Hà Nội: Phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến ô tô

Thứ Tư, 25/07/2012, 09:24

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3270/QĐ-UBND phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến ô tô trên địa bàn thành phố.

Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu áp dụng khung giá như sau: tuyến nội tỉnh, mức giá tối thiểu 1.020 đồng/ghế, mức tối đa 1.380 đồng/ghế. Tuyến liên tỉnh, cự ly dưới 150km, từ 1.275 đồng/ghế đến 1.725 đồng/ghế; cự ly từ 150km đến 300km, từ 1.530 đồng/ghế đến 2.070 đồng/ghế; cự ly trên 300 km, từ 2.040 đồng/ghế đến 2.760 đồng/ghế. Xe buýt trợ giá từ 340 đến 460 đồng/ghế; xe buýt kế cận (không trợ giá) từ 425 đến 575 đồng/ghế.

Đối với doanh nghiệp, dịch vụ xe ra vào bến đón trả khách tuyến nội tỉnh tối thiểu 1.800 đồng/ghế, tối đa 2.200 đồng/ghế.

Tuyến liên tỉnh cự ly dưới 100km tối thiểu 2.200 đồng/ghế, tối đa 3.400 đồng/ghế; cự ly từ 101-150km tối thiểu 3.300 đồng/ghế, tối đa 3.800 đồng/ghế; cự ly từ 151-300km tối thiểu 3.500 đồng/ghế, tối đa 4.000 đồng/ghế; cự ly từ 301-500km tối thiểu 4.200 đồng/ghế, tối đa 5.000 đồng/ghế; cự ly từ 501-900km tối thiểu 5.900 đồng/ghế, tối đa 7.200 đồng/ghế; cự ly từ 901-1.500km tối thiểu 9.000 đồng/ghế, tối đa 9.500 đồng/ghế; cự ly trên 1.500km tối thiểu 9.400 đồng/ghế, tối đa 11.000 đồng/ghế.

Xe buýt ra vào bến đón trả khách có trợ giá tối tiểu 4.500 đồng/lượt, tối đa 10.000 đồng/lượt. Xe buýt kế cận (không trợ giá) tối thiểu 22.000 đồng/lượt, tối đa 45.000 đồng/lượt. Xe vãng lai từ 29 chỗ trở xuống tối thiểu 30.000 đồng/lượt, tối đa 35.000 đồng/lượt. Xe trên 29 chỗ, xe ghế nằm, giường nằm tối thiểu 45.000 đồng/lượt, tối đa 50.000 đồng/lượt...

T.B


Theo Báo Giao thông vận tải
facebook
Xem theo ngày: