Thông tin, đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế trong hoạt động kinh doanh vận tải ô tô

Thứ Hai, 25/03/2019, 10:24

Công văn cố 29/HHVT-TTr ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 
 
 

 

 


Số:29 /HHVT-TTr

 

V/v: Thông tin, đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế trong hoạt động kinh doanh vận tải ô tô

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


                    Hà Nội, ngày 25  tháng 03 năm 2019

 

 

 

 

              

        

          

Kính gửi:   - Hiệp hội vận tải ô tô các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

        - Hiệp hội bến xe khách.

        - Hiệp hội Taxi Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng.

        - Hiệp hội Vận tải Hàng hóa TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng.

 

 

Kiểm toán nhà nước có giấy mời gửi Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam dự và có bài tham luận với chủ đề: “Những vướng mắc về chính sách, thủ tục hành chính thuế và một số kiến nghị”, tại Hội thảo “Quản lý thuế và vai trò của kiểm toán nhà nước” sẽ được tổ chức ở Hà Nội vào tháng 4 năm 2019.

Để chuẩn bị bài tham luận gửi về ban tổ chức hội thảo trước ngày 12/4/2019 được sát hợp tình hình thực tiễn; Thường trực Hiệp hội đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô các tỉnh, thành phố; các Hiệp hội chuyên ngành (Hiệp hội taxi, Hiệp hội vận tải hàng hóa, Hiệp hội bến xe khách…) có ý kiến về các nội dung trên, gửi về văn phòng Hiệp hội bằng email theo địa chỉ: hiephoivantaioto@yahoo.com.vn hoặc văn bản theo địa chỉ: Phòng 1204, Tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội trước ngày 03/4/2019.

Đề nghị các Hiệp hội quan tâm, phối hợp vì sự nghiệp chung của ngành vận tải ô tô và môi trường kinh doanh bình đẳng trước pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

-  Lưu VP Hiệp hội.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Quyền

 

 facebook
Xem theo ngày: