Tiến tới Đại hội Lần thứ IV, HH Vận tải ôtô Việt Nam

Thứ Tư, 25/07/2012, 15:58

Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam vừa có công văn chỉ đạo các Hiệp hội cơ sở tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ, tiến tới Đại hội Lần thứ IV, Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam

TỔ CHỨC TỐT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ HIỆP HỘI CƠ SỞ

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV HIỆP HỘI VẬN TẢI ÔTÔ VIỆT NAM

                                                                                           KHÁNH SƠN 

            

  Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam vừa gửi công văn tới các Hiệp hội cơ sở chỉ đạo việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ tại các cơ sở, tiến tới Đại hội lần thứ IV Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, toàn văn như sau:                                          

    Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, “ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội ”.

    Thực hiện Điều lệ Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam được Đại hội Lần thứ III Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 4 năm 2008 và được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 859/QĐ-BNV ngày 01/6/2009. Theo đó, đến quý I năm 2013, tròn một nhiệm kỳ 5 năm (2008-2013), Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội Lần thứ IV.

  Để tiến tới Đại hội lần thứ IV, các Hiệp hội cơ sở trong các trường hợp sau phải tiến hành Đại hội xong trong quý IV năm 2012:

- Đối với các Hiệp hội đã hết nhiệm kỳ

- Các Hiệp hội chưa hết nhiệm kỳ, nhưng có sự thay đổi quá nhiều về Nhân sự BCH và cán bộ chủ chốt.( Chủ tịch và Phó chủ tịch)

- Các Hiệp hội có BCH hoạt động chưa hiệu quả.

   Để Đại hội các cơ sở đạt kết quả tốt. Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam đã có công văn đề nghị các ông Giám đốc các Sở GTVT với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan bảo trợ Hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chỉ đạo để các Hiệp hội cơ sở tiến hành Đại hội đúng thời gian, yêu cầu và nội dung đã đề ra.

   Ban Thường vụ Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam đề nghị các ông Chủ tịch và tập thể BCH Hiệp hội cơ sở căn cứ Điều lệ của Hiệp hội và hướng dẫn của Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức  tốt Đại hội nhiệm kỳ tại cơ sở, tiến tới Đại hội lần thứ IV Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam./.

 facebook
Xem theo ngày: