đề nghị các doanh nghiệp taxi, người lái xe taxi tại TP Đà Nẵng nói riêng, các Hiệp hội Taxi và doanh nghiệp taxi, người lái xe taxi trong cả nước nói chung cần phải bình tĩnh, không được tự ý đình công hoặc có hành vi manh động, gây ảnh hưởng đến việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và tình hình an ninh trật tự. Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam đã nhận thấy những bất hợp lý, bất bình đẳng trong quy định quản lý kinh doanh vận tải taxi truyền thống với xe hoạt động như taxi của Grab và đã kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiến hành xem xét để sửa đổi các quy định của pháp luật, khắc phục những bất hợp lý đang tồn tại để đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, vì sự phát triển văn minh của lĩnh vực vận tải hành khách bằng xe ô tô nói chung, của loại hình taxi nói riêng. Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đã trình Chính phủ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP, trong đó Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp và Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ khi thẩm định dự thảo đã thống nhất xác định xe hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ của Grab chính là taxi. Chúng ta tin tưởng rằng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng các bộ, ngành sẽ sáng suốt, công tâm, sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP về quy định quản lý kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo đúng quy định của pháp luật, thật sự hợp lý, khách quan, bảo đảm bình đẳng về các quyền lợi và nghĩa vụ để khắc phục tình trạng “xe dù” và những chiêu trò “lách luật” trốn thuế-phí, tạo sự cạnh tranh thực sự lành mạnh giữa taxi truyền thống và taxi Grab như nhiều nước đã áp dụng hiệu quả.

 

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Bộ Giao thông vận tải (Báo cáo);

-  Ủy Ban an toàn giao thông Quốc gia (Báo cáo);

-  Tổng Cục đường bộ Việt Nam (Phối hợp);

-  Lưu VT HH.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Quyền

 

.

 facebook
Xem theo ngày: