Nghị quyết Thường trực họp ngày 01-04-2016

Thứ Năm, 07/04/2016, 10:57

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 

Số: 020 /HHVT-TV

V/v Nghị quyết Thường trực

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

 

Ngày 01 tháng 4 năm 2016 Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam họp tại Hà Nội.

Có mặt: đầy đủ 07 Ủy viên, gồm: Chủ tịch và 06 Phó Chủ tịch (trong đó có 01 Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký).

Mở đầu cuộc họp Chủ tịch thông báo tin vui:

Tại Quyết định số 610/QĐ-CTN ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi nghe Chủ tịch trình bày các nội dung cuộc họp, các Phó Chủ tịch phát biểu góp ý thảo luận.

Thống nhất Nghị Quyết các nội dung sau:

I. Đánh giá tình hình quý I-2016 và Kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước các nội dung sau:

1. Giá cước vận tải ô tô không do nhà nước quy định, phải để cho thị trường tự điều chỉnh. Các đơn vị vận tải ô tô chỉ thực hiện kê khai giá cước với Sở Tài chính địa phương và thông báo công khai với khách hàng. Nhà nước không can thiệp quá sâu, không gây phiền hà cho doanh nghiệp khi thực hiện kê khai giá. Nhà nước không gắn việc kê khai gia để cản trở sự kinh doanh bình thường của đơn vị vận tải.

2. Nhà nước nên xem xét lại giá phí đường BOT, cự ly các trạm BOT… Áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào thu phí để: Giảm thời gian chờ đợi, tăng tốc độ lưu thông, giảm chi phí vận tải khi phải dừng lại nhiều trạm BOT…

3. Sửa đổi bổ sung Nghị định 86/NĐ-CP theo hướng tạo thuận lợi cho các xe vào tuyến cố định, quản lý chặt chẽ xe hợp đồng, ngăn chặn có hiệu quả, tiến tới xóa bỏ vấn nạn “bến cóc”, “xe dù”… Xóa bỏ cơ chế xin cho. Tăng cường quản lý nhà nước nhưng vẫn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị vận tải kinh doanh có hiệu quả - An toàn với mục tiêu: khách hàng là trên hết.

4. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và Hiệp hội cơ sở trong việc tổ chức tập huấn cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe, cần thay đổi sự phân công thực hiện dịch vụ công này theo hướng: Các đơn vị và Hiệp hội cùng được tổ chức tập huấn nhưng kiểm tra và cấp giấy chứng nhận tập huấn phải do Hiệp hội thực hiện, dưới sự giám sát của Sở GTVT địa phương.

II. Tổ chức lễ đón nhận Huân chương và Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

1. Tổ chức Lễ kỷ niệm vào ngày 29 và 30 tháng 5 năm 2016

- Ngày 29 tháng 5 năm 2016: Đại biểu lên thăm khu lưu niệm ngành vận tải ôtô tại xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

- Ngày 30 tháng 5 năm 2016: Lễ kỷ niệm tại Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh (19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội)

2. Thành lập Ban Tổ chức với các tiểu ban: Nội dung, Vận động tài trợ, Đời sống, Văn nghệ, Điều hành buổi lễ…

3. Hướng dẫn các Hiệp hội cơ sở phát động thi đua báo cáo thành tích, tuyên truyền sự kiện trọng đại này./.

 

 

Nơi nhận:

-   Ủy viên BCH,

-   Hiệp hội cơ sở,

-   Văn phòng đại diện,

-   Báo Điện tử Đại lộ,

-   Trang Web Hiệp hội,

-   Lưu VPHH.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 facebook
Xem theo ngày: