Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp tổ chức Hội thi lái xe ô tô giỏi và an toàn ngành Giao thông vận tải năm 2018.

Thứ Sáu, 09/11/2018, 10:43

Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 601/CTPH-UBATGTQG-CĐGTVTVN-HHVTOTVN, ngày 05 tháng 11 năm 2018 và Kế hoạch số 595/KH-CĐN, ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Công đoàn GTVT Việt Nam về “Tổ chức Hội thi lái xe giỏi và An toàn ngành Giao thông vận tải năm 2018. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam trân trọng đề nghị các Hiệp hội cơ sở và Hội viên trực thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam hưởng ứng, thực hiện Kế hoạch số 595/KH-CĐN, ngày 02/11/2018 của Công đoàn GTVT Việt Nam, với các nội dung cụ thể sau đây:

 

  HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              VIỆT NAM                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 15 /CV-HHVT                                           Hà Nội, ngày  09 tháng 11 năm 2018

  V/v: Triển khai thực hiện Chương trình

phối hợp tổ chức Hội thi lái xe ô tô giỏi và

 an toàn ngành Giao thông vận tải năm 2018.

           

Kính gửi: Hiệp hội cơ sở và hội viên trực thuộc Hiệp hội VT ô tô Việt Nam.

            Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 601/CTPH-UBATGTQG-CĐGTVTVN-HHVTOTVN, ngày 05 tháng 11 năm 2018 và Kế hoạch số 595/KH-CĐN, ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Công đoàn GTVT Việt Nam về “Tổ chức Hội thi lái xe giỏi và An toàn ngành Giao thông vận tải năm 2018.

            Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam trân trọng đề nghị các Hiệp hội cơ sở và Hội viên trực thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam hưởng ứng, thực hiện Kế hoạch số 595/KH-CĐN, ngày 02/11/2018 của Công đoàn GTVT Việt Nam, với các nội dung cụ thể sau đây:

1. Tuyên truyền, quảng bá về Hội thi lái xe ô tô giỏi và an toàn ngành GTVT năm 2018 đến toàn thể cán bộ, nhân viên và đội ngũ lái xe trong các Hiệp hội và Hội viên bằng nhiều hình thức khác nhau (băng rôn, áp phích).

            2. Lựa chọn (chỉ đạo các Hội viên) các lái xe tiêu biểu của đơn vị tham gia Hội thi lái xe giỏi và an toàn ngành GTVT năm 2018, cụ thể như sau:

- Số lượng thí sinh tham gia Hội thi: Từ 4-6 thí sinh/Đoàn/tỉnh;

- Hạng xe dự thi: Hạng C và hạng E;

- Nội dung thi: Thi lý thuyết trên máy vi tính, thi thực hành 10 bài thi liên hoàn và phần thi ứng xử văn hóa giao thông;

- Thời gian: Từ ngày 20-21/12/2018;

- Địa điểm: Xí nghiệp xe Buýt Cầu Bươu; địa chỉ: Thôn Cầu Bươu, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố  Hà Nội;

- Thời gian đăng ký dự thi: Các đơn vị lựa chọn và đăng ký danh sách thí sinh tham gia dự thi trước ngày 25/11/2018; nơi gửi: Ban Tuyên giáo - Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam; địa chỉ: Số 1B Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; điện thoại 02438257297; Fax 024.39347443; Email: tuyengiaocdgtvt@gmail.com.

            Các tài liệu có liên quan đến Hội thi lái xe giỏi và an toàn ngành Giao thông vận tải năm 2018 đề nghị các Hiệp hội cơ sở và Hội viên trực thuộc truy cập tại mục: Hội thi lái xe ô tô 2018 trên cổng thông tin điện tử: https://congdoangiaothongvantai.com.vn/hoi-thi.html

            Nhận được văn bản này, đề nghị các Hiệp hội cơ sở và Hội viên trực thuộc tích cực hưởng ứng, tham gia Hội thi đạt kết quả tốt.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:                                                                                       TM.THƯỜNG TRỰC

- Như trên (thực hiện);                                                                                       CHỦ TỊCH

- Các Văn phòng đại diện (chỉ đạo);

- Lưu VP.

                                                                                                                      (đã ký)

 

                                                                                                          Nguyễn Văn Quyềnfacebook
Xem theo ngày: