Trả lời công văn số 2003/2019/CV-Grab VN ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Công ty TNHH GRAB

Thứ Sáu, 29/03/2019, 09:15

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được công văn số 2003/2019/CV-Grab VN ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Công ty TNHH GRAB về việc đề nghị đính chính thông tin chưa chính xác về Công ty TNHH GRAB. Sau khi xem xét nội dung công văn, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam xin trao đổi, trả lời Công ty TNHH GRAB như sau:

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 

 

 

 

 


Số: 32 /HHVT-TTr

 

V/v: trả lời công văn số

2003/2019/CV-Grab VN

của Công ty TNHH GRAB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 


                    Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

 

              

        

  ­­­­­­­­­­­­        

Kính gửi:        - Công ty TNHH GRAB

 

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được công văn số 2003/2019/CV-Grab VN ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Công ty TNHH GRAB về việc đề nghị đính chính thông tin chưa chính xác về Công ty TNHH GRAB. Sau khi xem xét nội dung công văn, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam xin trao đổi, trả lời Công ty TNHH GRAB như sau:

1. Về nội dung: “Grab ngày càng “phớt lờ” các quy định của Bộ Giao thông vận tải tại Quyết định 24/QĐ-BGTVT như: tùy tiện mở rộng phạm vi thí điểm từ 5 tỉnh, thành phố lên 15 tỉnh, thành phố; thực hiện quyền cơ bản của người kinh doanh vận tải như quyết định giá cước, chính sách khuyến mãi… chứ không phải chỉ làm dịch vụ kết nối giữa nhà vận tải với hành khách như quy định tại Quyết định 24/QĐ-BGTVT”.

Việc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận định như trên là căn cứ vào các thông tin, báo cáo do các Hiệp hội Vận tải ô tô, Hiệp hội taxi nhiều tỉnh, thành phố có phản ánh và gửi kiến nghị về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. Việc tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận định Grab thực hiện sai quyết định 24/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải đã được chỉ rõ trong bản án số 1910/2018/KDTM-ST ngày 28/12/2018; nội dung này cũng được các Hiệp hội vận tải ô tô địa phương, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và nhiều chuyên gia về quản lý vận tải rất đồng tình. Đặc biệt việc Grab không thực hiện công văn hỏa tốc của Bộ Giao thông vận tải số 4752/BGTVT-VT theo đó yêu cầu Grab dừng ngay thực hiện dịch vụ GrabShare và tiếp đó là công văn lần 2 số 6781/BGTVT-VT ngày 22/6/2017 yêu cầu Grab không áp dụng dịch vụ đi chung xe (GrabShare) nhưng đến ngày 29/12/2017 tại văn bản 14732/BGTVT-VT của Bộ Giao thông vận tải về tổng kết 2 năm thực hiện đề án 24 gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải vẫn khẳng định chương trình GrabShare không nằm trong “đề án 24”, đã yêu cầu “Grab” dừng nhưng “Grab” không dừng. Việc Grab kinh doanh trên địa bàn các tỉnh không nằm trong danh mục được phép thí điểm thì theo thông tin do các Hiệp hội vận tải tại địa phương cung cấp hiện đã lên tới trên 15 tỉnh như: Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Lâm Đồng, Quy Nhơn, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh,… Những thông tin, căn cứ nói trên đủ chứng minh cho các nhận định của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

2. Về nội dung: “Grab hiện nay đang hưởng 28,6% doanh thu của các lái xe (đối tác), mà chỉ phải đóng thuế 3% thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Trong công văn số 18/HHVT-TV, không nêu nội dung này; tuy nhiên, Hiệp hội cũng xin trao đổi một số nội dung sau:

- Các thông tin nói trên được các Hiệp hội vận tải ô tô các tỉnh, thành phố đã khảo sát, nắm thông tin từ một số lái xe có tham gia vào Grab và phản ánh về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam; mức thu cụ thể có thể tăng giảm theo từng thời điểm nhưng theo nhận định của những người làm vận tải thì đây là mức thu cao hơn nhiều so với chi phí kết nối bằng điện thoại, bộ đàm và đồng hồ tính tiền mà các đơn vị taxi đang sử dụng.

- Theo nội dung mà Grab nêu trong công văn: “Về nghĩa vụ thuế của đối tác vận tải, cơ quan thuế đã ủy quyền cho Grab thu hộ, nộp hộ nghĩa vụ thuế cho các đối tác tham gia kinh doanh vận tải bằng ứng dụng với tỷ lệ tổng cộng là 4,5% doanh thu chia sẻ (trong đó 3% là tỷ lệ thuế GTGT, 1,5% là tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân) như vậy toàn bộ khoản phí ứng dụng trong mỗi cuốc xe luôn bao gồm khoản nghĩa vụ thuế của đối tác vận tải”. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam xin có ý kiến như sau:

+ Nếu theo giải thích của Grab như trên thì việc thực hiện nghĩa vụ thuế là chưa đúng vì chưa xác định rõ nghĩa vụ thuế của 2 chủ thể kinh doanh: các đơn vị kinh doanh vận tải có sử dụng dịch vụ kết nối của Grab và Grab kinh doanh dịch vụ kết nối. Hai chủ thể kinh doanh này ở 2 ngành nghề khác nhau với mức thuế và các quy định cụ thể khác nhau.

+ Việc Grab thu phí kết nối là 20 ÷ 25% doanh thu của từng cuốc xe đó là phần doanh thu dịch vụ kết nối, Grab phải kê khai và nộp thuế phần kinh doanh này theo quy định của pháp luật.

+ Còn các đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng dịch vụ kết nối của Grab phải hạch toán doanh thu, trong doanh thu này bao gồm cả phần chi trả 20 ÷ 25% cho dịch vụ kết nối và chịu thuế VAT theo quy định. Theo kết quả kinh doanh đã hạch toán (trong đó phần chi phí có khoản 20 ÷ 25% trả cho việc sử dụng dịch vụ kết nối – điều này tương đồng với chi phí bộ đàm, kiểm định đồng hồ tính tiền… của taxi sử dụng kết nối bằng bộ đàm, điện thoại). Nếu có lãi thì bên vận tải phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc cá nhân) theo quy định của pháp luật.

+ Theo như trình bày của Grab: “cơ quan thuế đã cho Grab ủy quyền thu hộ nộp nghĩa vụ thuế cho các đối tác tham gia kinh doanh vận tải bằng ứng dụng với tỷ lệ tổng cộng là 4,5% doanh thu chia sẻ (trong đó 3% là tỷ lệ thuế GTGT, 1,5% là tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân)” thì mức này rất thấp so với mức thuế các đơn vị không sử dụng dịch vụ của Grab đang thực hiện  là 10% thuế GTGT (tính trên doanh thu vận tải chứ không phải tính trên doanh thu chia sẻ).

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam xin trao đổi với Grab các thông tin nói trên và khẳng định các ý kiến của Hiệp hội trong văn bản số 18/HHVT-TV ngày 4/3/2019 là có cơ sở và không cần đính chính.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam luôn luôn ủng hộ việc ứng dụng khoa học công nghệ trong kết nối hỗ trợ cho dịch vụ vận tải nhưng phải tạo ra sự công bằng; cạnh tranh, lành mạnh; thúc đẩy hoạt động kinh doanh vận tải phát triển theo hướng hiện đại; và mong rằng Grab chia sẻ quan điểm trên trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình.

Xin gửi đến Quý Công ty Grab lời chào trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Giao thông vận tải (báo cáo);

- Bộ Tài chính (báo cáo);

- Tổng Cục thuế (P/h);

-  Lưu VP Hiệp hội.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Quyền

 

 

 

 
facebook
Xem theo ngày: