Công văn số: 006/08/K5/HHVT-TV

Thứ Tư, 31/10/2018, 15:49

Thông báo kết quả Đại hội và triển khai nhiệm vụ khóa V

 


HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM


 


 


 Số: 006/08/K5/HHVT-TV

V/v: Thông báo kết quả Đại hội và triển khai nhiệm vụ khóa V

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


 

 


 


 


 


Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018


 


 


              

        

           Kính gửi:

-         Các Ủy viên Ban Chấp hành;

-         Chủ tịch các Hiệp hội cơ sở;

-         Chi hội các doanh nghiệp thiết bị GSHT;

-         Các hội viên trực thuộc, Hội viên cá nhân.

 

Đại hội Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam lần thứ V đã thành công tốt đẹp. Ngày 23 tháng 10 năm 2018 Thường trực Ban Chấp hành Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã họp để phân công nhiệm vụ các ủy viên Thường trực và bàn một số nội dung nhiệm vụ trong thời gian tới. Thường trực đã thống nhất:

- Phân công nhiệm vụ các ủy viên Thường trực;

- Thường trực, Tổng Thư ký, Văn phòng chuẩn bị dự thảo các quy chế hoạt động xin ý kiến thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2;

- Thống nhất bố trí 01 Chánh văn phòng Hiệp hội để giúp Ban Chấp hành giải quyết công việc. Thường trực đã có quyết định số 005/08/K5/QĐ-TTHH bổ nhiệm ông Phan Thanh Uy – nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Cục đường bộ Việt Nam, hội viên cá nhân làm Chánh văn phòng Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;

- Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 vào ngày 14 và 15 tháng 12 năm 2018 tại thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang;

- Thay đổi văn phòng đại diện khu vực Tây Nguyên: chuyển từ Gia Lai sang Đắk Lắk;

- Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại Trưởng các văn phòng đại diện, cụ thể:

+ Văn phòng đại diện tại miền Trung: Ông Lê Viết Hoàng – Phó Chủ tịch khóa V thay ông Đinh Văn Ba – Phó Chủ tịch khóa IV,

+ Văn phòng đại diện Tây Nguyên: Ông Phạm Văn Mạnh  - Ủy viên Ban Thường vụ khóa V,

+ Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: Ông Lê Trung Tính - Ủy viên Ban Chấp hành khóa V thay ông Hồ Văn Hưởng – Phó Chủ tịch khóa IV,

+ Văn phòng đại diện tại Tây Nam Bộ: Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Mạnh.

Để chuẩn bị Hội nghị Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị các ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch các Hiệp hội cơ sở, Trưởng Chi hội GSHT, các hội viên trực thuộc thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1.    Nắm và thông báo đến các đối tượng liên quan, các Hội viên thuộc Hiệp hội, Chi hội về danh sách các ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội V bầu và danh sách các chức danh lãnh đạo và Ban Thường vụ theo Nghị quyết Ban Chấp hành Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam họp lần thứ nhất (Hai văn bản này được lấy trên trang thông tin của Hiệp hội: hiephoivantaioto.vn)

2.     Nghiên cứu tham gia vào dự thảo các quy chế đã được Thường trực dự thảo gồm:

-       Quy chế Hoạt động Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực;

-       Quy chế Hoạt động của Văn phòng Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;

-       Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm tra;

-       Quy chế Hoạt động của Ban Hợp tác quốc tế;

-       Quy chế Quản lý tài chính, tài sản;

-       Quy chế Khen thưởng, kỷ luật;

-       Quy chế Hoạt động của Văn phòng Đại diện.

-       Quy định nộp hội phí;

-       Dự kiến phân công Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực

-       Có ý kiến về việc thành lập Ban pháp chế hoặc Hội đồng tư vấn?

Các quy chế trên lấy tại trang thông tin của Hiệp hội: hiephoivantaioto.vn

Các ý kiến tham gia góp ý đề nghị gửi về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam thời gian chậm nhất ngày 25 tháng 11 năm 2018:

-       Điạ chỉ: Phòng 1204 tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

-       hoặc email: hiephoivantaioto@yahoo.com.vn

 

Quá thời hạn trên nếu Thường trực không nhận được ý kiến tham gia thì coi như các ông (bà) đã đồng ý với các dự thảo trên.

3.    Đề nghị các Hiệp hội cơ sở, Chi hội, Hội viên trực thuộc nộp hội phí năm 2018 và hội phí còn thiếu năm 2017. Cụ thể như sau:

-       Các Hội viên trực thuộc: 1.800.000đ/1 năm

-       Các Hiệp hội cơ sở và Chi hội: 300.000đ/1 hội viên * số lượng hội viên (số hội viên Hiệp hội, Chi hội đã đăng ký)(Gửi kèm danh sách nộp hội phí năm 2017 và 2018) để đối chiếu.

4.    Các Hiệp hội cơ sở, Chi hội các doanh nghiệp thiết bị giám sát hành trình gửi danh sách hội viên hiện đang sinh hoạt tại hiệp hội, chi hội về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

Đề nghị các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Chủ tịch các Hiệp hội cơ sở, Chi hội, các Hội viên trực thuộc triển khai thực hiện.

 

 

 

Nơi nhận:

-  Như trên;;

- Lưu VP Hiệp hội.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền1. NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ V

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2018 ÷ 2023

 

Đại hội V Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam được long trọng tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Hà Nội ngày 12 tháng 10 năm 2018.

Đại hội đã được đón tiếp các đại biểu:

1.   Ông: Nguyễn Văn Công – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

2.   Bà: Phan Thị Thu Hiền – Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục đường bộ Việt Nam

3.   Ông: Phạm Thế Minh – Nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

4.   Ông: Nguyễn Mạnh Hùng – Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

Đại biểu Công đoàn GTVT Việt Nam;

Đại biểu các Tổng Cục, Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Đại biểu các Bộ Ngành trung ương: Vụ Tổ chức Phi Chính phủ Bộ Nội vụ, Ban Pháp chế VCCI, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ;

Đại biểu các Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại biểu các Hiệp hội bạn;

Đại biểu nguyên là lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải; Nguyên lãnh đạo ngành vận tải ô tô; Nguyên là lãnh đạo, ủy viên Thường vụ Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam qua các thời kỳ.

Đại biểu chính thức gồm: 68 ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành khóa IV và 250 đại biểu triệu tập đại diện cho các Hiệp hội cơ sở, Chi hội và Hội viên trực thuộc.

 

NGHỊ QUYẾT

 

I.       Thông qua Báo cáo hoạt động của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam nhiệm kỳ IV (2013 ÷ 2018) được Ban Chấp hành trình bày trước Đại hội.

Ban chấp hành Hiệp hội đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IV đề ra với mục tiêu “Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông”.

 

Thể hiện cụ thể ở một số nội dung sau đây:

1.     Hiệp hội đã phối hợp với Tổng Cục đường bộ Việt Nam, các Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các doanh nghiệp hội viên nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng.

2. Thực hiện tốt việc tham gia xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật và vận động các hội viên thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực bảo vệ quyền là lợi ích hợp pháp của hội viên.

3. Chỉ đạo Hiệp hội cơ sở và các hội viên chấp hành các quy định pháp luật về An toàn giao thông đảm bảo an toàn giao thông. Trong những năm qua tai nạn giao thông do phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc Hiệp hội giảm đáng kể.

4. Phát triển thêm 14 Hiệp hội cơ sở, 10 Hội viên trực thuộc, thành lập 1 Chi hội trực thuộc Hiệp hội. Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt của Hiệp hội cơ sở: Tập trung vào các vấn đề thiết thực của Hội viên để phản ánh với cơ quan quản lý Nhà nước tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Tổ chức nhiều cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề để giải quyết những bức xúc cho doanh nghiệp.

5. Tổ chức tốt các dịch vụ do cơ quan quản lý nhà nước giao.

6. Đảm bảo ổn định tài chính của Hiệp hội.

Kết quả hoạt động của Hiệp hội trong những năm qua có sự cố gắng của Ban Chấp hành Hiệp hội và các hội viên; Đồng thời có sự chỉ đạo sát sao của Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải và sự phối hợp của các Hiệp hội bạn.

 

II.     Đại hội thống nhất thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V do Ban Chấp hành trình bày với mục tiêu “Phát triển bền vững theo hướng hiện đại, áp dụng công nghệ, kết nối vận tải tăng hiệu quả kinh doanh; Bảo đảm an toàn giao thông”.

Để thực hiện được mục tiêu trên, nhiệm vụ cụ thể của Hiệp hội trong nhiệm kỳ V (2018 ÷ 2023) là:

1.     Vận động các hội viên tổ chức lại sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đáp ứng thỏa mãn nhu cầu vận tải của toàn xã hội.

2. Tham gia với tinh thần trách nhiệm cao với cơ quan quản lý nhà nước trong việc sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách, Luật và các Nghị định - Thông tư liên quan đến hoạt động vận tải ô tô.

3. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông góp phần giảm tai nạn giao thông. Tập trung kiểm soát chất lượng phương tiện, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do xe khách chạy đường dài và tổ hợp ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc gây ra.

4. Phát triển hội viên, tích cực chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải địa phương để thành lập Hiệp hội cơ sở ở những tỉnh, thành phố chưa có Hiệp hội. Đổi mới phương thức và nội dung sinh hoạt Hiệp hội.

5. Thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được nhà nước giao.

6. Kiện toàn cơ quan chuyên trách tại Hiệp hội Trung ương, các ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, văn phòng đại diện các khu vực và các Hiệp hội cơ sở.

7. Làm tốt các dịch vụ công, đôn đốc thu nộp hội phí, quản lý chặt chẽ thu chi bảo đảm nguồn tài chính phục vụ cho các hoạt động của Hiệp hội.

 

III.   Đại hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự Đại hội góp ý báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ IV và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V(2018 ÷ 2023).

 

IV.          Đại hội tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông: Nguyễn Văn Công – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đại diện Bộ Giao thông vận tải.

 

V. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá V gồm 70 uỷ viên Ban Chấp hành là những người có kinh nghiệm nhiệt tình trong hoạt động Hiệp hội và bầu Ban Kiểm tra gồm 03 uỷ viên.

Đại hội giao Ban Chấp hành khoá V hoàn thiện phương hướng nhiệm kỳ V (2018 ÷ 2023) và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ V.

Đại hội kêu gọi toàn thể Hội viên hãy đoàn kết nhất trí, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành, thực hiện thắng lợi những mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra của nhiệm kỳ V (2018 ÷ 2023), nâng tầm Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam lên vị thế mới

Nghị quyết Đại hội đã được 100% đại biểu về dự họp nhất trí thông qua lúc 11 giờ ngày12 tháng 10 năm 2018./.

 

     Thư ký

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Hoa

 

 

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền


 

Danh sách các ủy viên Ban chấp hành khóa V nhiệm kỳ (2018 - 2023): 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH KHÓA V

Nhiệm kỳ (2018 - 2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Họ và tên

Đơn vị công tác

Điện thoại

1

Trần Thanh An

Hiệp hội Vận tải ô tô Quảng Nam

0913480490

2

Đinh Văn Ba

Hiệp hội Vận tải ô tô Đà Nẵng

0913403397

3

Phan Thanh Bình

Hiệp hội Vận tải ô tô Bến Tre

0913965269

4

Trần Quang Bình

Vụ Vận tải - Tổng Cục đường bộ Việt Nam

0977244289

5

Phạm Hữu Chiến

Công ty CP Bến xe Huế - HH Bến xe khách

0913408744

6

Đinh Nam Dinh

HTX Vận tải số 9 TP.HCM

0913926769

7

Nguyễn Ngọc Dũng

Hiệp hội các doanh nghiệp vận tải và QLBX phía Bắc

0913257587

8

Nguyễn Văn Dũng

Công ty TNHH MTV TM XNK Khải Lâm - Lạng Sơn

08686050888

9

Hồ Quang Dũng

Công ty CP Đầu tư Vinamotor (Công ty 14 - Hà Nội)

0913893458

10

Lại Anh Dũng

Công ty CP Bến xe Hải Phòng

0912278271

11

Ngô Văn Định

Công ty Cổ phần khai thác Bến xe - DVVT Khánh Hòa

0914128096

12

Đỗ Minh Đức

HTX Vận tải ô tô Số 1 - Cao Bằng

0834205566

13

Vũ Đạo Giang

Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nam

0913544565

14

Phan Minh Giàu

Hiệp hội Vận tải tỉnh Long An

0918127119

15

Lưu Huy Hà

Công ty Cổ phần Hoàng Hà - Thái Bình

0913567701

16

Nguyễn Mạnh Hà

Công ty CP Thương mại và Vận tải Hà Lan

0912500833

17

Nguyễn Hồng Hải

Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai

0911307001

18

Tô Văn Hiệp

Công ty CP Sài Gòn Ship Đà Nẵng - Hiệp hội Vận tải hàng hóa Đường bộ Đà Nẵng

0903502555

19

Đỗ Xuân Hoa

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

0913318750

20

Lê Viết Hoàng

Công ty CP Bến xe Đà Nẵng - HH Bến xe khách

0903505207

21

Nguyễn Văn Hùng

HTX Dịch vụ Vận tải Thương mại Sông Lam - Nghệ An

0942431999

22

Nguyễn Văn Hùng

Công ty CP Vận chuyển Việt Nam - Bình Dương

0908163969

23

Nguyễn Công Hùng

Công ty CP Mai Linh Miền Bắc - HH Taxi Hà Nội

0982146666

24

Nguyễn Quang Huống

Công ty CP bến xe Tàu phà Cần Thơ

0913871119

25

Tạ Long Hỷ

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam - Taxi VinaSun TP.HCM

0903832617

26

Lê Tiến Khánh

Công ty CP ô tô Phú Thọ

0913536946

27

Trần Văn Lâm

HTX Vận tải - Du lịch Trường Sơn - HH Xe khách TP.HCM

0903702628

28

Đoàn Đức Lập

Công ty TNHH Vận tải ô tô Gia Lai

0913489534

29

Trịnh Văn Lo

Hiệp hội Vận tải ô tô Tây Ninh

0913134787

30

Đào Việt Long

Trưởng phòng Sở GTVT Hà Nội

0913231683

31

Nguyễn Xuân Lộc

HTX Vận tải ô tô Thành Tuyên - Tuyên Quang

0912760181

32

Lê Xuân Long

Công ty CP Vận tải ô tô Thanh Hóa

0912267756

33

Nguyễn Văn Long

Công ty CP Xe khách Thừa Thiên Huế

0905045579

34

Lê Đình Long

Hiệp hội Vận tải ô tô Hải Dương

0982858719

35

Tăng Thị Thu Lý

Tổng Cơ khí GTVT Sài Gòn

0909296868

36

Nguyễn Xuân Mai

HTX Giao thông vận tải Yên Thế - Bắc Giang

0989554529

37

Nguyễn Văn Mạnh

Công ty CP bến xe Tàu phà Cần Thơ

0913870346

38

Nguyễn Quốc Mạnh

Công ty CP Vận tải ô tô Điện Biên

0913253106

39

Phạm Văn Mạnh

HTX Vận tải HH HK Cư Mil - HH Đắk Lắk

0903520660

40

Trương Quang Mẫn

Công ty CP Tập đoàn Mai Linh

0977222222

41

Trần Đức Nghĩa

Công ty TNHH Quốc tế DELTA

0913211888

42

Lê Hoàng Ngon

Hiệp hội Vận tải ô tô Cà Mau

0939871848

43

Huỳnh Văn Nguyện

Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Tiền Giang

0913962824

44

Bùi Văn Quản

Công ty TNHH TM Vận tải Vinh Quản - Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM

0903902224

45

Nguyễn Huy Quang

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội

0913214055

46

Vũ Quang

Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Thái Bình

0913291162

47

Nguyễn Văn Quyền

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

0912323353

48

Bùi Sinh Quyền

Hiệp hội Vận tải Hà Nội

0983651466

49

Nguyễn Lương Sơn

Công ty CP Xe khách Sơn La

0948211666

50

Nguyễn Văn Tâm

Công ty CP Vận tải Thủy Bộ Yên Bái

0912481271

51

Nguyễn Văn Thạc

Công ty CP Vận tải Nam Trực - Nam Định

0947503317

52

Nguyễn Hữu Thanh

Hiệp hội Vận tải ô tô Lâm Đồng

0988434108

53

Trần Minh Thành

Công ty CP Bến xe Nghệ An - HH Bến xe khách

0989922777

54

Kiều Nam Thành

Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông - TP.HCM

0908885726

55

Lê Bá Thắng

HTX cơ khí Vận tải ô tô Quảng Bình

0913295975

56

Lê Minh Thế

Công ty CP Vận tải ô tô số 4 Ninh Bình

0913292815

57

Trần Ngọc Thọ

Công ty TNHH DVVT Trung Việt - Bà Rịa Vũng Tàu

0983909000

58

Nguyễn Trọng Thông

Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng Hà Nội

0903215382

59

Tạ Công Thuận

Công ty TNHH TM Điện tử Vinh Hiển - TP.HCM

0913818948

60

Trần Văn Thuyết

Công ty CP Vận tải ô tô Quảng Ninh - Hiệp hội Quảng Ninh

0985290568

61

Lê Văn Tiến

Công ty TNHH Vận tải - TM Hà Anh; Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Đường bộ Hải Phòng

0977556868

62

Lê Trung Tín

HTX Vận tải cơ giới Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam HK Tây Nguyên - Kon Tum

0983764243

63

Lê Trung Tính

Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách liên tỉnh và du lịch TP.HCM

0909100752

64

Nguyễn Anh Toàn

Công ty CP Bến xe Hà Nội - HH Bến xe khách

0989400118

65

Giang Minh Tuấn

HTX VT - DV - DL Đại Việt - Hiệp hội xe khách TP.HCM

0903729595

66

Hồ Văn Tùng

Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Du lịch Hải Vân - Đà Nẵng

0903501596

67

Nguyễn Tiến Vinh

Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Thái Nguyên

0915636727

68

Nguyễn Ngọc Xuân

HTX Vận tải Thủy bộ Đoàn Kết - An Giang

0912837772

69

Nguyễn Ngọc Xuân

Công ty Vận tải Quang Châu - TP.HCM

0903802078

70

Đỗ Đăng Yên

Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Bắc Ninh

0903223734


 

2. Nghị quyết Ban Thường vụ: 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày  12  tháng  10  năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM KHÓA V NHIỆM KỲ (2018 – 2023)

 

Hồi 8h00’ ngày 12 tháng 10 năm 2018 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Hà Nội,  Ban Chấp hành Hiệp hội Vận tải ô tô Khóa V Nhiệm kỳ (2018 – 2023) đã tổ chức họp phiên thứ nhất để bầu:

-   Chủ tịch

-   Các phó Chủ tịch

-   Tổng Thư ký

-   Các Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ trì Hội nghị ông Nguyễn Văn Quyền Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam khóa IV;

Thư ký Hội nghị ông Đỗ Xuân Hoa – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam khóa IV

Hội nghị đã thống nhất Bầu Chủ tịch và 07 Phó Chủ tịch và 24 Ủy viên Ban Thường vụ.

Kết quả cụ thể như sau:

1.                       Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Quyền

2.                       Các phó Chủ tịch

2.1.               Ông Đỗ Xuân Hoa

2.2.               Ông Nguyễn Ngọc Dũng

2.3.               Ông Lê Viết Hoàng

2.4.               Ông Đinh Nam Dinh

2.5.               Ông Nguyễn Công Hùng

2.6.               Ông Tạ Long Hỷ

2.7.               Ông Lê Văn Tiến

3.                       Tổng Thư ký: Ông Đỗ Xuân Hoa – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

4.                       Ủy viên Thường vụ

Gồm Chủ tịch, 07 phó Chủ tịch và 16 người theo danh sách sau:

4.1.               Ông Trần Quang Bình

4.2.               Ông Đào Việt Long

4.3.               Ông Nguyễn Huy Quang

4.4.               Bà Tăng Thị Thu Lý

4.5.               Ông Nguyễn Anh Toàn

4.6.               Ông Kiều Nam Thành

4.7.               Ông Nguyễn Quốc Mạnh

4.8.               Ông Nguyễn Tiến Vinh

4.9.               Ông Vũ Quang

4.10.          Ông Lê Xuân Long

4.11.          Ông Nguyễn Văn Hùng – Nghệ An

4.12.          Ông Phạm Văn Mạnh

4.13.          Ông Nguyễn Quang Huống

4.14.          Ông Nguyễn Ngọc Xuân – An Giang

4.15.          Ông Tô Văn Hiệp

4.16.          Ông Trương Quang Mẫn

Hội nghị kết thúc vào lúc 9h00’ cùng ngày

 

     Thư ký

 

 

 

 

 

 Đỗ Xuân Hoa

 

 

Chủ trì Hội nghị

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền
3. Các Dự thảo quy chế  -    Quy chế Hoạt động Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực;

 HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

DỰ THẢO

 

 


 

 


QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam khoá V (nhiệm kỳ 2018-2023)

 

 

Đại hội lần thứ V Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (nhiệm kỳ 2018 – 2023) đã bầu ra 70 Uỷ viên Ban Chấp hành; Ban Chấp hành họp lần thứ nhất ngày 12 tháng 10 năm 2018 đã bầu 24 Uỷ  viên Ban Thường vụ; Chủ tịch; 07 Phó Chủ tịch trong đó có 01 Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Ban Thường vụ đã cử Thường trực Hiệp hội gồm: Chủ tịch các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký gồm 8 người.

Sau khi xin ý kiến bằng văn bản các Uỷ viên Ban Chấp hành và xin ý kiến trực tiếp tại cuộc họp Ban Thường, Ban Chấp hành; ngày … tháng … năm 2018 tại Bắc Giang Ban Thường vụ Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hiệp hội như sau:

   I. Đối với Ban Chấp hành:

1.     Ban Chấp hành Hiệp hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội trong thời gian giữa 2 kỳ Đại hội, Ban chấp hành Hiệp hội thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo quy định tại Điều 14 Điều lệ Hiệp hội. Theo Quyết định Điều lệ (sửa đổi bổ sung) Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tại Quyết định số 120/QĐ-BNV ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ.

2.     Nguyên tắc hoạt động Ban Chấp hành là thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ dưới sự điều hành của Chủ tịch và Ban Thường vụ.

3.     Các Uỷ viên Ban Chấp hành phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được Ban Chấp hành phân công, tham gia đầy đủ các cuộc họp theo triệu tập của Thường trực Hiệp hội, trường hợp không tham gia cuộc họp (hội nghị) phải báo cáo rõ lý do tới Thường trực trước ngày hội nghị tiến hành.

 4. Tôn trọng Điều lệ Hiệp hội và pháp luật của nhà nước. Uỷ viên Ban Chấp hành có nhiệm vụ tổng hợp ý kiến của các Hội viên tại khu vực được phân công phụ trách, phản ánh đến Hiệp hội những ý kiến tiếp thu từ cơ sở. Đề xuất với Hiệp hội những ý kiến về việc xây dựng Hiệp hội về phát triển Hội viên về hội phí, về tình hình tài chính của Hiệp hội, ý kiến trực tiếp tại Hội nghị Ban Chấp hành hoặc ý kiến bằng văn bản gửi Ban Thường vụ, Thường trực trong thời gian giữa 2 kỳ họp.

Ý kiến tham gia của từng uỷ viên Ban chấp hành nếu chưa được giải quyết, Uỷ viên Ban chấp hành vẫn phải tôn trọng thực hiện nghị quyết Ban chấp hành, Ban thường vụ.

5. Các Uỷ viên Ban Chấp hành là Chủ tịch Hiệp hội cơ sở phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Uỷ viên Ban Chấp hành và tổ chức lãnh đạo Hiệp hội cơ sở nơi mình phụ trách hoàn thành nhiệm vụ theo Điều lệ Hiệp hội cơ sở và thực hiện Điều lệ Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đảm bảo Hiệp hội cơ sở hoạt động đúng mục đích của Hiệp hội không gây tổn hại đến uy tín của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

6. Uỷ viên Ban Chấp hành nếu vì điều kiện công tác hoặc sức khoẻ có nguyện vọng xin rút khỏi Ban Chấp hành phải có đơn gửi Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, nêu rõ lý do và chỉ được rút khỏi Ban chấp hành khi có thông báo bằng văn bản của Ban Thường vụ Hiệp hội.

7. Uỷ viên Ban Chấp hành sẽ bị chấm dứt tư cách Uỷ viên trong các trường hợp sau:

Hai lần liên tiếp không tham gia hội nghị Ban Chấp hành mà không có lý do chính đáng; hoặc tham gia các hoạt động trái với quy định của pháp luật Việt Nam; trái với tôn chỉ, mục đích Hiệp hội; trái Điều lệ Hiệp hội gây tổn hại đến uy tín của Hiệp hội.

8. Ban Chấp hành uỷ quyền Ban Thường vụ thực hiện một số nội dung:

a.     Xét kết nạp, khai trừ, khen thưởng, kỷ luật hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

b.     Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Hiệp hội.

c.      Tổ chức phối hợp hoạt động giữa các cơ cở, các tổ chức đơn vị trực thuộc của Hiệp hội và giữa các Hội viên của Hiệp hội.

II. Đối với Ban Thường vụ

1.     Ban Thường vụ Hiệp hội thay mặt Ban Chấp hành chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hiệp hội giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Ban Thường vụ theo quy định tại Điều 15 Điều lệ Hiệp hội.

Ban Thường vụ có nhiệm vụ thực hiện nghị quyết Ban Chấp hành giữa 2 kỳ họp.

Những vấn đề cấp bách cần giải quyết, Ban Thường vụ có văn bản xin ý kiến các Uỷ viên Ban Chấp hành những nội dung cụ thể nếu được sự đồng ý bằng văn bản của trên 2/3 Uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ mới được quyết định.

2.     Với các nhiệm vụ được Ban Chấp hành uỷ quyền, Ban Thường vụ có trách nhiệm báo cáo Ban Chấp hành kết quả cụ thể việc triển khai thực hiện tại kỳ họp Ban Chấp hành gần nhất.

3.     Các Uỷ viên Ban Thường vụ phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ các hội nghị do Ban thường vụ triệu tập trong trường hợp vắng mặt phải báo cáo lý do với Thường trực Hiệp hội.

4.     Uỷ viên Ban Thường vụ nếu vì lý do sức khoẻ hoặc điều kiện công tác không tham gia Ban Thường vụ phải có văn bản gửi Thường trực Hiệp hội để Thường trực Hiệp hội báo cáo Ban Thường vụ và Ban Chấp hành để ủy viên đó rút khỏi Ban Thường vụ.

5.     Ban Thường vụ cử ra Thường trực Hiệp hội gồm 8 người: Chủ tịch và 07 Phó Chủ tịch. Thường trực Hiệp hội thay mặt Ban Thường vụ giải quyết các công việc của Hiệp hội giữa 2 kỳ họp Ban Thường vụ và giải quyết một số công việc cụ thể sau:

a.     Quyết định kết nạp Hội viên mới theo quy định pháp luật và Điều lệ của Hiệp hội;

b.     Dự thảo về các văn bản: Báo cáo, Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường, Hội nghị thường niên của Hiệp hội.

c.      Tham gia ý kiến với các cơ quan nhà nước về xây dựng văn bản quy phạm phạm luật, giải quyết các vấn đề phát sinh.

d.     Những vấn đề phát sinh cần phải giải quyết hoặc cần có ý kiến chính thức của Hiệp hội mà không có điều kiện họp hoặc lấy ý kiến của tất cả các thành viên trong Thường trực Hiệp hội thì Chủ tịch, hoặc phó Chủ tịch thường trực trao đổi với Phó Chủ tịch theo dõi lĩnh vực liên quan để thống nhất quan điểm chính thức của Hiệp hội. Cùng 1 vấn đề, giữa Chủ tịch và các phó Chủ tịch cần phải có ý kiến thống nhất khi phát biểu với tư cách là ý kiến của Hiệp hội.

Thường trực Hiệp hội có trách nhiệm báo cáo Ban Thường vụ tại hội nghị Ban Thường vụ gần nhất về thực hiện những nhiệm vụ được uỷ quyền.

III. Quy định về phát ngôn

Ngoài Chủ tịch Hiệp hội, người phát ngôn Chính của Hiệp hội là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội. Khi Tổng Thư ký phát ngôn tại các Hội nghị hoặc với cơ quan truyền thông, Tổng Thư ký phải phát biểu trên cơ sở ý kiến của Thường trực đã thống nhất. Những nội dung chưa có quan điểm chính thức của Thường trực thì Tổng Thư ký phải xin ý kiến Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hiệp hội được phân công phụ trách lĩnh vực đó (như taxi, vận tải hàng hóa…) .

IV. Chế độ hội họp:

1.     Ban Chấp hành Hiệp hội họp mỗi năm 1 lần vào tháng cuối quý IV hoặc đầu quý I năm sau. Hội nghị sẽ tổ chức họp luân phiên tại các khu vực Bắc Trung Nam.

2.     Ban Thường vụ hoặc Ban Thường vụ mở rộng, họp 6 tháng 1 lần vào tháng cuối quý II hoặc đầu quý III hoặc cuối Quý IV, đầu quý I năm sau. Địa điểm họp sẽ tổ chức luân phiên

3.     Thường trực họp mỗi quý một lần vào tháng cuối quý hoặc tháng đầu quý sau tại văn phòng Hiệp hội hoặc tại văn phòng đại diện khu vực, hoặc địa điểm phù hợp.

Thường trực Hiệp hội làm việc chuyên trách tại văn phòng Hiệp hội được bố trí kinh phí ăn ở đi lại trong những cuộc họp Ban Chấp hành, Thường vụ, Thường trực khi Hội nghị tổ chức ngoại thành phố Hà Nội. Các ủy viên Ban Chấp hành làm việc kiêm nhiệm tự túc kinh phí ăn ở đi lại khi được mời tham gia các cuộc họp.

4.     Tổng Thư ký Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung hội nghị và theo quy định tại Điều lệ./.

 

 

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2018

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền


 


 

-       Quy chế Hoạt động của Văn phòng Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;

 
HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM

 


 

 


 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

 


 


QUY CHẾ

Hoạt động của Văn phòng Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

 

I.               Chức năng, nhiệm vụ

1.              Chức năng

Văn phòng Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam là cơ quan tham mưu giúp việc cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hiệp hội; Tổng hợp tình hình điều hành hoạt động của Văn phòng Hiệp hội theo kế hoạch, theo chương trình hoạt động do Ban Chấp hành Hiệp hội đề ra và thực hiện công tác hành chính quản trị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

2.              Nhiệm vụ

2.1.      Giúp Chủ tịch, Thường trực xây dựng chương trình kế hoạch công tác của Hiệp hội theo từng thời kỳ, lập báo cáo Sơ kết 6 tháng, Tổng kết năm và nhiệm kỳ của Hiệp hội.

2.2.      Soạn thảo, phát hành văn bản của Hiệp hội.

2.3.      Thực hiện quản lý, sử dụng con dấu và thực hiện công việc hành chính, văn thư, lưu trữ.

2.4.      Quản lý tài sản của cơ quan Hiệp hội

2.5.      Chuẩn bị phục vụ các Hội nghị, Hội thảo, cuộc họp cụ thể gồm: mời họp, bố trí phòng họp, in ấn tài liệu, dự toán và quyết toán kinh phí hội nghị, bố trí các điều kiện để lãnh đạo Hiệp hội đi công tác theo từng chương trình cụ thể.

2.6.      Xây dựng trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phê duyệt và thực hiện việc chi lương, phụ cấp cho những người làm việc thường xuyên tại văn phòng.

2.7.      Tổng hợp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng có liên quan đến ngành vận tải ô tô và các lĩnh vực của Hiệp hội để báo cáo lãnh đạo nghiên cứu giải quyết, được cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí những nội dung được chủ tịch giao.

2.8.      Thực hiện công tác tài chính của Hiệp hội như: Thu nộp hội phí, kinh phí đóng góp của các hội viên, thu từ các hoạt động dịch vụ khác, các nguồn tài trợ phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội và báo cáo quyết toán kinh phí theo quy định.

2.9.      Bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trong cơ quan.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của chủ tịch

II.            Biên chế làm việc thường xuyên tại Văn phòng Hiệp hội

1.              Lãnh đạo Hiệp hội:

-                  Chủ tịch

-                  Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký

2.              Văn phòng: gồm 3 người

-                  Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng;

-                  Chuyên viên phụ trách kế toán, văn thư;

-                  Chuyên viên hành chính, thủ quỹ

2.1.      Phó Tổng Thư ký – Chánh văn phòng

-                  Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của văn phòng,

-                  Trực tiếp phụ trách công tác soạn thảo văn bản theo chỉ đạo của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Thường trực; Tổng hợp các ý kiến tham gia từ các Hiệp hội cơ sở để báo cáo lãnh đạo Hiệp hội; Thông Báo kết luận của lãnh đạo Hiệp hội tại các cuộc họp thường kỳ, đột xuất của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành hoặc Thường trực Hiệp hội; Phụ trách công tác quản trị, quản lý cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động tại Văn phòng Hiệp hội.

2.2.      Chuyên viên phụ trách kế toán, văn thư

-                  Kiểm tra việc thu chi theo đúng quy định của Nhà nước,

-                  Quyết toán Quý, Năm,

-                  Kế toán thu chi của Hiệp hội,

-                  Phụ trách công tác văn thư lưu trữ của Hiệp hội, theo dõi việc phát triển hội viên và các tổ chức cơ sở,

-                  Theo dõi việc tập huấn, cấp giấy chứng nhận tập huấn,

-                  Quản lý con dấu; Nhận, gửi và lưu trữ công văn Hiệp hội

2.3.      Chuyên viên lao động hành chính

-                  Lập bảng thanh toán lương và phụ cấp,

-                  Thủ quỹ, thủ kho,

-                  Đánh máy văn bản,

-                  Kiểm tra và làm chứng nhận tập huấn cho các đơn vị có nhu cầu.

III.        Quy định thời gian làm việc

1.              Lãnh đạo Hiệp hội gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực, Chánh văn phòng.

Thời gian làm việc từ 4 ÷ 5 ngày trong tuần tùy theo công việc. Mỗi ngày làm việc 01 buổi sáng và phân công nhau buổi chiều có 01 trong 03 người trực để giải quyết công việc.

Đầu tuần chánh văn phòng có lịch phân công cụ thể lịch làm việc của lãnh đạo và Chánh văn phòng.

2.              Chuyên viên làm việc thường xuyên các buổi sáng trong tuần, buổi chiều mỗi ngày có 01 người trực cùng lãnh đạo để giải quyết công việc.

Kế hoạch làm việc cụ thể của chuyên viên phải báo cáo chánh văn phòng để thông báo lịch làm việc.

3.              Thời gian làm việc của Hiệp hội

-                  Sáng từ 8h00 đến 12h00

-                  Chiều từ 13h00 đến 16h00

4.              8h sáng thứ 2 hàng tuần văn phòng họp để triển khai kế hoạch trong tuần.

IV.        Chế độ trả phụ cấp và lương

1.              Lãnh đạo gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký; Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng là những cán bộ đã nghỉ hưu được hưởng phụ cấp do kinh phí Hiệp hội có hạn nên phụ cấp được trả như sau:

1.1. Chủ tịch:                                                   

5.500.000đ/tháng

1.2. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký:                

5.200.000đ/tháng

1.3. Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng:

5.000.000đ/tháng

Ba người nói trên không phải nộp Bảo hiểm vì đã có bảo hiểm xã hội

2.              Chuyên viên

Được trả lương theo cấp bậc chuyên viên và có hệ số phụ cấp đã thực hiện từ nhiều năm, hai chuyên viên được Hiệp hội nộp bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

3.              Ngoài phụ cấp của lãnh đạo và lương của chuyên viên mọi người làm việc thường xuyên tại văn phòng Hiệp hội sẽ được hưởng thêm: tiền ăn ca theo ngày làm việc, tiền điện thoại, tiền xăng xe theo quy định của Chủ tịch.

Quy chế này được thực hiện trọng nhiệm kỳ V (2018 ÷ 2023)./.

 

 

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2018

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền


  


 

-       Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm tra;

 


HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 


 


DỰ THẢO

 
 


 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

 


 

 

 


QUY CHẾ

Hoạt động của Ban Kiểm tra

Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam khoá V (nhiệm kỳ 2018 – 2023)

 

 

I.                  Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm tra

1.     Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm tra

a.  Ban Kiểm tra Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam là cơ quan kiểm tra của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam.

b.  Ban Kiểm tra có trách nhiệm: Tổ chức, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam: Tạp chí Vận tải ô tô, các Hiệp hội cơ sở. Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Kiểm tra Hiệp hội cơ sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định Điều lệ Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

c.   Ban Kiểm tra tổ chức các cuộc kiểm tra thực hiện Điều lệ Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, kiểm tra về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Hiệp hội, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định của Hiệp hội. Ban Kiểm tra có quyền chủ động về nội dung, thời gian, đối tượng và hình thức kiểm tra.

d.  Khi thực hiện kiểm tra, Ban Kiểm tra có quyền mời các uỷ viên Ban Chấp hành và cán bộ nghiệp vụ của các doanh nghiệp hội viên tham gia đoàn kiểm tra.

đ. Trong quá trình hoạt động kiểm tra, nếu phát hiện những dấu hiệu vi phạm Điều lệ của Hiệp hội, hoặc sai trái với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì Ban Kiểm tra báo cáo ngay với Thường trực Ban Chấp hành để giải quyết.

e.   Sau khi kiểm tra Ban Kiểm tra ban hành các quyết định, kết luận, kiến nghị về kết quả kiểm tra báo cáo Ban Thường vụ, Ban chấp hành để chỉ đạo.

2.  Trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên Ban Kiểm tra

a.  Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm tra

-      Trưởng Ban kiểm tra chịu trách nhiệm trước Thường trực Ban Chấp hành về toàn bộ hoạt động của Ban Kiểm tra và những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm tra.

-      Triệu tập, chủ trì các hội nghị của Ban Kiểm tra và xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã được Ban Chấp hành Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam thông qua.

-      Tiếp cán bộ, công nhân lao động, hội viên đến văn phòng Hiệp hội trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan đến công tác quản lý và hoạt động của Hiệp hội

-      Quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác kiểm tra theo quy định của pháp luật.

b.  Các thành viên Ban Kiểm tra

-      Có trách nhiệm tham gia các hoạt động của Ban Kiểm tra, thực hiện mọi mặt công tác theo sự phân công của Ban Kiểm tra, được cung cấp thông tin, tài liệu về lĩnh vực hoạt động của Ban Kiểm tra, thành viên Ban Kiểm tra (không phải là uỷ viên Ban Chấp hành) được tham dự các hội nghị của Ban Chấp hành Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam và được mời dự Hội nghị hoặc Đại hội đại biểu Hiệp hội.

-      Tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản của Ban Kiểm tra trước khi trình hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam. Tham gia đoàn kiểm tra của Ban kiểm tra Hiệp hội khi kiểm tra đồng cấp và Hiệp hội cơ sở theo quyết định của Hiệp hội.

II.      Nguyên tắc chế độ làm việc và mối quan hệ của Ban Kiểm tra Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

1.     Nguyên tắc chế độ làm việc của Ban Kiểm tra

a.  Ban kiểm tra làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách

-      Trong các kỳ họp của Ban Kiểm tra, mọi thành viên của Ban Kiểm tra dân chủ thảo luận và quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm tra, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

-      Ban Kiểm tra làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, ý kiến thiểu số được ghi nhận và khi cần thiết được báo cáo với Thường trực Ban Chấp hành hoặc Ban Chấp hành Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, nhưng khi thực hiện phải theo nghị quyết đã thông qua.

-      Hội nghị thường kỳ của Ban Kiểm tra theo hội nghị thường kỳ của Ban Chấp hành Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và khi cần thiết có thể tổ chức hội nghị bất thường. Hội nghị Ban Kiểm tra được tổ chức tiến hành khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Ban Kiểm tra có mặt, các kết luận, các Nghị quyết của Ban Kiểm tra phải được trên 50% số thành viên có mặt tán thành.

-      Mọi thành viên Ban Kiểm tra phải chịu trách nhiệm trước Ban Kiểm tra về những công việc được phân công phụ trách.

b.  Chế độ báo cáo của Ban Kiểm tra

-      Trưởng Ban kiểm tra có trách nhiệm thay mặt Ban Kiểm tra báo cáo hoạt động và đề xuất chương trình công tác của Ban Kiểm tra với Ban Chấp hành Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam trong các kỳ họp thường kỳ của Ban Chấp hành và báo cáo trước Đại hội, Hội nghị đại biểu Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

-      Kết luận của Ban Kiểm tra Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam được thông báo tại kỳ họp gần nhất của Ban chấp hành.

-      Các văn bản dự thảo nội dung kỳ họp Ban Kiểm tra được gửi tới các thành viên Ban Kiểm tra trước khi họp ít nhất 3 ngày.

2.     Mối quan hệ của Ban Kiểm tra

a.  Quan hệ giữa Ban kiểm tra với Ban Chấp hành, với Thường trực Ban chấp hành.

Ban Kiểm tra chịu sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, trực tiếp là Thường trực Ban Chấp hành những nội dung thuộc nhiệm vụ của Ban Kiểm tra.

b.  Quan hệ giữa Ban kiểm tra với các Hiệp hội cơ sở và hội viên

-   Khi thực hiện các cuộc kiểm tra của Ban kiểm tra Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam với các Hiệp hội cơ sở trực thuộc đều được thông báo các nội dung làm việc, thời gian, địa điểm tiến hành, thành phần đoàn kiểm tra.

-   Thường trực Ban Chấp hành Hiệp hội cơ sở được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra của Hiệp hội. Kết thúc các cuộc kiểm tra đều có kết luận cụ thể từng nội dung và thông báo bằng văn bản đến Thường trực Ban chấp hành và Ban Kiểm tra Hiệp hội cấp đó.

 

-     

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền


 


 

-       Quy chế Hoạt động của Ban Hợp tác quốc tế;

 


HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM

 


 

  

DỰ THẢO

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

 


 

 

 


QUY CHẾ

Hoạt động của Ban Hợp tác Quốc tế Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

 

I.               Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Hợp tác Quốc tế

1.              Trách nhiệm và quyền hạn

1.1.      Ban Hợp tác quốc tế thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (gọi tắt là Hiệp hội) thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Hiệp hội.

1.2.      Ban Hợp tác quốc tế có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ đối ngoại do Hiệp hội phân công. Cụ thể là xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn trong chương trình hợp tác quốc tế với các tổ chức có liên quan.

1.3.      Tham mưu giúp lãnh đạo Hiệp hội trong việc đề xuất những nội dung liên quan đến Hợp tác quốc tế như đàm phán, ký kết và tổ chức Hội nghị liên quan đến những nội dung Hiệp hội quan tâm.

1.4.      Chủ trì phối hợp với Văn phòng Hiệp hội các Hiệp hội cơ sở liên quan chuẩn bị nội dung phiên dịch, lễ tân, khánh tiết để lãnh đạo Hiệp hội đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Hiệp hội.

1.5.      Chuẩn bị tài liệu, phiên dịch để cùng lãnh đạo đi làm việc với các nước, các tổ chức quốc tế liên quan.

2.              Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1.      Trưởng ban Hợp tác quốc tế

2.1.1.              Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Chấp hành về toàn bộ hoạt động của Ban Hợp tác quốc tế những vấn đề liên quan đến trách nhiệm quyền hạn của Ban.

2.1.2.               Triệu tập, chủ trì các Hội nghị của Ban; Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo chương trình của Thường trực, Thường vụ, Ban Chấp hành Hiệp hội.

2.1.3.               Cùng lãnh đạo Hiệp hội tiếp và làm việc với đoàn khách quốc tế hoặc chủ động làm việc với các đoàn khách quốc tế theo phân công của chủ tịch.

2.1.4.               Quản lý và lưu trữ các tài liệu liên quan đến Hợp tác quốc tế.

2.2.      Các Thành viên Ban Hợp tác quốc tế

2.2.1.               Tham gia các hoạt động của Ban theo phân công của lãnh đạo ban

2.2.2.               Nắm các thông tin liên quan đến Hợp tác quốc tế của Hiệp hội thông qua lãnh đạo Ban.

2.2.3.               Tham gia ý kiến vào các văn bản Hợp tác của Hiệp hội, tham gia đoàn làm việc theo phân công của lãnh đạo.

2.2.4.               Dịch các tài liệu liên quan từ tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc từ tiếng Anh sang tiếng Việt theo yêu cầu của lãnh đạo Ban.

II.             Nguyên tắc chế độ báo cáo của Ban hợp tác quốc tế

1.              Nguyên tắc chế độ làm việc của Ban hợp tác quốc tế.

1.1.      Ban Hợp tác quốc tế làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

1.2.      Các cuộc họp của Ban Hợp tác Quốc tế mọi thành viên được dân chủ thảo luận để đi đến thống nhất mọi công việc thuộc thẩm quyền của Ban.

1.3.      Mọi thành viên của Ban Hợp tác quốc tế phải chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những công việc được phân công phụ trách.

2.              Chế độ Báo cáo của Ban Hợp tác quốc tế trưởng ban có trách nhiệm báo cáo với Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành về những hoạt động của Ban theo kế hoạch ngắn hay dài hạn.

III.          Mối quan hệ làm việc của Ban Hợp tác quốc tế

1.              Quan hệ với Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành, Ban Hợp tác quốc tế chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch, Thường trực, Ban Thường vụ và làm việc theo Nghị quyết của Ban Chấp hành về những nội dung liên quan đến nhiệm vụ của Ban Hợp tác quốc tế.

2.              Ban Hợp tác quốc tế quan hệ trực tiếp với văn phòng Hiệp hội trong những trường hợp làm các thủ tục khi thực hiện các quan hệ về Hợp tác quốc tế.

3.              Với những Hiệp hội cơ sở những tỉnh sát biên giới Việt Trung, Việt Lào, Việt Campuchia khi có nhu cầu thực hiện các nội dung hợp tác quốc tế. Ban Hợp tác quốc tế phối hợp với các Hiệp hội cơ sở thực hiện quan hệ Hợp tác quốc tế những nội dung liên quan đến hoạt động hội.

Quy chế này có giá trị trong nhiệm kỳ (2018 – 2023)

 

 

Hà Nội, ngày……. tháng ….. năm 2018

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền


 


 

-       Quy chế Quản lý tài chính, tài sản;

 


 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm 2018

 

QUY CHẾ

Quản lý tài chính, tài sản

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  ../QĐ-QCHHVT ngày … tháng … năm 2018 của Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam)

 

Căn cứ những quy định của pháp luật hiện hành về Tài chính,

Căn cứ Điều 5, Điều 22, Điều 23 tại Điều lệ của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) đã được Bộ Nội vụ phê duyệt.

Sau khi xin ý kiến Ban Chấp hành Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

 

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam ban hành Quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội với những nội dung cụ thể sau:

                  

I.          Tài chính, tài sản theo Điều lệ quy định

1.         Khoản 3 Điều 5 Điều lệ: Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam là tổ chức tự đảm bảo kinh phí hoạt động.

2.         Điều 22 Tài chính, tài sản của Hiệp hội

1. Tài chính của Hiệp hội

a. Nguồn thu của Hiệp hội:

- Lệ phí gia nhập Hiệp hội; hội phí hàng năm của Hội viên;

- Thu từ các hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật;

- Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

- Các khoản thu hợp pháp khác.

b. Các khoản chi của Hiệp hội:

- Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội;

- Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc;

- Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc chuyên trách tại Hiệp hội theo quy định của Ban Chấp hành Hiệp hội phù hợp với quy định của pháp luật;

- Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Chấp hành.

2. Tài sản của Hiệp hội bao gồm: Trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Hiệp hội; tài sản của Hiệp hội được hình thành từ nguồn kinh phí của Hiệp hội, do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật.

3. Điều 23: Quản lý, sử dụng tài chính, Tài sản của Hiệp hội

1. Tài chính, tài sản của Hiệp hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Hiệp hội.

2. Tài chính, tài sản của Hiệp hội khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và giải thể Hiệp hội được giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Ban Chấp hành Hiệp hội ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hiệp hội.

II. Quy định về Thu của Hiệp hội

1.   Thu lệ phí gia nhập Hiệp hội, Hội phí

1.1.     Đối với Hội viên là: Doanh nghiệp Hợp tác xã sinh hoạt trực thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam ( Hội viên trực thuộc)

-               Lệ Phí gia nhập Hiệp hội: các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải hoặc liên quan đến vận tải có nguyện vọng xin gia nhập Hiệp hội là hội viên trực thuộc Hiệp hội mức nộp 5.000.000đ (Năm triệu đồng).

-               Hội phí hàng năm đối với các Hội viên: 1.800.000đ/1năm (một triệu tám trăm nghìn đồng/năm).

1.2.     Đối với Hội viên sinh hoạt tại Hiệp hội cơ sở ( Kể cả những Hiệp hội được thành lập theo Quyết định của Ủy Ban nhân dân cấp tỉnh, sau đó xin gia nhập là Hội viên thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam).

-      Lệ phí gia nhập Hiệp hội cơ sở và Hội phí hàng năm do Ban Chấp hành Hiệp hội cơ sở quy định.

-       Hội phí hàng năm của Hiệp hội cơ sở; nộp về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam là: 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) nhân với tổng số hội viên hiện sinh hoạt tại Hiệp hội cơ sở (Trừ các Hội viên cá nhân). Số tiền này nằm trong Hội phí thu từ hội viên của Hiệp hội cơ sở.

Mức thu được thay đổi khi có nghị quyết của Ban chấp hành.

1.3.     Thường trực Hiệp hội chịu trách nhiệm đôn đốc thu Hội phí hàng năm

1.4.     Những Hội viên trực thuộc, Hội viên thuộc Hiệp hội cơ sở không đóng hội phí 2 năm trở lên, Thường trực có trách nhiệm báo cáo Ban Chấp hành để xem xét có thể xóa tên khỏi Hiệp hội.

 

2.   Thu từ các hoạt động của Hiệp hội

Thu từ hoạt động: Dịch vụ công, tổ chức các sự kiện, liên doanh liên kết… Tùy theo từng thời điểm cụ thể Thường trực Hiệp hội chủ động triển khai, quy định mức thu phù hợp với từng dịch vụ cụ thể.

3.   Thu từ tài trợ, ủng hộ

-      Để phục vụ những ngày kỷ niệm lớn, Đại hội hoặc những sự kiện, hội thảo chuyên đề cần kinh phí, Thường trực có văn bản đề nghị Hội viên, những nhà hảo tâm ủng hộ.

-      Hợp tác với các tổ chức trong, ngoài nước được các tổ chức tài trợ bằng hiện vật và tiền

Thường trực Hiệp hội chủ động tiếp nhận những nguồn tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước

4.   Tất cả các nguồn thu của Hiệp hội: Đảm bảo công khai minh bạch, Thường trực có trách nhiệm báo cáo Ban Thường vụ và Ban Chấp hành 1 năm 1 lần vào kỳ họp Ban Chấp hành.

III.      Quy định về chi của Hiệp hội

1.   Chi thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội

1.1.     Chi phí đi lại, ăn, nghỉ cho cán bộ chuyên trách trong các kỳ họp Thường vụ, Ban Chấp hành trong trường hợp không tổ chức tại Hà Nội, hoặc đi công tác đột xuất. Mức chi áp dụng theo quy định của Nhà nước hiện hành, khi thanh toán kèm theo hóa đơn, hoặc phiếu thu hợp lệ.

1.2.     Chi văn phòng phẩm, gửi thư chuyển phát nhanh các văn bản giấy tờ phục vụ các hoạt động của Hiệp hội

2.   Chi mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc tại văn phòng Hiệp hội

Chi duy tu bảo dưỡng văn phòng và tài sản văn phòng

3.   Chi thực hiện chế độ chính sách đối với những người làm việc chuyên trách tại Hiệp hội

3.1.     Chi thù lao cho cán bộ chuyên trách gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng (nếu có).

3.2.     Chi tiền lương cho cán bộ văn phòng theo mức lương từng cán bộ được hưởng theo thang bảng lương do nhà nước quy định.

3.3.     Chi thưởng ngày lễ Tết cho cán bộ chuyên trách và cán bộ văn phòng

3.4.     Chi thuê khoán, làm thêm giờ để hoàn thành các dịch vụ công

3.5.     Những khoản chi khác gồm: Chi thăm hỏi những đơn vị thành viên Hiệp hội gặp rủi ro dẫn đến những tai nạn rất nghiêm trọng. Những Hội viên có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai. Chi thăm hỏi Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hiệp hội cơ sở khi có bệnh nặng phải nằm viện lâu dài. Viếng gia đình ủy viên Ban Chấp hành có tứ thân phụ mẫu qua đời; Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hiệp hội cơ sở qua đời.

Mức chi tùy theo tình hình cụ thể, có thể giao đồng chí ủy viên Ban Chấp hành hoặc ủy viên Ban Thường vụ ở gần nhất thực hiện sau đó văn phòng Hiệp hội sẽ thanh toán.

3.6.     Chi khen thưởng theo chế độ Nhà nước quy định.

3.7.     Các khoản chi khác tùy theo tình hình cụ thể để quyết định.

4.   Quý I hàng năm, Tổng Thư ký có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí hoạt động trong năm trình Thường trực xem xét quyết định. Trên cơ sở đề nghị của Tổng Thư ký Chủ tịch Hiệp hội ký chi, phù hợp với khả năng tài chính của Hiệp hội, các quy định của pháp luật và dự toán chi đã được Thường trực thống nhất.

IV.       Quỹ của Hiệp hội

1.   Các Quỹ

1.1.     Từ các nguồn thu trên hình thành Quỹ hoạt động chung của Hiệp hội

1.2.     Quỹ tình thương: Huy động từ hội viên và vận động các nhà hảo tâm để hỗ trợ những nạn nhân bị tại nạn giao thông

1.3.     Quỹ khác

2.   Hạch toán

-       Quỹ hoạt động chung được hạch toán từng khoản thu chi theo các mục.

-       Các quỹ được hạch toán riêng để theo dõi.

V. Quản lý tài sản của Hiệp hội

Tài sản của Hiệp hội hiện tại gồm:

-      Một căn hộ chung cư tại phòng 1204 Tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Căn hộ được mua từ nguồn tài chính của Hiệp hội năm 2011.

-      Thiết bị tại văn phòng: Máy phô tô, máy fax, 04 máy vi tính, 03 máy lạnh và toàn bộ bàn ghế và những đồ dùng khác.

Các tài sản này giao bộ phận chuyên trách của Hiệp hội chịu trách nhiệm bảo quản sử dụng có hiệu quả, phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội. Khi đầu tư thay thế phải có ý kiến thống nhất của Thường trực và sau đó phải báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tại Hội nghị gần nhất.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền 


 

-       Quy chế Khen thưởng, kỷ luật;

 

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2018

 

QUY CHẾ

Khen thưởng, Kỷ luật

(Ban hành kèm theo Quyết định số:   /QĐ-QCHHVT ngày ….. tháng …. năm 2018 của Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam)

 

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng,

Căn cứ Điều 24, Điều 25 tại Điều lệ Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã được Bộ Nội vụ phê duyệt,

Sau khi xin ý kiến Ban Chấp hành Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam ban hành Quy chế khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức cá nhân là Hội viên thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) với những nội dung cụ thể như sau:

I.         Những quy định khen thưởng, kỷ luật trong Điều lệ

1.        Điều 24. Khen thưởng

1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hiệp hội, hội viên có thành tích xuất sắc được Hiệp hội khen thưởng hoặc được Hiệp hội đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Ban Chấp hành Hiệp hội quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

2.        Điều 25: Kỷ Luật

1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hiệp hội, Hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Hiệp hội, vi phạm quy định, quy chế hoạt động của Hiệp hội thì bị xem xét, thi hành kỷ luật bằng các hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ.

2. Ban Chấp hành Hiệp hội quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

II.      Hình thức, thủ tục, thẩm quyền, quy trình khen thưởng

1.        Hình thức khen thưởng

Trên cơ sở tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc, Hiệp hội sẽ có những hình thức khen thưởng cụ thể như sau:

1.1.Biểu dương đơn vị cá nhân tại Hội nghị Tổng kết Hiệp hội hàng năm hoặc thông báo bằng văn bản và website hiephoivantaioto.vn đến các Hội viên Hiệp hội trên phạm vi cả nước; đồng thời đăng trên Tạp chí Vận tải ô tô  và Dailo.vn.

1.2.Tặng giấy khen của Chủ tịch Hiệp hội trong các dịp tổng kết năm hoặc Đại hội các Hiệp hội cơ sở…

1.3.Đề nghị Bộ Giao thông vận tải tặng bằng khen nhân dịp tổng kết hàng năm, hoặc nhân dịp kỷ niệm các năm chẵn ngày thành lập Hiệp hội và truyền thống ngành vận tải ô tô Việt Nam.

2.        Thủ tục khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích, có nguyện vọng được khen thưởng theo các hình thức nói trên phải làm các thủ tục sau đây:

2.1.Cá nhân

2.1.1.   Cá nhân thuộc các Hội viên trực thuộc Hiệp hội:

Bản thành tích được lãnh đạo đơn vị đề nghị hình thức khen thưởng

2.1.2.   Cá nhân thuộc các Hiệp hội cơ sở:

Bản thành tích có xác nhận của lãnh đạo đơn vị Hội viên và Hội đồng khen thưởng kỷ luật của Hiệp hội cơ sở; đề nghị hình thức khen thưởng, kèm theo biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của Hiệp hội cơ sở.

2.2.Tập thể

2.2.1.   Hội viên trực thuộc:

Bản báo cáo thành tích đề nghị hình thức khen thưởng

2.2.2.   Hội viên thuộc Hiệp hội cơ sở:

Bản thành tích và ý kiến đề nghị hình thức khen thưởng của Hiệp hội cơ sở kèm theo biên bản họp hội đồng khen thưởng của Hiệp hội cơ sở.

2.3.Tập thể, cá nhân:

Khi đề nghị tặng bằng khen của Bộ Giao thông vận tải ngoài các thủ tục như trên phải có ý kiến xác nhận của Sở Giao thông vận tải địa phương. Đơn vị hoặc cá nhân được đề nghị Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen là đơn vị đã được Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tặng giấy khen năm trước đó

3.        Thẩm quyền, quy trình

Trên cơ sở đề nghị của các Hiệp hội cơ sở, Tổng Thư ký Hiệp hội tập hợp trình Hội đồng khen thưởng của Hiệp hội, họp có biên bản về việc thống nhất đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân. Chủ tịch ký văn bản biểu dương, tặng Giấy khen của Hiệp hội và văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải tặng bằng khen.

III.  Hình thức, thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật Hội viên

1.        Hình thức

Có 3 hình thức kỷ luật đối với hội viên gồm: khiển trách, cảnh cáo và khai trừ.

2.        Quy trình xem xét kỷ luật

Khi tổ chức, cá nhân có vi phạm các quy định của pháp luật, Điều lệ gây tổn hại đến danh dự, uy tín của Hiệp hội và ảnh hưởng đến hoạt động của ngành vận tải ô tô đến mức độ phải xử lý kỷ luật. Tổ chức, cá nhân phải có bản kiểm điểm nêu rõ khuyết điểm, nguyên nhân và nhận hình thức kỷ luật cụ thể. Trường hợp Tổ chức, cá nhân cố tình không kiểm điểm, cấp đề nghị kỷ luật phải cung cấp các chứng cứ cụ thể về mức độ vi phạm. Trên cơ sở đó họp Hội đồng kỷ luật xem xét hình thức kỷ luật, biên bản họp Hội đồng kỷ luật kèm theo các tài liệu liên quan và văn bản đề nghị của Hiệp hội cơ sở gửi Hiệp hội.

3.        Thẩm quyền

Trên cơ sở đề nghị của Hiệp hội cơ sở hoặc của Tổng Thư ký Hiệp hội, Hội đồng kỷ luật của Hiệp hội họp xem xét từng trường hợp cụ thể, có biên bản. Sau đó trình Thường trực Hiệp hội.

3.1. Trường hợp khiển trách, cảnh cáo:

Sau khi Thường trực thống nhất, Chủ tịch ký Quyết định.

3.2. Trường hợp khai trừ:

Sau khi Thường trực xin ý kiến Thường vụ thống nhất, Chủ tịch ký Quyết định kỷ luật và thông báo đến các Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hiệp hội cơ sở.

IV.   Hội đồng khen thưởng, kỷ luật thuộc Hiệp hội

Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Hiệp hội gồm: Chủ tịch, các phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và Trưởng Ban kiểm tra.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền

 


 


 

-       Quy chế Hoạt động của Văn phòng Đại diện.

 


HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM

 


 

 


 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

 


 


QUY CHẾ

Hoạt động của Cơ quan đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

 

 

Theo quy định tại Điều 18 Chương IV Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 120/QĐ-BNV ngày 29 tháng 2 năm 2014.

Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam ban hành quy chế hoạt động của Văn phòng đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam với các nội dung cụ thể như sau:

1.              Văn phòng đại diện Hiệp hội giúp việc cho Hiệp hội được thành lập tại các địa phương từng khu vực theo quy định của pháp luật và của Điều lệ Hiệp hội

2.              Nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng văn phòng đại diện.

2.1.       Trưởng Văn phòng đại diện do Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam bổ nhiệm theo nhiệm kỳ Đại hội; Trưởng Văn phòng đại diện có thể là ủy viên Thường trực, ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành hoặc cán bộ do Hiệp hội tuyển dụng theo quy định của pháp luật. Trường hợp cần thiết từng văn phòng đại diện có thể có Phó Trưởng văn phòng đại diện và các cán bộ chuyên môn.

2.2.       Cán bộ được bố trí tại các văn phòng đại diện hiện tại được bố trí là cán bộ kiêm nhiệm tại các đơn vị hiện là hội viên của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nên tạm thời chưa hưởng phụ cấp, hoạt động theo hình thức bán chuyên.

2.3.       Cơ quan đại diện của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tại địa phương phụ trách các khu vực được sử dụng con dấu riêng được mở tài khoản tại ngân hàng (nếu cần thiết).

2.4.       Trưởng văn phòng đại diện thay mặt và chịu trách nhiệm trước Thường trực Ban Chấp hành Hiệp hội giải quyết các công việc chính sau đây:

2.4.1.Hướng dẫn các hội viên trong khu vực mình phụ trách thực hiện Điều lệ và các quy chế của Hiệp hội, nắm tình hình hoạt động của các hội viên thuộc các Hiệp hội trên địa bàn như quy định trong Điều lệ đã nêu.

2.4.2.Kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn và chỉ đạo các hội viên thực hiện nghị quyết, chương trình hoạt động của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. Trường hợp phản ánh những khó khăn trở ngại của các Hội viên trong khu vực. Những kiến nghị và nguyện vọng của các Hội viên các Hiệp hội cơ sở Hội viên trực thuộc tới Thường trực Ban Chấp hành Hiệp hội để tổng hợp báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, hoặc Thường trực Ban Chấp hành có kế hoạch chỉ đạo công tác cho phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế.

2.4.3.Phản ánh những vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của các hội viên trong khu vực những kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước các ngành hữu quan với Thường trực Hiệp hội hoặc đại diện Thường Hiệp hội tại khu vực về những chủ trương, chính sách và những vấn đề liên quan đến vận tải ô tô. Báo cáo với Thường trực Ban Chấp hành Hiệp hội để có hướng giải quyết.

2.4.4.Củng cố tổ chức các cơ sở của Hiệp hội, tuyên truyền phát triển hội viên xem xét thủ tục kết nạp hội viên trình Thường trực Ban Chấp hành xem xét quyết định.

2.4.5.Đôn đốc thu hội phí với các Hội viên thuộc khu vực phụ trách; quản lý chi phí của cơ quan đại diện (nếu có).

2.4.6.Được thay mặt Hiệp hội tham dự hoặc cùng Thường trực Hiệp hội tham dự các cuộc họp, Hội nghị trong khu vực và quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức hữu quan trong khu vực mình phụ trách nhằm tổ chức thực hiện tốt mọi hoạt động của Hiệp hội.

2.4.7.Chủ động báo cáo Thường trực Hiệp hội trực tiếp là Ủy viên thường trực phụ trách văn phòng đại diện để chủ trì cuộc họp với các Hiệp hội cơ sở tại khu vực để triển khai Nghị quyết của Thường trực, Ban Chấp hành, thông báo tình hình chung, bàn những vấn đề liên quan giữa các thành viên trong khu vực.

3.              Các thành viên văn phòng đại diện (nếu có).

3.1.       Tham gia các hoạt động cụ thể của văn phòng đại diện theo phân công của Trưởng văn phòng đại diện.

3.2.       Nắm thông tin liên quan đến hoạt động của các Hiệp hội, hội viên trong khu vực đề xuất với Trưởng văn phòng đại diện giải quyết những vấn đề liên quan.

4.              Chế độ báo cáo của văn phòng đại diện

Hàng quý có văn bản báo cáo với Thường trực và đồng chí Thường trực phụ trách về kết quả thực hiện những nhiệm vụ được phân công. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 25 tháng cuối quý.

Quy chế này được Ban Chấp hành Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ II ngày 12/12/2018 tại Bắc Giang.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện trong nhiệm kỳ V./.

 

 

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2018

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền


 


 

-       Quy định nộp hội phí;

 


HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM

 


 


DỰ THẢO

 
 


 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

 


 

 


QUY ĐỊNH VỀ HỘI PHÍ

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam khóa V (nhiệm kỳ 2018 – 2023)

 

1. Hội phí là khoản đóng góp thường kỳ của mỗi hội viên để đảm bảo kinh phí cho hoạt động của Hiệp hội.

Hội phí là nguồn tài chính chủ yếu để trang trải các chi phí cho hoạt động của Hiệp hội và bảo đảm công tác của cơ quan thường trực Hiệp hội.

Hội phí gồm 2 loại, hội phí lần đầu khi gia nhập Hiệp hội và hội phí hàng năm.

2. Mức hội phí:

a. Hội viên là các tổ chức có pháp nhân (được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam):

Hội viên trực thuộc Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, đóng góp hội phí theo mức thống nhất là: Hội phí lần đầu gia nhập là 5.000.000đ (năm triệu đồng chẵn./.) và hội phí hàng năm 150.000đ/tháng/một đơn vị tổ chức (1.800.000đ/1năm/1đơn vị), không phân biệt quy mô, tính chất, doanh số của doanh nghiệp.

Hội viên thuộc Hiệp hội cơ sở do Hiệp hội cơ sở quy định mức hội phí phù hợp với các điều kiện cụ thể tại từng địa phương. Mức tối thiểu 1.200.000đ/năm/hội viên .

b. Hội viên là các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật, quản lý nghiệp vụ, pháp lý… được Hiệp hội mời tham gia tư vấn, được miễn đóng hội phí.

3. Phương thức thu nộp hội phí:

a. Việc thu nộp hội phí hàng năm theo 2 kỳ. Kỳ đầu vào tháng một và kỳ sau vào tháng bảy. Hội viên có thể nộp 1 lần vào tháng một.

b. Hội viên tham gia nhiều Hiệp hội cơ sở thì nộp hội phí theo mức quy định của từng Hiệp hội cơ sở mà mình tham gia.

c. Hội viên trực thuộc Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam nộp hội phí trực tiếp cho cơ quan thường trực của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam.

d. Hiệp hội cơ sở sử dụng hội phí của hội viên để trang trải chi phí các hoạt động của Hiệp hội và trích 300.000đ/năm/hội viên nộp theo số hội viên Hiệp hội cơ sở đăng ký và báo cáo về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam qua văn phòng Hiệp hội.

4. Khoản đóng góp bất thường khác:

a. Để trang trải cho các hoạt động bất thường do Hiệp hội cơ sở hoặc Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam tổ chức như hội nghị, hội thảo, tập huấn, tham quan và các sinh hoạt khác tùy theo những trường hợp cụ thể Ban tổ chức Hội nghị hoặc Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ có văn bản đề nghị các Hội viên tham gia với tinh thần hỗ trợ tự nguyện.

b. Để trang trải cho các hoạt động dịch vụ tư vấn của Hiệp hội, các hội viên liên quan có nghĩa vụ đóng góp kinh phí bảo đảm trang trải chi phí cho hoạt động dịch vụ tư vấn đó.

Quy định về hội phí trên đây được áp dụng từ năm 2019. Các hội viên chưa nộp đủ hội phí các năm trước có nghĩa vụ nộp đủ số hội phí còn thiếu về văn phòng thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền


 


 

-       Dự kiến phân công Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực

    

                                                  HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

 

 

PHÂN CÔNG

Nhiệm vụ các Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam

 
 
 

 

 


 Đại hội lần thứ V Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam (nhiệm kỳ 2018 - 2023) đã bầu 70 Uỷ viên Ban chấp hành. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất họp ngày 12 tháng 10 năm 2018 đã bầu các Chủ tịch, 07 Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và 24 Ủy viên Ban Thường vụ.

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai đã thống nhất phân công nhiệm vụ từng Uỷ viên Ban chấp hành như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hiệp hội:

1.1.           Phụ trách chung các lĩnh vực công tác của Hiệp hội;

1.2.           Giữ mối liên hệ với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ, Tổng Cục đường bộ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan;

1.3.           Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, phát triển Hội viên, tài chính;

1.4.           Chủ trì trong việc tổ chức tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Các đề án quản lý liên quan đến hoạt động của ngành vận tải ô tô;

1.5.           Tham gia Uỷ viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương;

1.6.                         Thành viên Hiệp hội giao nhận vận tải các nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng;

1.7.                         Phụ trách hoạt động của "Tạp chí Vận tải ôtô" và Báo điện tử DAILO.vn.

1.8.   Là người phát ngôn chính của Hiệp hội;

2. Ông Đỗ Xuân Hoa - Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký:

2.1.  Thay mặt Chủ tịch giải quyết công việc của Hiệp hội được Chủ tịch ủy quyền khi Chủ tịch đi vắng;

2.2.   Quản lý, tổ chức hoạt động Văn phòng Hiệp hội;

2.3.   Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật;

2.4.    Tổ chức tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật đến các Hội viên;

2.5.    Giúp Chủ tịch theo dõi vận động phát triển hội viên;

2.6.    Trực tiếp phụ trách hoạt động Chi hội giám sát hành trình;

2.7.    Phụ trách công tác đôn đốc thu nộp hội phí của Hiệp hội;

2.8.    Tham gia Nhóm công tác tạo thuận lợi vận tải người, phương tiện và hàng hoá qua biên giới các nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng;

2.9.     Phát ngôn về các hoạt động của Hiệp hội theo phân công của Chủ tịch. 

2.10.   Theo dõi hoạt động các dịch vụ công;

3. Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch:

3.1. Phụ trách các hội viên kinh doanh trong lĩnh vực vận tải hành khách tuyến cố định, hợp đồng và du lịch; xe buýt;

3.2. Phụ trách Hiệp hội Vận tải các tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc bộ và Hiệp hội các doanh nghiệp vận tải và bến xe phía bắc;

3.3. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực vận tải hành khách, tuyến cố định, hợp đồng và du lịch, xe buýt;

3.4. Tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đến các hội viên kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, hợp đồng và du lịch;

3.5. Giúp Thường trực Hiệp hội đôn đốc thu nộp hội phí các hội viên kinh doanh tuyến cố định, hợp đồng, du lịch, xe buýt;

3.6. Chủ trì phối hợp với Hiệp hội cơ sở nghiên cứu hoàn thiện áp dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực quản lý vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt hợp đồng du lịch;

3.7. Phát ngôn với cơ quan thông tấn báo chí những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo ủy quyền của Chủ tịch.

4. Ông Lê Viết Hoàng - Phó Chủ tịch:

4.1. Phụ trách các Hội viên kinh doanh trong lĩnh vực bến xe khách trong phạm vi cả nước;

4.2. Phụ trách Hiệp hội Vận tải các tỉnh Miền Trung Tây Nguyên và Hiệp hội Bến xe khách;

4.3. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bến xe.

4.4. Tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật trong lĩnh vực bến xe;

4.5. Vận động phát triển Hội viên các tỉnh chưa có Hiệp hội tại miền Trung Tây Nguyên;

4.6. Chủ trì phối hợp với các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong lĩnh vực bến xe hoàn thiện ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác Bến xe khách;

4.7. Phát ngôn với cơ quan thông tấn báo chí những vấn đề liên quan đến bến xe khách theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch.

 

 

5. Ông Nguyễn Công Hùng - Phó Chủ tịch:

5.1. Phụ trách các Hội viên kinh doanh hoạt động vận tải hành khách bằng taxi thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra;

5.2. Phụ trách các Hiệp hội cơ sở từ Thừa Thiên Huến đến Thanh Hóa;

5.3. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến taxi;

5.4. Tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi những văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành;

5.5. Vận động phát triển hội viên các tỉnh chưa có Hiệp hội từ Thừa Thiên Huế đến Thanh Hóa;

5.6. Chủ trì phối hợp với các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành nghiên cứu hoàn thiện áp dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực vận tải hành khách kinh doanh xe taxi.

5.7. Phối hợp với Phó Chủ tịch Tạ Long Hỷ phát ngôn với cơ quan thông tấn báo chí những vấn đề liên quan đến taxi theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch.

6. Ông Tạ Long Hỷ - Phó Chủ tịch

6.1. Phụ trách các Hội viên kinh doanh vận tải trong lĩnh vực taxi từ Đà Nẵng trở vào;

6.2. Phụ trách Hiệp hội cơ sở các tỉnh Miền Tây Nam bộ trong đó có việc đôn đốc thu nộp hội phí;

6.3. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vận tải hàng hóa đường bộ;

6.4. Tuyên truyền đến các đơn vị vận tải hàng hóa hoặc đường bộ các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành;

6.5. Phối hợp với Phó Chủ tịch Nguyễn Công Hùng nghiên cứu hoàn thiện và áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi;

6.6. Chủ trì phối hợp với các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; vận động phát triển hội viên tại các tỉnh miền Tây Nam bộ;

6.7. Phối hợp với Phó Chủ tịch Nguyễn Công Hùng phát ngôn với cơ quan truyền thông những nội dung liên quan theo ủy quyền của Chủ tịch;

6.8. Phụ trách văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh.

7. Ông Lê Văn Tiến – Phó Chủ tịch:

7.1. Phụ trách các Hội viên hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải hàng hóa tại các địa phương từ Thừa Thiên Huế trở ra;

7.2. Phụ trách các Hiệp hội cơ sở thuộc các tỉnh Miền Duyên Hải;

7.3. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động vận tải hàng hóa;

7.4. Tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh vận tải, kinh doanh vận tải hàng hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan;

7.5. Chủ trì phối hợp với Phó Chủ tịch Đinh Nam Dinh, cùng các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành nghiên cứu hoàn thiện và áp dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực vận tải hàng hóa;

7.6. Phối hợp với Phó Chủ tịch Đinh Nam Dinh phát ngôn những vấn đề thuộc lĩnh vực vận tải hàng hóa theo sự phân công của Chủ tịch;

8. Ông Đinh Nam Dinh – Phó Chủ tịch

8.1. Phụ trách các Hội viên kinh doanh vận tải trong lĩnh vực vận tải hàng hóa các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào;

8.2. Phụ trách các Hội viên thuộc các tỉnh miền Đông Nam bộ;

8.3. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vận tải hàng hóa;

8.4. Tuyên truyền đến các hội viên trong khu vực những văn bản quy phạm pháp luật, liên quan đến vận tải hàng hóa đã được ban hành;

8.5. Phối hợp với Phó Chủ tịch Lê Văn Tiến phát ngôn những vấn đề cần thiết trong lĩnh vực vận tải hàng hóa theo sự phân công của chủ tịch;

8.6. Chủ trì phối hợp với các ủy viên Ban Chấp hành khu vực miền Đông Nam bộ; Vận động phát triển hội viên tại các tỉnh Miền Đông Nam Bộ.

9. Ông Trần Quang Bình - Uỷ viên Ban Thường vụ:

9.1. Phối hợp hoạt động Hiệp hội với cơ quan quản lý Nhà nước về vận tải đường bộ, phản ảnh những kiến nghị của Hiệp hội với cơ quan quản lý Nhà nước.

9.2. Nghiên cứu những kiến nghị của Hiệp hội với cơ quan quản lý Nhà nước, đề nghị tiếp thu những ý kiến hợp lý và giải trình những ý kiến không tiếp thu;

9.3. Phối hợp với Thường trực Hiệp hội tuyên truyền những văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành;

9.4. Theo dõi thực hiện quy chế phối hợp giữa Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và Tổng Cục đường bộ Việt Nam.

10. Ông Đào Việt Long - Uỷ viên Ban Thường vụ:

10.1. Phụ trách các Hiệp hội Vận tải tại thành phố Hà Nội;

10.2. Vận động thành lập Hiệp hội Vận tải hàng hóa Hà Nội;

10.3. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tuyên truyền thực hiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vận tải đường bộ;

11. Ông Nguyễn Huy Quang - Uỷ viên Ban Thường vụ:

11.1. Theo dõi hoạt động của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội;

11.2. Theo dõi hoạt động của các hội viên kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt khu vực phía Bắc và Hiệp hội Bến xe khách;

11.3. Nghiên cứu đề xuất những cơ chế chính sách trong quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt;

12. Ông Nguyễn Anh Toàn - Uỷ viên Ban Thường vụ:

12.1. Trực tiếp phụ trách hoạt động Hiệp hội Bến xe khách;

12.2. Phối hợp theo dõi hoạt động phương tiện thuộc các Hiệp hội hoạt động vận tải hành khách tại các bến xe thuộc công ty quản lý;

12.3. Tiếp thu và tập hợp kiến nghị của các doanh nghiệp hoạt động tại bến để báo cáo với Hiệp hội bến xe khách và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;

13. Ông Nguyễn Quốc Mạnh - Uỷ viên Ban Thường vụ:

13.1. Phụ trách các Hiệp hội các tỉnh khu vực Tây Bắc và trực tiếp phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Điện Biên;

13.2. Vận động thành lập Hiệp hội tại các tỉnh Tây Bắc bộ chưa có Hiệp hội;

13.3. Tổng hợp ý kiến của các Hiệp hội khu vực các tỉnh Tây Bắc báo cáo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;

14. Ông Nguyễn Tiến Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ:

14.1. Phụ trách Hiệp hội tại các tỉnh Đông Bắc bộ;

14.2. Vận động phát triển hội viên ở những địa phương chưa có Hiệp hội tại các tỉnh Đông Bắc Bộ;

14.3. Tổng hợp ý kiến của các Hiệp hội khu vực các tỉnh miền Đông Bắc bộ báo cáo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;

15. Ông Vũ Quang - Uỷ viên Ban Thường vụ:

15.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Thái Bình – Hưng Yên ;

15.2. Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách và tổ chức vận tải tại khu vực đồng bằng Bắc bộ;

16. Ông Lê Xuân Long - Uỷ viên Ban Thường vụ:

16.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô tại tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình;

16.2. Tổng hợp đề xuất cơ chế chính sách phát triển vận tải tại Hiệp hội Thanh Hóa và Ninh Bình, báo cáo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam để Hiệp hội tổng hợp báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước khi có yêu cầu;

17. Ông Nguyễn Văn Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ:

17.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An – Hà Tĩnh;

17.2. Tổng hợp đề xuất cơ chế chính sách phát triển vận tải tại Hiệp hội Nghệ An và Hà Tĩnh, báo cáo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam để Hiệp hội tổng hợp báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước;

 

18. Ông Tô Văn Hiệp - Uỷ viên Ban Thường vụ:

18.1. Phụ trách các Hiệp hội vận tải tại Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế; Quảng Nam;

18.2. Phụ trách công tác đối ngoại của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;

18.3. Tổng hợp kiến nghị cơ chế chính sách về vận tải hàng hóa tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tại miền Trung để phản ảnh với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam để Hiệp hội báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước.

19. Bà Tăng Thị Thu Lý - Uỷ viên Ban Thường vụ:

19.1. Theo dõi hoạt động của Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn;

19.2. Theo dõi giúp đỡ hoạt động của các Hội viên kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh;

19.3. Nghiên cứu đề xuất những cơ chế chính sách trong quản lý hoạt động bằng xe buýt;

20. Ông Kiều Nam Thành - Uỷ viên Ban Thường vụ:

20.1. Theo dõi hoạt động của các phương tiện Hiệp hội đang hoạt động tại bến xe miền Đông, bến xe miền Tây;

20.2. Tiếp thu và tổng hợp kiến nghị của các doanh nghiệp có xe hoạt động tại bến để báo cáo với Hiệp hội và cơ quan quản lý Nhà nước;

20.3. Vận động các bến xe tại khu vực miền Tây, miền Đông Nam bộ tham gia Hiệp hội Bến xe khách.

21. Ông Phạm Văn Mạnh - Uỷ viên Ban Thường vụ:

21.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải tại các tỉnh Tây Nguyên;

21.2. Tổng hợp đề xuất cơ chế chính sách phát triển vận tải của Hiệp hội khu vực Tây Nguyên, báo cáo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam để Hiệp hội tổng hợp báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước;

21.3. Vận động thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô Đắk Nông;

21.4. Trưởng văn phòng Đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tại Tây Nguyên.

22. Ông Nguyễn Quang Huống - Uỷ viên Ban Thường vụ:

22.1. Vận động thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô tại các tỉnh miền Tây Nam bộ.

22.2. Chỉ đạo hoạt động văn phòng đại diện các tỉnh miền Tây Nam bộ;

22.3. Phối hợp với các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành khu vực miền Tây Nam bộ vận động phát triển hội viên tại các tỉnh miền Tây Nam bộ chưa có Hiệp hội;

23. Ông Trương Quang Mẫn - Uỷ viên Ban Thường vụ:

23.1. Chủ trì việc tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các Hội viên tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng xe taxi, khách liên tỉnh và du lịch;

23.2. Tập hợp kiến nghị với cơ quan nhà nước của các Hội viên kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi;

23.3. Phối hợp với các địa phương nơi có đơn vị thuộc Tập đoàn Mai Linh đặt trụ sở vận động phát triển Hội viên.

24. Ông Nguyễn Ngọc Xuân - Uỷ viên Ban Thường vụ:

24.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô tại tỉnh An Giang và Kiên Giang;

24.2. Vận động thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Đồng Tháp;

24.2. Tổng hợp đề xuất cơ chế chính sách phát triển vận tải tại Hiệp hội tỉnh An Giang và Kiên Giang, báo cáo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam để Hiệp hội tổng hợp báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước khi có yêu cầu;

25. Ông Lê Tiến Khánh - Uỷ viên Ban Chấp hành:

25.1. Trực tiếp phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Phú Thọ;

25.2. Vận động thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô Vĩnh Phúc;

26. Ông Nguyễn Văn Tâm - Uỷ viên Ban Chấp hành:

26.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Yên Bái;

26.2. Tham gia nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách phát triển vận tải ô tô các tỉnh miền núi;

27. Ông Đỗ Minh Đức - Uỷ viên Ban Chấp hành:

27.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Cao Bằng;

27.2. Vận động thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô Bắc Cạn;

27.3. Phối hợp nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách phát triển vận tải đường bộ miền núi.

28. Ông Nguyễn Xuân Lộc - Uỷ viên Ban Chấp hành:

28.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Tuyên Quang;

28.2. Vận động thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Giang;

29. Ông Lê Đình Long - Uỷ viên Ban Chấp hành:

29.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô tại tỉnh Hải Dương và Hưng Yên;

29.2. Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách phát triển vận tải đường bộ phù hợp với thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0;

30. Ông Nguyễn Lương Sơn - Uỷ viên Ban Chấp hành:

30.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Sơn La;

30.2. Vận động thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô Hòa Bình;

31. Ông Lê Bá Thắng - Uỷ viên Ban Chấp hành:

31.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Quảng Bình;

31.2. Nghiên cứu đề xuất cơ chế quản lý xe vận tải nước ngoại hoạt động tại Việt Nam;

32. Ông Lê Minh Thế - Uỷ viên Ban Chấp hành:

32.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Ninh Bình;

32.2. Nghiên cứu đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn vận tải đường bộ;

33. Ông Nguyễn Văn Dũng - Uỷ viên Ban Chấp hành:

33.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Lạng Sơn;

33.2. Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách vận tải qua cửa khẩu Việt Nam Trung Quốc.

34. Ông Vũ Đạo Giang - Uỷ viên Ban Chấp hành:

34.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nam;

34.2. Phối hợp nghiên cứu giải pháp đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn vận tải đường bộ;

35. Ông Đỗ Đăng Yên - Uỷ viên Ban Chấp hành:

35.1. Phối hợp cùng ông Nguyễn Tiến Vinh phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Bắc Ninh;

36. Ông Trần Đức Nghĩa - Uỷ viên Ban Chấp hành:

36.1. Hướng dẫn các đơn vị vận tải hàng hóa triển khai kế hoạch logictics;

36.2. Tham gia Ban Hợp tác quốc tế của Hiệp hội, đề xuất với Thường trực Hiệp hội trong việc phát triển kinh tế Hiệp hội;

37. Ông Bùi Sinh Quyền - Uỷ viên Ban Chấp hành:

37.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải TP.Hà Nội;

37.2. Tham gia Ban pháp chế Hiệp hội về những vấn đề liên quan.

38. Ông Lại Anh Dũng - Uỷ viên Ban Chấp hành:

38.1. Xúc tiến thành lập Hiệp hội vận tải hành khách đường bộ Hải Phòng;

38.2. Phụ trách Hiệp hội Vận tải hành khách đường bộ Hải Phòng sau khi thành lập;

38.3. Tham gia cùng Hiệp hội bến xe khách xây dừng và áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý bến xe.

39. Ông Nguyễn Văn Thạc - Uỷ viên Ban Chấp hành:

39.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Nam Định;

40. Ông Trần Văn Thuyết - Uỷ viên Ban Chấp hành:

40.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Quảng Ninh;

40.2. Nghiên cứu đề xuất chính sách phát triển vận tải quốc tế với Trung quốc;

41. Ông Nguyễn Trọng Thông - Uỷ viên Ban Chấp hành:

41.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng Hà Nội;

42. Ông Lưu Huy Hà - Uỷ viên Ban Chấp hành:

42.1. Phối hợp cùng ông Vũ Quang - Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Thái Bình;

43. Ông Nguyễn Mạnh Hà - Uỷ viên Ban Chấp hành:

43.1. Phối hợp cùng ông Nguyễn Tiến Vinh phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Thái Nguyên;

44. Ông Nguyễn Xuân Mai - Uỷ viên Ban Chấp hành:

44.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Bắc Giang;

45. Ông Hồ Quang Dũng - Uỷ viên Ban Chấp hành:

45.1. Tham gia vào Ban Kiểm tra của Hiệp hội;

46. Ông Trần Minh Thành - Uỷ viên Ban Chấp hành:

46.1. Phối hợp phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An;

46.2. Nghiên cứu đề xuất áp dụng thiết bị khoa học vào quản lý bến xe;

47. Ông Hồ Văn Tùng - Uỷ viên Ban Chấp hành:

47.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải Taxi Đà Nẵng;

47.2. Tham gia với Phó Chủ tịch Lê Viết Hoàng về việc quản lý các Hội viên hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định tại bến xe Đà Nẵng;

48. Ông Đinh Văn Ba - Uỷ viên Ban Chấp hành:

48.1. Trưởng Văn phòng Đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam khu vực miền Trung;

48.2. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Đà Nẵng;

49. Ông Nguyễn Hữu Thanh - Uỷ viên Ban Chấp hành:

49.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Lâm Đồng;

50. Ông Trần Thanh An - Uỷ viên Ban Chấp hành:

50.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Quảng Nam;

51. Ông Nguyễn Văn Long - Uỷ viên Ban Chấp hành:

51.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Thừa Thiên Huế;

51.2. Tham gia Ban Kiểm tra Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;

52. Ông Đoàn Đức Lập - Uỷ viên Ban Chấp hành:

52.1. Phối hợp cùng ông Nguyễn Hồng Hải phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai;

53. Ông Nguyễn Hồng Hải - Uỷ viên Ban Chấp hành:

53.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai;

54. Ông Lê Trung Tín - Uỷ viên Ban Chấp hành:

54.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Kon Tum;

54.2. Nghiên cứu đề xuất quản lý vận tải quốc tế với Lào;

55. Ông Ngô Văn Định - Uỷ viên Ban Chấp hành:

55.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Khánh Hòa;

55.2. Vận động thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô tại Phú Yên, Ninh Thuận;

55.3. Phối hợp nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách phát triển bến xe khách.

56. Ông Trần Ngọc Thọ - Uỷ viên Ban Chấp hành:

56.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Bà Rịa – Vũng Tàu;

56.2. Nghiên cứu vận động các doanh nghiệp Hợp tác xã vận tải hành khách gia nhập hiệp hội hoặc thành lập Hiệp hội vận tải hành khách tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

57. Ông Phan Minh Giàu - Uỷ viên Ban Chấp hành:

57.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Long An;

57.2. Tham gia nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển vận tải quốc tế với Campuchia.

58. Ông Lê Hoàng Ngon - Uỷ viên Ban Chấp hành:

58.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Cà Mau;

58.2. Phối hợp nghiên cứu đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn giao thông vận tải đường bộ;

59. Ông Lê Trung Tính - Uỷ viên Ban Chấp hành:

59.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải Hành khách liên tỉnh và du lịch TP.Hồ Chí Minh;

59.2. Trưởng Văn phòng đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tại TP.HCM

60. Ông Giang Minh Tuấn - Uỷ viên Ban Chấp hành:

60.1. Hỗ trợ ông Lê Trung Tính tại văn phòng đại diện tại TP.HCM

61. Ông Nguyễn Ngọc Xuân - Uỷ viên Ban Chấp hành:

61.1. Hỗ trợ ông Lê Trung Tính tại văn phòng đại diện tại TP.HCM

62. Ông Phạm Hữu Chiến - Uỷ viên Ban Chấp hành:

62.1. Phối hợp phụ trách Hiệp hội Bến xe khách;

63. Ông Bùi Văn Quản - Uỷ viên Ban Chấp hành:

63.1. Trực tiếp phụ trách Hiệp hội Vận tải hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh;

63.2. Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách liên quan đến vận tải hàng hóa;

64. Ông Nguyễn Văn Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành:

64.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Bình Dương;

65. Ông Trịnh Văn Lo - Uỷ viên Ban Chấp hành:

65.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Tây Ninh;

65.2. Nghiên cứu đề xuất chính sách phát triển vận tải quốc tế với Campuchia

66. Ông Tạ Công Thuận - Uỷ viên Ban Chấp hành:

66.1. Phụ trách Chi hội Thiết bị Giám sát hành trình;

66.2. Nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý vận tải nâng cao hiệu quả vận tải;

67. Ông Phan Thanh Bình - Uỷ viên Ban Chấp hành:

67.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Bến Tre;

68. Ông Huỳnh Văn Nguyện - Uỷ viên Ban Chấp hành:

68.1. Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Tiền Giang;

69. Ông Nguyễn Văn Mạnh - Uỷ viên Ban Chấp hành:

69.1. Phụ trách văn phòng đại diện miền Tây Nam bộ;

69.2. Tổng hợp ý kiến của các Hiệp hội, các Hội viên khu vực miền Tây Nam bộ phản ảnh tới các cơ quan quản lý nhà nước tại khu vực và báo cáo Thường trực Hiệp hội;

70. Ông Trần Văn Lâm - Uỷ viên Ban Chấp hành:

70.1. Giúp ông Lê Trung Tính trong việc phát triển hội viên các doanh nghiệp vận tải hành khách tại TP.Hồ Chí Minh;

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền

 

 

 

 facebook
Xem theo ngày: