Đề nghị giải quyết một số bất hợp lý, khó khăn trong thực hiện Hiệp định vận tải Việt Nam – Campuchia.

Thứ Sáu, 26/06/2020, 10:45

Căn cứ phản ánh và kiến nghị của nhiều doanh nghiệp vận tải Việt Nam đang hoạt động trên các tuyến vận tải liên vận Việt Nam – Campuchia. Để thực hiện đúng các quy định hiện hành và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam báo cáo và đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan giải quyết một số vấn đề đang tồn tại trong quá trình thực hiện vận tải giữa Việt Nam với Campuchia

Văn bản chính download tại đây: https://drive.google.com/file/d/1ZqCthieW1cWCNOvTQOiN-qmuPLUlnJTI/view?usp=sharing

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 
 
 

 


Số: 69 /CV-HHVT

V/v Đề nghị giải quyết một số bất hợp lý, khó khăn trong thực hiện Hiệp định vận tải Việt Nam – Campuchia.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


                     

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

 

 

                                 Kính gửi:       - Bộ Giao thông vận tải,

- Bộ Tài chính.

 

Căn cứ phản ánh và kiến nghị của nhiều doanh nghiệp vận tải Việt Nam đang hoạt động trên các tuyến vận tải liên vận Việt Nam – Campuchia. Để thực hiện đúng các quy định hiện hành và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam báo cáo và đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan giải quyết một số vấn đề đang tồn tại trong quá trình thực hiện vận tải giữa Việt Nam với Campuchia như sau:

1. Về việc mở tờ khai cho xe thông quan: trước đây, Hải quan Việt Nam tại cửa khẩu yêu cầu 1 lần/1 năm với mức phí là 200.000đ/lượt mở tờ khai và 100.000đ/lượt thanh lý. Nay thay đổi, mỗi lượt xe qua cửa khẩu phải mở tờ khai với chi phí mở tờ khai là 200.000đ và chi phí thanh lý tờ khai 100.000đ.

Sự thay đổi như trên, ngoài việc tăng thêm chi phí cho từng chuyến xe còn gây nên tình trạng xe phải xếp hàng dài chờ đợi làm thủ tục tại cửa khẩu, gây lãng phí nhiều về thời gian.

Được biết thời gian gần đây, Hải quan đã cải cách hành chính, áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong quản lý; đề nghị Hải quan kiểm tra, chấn chỉnh tình hình trên để giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp.

2. Trong mối quan hệ về vận tải liên vận Việt Nam – Campuchia đang phát sinh một số vấn đề, do Bạn mới quy định mà người phải gánh chịu là các doanh nghiệp vận tải Việt Nam, cụ thể là:

2.1. Khi phương tiện Việt Nam được cấp sổ liên vận mới, đổi sổ, hoặc gia hạn, Hải quan cửa khẩu Campuchia thu 2.000.000đ (trước đây thu 1.000.000đ/1 sổ) với lý do sổ mới chưa có trên hệ thống của Hải quan Campuchia. Tuy nhiên đối với xe Campuchia vào Việt Nam thì Hải quan Việt Nam không thu khoản phí này.

2.2. Khi xe Việt Nam lưu thông trên lãnh thổ Campuchia, cảnh sát Campuchia kiểm tra xử phạt lỗi phương tiện Việt Nam không có tem lưu hành được cấp bởi Bộ Giao thông công chính Campuchia. Qua tìm hiểu được biết, hiện Bộ Giao thông công chính Campuchia thu phí trên đầu phương tiện với mức 2.000.000 Riel/năm (tương đương 11.322.000 đồng Việt Nam), phương tiện nộp phí thì được cấp tem dán trên xe. Tuy nhiên xe của Campuchia vào Việt Nam lại không phải chịu khoản phí này.

3. Theo quy định hiện hành, phương tiện vận tải liên vận qua 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia (được cấp sổ liên vận màu đỏ) thì khi xuất cảnh ở cửa khẩu nào thì khi nhập cảnh tại cửa khẩu đó.

Quy định này hiện đang gây khó khăn, lãng phí rất lớn cho các đơn vị vận tải. Trong điều kiện áp dụng công nghệ thông tin rộng rãi như hiện nay, đề nghị sớm xem xét sửa đổi quy định nói trên theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải, giảm chi phí lưu thông hàng hóa và chi phí đi lại cho hành khách.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính xem xét chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét giải quyết các vấn đề trên.

 

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên (để chỉ đạo),

- Văn phòng Chính phủ (báo cáo),

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (báo cáo),

- Tổng Cục Hải quan Việt Nam (để chỉ đạo, phối hợp),

- Tổng Cục đường bộ Việt Nam (để phối hợp thực hiện),

- Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ (để phối hợp),

- Lưu Website HH,

- Lưu VP.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền

 facebook
Xem theo ngày: