Doanh nghiệp vận tải, ô tô cam kết thực hiện chính sách trách nhiệm xã hội không khoan nhượng đối với vận chuyển và buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã

Thứ Tư, 31/05/2017, 11:11

Doanh nghiệp vận tải, ô tô cam kết thực hiện chính sách trách nhiệm xã hội không khoan nhượng đối với vận chuyển và buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ                                       

                                                                               

Doanh nghiệp vận tải, ô tô cam kết thực hiện chính sách trách nhiệm xã hội không khoan nhượng đối với vận chuyển và buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã

Hà Nội, Việt Nam, 30/5/2017:  Hơn 100 lãnh đạo, nhân viên, người điều hành vận tải của các doanh nghiệp vận tải, ô tô Việt Nam đã đồng hành cam kết thực hiện chính sách trách nhiệm xã hội không khoan nhượng đối với vận chuyển và buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã trong khóa đào tạo do Tổ chức TRAFFIC – Mạng lưới giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã và Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam (VATA) phối hợp tổ chức.

Tham gia khóa đào tạo, đại diện các doanh nghiệp vận tải, ô tô được cung cấp thông tin về các quy định pháp luật có liên quan đến việc buôn bán và vận chuyển trái phép động, thực vật hoang dã (ĐTVHD) và các phương pháp quản lý rủi ro trong đó có rủi ro về danh tiếng thông qua việc thực hiện các chính sách có trách nhiệm với xã hội và môi trường.

Năm ngoái, Tổ chức TRAFFIC và VATA đã phối hợp soạn thảo và lồng ghép trong giáo trình khung về công tác tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh vận tải ô tô những nội dung về bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Nội dung này đã được các giảng viên cao cấp của VATA thông tin và tập huấn trong nhiều khóa đào tạo doanh nghiệp vận tải, ô tô của Hiệp hội trong cả nước trong suốt thời gian qua.

Theo Bà Madelon Willemsen, Trưởng Đại diện Tổ chức TRAFFIC tại Việt Nam: "Hoạt động vận tải có vai trò quan trọng đối với hành vi buôn bán và vận chuyển động, thực vật hoang dã. Tội phạm luôn tìm mọi cách để vận chuyển hàng hóa trái phép trong đó có động, thực vật hoang dã và các chế phẩm từ động, thực vật hoang dã trong các khâu giữa người cung cấp, người mua đặc biệt là đối với người trung gian, cụ thể là các công ty vận tải, ô tô. Các doanh nghiệp vận tải, ô tô cần nhận thức được và có kế hoạch giảm thiểu rủi ro có thể gặp phải khi vô tình tham gia vào các hoạt động buôn bán và vận chuyển trái phép động, thực vật hoang dã. Đồng thời, góp phần giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ trái phép ĐTVHD bao gồm sừng tê giác "

"Tổ chức TRAFFIC đang nỗ lực phối hợp với các tổ chức xã hội dân sự trong đó có Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam nhằm thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp vận tải Việt Nam đồng hành và cam kết ngăn chặn các hành vi buôn bán và vận chuyển trái phép ĐTVHD."

Theo Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam: "Quản lý rủi ro là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển doanh nghiệp bền vững, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vận tải, ô tô. Thông qua buổi đào tạo, chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp vận tải, ô tô những công cụ và phương pháp thực hiện các chính sách trách nhiệm xã hội hướng đến bảo tồn thiên nhiên hoang dã. Các doanh nghiệp đang hướng tới sự phát triển bền vững bằng việc tham gia thúc đẩy các hoạt động có trách nhiệm với xã hội và môi trường. Những khóa đào tạo này góp phần lan tỏa thông điệp không khoan nhượng đối với việc buôn bán và tiêu thụ trái phép ĐTVHD trong cộng đồng doanh nghiệp vận tải, ô tô Việt Nam ".

Sau khóa đào tạo, nhiều doanh nghiệp vận tải, ô tô đã cam kết trưng bày các thông điệp thay đổi hành vi tại văn phòng doanh nghiệp, trên các phương tiện (ô tô) mà doanh nghiệp đang kinh doanh vận tải, tại các bến xe hoặc trong các sự kiện phù hợp của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp khác cam kết hướng dẫn và yêu cầu nhân viên doanh nghiệp không vận chuyển và tiêu thụ trái phép động, thựcc vật hoang dã như một chính sách trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mình.

Khóa đào tạo do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ nhằm thúc đẩy và khuyến khích khu vực tư nhân tham gia lồng ghép các nội dung về bảo vệ thiên nhiên hoang dã trong chính sách trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Qua đó, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải, ô tô góp phần thúc đẩy quan điểm phát triển bền vững trên cơ sở hoạt động có trách nhiệm đối với các vấn đề về xã hội và môi trường.

 

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:

Chị Bùi Thúy Nga, Cán bộ Chương trình, Tổ chức TRAFFIC tại Việt Nam

Email: Nga.Bui@traffic.org

 

Giới thiệu về TRAFFIC

TRAFFIC, Mạng lưới giám sát buôn bán động vật hoang dã, hoạt động nhằm đảm bảo việc buôn bán động thực vật hoang dã không phải là mối đe dọa đối với việc bảo tồn thiên nhiên. TRAFFIC là một liên minh chiến lược của IUCN và WWF. www.traffic.org

 

Giới thiệu VATA

 

VATA, Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam là một tổ chức Xã hội - Ngành Nghề, tập hợp các pháp nhân, cá nhân của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực vận tải ôtô hoặc liên quan đến vận tải ôtô, không phân biệt thành phần kinh tế tự nguyện tham gia Hiệp hội. Mục đích của Hiệp hội là liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên; tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống của người lao động góp phần xây dựng và phát triển ngành vận tải ôtô Việt Nam. www.hiephoivantaioto.vnfacebook
Xem theo ngày: