Thông báo số 170/TB-BGTVT ngày 6/5/2020

Thứ Hai, 11/05/2020, 12:37

Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp về xử lý kiến nghị của doanh nghiệp về giảm phí sử dụng đường bộ đảm bảo an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19facebook
Xem theo ngày: