Đề nghị sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP

Thứ Sáu, 07/06/2019, 08:56

Ngày 05 tháng 6 năm 2019, Quốc hội có phiên chất vấn một số thành viên Chính phủ. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và các đơn vị hội viên rất quan tâm theo dõi nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể; trong đó giới vận tải ô tô và các doanh nghiệp làm dịch vụ phần mềm kết nối trong vận tải rất phấn khởi khi nghe Chủ tịch kết luận nội dung liên quan đến sửa đổi Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô vì đây là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội từ nhiều năm nay; việc soạn thảo Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã qua 3 năm với 8 lần dự thảo, đến nay đã cơ bản có sự đồng thuận. Nghị định cần được ban hành sớm để đáp ứng yêu cầu quản lý về tạo sự công bằng trong cạnh tranh, quản lý về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và công bằng về nghĩa vụ và chống thất thu thuế với nhà nước.

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 

 


Số: 59 /HHVT-TV

 

V/v Đề nghị sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                    Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2019

 

 

Kính gửi:     Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

                   

Thay mặt hơn 1.600 hội viên là các doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh trong lĩnh vực vận tải ô tô là hội viên Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (Hiệp hội) xin gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Kính thưa Chủ tịch!

Ngày 05 tháng 6 năm 2019, Quốc hội có phiên chất vấn một số thành viên Chính phủ. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và các đơn vị hội viên rất quan tâm theo dõi nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể; trong đó giới vận tải ô tô và các doanh nghiệp làm dịch vụ phần mềm kết nối trong vận tải rất phấn khởi khi nghe Chủ tịch kết luận nội dung liên quan đến sửa đổi Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô vì đây là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội từ nhiều năm nay; việc soạn thảo Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã qua 3 năm với 8 lần dự thảo, đến nay đã cơ bản có sự đồng thuận. Nghị định cần được ban hành sớm để đáp ứng yêu cầu quản lý về tạo sự công bằng trong cạnh tranh, quản lý về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và công bằng về nghĩa vụ và chống thất thu thuế với nhà nước.

Quá trình soạn thảo Nghị định, Hiệp hội đã tích cực tham gia ý kiến, phản ánh đầy đủ các ý kiến của hội viên, đề xuất nhiều nội dung được chấp nhận đưa vào dự thảo. Sau khi dự thảo lần thứ 8 được gửi đi lấy ý kiến các Bộ, ngành, có một số ý kiến chưa đồng thuận được phản ánh trên báo chí, Hiệp hội đã chủ động trao đổi, giải trình trên báo chí và có văn vản số 44/HHVT-TV ngày 17 tháng 5 năm 2019 gửi Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan. Tại cuộc họp ngày 29 tháng 5 năm 2019 chỉ còn 2 ý kiến khác, Hiệp hội nhận thấy cần báo cáo rõ thêm để Chủ tịch Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội theo dõi, chỉ đạo như sau:

Một là: Về quy định tại Khoản 2, Điều 3 của dự thảo với nội dung làm rõ ai là người kinh doanh vận tải, chịu trách nhiệm thực hiện các điều kiện kinh doanh vận tải (như về quản lý kỹ thuật phương tiện, lái xe; đảm bảo ATGT…); nghĩa vụ thuế với nhà nước…

Lý do phải đưa ra quy định này là vì thực tế hiện nay khi áp dụng công nghệ kết nối giữa bên vận tải với hành khách bằng App có 2 hình thức:

- Thứ nhất là: nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối chỉ bán hoặc cho đơn vị vận tải thuê dịch vụ; các đơn vị vận tải vẫn quyết định giá cước, kê khai thuế với nhà nước theo quy định hiện hành; tên thương hiệu đơn vị vận tải vẫn hiện diện trên App… Trong trường hợp này đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối không phải là đơn vị kinh doanh vận tải.

- Thứ hai là: đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối đồng thời thay mặt bên vận tải điều hành phương tiện, quyết định giá cước; phân chia doanh thu vận tải giữa chủ phương tiện với bên cung cấp dịch vụ kết nối. Cụ thể là mô hình của Grab, thu hút hàng chục ngàn phương tiện vào chung thương hiệu GrabCar, Grab quyết định giá cước, tổ chức khuyến mãi, thu tiền cước và phân chia doanh thu giữa bên vận tải hưởng 71.4 ÷ 80%; Grab hưởng 20 ÷ 28.6%.

Về Thuế, Grab đề nghị và được Tổng cục Thuế hướng dẫn tại văn bản 384/TCT-TNCN ngày 8/2/2017 của Tổng Cục Thuế áp dụng riêng cho Grab; các hội viên đã có kiến nghị đến Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và Hiệp hội đã có văn bản số 42/HHVT-TV ngày 13 tháng 5 năm 2019 về việc đề nghị thu hồi hoặc sửa đổi văn bản số 384/TCT-TNCN; đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ thuế phải tuân theo quy định chung, hiện hành của Nhà nước.

Vì những lý do và xuất phát từ tình hình thực tế như trên nên phải có nội dung tại Khoản 2, Điều 3 để làm rõ ai là người kinh doanh vận tải và phải chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các điều kiện kinh doanh vận tải và kê khai nộp thuế cho nhà nước.

Hai là: có ý kiến còn băn khoăn là quy định như trong dự thảo có làm cản trở việc áp dụng khoa học công nghệ, đưa 4.0 vào quản lý hoạt động vận tải không?

Vấn đề này, Hiệp hội đã xem xét, lấy ý kiến các Hiệp hội Vận tải ô tô địa phương, đặc biệc là Hiệp hội Taxi Hà Nội, Hiệp hội Taxi TP.Hồ Chí Minh; các đơn vị cung cấp dịch vụ này như G7, Be, Emdi… đều thống nhất nhận định, quy định như trong dự thảo là tạo ra sự rõ ràng, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy đưa khoa học công nghệ vào quản lý vận tải.

Với những nội dung nêu trên, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kính đề nghị Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ủy ban Khoa học công nghệ của Quốc hội xem xét, có ý kiến để Chính phủ sớm ban hành Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Xin trân trọng cảm ơn./.    

 

Nơi nhận:

-     Như trên;

-     Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (báo cáo);

-     Ủy Ban KHCN của Quốc hội (báo cáo);

-     Bộ Giao thông vận tải (báo cáo);

-     Website HH,

-     Lưu văn thư.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

Nguyễn Văn Quyền

 

 facebook
Xem theo ngày: