Khảo sát việc cung ứng xăng, dầu phù hợp với ô tô sử dụng động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro4, Euro5”

Thứ Sáu, 19/07/2019, 10:14

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 

 


Số:  78 /HHVT-TV

 

V/v Khảo sát việc cung ứng xăng, dầu phù hợp với ô tô sử dụng động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro4, Euro5”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                    Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

 

                         Kính gửi: Các Hiệp hội cơ sở, Chi hội và Hội viên trực thuộc

 

 

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 546/CV-TMT ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Công ty CP ô tô TMT về việc sử dụng nhiên liệu cho xe ô tô dùng động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro4, Euro5. Theo đó, Công ty TMT phản ánh:

- Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 436/TTg-CN ngày 28/3/ 2017 về việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo quy định tại Quyết định số 49/QĐ-TTg. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu: “Bộ Công thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu có kế hoạch cung ứng, phân phối xăng dầu mức 4, 5 trên thị trường đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô theo quy định của Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg, trong quý IV/2017 hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng và thương mại cần thiết để bảo đảm cung ứng dầu diezen mức 4 ra thị trường muộn nhất từ ngày 1/1/2018”.

- “Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay lượng dầu diezen đạt tiêu chuẩn Euro 4 rất ít, đặc biệt dầu diezen đạt tiêu chuẩn Euro5 rất hiếm, gần như không có”.

- Điều này đã gây ra vô cùng khó khăn cho các loại xe sử dụng động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro4 trở lên (gây tắc, hỏng hệ thống phun nhiên liệu của động cơ và khí thải ra môi trường không đạt tiêu chuẩn). Trong khi đó các hãng cung cấp động cơ lại không bảo hành, bảo dưỡng cho việc tắc, hỏng hệ thống phun nhiên liệu của động cơ vì người sử dụng không dùng đúng nhiên liệu mà nhà cung cấp động cơ yêu cầu. Vì vậy người sử dụng phải chịu thiệt hại hàng nghìn đô la để thay thế hệ thống phun nhiên liệu của động cơ.

Để có đủ căn cứ, cơ sở phản ánh và kiến nghị gửi tới Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương; Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị các Hiệp hội cơ sở, Chi hội và Hội viên trực thuộc quan tâm, khảo sát, nắm thông tin về vấn đề nói trên và có phản ánh về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam trước ngày 30/7/2019 qua email: hiephoivantaioto@yahoo.com.vn.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

-     Như trên;

-     Bộ Giao thông vận tải (báo cáo);

-     Website HH,

-     Lưu văn thư.

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

Nguyễn Văn Quyền

 facebook
Xem theo ngày: