BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH TẠI THÀNH PHỐ BẮC GIANG Ngày 14, 15 tháng 12 năm 2018

Thứ Năm, 13/12/2018, 08:55

BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH TẠI THÀNH PHỐ BẮC GIANG Ngày 14, 15 tháng 12 năm 2018

 

 HIỆP HỘI VẬN TẢI ÔTÔ

VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

BÁO CÁO

TẠI HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH

TẠI THÀNH PHỐ BẮC GIANG

Ngày 14, 15 tháng 12 năm 2018

 

 

PHẦN I:Báo cáo tóm tắt những công việc đã làm từ sau đại hội lần thứ V.

Ngày 12 tháng 10 năm 2018, Đại hội lần thứ V Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhiệm kỳ 2018 ÷ 2013 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 70 ủy viên.

Ban Chấp hành đã họp lần thứ nhất ngày 12 tháng 10 năm 2018 Bầu Chủ tịch, 07 Phó Chủ tịch (Thường trực), 24 Ủy viên Ban Thường vụ (có danh sách kèm theo).

Để triển khai Nghị quyết Đại hội, ngày 23 tháng 10 năm 2018 thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã tổ chức cuộc họp để phân công nhiệm vụ các ủy viên Thường trực và triển khai một số nội dung công việc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội và chuẩn bị nội dung cho cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cuối năm 2018. Những công việc cụ thể đã triển khai.

1.     Củng cố tổ chức Hiệp hội

1.1.         Thường trực đã phân công từng ủy viên Thường trực và giao nhiệm vụ từng ủy viên thường trực đảm nhiệm từng mảng công việc cụ thể  (theo phân công đã gửi các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành).

1.2.         Chuẩn bị kế hoạch xin ý kiến Thường vụ tổ chức lại các văn phòng đại diện tại các khu vực cụ thể:

-                     Văn phòng đại diện miền Trung tại Đà Nẵng sẽ bổ nhiệm ông Lê Viết Hoàng – Phó Chủ tịch là Trưởng văn phòng đại diện thay ông Đinh Văn Ba – Phó Chủ tịch khóa IV;

-                     Văn phòng đại diện tại các tỉnh Tây Nguyên, có văn bản xin ngừng hoạt động văn phòng đại diện tại Gia Lai có văn bản gửi Ủy Ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị được đặt văn phòng đại diện các tỉnh Tây Nguyên tại Đắk Lắk và bổ nhiệm ông Phạm Văn Mạnh ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Đắk Lắk làm trưởng Văn phòng đại diện thay ông Đoàn Đức Lập;

-                      Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông Nam bộ bổ nhiệm ông Lê Trung Tính ủy viên Ban Chấp hành khóa V, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách liên tỉnh và Du lịch TP.Hồ Chí Minh thay ông Hồ Văn Hưởng phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam khóa IV;

-                     Văn phòng đại diện tại miền Tây Nam bộ, bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Mạnh – Phó Giám đốc Công ty Quản lý Bến xe tàu phà Cần Thơ làm trưởng văn phòng đại diện.

1.3.         Kiện toàn lại văn phòng Hiệp hội: Bổ nhiệm ông Phan Thanh Uy nguyên phó bí thư đảng ủy Tổng Cục đường bộ Việt Nam – Hội viên cá nhân giữ chức chánh văn phòng Hiệp hội khóa V.

1.4.         Bổ nhiệm lại ông Tô Văn Hiệp ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam khóa V giữ chức Trưởng Ban Hợp tác quốc tế của Hiệp hội.

1.5.         Đề xuất Thường vụ thành lập Ban tư vấn và hỗ trợ pháp lý của Hiệp hội.

1.6.         Xin ý kiến Thường vụ, Ban Chấp hành về việc củng cố lại Tạp chí Vận tải ô tô và trang thông tin điện tử Đại lộ.vn.

Tháng 3 năm 2018 Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam gửi Cục Báo chí đề nghị được xuất bản Tạp chí Vận tải ô tô điện tử và dự kiến thỏa thuận bổ nhiệm ông Nguyễn Quý Đại Tổng biên tập Tạp chí Vận tải ô tô giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí vận tải ô tô điện tử; ngày 02/4/2018 Cục Báo chí có văn bản số 351/CBC-BCTƯ trả lời Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nội dung cụ thể như sau:

-                     Tạm dừng việc xem xét cấp giấy phép hoạt động báo chí;

-                     Xem xét bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí phải thực hiện theo Quyết định 75-QĐ/TƯ ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Ban Bí thư Trung ương; theo đó Quyết định 75 quy định.

“Điều 2: Tổng Biên tập, phó tổng biên tập, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc cơ quan báo chí là đảng viên (sau đây gọi chung là cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí).”;

“Điều 6: Tiêu chuẩn bổ nhiệm

1. Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ theo quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khó VIII, đủ điều  kiện theo khoản 2, Điều 13 của Luật Báo chí.

2. Tốt nghiệp đại học; đã được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí và chương trình quản lý nhà nước về báo chí; có trình độ lí luận chính trị cao cấp; có thời gian hoạt động trong lĩnh vực báo chí ít nhất là 3 năm.

3. Có đạo đức nghề nghiệp, có năng lực quản lí và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, được sự tín nhiệm của cán bộ, phóng viên, đảng viên trong cơ quan báo chí.”;

“Điều 7: Điều kiện bổ nhiệm

1. Có đầy đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm cán bộ theo quy định; lí lịch cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận.

2. Tuổi bổ nhiệm lần đầu nói chung không quá 55 đối với nam và 50 đối với nữ.

3. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí bị kỉ luật đảng hoặc chính quyền với hình thức cách chức, trong vòng một năm kể từ ngày có quyết định, không được bầu vào cấp ủy, không được bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn.”;

“Điều 9: Thời hạn giữ chức vụ

Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí là 5 năm.”;

“Điều 10: Bổ nhiệm lại

Trong thời hạn 06 tháng trước khi cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí hết thời hạn giữ chức vụ, lãnh đạo cơ quan chủ quản báo chí chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với lãnh đạo cơ quan báo chí.”

Đối chiếu với Quy định tại Quyết định 75 thì ông Nguyễn Quý Đại không đủ các tiêu chuẩn để giữ chức vụ Tổng Biên tập và thời gian bổ nhiệm đã quá hạn từ năm 2015.

Tình hình Tạp chí Vận tải ô tô hiện tại cũng khó khăn; theo kế hoạch trước đây 1 tháng phát hành một số. Từ năm 2018, hai tháng mới phát hành một số, số lượng phát hành ít, hình thức tạp chí đẹp nhưng nội dung nghèo nàn, hầu hết là tin, các bài viết về ngành vận tải ô tô ít.

Thường trực Hiệp hội báo cáo Ban Thường vụ thống nhất chủ trương chọn người đủ điều kiện làm Tổng biên tập Tạp chí Vận tải ô tô và trang thông tin điện tử Đạilộ.vn

 

2.     Thường trực Hiệp hội đã Dự thảo gửi xin ý kiến các Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch các Hiệp hội cơ sở về các nội dung cụ thể sau:

2.1  Phân công lãnh đạo và Thường trực Hiệp hội;

2.2. Dự kiến phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban Chấp hành;

2.3. Dự thảo:

- Quy chế Hoạt động Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực;

- Quy chế Hoạt động của Văn phòng Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;

- Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm tra;

- Quy chế Hoạt động của Ban Hợp tác quốc tế;

- Quy chế Quản lý tài chính, tài sản;

- Quy chế Khen thưởng, kỷ luật;

- Quy chế Hoạt động của Văn phòng Đại diện;

- Phân công Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực

- Quy chế hoạt động của Ban tư vấn và hỗ trợ pháp lý các quy chế này đã có văn bản xin ý kiến: đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2018 Thường trực Hiệp hội nhận được ý kiến tham gia cụ thể là:

+ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về việc ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành xin rút vì lí do sức khỏe hoặc công tác,

+ Trưởng các văn phòng đại diện tham mưu giúp Thường trực Hiệp hội thực hiện các nhiệm vụ của Hiệp hội trong phạm vi phụ trách trong đó có việc vận động phát triển hội viên,

+ Quy chế hoạt động của Ban Hợp tác quốc tế bổ sung thêm về việc cho phép Ban được đề xuất huy động kinh doanh phí khi cần thiết phục vụ cho hoạt động đặc biệt là khi đón hoặc làm việc với các tổ chức quốc tế.

+ Bổ sung chi tiết hơn với quy chế thu chi tài chính và quản lý tài sản cụ thể hội viên chi khi đám hiếu…

Những nội dung này đã được tiếp thu và sửa trong quy chế.

Sau Hội nghị này Chủ tịch Hiệp hội sẽ ký Ban hành các quy chế để triển khai thực hiện.

3.     Về vấn đề tổ chức lại các Hiệp hội cơ sở và phát triển Hội viên

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nội vụ tại mục 4 của văn bản số 4267/BNV-TCPCP ngày 28 tháng 8 năm 2018 yêu cầu “ Đối với các hội viên là Hiệp hội Vận tải ô tô các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam thành lập trước đây là trái với các quy định của pháp luật, vì vậy Bộ Nội vụ yêu cầu Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam khẩn trương rà soát, hướng dẫn các tổ chức này liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để khắc phục sai sót và kiện toàn tư cách pháp lý theo quy định pháp luật hiện hành về hội”.

Vấn đề này, có ý kiến nêu việc thành lập các Hiệp hội cơ sở tại các địa phương là đúng theo các quy định tại thời điểm đó; nay có các quy định mới, nhưng theo quy định thì không “hồi tố” nên Thường trực sẽ nghiên cứu, làm việc với Bộ Nội vụ để thống nhất xem có phải làm thủ tục thành lập lại hay không và sẽ có hướng dẫn sau.

Việc phát triển hội viên mới được sự thống nhất của Thường trực, Hiệp hội đang vận động thành lập chi hội đào tạo, sát hạch lái xe; có kế hoạch vận động thành lập Chi hội tại các địa phương chưa có tổ chức hội.

4.  Nhiệm vụ Thường xuyên đã triển khai

Trong thời gian qua tình hình vận tải tại đường bộ nổi lên những vấn đề hết sức phức tạp, đó là:

4.1. Tình hình vận tải hành khách bằng xe taxi: vẫn là sự cạnh tranh không bình đẳng giữa các doanh nghiệp taxi truyền thống và taxi công nghệ (grab) vẫn đang hoạt động dưới dạng xe hợp đồng. Thường trực Hiệp hội tập trung làm việc với cơ quan nhà nước có liên quan; làm công tác truyền thông, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận xã hội.

4.2. Tình hình vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng xe du lịch đang là bài toán khó giải vì vấn đề quản lý xe hợp đồng vẫn rất khó khăn, loại xe limusine phát triển nhanh chóng làm phá vỡ hoạt động xe các tuyến cố định, nhiều tuyến cố định hiện tại không còn hoạt động ổn định.

4.3. Các bến xe ô tô khách cũng gặp rất nhiều khó khăn do các địa phương đều có xu hưởng đẩy các bến xe ra xa trung tâm thành phố đô thị gây khó khăn cho hoạt động của các bến xe.

4.4. Tình hình vận tải hàng hóa cũng lại có diễn biến khá phức tạp. Hiện tình hình chở quá tải trọng lại tiếp tục tái diễn khó kiểm soát, các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa cũng gặp không ít khó khăn.

4.5. Tình hình triển khai các trạm thu phí đường bộ vẫn còn phức tạp, nhiều trạm thu phí bất hợp lý vẫn tồn tại, khoảng cách giữa các trạm thu phí chưa đúng quy định vẫn chưa được giải quyết triệt để tạo nên tình trạng thu phí chồng phí ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của các đơn vị.

Với tính hình như vậy trong thời gian vữa qua, Thường trực đã chủ động tham gia với Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ tiếp tục tham gia dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2016/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô để khi Nghị định ban hành khắc phục được những vấn đề còn bức xúc như đã nêu trên, đặc biệt Thường trực đã trực tiếp làm việc để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp vận tải, taxi, xe khách tuyến cố định, vận tải hàng hóa… Đã có văn bản báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về những vấn đề trên.

Tham gia ý kiến vào kế hoạch tổ chức thi lái xe giỏi và an toàn năm 2018 cùng Ủy Ban an toàn giao thông Quốc gia và Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam.

Tham gia bình xét giải thưởng Vô lăng vàng lần thứ 6 năm 2018

5. Chuẩn bị nội dung làm việc với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải với nội dung cụ thể như văn bản kèm theo.

6. Phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và viện Mê Kông tổ chức Hội thảo về vận tải và logistics xanh tại Hà Nội.

7. Đã làm việc với Công ty Hoa Việt về việc xác nhận nợ và thỏa thuận thanh toán nợ.

Theo đó đến ngày 23 tháng 11 năm 2018 Công ty Hoa Việt nợ Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tiền gốc là 2.500.000.000đ (Hai tỷ năm trăm triệu đồng) và tiền lãi là 548.000.000đ (Năm trăm bốn mươi tám triệu đồng).

Hai bên thỏa thuận Công ty Hoa Việt đã đồng ý trả nợ gốc trước và  sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020 cụ thể là:

- Từ quý I năm 2019 đến hết quý II năm 2020 mỗi quý trả 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng);

- Quý III năm 2020 trả 600.000.000đ (Sáu trăm triệu đồng);

- Quý IV năm 2020 trả 700.000.000đ (Bảy trăm triệu đồng).

Sau đó hai bên sẽ thống nhất trả tiền lãi và sẽ hoàn thành việc trả lãi theo thống nhất đến hết 30 tháng 6 năm 2021.

 

PHẦN II: Những nhiệm vụ trọng tâm  năm 2019.

Để triển khai 7 mục tiêu nhiệm vụ cụ thể của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhiệm kỳ năm 2018 – 2023 được Nghị quyết Đại hội thông qua. Nhiệm vụ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phải triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể năm 2019 như sau:

1.            Hoàn thiện ban hành tất cả các quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Quy chế hoạch động của các Ban, cơ quan chuyên môn của Hiệp hội, thời gian muộn nhất 30/01/2019.

2.            Kiện toàn các cơ quan chuyên trách của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam gồm:

2.1.    Củng cố văn phòng Hiệp hội, có kế hoạch, và chương trình làm việc cụ thể của văn phòng.

2.2.    Thành lập Ban Tư vấn và hỗ trợ pháp lý đảm bảo hoạt động có hiệu quả theo quy chế hoạt động đã được xây dựng và thống nhất bổ nhiệm lãnh đạo và cán bộ Ban trên cơ sở Ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, dịch vụ.

2.3.    Bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại các văn phòng đại diện tại các khu bực miền Trung; Tây Nguyên; thành phố Hồ Chí Minh và miền Tây Nam bộ.

2.4.    Củng cố tổ chức lại hoạt động của Tạp chí vận tải ô tô và trang thông tin điện tử Đại lộ.vn theo các quy định về hoạt động báo chí theo luật báo chí và theo quy định Ban bí thư Trung ương.

Thời gian thực hiện nội dung này chậm nhất ngày 31/3/2019.

3.            Củng cố lại tổ chức của các Hiệp hội cơ sở

Những Hiệp hội cơ sở đã đến thời gian Đại hội có báo cáo về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam để Hiệp hội có văn bản gửi ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở nội vụ các địa phương đề nghị giúp đỡ; Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ làm việc với cơ quan quản lý ở địa phương (nếu cần). Thời gian hoàn thành nội dung này chậm nhất 31/12/2019.

Đối với các Hiệp hội địa phương do Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam thành lập nếu đến kỳ đại hội, chờ Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam làm việc với Bộ Nội vụ xong sẽ có hướng dẫn sau.

4.            Các ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Thường trực, Trưởng các Văn phòng đại diện căn cứ nhiệm vụ được phân công triển khai nhiệm vụ làm việc với các địa phương chưa có Hiệp hội cơ sở, hướng dẫn các doanh nghiệp tiến hành thành lập các Hiệp hội cơ sở theo quy định tại Nghị định 45/2010 và Thông tư 03/2013 về việc thành lập Hiệp hội.

5.            Xây dựng kế hoạch vận động các Hội viên tổ chức lại sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, đáp ứng nhu cầu vận tải của toàn xã hội. Giao các đồng chí Thường trực (Phó Chủ tịch phụ trách từng lĩnh vực xây dựng kế hoạch cụ thể từng lĩnh vực báo cáo để Chủ tịch thống nhất kế hoạch để triển khai trên cơ sở đó có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải và Tổng Cục đường bộ Việt Nam. Vấn đề này các Hiệp hội cơ sở tùy theo tình hình cụ thể của địa phương xây dựng phương án thống nhất Sở Giao thông vận tải để triển khai.

6.            Vận động các đơn vị vận tải hội viên có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Có biện pháp duy trì tình trạng kỹ thuật phương tiện, bồi dưỡng nghiệp vụ và đạo đức cho người lái xe kinh doanh vận tải để giảm thiểu các vụ an toàn giao thông do xe kinh doanh vận tải gây ra đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

7.            Tham gia đầy đủ có trách nhiệm với cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành vận tải ô tô.

7.1.    Tham gia xây dựng Luật Giao thông đường bộ sửa đổi,

7.2.    Tham gia xây dựng, thẩm định Nghị định thay thế Nghị định 86/2015/NĐ-CP. Trong đó quan tâm:

Xe Hợp đồng – xe taxi; tuyến cố định; xe hợp đồng; và vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. Trên quan điểm xác định rõ các loại hình kinh doanh vận tải và việc quy định các điều kiện kinh doanh.

7.3.    Tham gia các Thông tư hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải.

7.4.    Phương pháp tham gia: tổng hợp các ý kiến của Hiệp hội cơ sở trên cơ sở đó Thường trực sẽ tổng hợp những vấn đề cần xin ý kiến các đồng chí Thường trực phụ trách từng lĩnh vực cụ thể sẽ xin ý kiến bằng văn bản hoặc trao đổi trực tiếp sau đó có văn bản tham gia.

8.            Tuyên truyền vận động Hội viên thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành.

Khi các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, Thường trực sẽ có kế hoạch thống nhất với các Hiệp hội cơ sở để triển khai công tác tuyên truyền và vận động Hội viên thực hiện.

9.            Thường trực Hiệp hội đăng ký làm việc với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể để đề xuất giải quyết các vấn đề trên.

10.       Triển khai phối hợp với các tổ chức để thực hiện.

10.1.              Thống nhất với Tổng Cục đường bộ Việt Nam xem xét sửa đổi bổ sung quy chế phối hợp giữa Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và Tổng Cục đường bộ Việt Nam cuối năm 2019 và hàng năm tổng kết thực hiện quy chế phối hợp.

10.2.              Chuẩn bị kế hoạch ký quy chế phối hợp giữa Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và Hội An toàn giao thông.

11.       Tổ chức Hội nghị Hội thảo

Trong năm 2019 sẽ nghiên cứu phối hợp với viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương hoặc VCCI tổ chức một số cuộc Hội thảo:

11.1.              Hội thảo về tình hình xe dù bến cóc ảnh hưởng của quy hoạch bến xe khách và đề xuất cho phép thí điểm xây dựng bến xe cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

11.2.              Hội thảo về vấn đề phí sử dụng đường bộ những vấn đề cần quan tâm và cách tháo gỡ.

11.3.              Hội thảo về quản lý tải trọng xe và phương hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác này..

11.4.              Hội thảo về giải pháp quản lý xe Hợp đồng, taxi…

12.       Về Tài chính của Hiệp hội

Để ổn định tình hình Tài chính của Hiệp hội Thường trực có kế hoạch xây dựng phương án thu để đảm bảo nguồn chi; tổ chức 1 số dịch vụ để tạo nguồn tài chính cho hoạt động của Hiệp hội

12.1.              Tiếp tục thực hiện các dịch vụ công theo quy định của nhà nước.

12.2.              Xây dựng phương án dịch vụ, tư vấn do ban tư vấn và hỗ trợ pháp lý thực hiện khi có yêu cầu từ các đơn vị, hội viên.

 
facebook
Xem theo ngày: