TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017

Thứ Tư, 30/11/2016, 09:51

Năm 2016, tình hình chính trị kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, suy thoái kinh tế chưa được ngăn chặn vững chắc, trong khi đó biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai, lũ lụt, động đất thường xuyên xảy ra. Tình hình chính trị ở một số nước có nhiều diễn biến phức tạp làm cho tốc độ phát triển kinh tế thấp, Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng từ tình hình chung của thế giới. Tuy năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII với sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ nền kinh tế Việt Nam đã từng bước phục hồi . Tốc độ tăng trưởng ứơc đạt 6,3%, tuy tốc độ tăng trưởng không bằng năm 2015 nhưng là tốc độ tăng trưởng cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Những tác động từ các yếu tố đầu vào biến động thường xuyên làm cho các doanh nghiệp kinh doanh chưa hiệu quả. Giá cả các mặt hàng công nghiệp trong đó có ô tô, nhiên liệu thường xuyên biến đổi. Giá vật tư đầu vào tăng, phí sử dụng đường bộ, các trạm thu phí BOT trên đường gia tăng. Nhiều tuyến đường hiện tại thu phí chưa hợp lý nhiều phương tiện kinh doanh vận tải hiện tại hoạt động 100% trên các tuyến BOT nhưng vẫn phải nộp tiền phí sử dụng đường bộ. Tuy nhiên do biến động giá xăng dầu thế giới nên giá xăng dầu trong nước cũng thường xuyên tăng giảm. Việc tăng giảm giá xăng dầu nhỏ giọt làm cho các đơn vị kinh doanh vận tải rất bị động trong việc kê khai giá cước để phù hợp với giá xăng dầu.


BÁO CÁO

 

  TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017

 ..................................

 Từ đầu năm 2016 tình hình trên biển Đông vẫn diễn biến phức tạp điều này tác động không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta và khu vực. Những biến động của tình hình kinh tế thế giới cũng có tác động trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam.

Năm nay, Ngành giao thông vận tải tiếp tục siết chặt quản lý vận tải, và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải.

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ có nhiều thay đổi:

- Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô thay thế Nghị định 91 và 93 đã có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 12 năm 2014 và đến nay Bộ đang trình Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 86/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung.

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ cũng sẽ thay đổi theo làm cho các đơn vị vận tải lại phải tiếp cận với văn bản mới bước đầu sẽ gặp những khó khăn nhất định.

 - Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt, Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ thay thế Nghị định 171 và Nghị định 107 đã có hiệu lực thi hành. Nghị định 46, có một số thay đổi trong đó có nhiều quy định giữ nguyên hoặc giảm nhẹ hơn cho người lái xe, nhưng lại có nhiều quy định chặt chẽ hơn xử phạt nặng hơn đối với các đơn vị vận tải. Đòi hỏi các đơn vị vận tải phải tiếp tục tổ chức lại hoạt động của đơn vị mình phù hợp với các quy định của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải. Đặc biệt quan tâm trong Nghị định 46, có nhiều hành vi xử lý tăng nặng  là: các lỗi vi phạm tốc độ, lỗi sử dụng rượu bia...

            Tại hội nghị này, Ban Thường vụ xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 gồm một số nội dung sau:

.......................................

 

Báo cáo Tổng kết năm 2016: http://hiephoivantaioto.vn/UserFiles/b%E1o%20c%E1o%202016.pdf

Các file đính kèm theo báo cáo

http://hiephoivantaioto.vn/UserFiles/B%E1o%20c%E1o%20t%E0i%20ch%EDnh.pdf

http://hiephoivantaioto.vn/UserFiles/ds.pdf

 
facebook
Xem theo ngày: