Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017

Thứ Hai, 05/06/2017, 09:47

HIỆP HỘI VẬN TẢI ÔTÔ

VIỆT NAM

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 24 tháng 6  năm 2017

                    

 

BÁO CÁO

 

HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ DỰ KIẾN

NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

 

 

Năm 2017 đất nước ta tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trên tinh thần đổi mới, Chính phủ liêm chính và kiến tạo nhằm mục đích xây dựng và phát triển đất nước. Tình hình chính trị, kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, suy thoái kinh tế chưa được ngăn chặn vững chắc, trong khi đó biến đổi khí hậu dẫn đến hạn hán ở nhiều nơi, tốc độ phát triển kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, giá cả các mặt hàng công nghiệp trong đó có ô tô, nhiên liệu thường xuyên biến đổi. Tốc độ phát triển kinh tế GDP trong nước quý            I – 2017 thấp hơn quý 1 năm 2016

Năm nay, Ngành giao thông vận tải xác định tiếp tục siết chặt quản lý vận tải nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là việc kiểm tra tải trọng xe trên phạm vi toàn quốc; chi phí đầu vào của ngành vận tải liên tục tăng, đặc biệt là nhiên liệu, từ tháng 1 đến giữa tháng 6 năm 2017 đã 6 lần tăng, giảm giá xăng dầu. Các trạm thu phí BOT tiếp tục vào hoạt động, nhiều trạm thu phí BOT có cự ly rất ngắn. Mức thu phí tăng cao cũng tác động rất lớn đến giá thành vận tải.

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ có nhiều thay đổi: Nghị định số 86/2014/NĐ-CP thay thế Nghị định số 91/2009/NĐ-CP và Nghị định số  93/2013/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.  Đến nay do yêu cầu thực tế Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 86, Bộ Giao thông Vận tải đã Dự thảo Nghị định Chính phủ đang chờ Chính phủ ban hành. Theo đóThông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định về Tổ chức quản lý hoạt đồng vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải thay thế Thông tư 18/2012/TT-BGTVT và một số văn bản quản lý vận tải khác được Bộ Giao thông vận tải ban hành cũng sẽ được thay đổi sau khi Nghị định thay thế Nghị định 86 được ban hành.

- Về xử lý vi phạm hành chính: thực hiện Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, đường sắt. Theo đó, việc xử lý vi phạm đối với một số hành vi giữ nguyên hoặc giảm nhẹ hơn cho người lái xe nhưng lại có nhiều quy định xử phạt nặng hơn đối với các đơn vị vận tải, đòi hỏi các đơn vị vận tải phải tiếp tục tổ chức lại hoạt động của đơn vị mình, phù hợp với các quy định của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải;

- Một số quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT chưa sát với thực tế, chưa khả thi,..., cần tiếp tục kiến nghị sửa đổi.

Tại hội nghị này, Thường trực xin báo cáo kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2017 và dự kiến nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 gồm một số nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH

1. Vận động phát triển hội viên và hoạt động của các Hiệp hội cơ sở

a- Công tác phát triển hội viên

Hội nghị Ban Chấp hành tổ chức ngày 10 tháng 12 năm 2016 tại TP Đà Nẵng đã thống nhất giao cho Ban Thường vụ, Thường trực tiếp tục vận động để phát triển thành viên là Hiệp hội cơ sở tại các địa phương, Hội viên trực thuộc và theo dõi, giúp đỡ củng cố hoạt động các Hiệp hội cơ sở. Thực hiện nhiệm vụ nói trên Thường trực Hiệp hội đã có văn bản đề nghị một số Sở Giao thông vận tải đôn đốc việc thành lập Ban vận động thành lập Hiệp hội và sớm hoàn thiện các thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Hiệp hội tại địa phương và tổ chức Đại hội với các Hiệp hội đã hết nhiệm kỳ

Trong 6 tháng đầu năm 2017 có Hiệp hội Vận tải ô tô Lạng Sơn được thành lập lại, đây là Hiệp hội đã được Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam quyết định thành lập trước đây nhưng không hoạt động. Hiệp hội Vận tải ô tô Vĩnh Long được thành lập mới. Một số Hiệp hội cơ sở hết nhiệm kỳ đã tổ chức Đại hội như Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh, Tuyên Quang, An Giang. Ngoài các Hội viên là Hiệp hội cơ sở , trong 6 tháng đầu năm Thường trực Hiệp hội đã hoàn thành thủ tục và Quyết định kết nạp 02 Hội viên là Hiệp hội cơ sở và 03 Hội viên độc lập trực thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam:

b- Hoạt động của các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên trực thuộc

Nhìn chung các Hiệp hội cơ sở đều hoạt động đều đặn và có hiệu quả thiết thực, nhưng còn một số Hiệp hội cơ sở ít hoạt động nên chưa thực sự gắn kết các thành viên của mình bằng những công việc cụ thể và thiết thực. Trong hoạt động, các Hiệp hội cơ sở đều quan tâm đến tuyên truyền, phổ biến, vận động và hướng dẫn các hội viên thực hiện đúng các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và những quy định về quản lý chuyên ngành, nhất là việc ủng hộ chủ trương siết chặt quản lý vận tải và kiểm tra tải trọng xe của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải; xây dựng thương hiệu cho sản phẩm vận tải của đơn vị mình dần từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hành khách và chủ hàng.

Những Hiệp hội cơ sở hoạt động có hiệu quả là: Hiệp hội Vận tải hành khách liên tỉnh và du lịch thành phố Hồ Chí Minh (thường xuyên trao đổi thông tin giữa các Hội viên, tổ chức các buổi giao lưu theo chuyên đề tạo sự gắn kết các Hội viên với sinh hoạt Hiệp hội); Hiệp hội các doanh nghiệp vận tải ô tô khu vực phía Bắc, Hiệp hội Bến xe khách (duy trì sinh hoạt cụm các Hội viên theo địa bàn lãnh thổ để thống nhất kiến nghị bổ sung, sửa đổi cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động của các loại bến xe, quan tâm đến bảo vệ quyền lợi hợp pháp các Hội viên), Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng, Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP Hồ Chí Minh (đã chủ động tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề liên quan đến quản lý tải trọng phương tiện, đến đăng kiểm phương tiện, từ đó nhiều kiến nghị đã được Bộ Giao thông vận tải chấp nhận), Hiệp hội Vận tải ôtô Bắc Giang (chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải phổ biến các quy định mới cho các đối tượng có trách nhiệm thực hiện, thường xuyên tổ chức tốt các khóa tập huấn cho người điều hành vận tải lái xe, người phục vụ trên xe khách), Hiệp hội Vận tải hàng hóa Đường bộ Đà Nẵng (phối hợp với các cơ quan tổ chức các hội thảo, giao lưu nhằm phát triển Hiệp hội) v.v...

Bên cạnh đó, còn một số Hiệp hội hoạt động không thường xuyên, ít tham gia các đợt sinh hoạt, nhiều năm không đóng hội phí với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam như: Hiệp hội taxi Hà Nội, Hiệp hội taxi tải Hà Nội, Hiệp hội Taxi Hải Phòng, Hiệp hội taxi Đà Nẵng, v...v.... Có Hiệp hội cơ sở đã hết nhiệm kỳ mà chưa tổ chức đại hội, hoặc chậm tiến hành các thủ tục thành lập lại theo yêu cầu của cơ quan chức năng ở địa phương (Điện Biên...)

2. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức tuyên truyền thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hiệp hội, nhằm tạo điều kiện cho các quy định của pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế để  các Hội viên thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh. Do vậy, Thường trực Hiệp hội quan tâm thực hiện nhiệm vụ này với trách nhiệm cao và có những kết quả ban đầu. Điều đó thể hiện ở điểm: nhiều kiến nghị của Hiệp hội đã được Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương chấp thuận. Một số kiến nghị của chúng ta chưa được các cơ quan chức năng chấp thuận vì đó là những vấn đề mang tính liên ngành hoặc bị các quy định của pháp luật ở lĩnh vực  liên quan chưa được sửa đổi kịp thời (Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,…).  

a- Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan quản lý Nhà nước xin ý kiến Hiệp hội đều được Thường trực Hiệp hội nghiên cứu nghiêm túc, tổng hợp ý kiến từ các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên để đóng góp ý kiến kịp thời. Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Một số ý kiến Hiệp hội tham gia về cơ bản đã được cơ quan quản lý Nhà nước tiếp thu, những ý kiến không được tiếp thu đã được giải trình. Tuy nhiên còn nhiều ý kiến giải trình chưa được thỏa đáng, văn bản còn quá dài, nhiều nội dung khó thực hiện.

Nhìn chung, việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đều được Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam và các Hiệp hội cơ sở thực hiện nghiêm túc, được các cơ quan nhà nước đánh giá cao. Tuy vậy, còn nhiều Hiệp hội cơ sở và Hội viên chưa thực sự quan tâm đến công tác này, chưa tập hợp kịp thời ý kiến của các Hội viên để gửi về Thường trực đúng hạn, hoặc không tham gia ý kiến, khi văn bản ban hành rồi mới đề nghị sửa đổi là rất bất cập. Thông qua lĩnh vực hoạt động này chúng ta có thể đánh giá tình hình hoạt động từng Hiệp hội cơ sở, của mỗi Hội viên độc lập.

b- Tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật

Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam luôn phối hợp với các cơ quan Nhà nước ở Trung ương, các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương tuyên truyền thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành. Trong 6 tháng qua Hiệp hội đã có chỉ đạo các Hiệp hội cơ sở, các Hội viên triển khai nghiên cứu và chỉ đạo anh em lái xe tìm hiểu và thực hiện: Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, Thông tư 63/2014/TT-BGTVT, Thông tư 60 và Thông tư 92 quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải, các văn bản quản lý hoạt động vận tải và các văn bản liên quan. Trong đó chú trọng nhất là việc nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Hiệp hội đã phối hợp với các Hiệp hội vận tải hàng hóa nghiên cứu kỹ các quy định về tải trọng xe và vận động thực hiện chủ trương của Chính phủ, của Bộ Giao thông vận tải về kiểm tra xe quá khổ, quá tải lưu thông trên đường bộ. Qua tuyên truyền và có nhiều biện pháp quản lý, đến nay tất cả các doanh nghiệp hội viên trong toàn quốc đã quán triệt và thực hiện tốt việc chở hàng đúng tải trọng cho phép tham gia giao thông đường bộ. Do tình hình hiện tại việc kiểm tra tải trọng có phần buông lỏng nên tình trạng chở quá tải trọng và khổ giới hạn trên đường bộ. Trong 6 tháng đầu năm 2017 lại có những diễn biến phức tạp

Trong công tác tuyên truyền thực hiện văn bản quy phạm pháp luật Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải  và Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Hiệp hội cơ sở đã phối hợp với các Sở Giao thông vận tải  theo Quy chế phối hợp công tác, do vậy công tác này  đã triển khai thực hiện có hiệu quả.

3. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Thường trực Hiệp hội xác định đây là công tác trọng tâm và cấp bách vì tai nạn giao thông vừa ảnh hưởng lớn đến xã hội vừa ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của mỗi đơn vị vận tải. Từ đó, Thường trực Hiệp hội luôn chỉ đạo các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên trực thuộc nghiêm túc áp dụng các biện pháp quản lý nhằm kiềm chế gia tăng tai nạn giao thông; phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến trật tự an toàn giao thông; phối hợp với Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phổ biến Quy chế và thể lệ đăng ký tham gia xây dựng “Doanh nghiệp an toàn” và đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Lái xe an toàn” để được tham gia bình xét giải thưởng “Vô lăng vàng” hàng năm. Nhiều Hội viên đã tích cực tham gia phong trào này với tinh thần chủ động. Về tai nạn giao thông theo thống kê, 6 tháng đầu năm tai nạn giao thông do xe ô tô kinh doanh vận tải giảm đáng kể, tỷ lệ số vụ tai nạn giao thông do phương tiện kinh doanh vận tải gây ra thấp. Nhưng số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng thì lại hầu hết do phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải gây ra, trong đó có vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai do xe khách và xe tải làm chết 13 người, bị thương hơn 30 người.

4. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các Hội viên

Một trong những nhiệm vụ chính của Hiệp hội là bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của các Hội viên. Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực Hiệp hội đã ủng hộ mạnh mẽ và kịp thời với kiến nghị chính đáng và phù hợp pháp luật của Hội viên. Có nhiều trường hợp các Hội viên không thông báo hoặc thông báo chậm kiến nghị của mình; bên cạnh đó, có doanh nghiệp không phải là Hội viên nhưng vẫn gửi văn bản kiến nghị về Thường trực Hiệp hội để mong được bảo vệ quyền lợi.

Thường trực Hiệp hội đề nghị các Hiệp hội cơ sở quan tâm đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội viên, nếu vấn đề vượt quá giới hạn của mình cần thông báo Thường trực Hiệp hội để can thiệp kịp thời.

Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội viên là điều kiện quan trọng gắn kết các Hội viên trong sinh hoạt Hiệp hội.

5. Những hoạt động khác của Hiệp hội

Nghị quyết kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ 4 tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng đã giao Thường trực Hiệp hội thực hiện những công việc sau:

a.     Cung cấp các thông tin trên website của Hiệp hội, trên Tạp chí “Vận tải ô tô” và báo điện  tử “Đại lộ” về những nội dung liên quan đến sự phát triển của ngành vận tải ô tô, những khó khăn, thách thức cũng như các vấn đề phản biện xã hội.

b.     Tổ chức các Hội thảo về Tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị taxi truyền thống

c.        Phối hợp với tổ chức bảo vệ động thực vật hoang dã thế giới tại Việt Nam (Traffic) tổ chức các lớp tập huấn người điều hành vận tải, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.

d.       Tham gia đoàn giám sát Quốc hội về các công trình BOT nhằm giảm chi phí cho hoạt động vận tải

6. Công tác khen thưởng, kỷ luật

a. Khen thưởng

Nhân dịp Đại hội các Hiệp hội cơ sở đề nghị, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân các Hiệp hội gồm:

-       Hiệp hội Vận tải ô tô An Giang,

-       Hiệp hội Vận tải ô tô Hải Dương,

-       Hiệp hội Vận tải ô tô Quảng Ninh,

-       Hiệp hội Vận tải ô tô Tuyên Quang.

b. Kỷ luật

Theo Điều lệ Hiệp hội Thường trực Hiệp hội đã thống nhất xóa tên người đại diện pháp nhân Công ty CP Vận tải ô tô số 2 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh – Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công ty ô tô số 2 đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bắt giam về tội tham ô.

7. Quản lý tài chính của Hiệp hội

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam hoạt động tự chủ về tài chính, nguồn tài chính chủ yếu dựa vào:

-   Nguồn tài chính tích lũy từ những năm trước đây do hoạt động dịch vụ công. Số tiền đó, năm 2012 đã cho Công ty Hoa nam vay 2.500.000.000đ (Hai tỷ năm trăm triệu đồng), cho Công ty CP Tư vấn và dịch vụ chuyển phát nhanh vay 800.000.000đ (Tám trăm triệu đồng) háng tháng có trả lãi. Tạp chí vận tải ô tô vay 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) không lãi xuất.

-      Hội phí từ các hội viên đóng góp hàng năm.

-      Doanh thu từ các dịch vụ công như tập huấn, bán tài liệu, ấn chỉ...

Thường trực Hiệp hội đã chỉ đạo Văn phòng quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí đúng chế độ, đúng quy định.

Tuy nhiên hiện nay do Công ty Hoa Nam khó khăn chuyển nợ gốc và lãi bàn giao cho Công ty Hoa Việt với số tiền 3.0005.000.000đ (Ba tỷ không trăm lẻ năm triệu đồng chẵn). Hiện nay vẫn chưa thu được. 100.000.000đ Tạp chí Vận tải ô tô vay hiện nay đã quá hạn 4 năm nhưng cũng chưa thu hồi được. Mặt khác hội phí từ các Hội viên đóng góp thường không đủ theo quy định nên Hiệp hội cũng gặp nhiều khó khăn.

Kính thưa các vị đại biểu ! Trong 6 tháng đầu năm 2017 mặc dù có nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng quyết tâm của các Hội viên Hiệp hội, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, cơ bản thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5

II. DỰ KIẾN NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

1. Tình hình 6 tháng cuối năm 2017

a- Tình hình chung

Năm 2017 kinh tế thế giới nói chung và tình hình kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa thật vững chắc. Trong 6 tháng đầu năm số doanh nghiệp thành lập tăng lên nhưng vẫn có nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh thua lỗ, số doanh nghiệp phá sản, giải thể vẫn tồn tại; ngành vận tải đường bộ nhiều khó khăn riêng, nhất là các doanh nghiệp nhỏ;

Giá nhiên liệu lại tiếp tục tăng giảm và có xu hướng tăng trở lại, các trạm thu phí BOT từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục triển khai với giá thu phí cao, nhiều trạm đặt ở các vị trí chưa hợp lý;

Tới đây đưa thêm phí bảo vệ môi trường vào giá xăng dầu sẽ gây khó khăn cho kinh doanh vận tải.

Chính sách thuế nhập khẩu phương tiện có nhiều quy định chưa hợp lý đã có nhiều ý kiến kiến nghị nhưng Nhà nước vẫn chưa  điều chỉnh nên giá ô tô vẫn ở mức cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực;

-           Tình hình xe Hợp đồng với xe Uber Grab đã vượt quá số lượng xe taxi truyền thống ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn tại của xe taxi truyền thống

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ còn nhiều quy định chưa phù hợp và chưa được bổ sung, sửa đổi kịp thời. Cụ thể: Nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ chuẩn bị được thay thế theo đó là các Thông tư của Bộ Giao thông vận tải liên quan đến Nghị định 86 cũng sẽ có những thay đổi theo, sẽ tiếp tục gặp khó khăn cho các đơn vị khi triển khai;

Việc kiểm tra tải trọng xe được Bộ Giao thông vận tải tiếp tục triển khai đồng bộ trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Nhưng nhiều Trạm chưa hoạt động liên tục 24/7, do hiện nay không có sự phối hợp với lực lượng Công an nên công tác kiểm tra còn gặp khó khăn. Dấu hiệu tái diễn chở quá tải gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải làm ăn nghiêm túc.

Tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2017 tuy đã giảm đáng kể cả 3 tiêu chí, nhất là tai nạn giao thông liên quan đến các phương tiện tham gia kinh doanh vận tải giảm sâu nhưng số vụ tai nạn nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng có giảm đáng kể, nhưng việc giảm chưa bền vững và vẫn còn những nguy cơ diễn biến phức tạp trong mùa mưa lũ và trên những đoạn đường đang được nâng cấp, mở rộng.

Chính phủ và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ hơn, quyết liệt hơn việc siết chặt quản lý vận tải và kiểm tra tải trọng xe. Bộ Giao thông vận tải sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động vận tải tại các doanh nghiệp vận tải và các doanh nghiệp bến xe khách, siết chặt việc quản lý tải trọng với các đơn vị vận tải hàng hóa. Tăng cường quản lý sẽ tạo điều kiện cho đa số các đơn vị củng cố lại hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tuy vậy, cũng sẽ còn không ít các đơn vị có quy mô nhỏ, tổ chức chưa hợp lý, chưa kịp thời chuyển đổi sẽ gặp không ít khó khăn. Thậm chí có đơn vị buộc phải giải thể hoặc sáp nhập với đơn vị khác đặc biệt với các Hợp tác xã việc chuyển đổi Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 còn gặp không ít khó khăn.

b- Tình hình hoạt động của các Hiệp hội cơ sở

Nhìn chung, các Hiệp hội cơ sở đều quan tâm việc phối hợp với Sở Giao thông vận tải để tranh thủ sự ủng hộ trong hoạt động hàng ngày thông qua Quy chế phối hợp giữa Hiệp hội và Sở. Lãnh đạo và các Uỷ viên BCH Hiệp hội cơ sở đã rất năng động và nhiệt tình với công tác của Hiệp hội, thể hiện vai trò và trách nhiệm trước các Hội viên, được các Hội viên ủng hộ. Nhiều Hiệp hội cơ sở đã tổ chức được các cuộc Hội thảo chuyên đề nhằm thống nhất ý kiến về các kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước. Có Hiệp hội tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, kinh doanh, góp phần phát triển lực lượng vận tải trên địa bàn. Tiếng nói của các Hiệp hội cơ sở nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các Hội viên đã được các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương nghiên cứu giải quyết thỏa đáng.

Tuy vậy, cũng còn có Hiệp hội ít tổ chức các hình thức sinh hoạt, hoặc còn có Hội viên đăng ký Hội viên nhưng không tham gia sinh hoạt nên hoạt động của Hiệp hội chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa đem lại lợi ích thực sự. Đề nghị các Hiệp hội cơ sở rà soát lại danh sách Hội viên, xóa tên những Hội viên không tham gia sinh hoạt, không đóng hội phí trong 2 năm liên tục (theo quy định tại Điều lệ)

Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt nam đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban chấp hành tại các Hiệp hội cơ sở và các đồng chí lãnh đạo Hiệp hội cơ sở cần năng động và chủ động tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề hoặc đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, hoặc trao đổi để hỗ trợ nhau trong tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu của nhà nước trong việc từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm vận tải, thống nhất những kiến nghị các cơ quan nhà nước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ của Hiệp hội 6 tháng cuối năm 2017

Với tình hình nêu trên, để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Ban Chấp hành lần thứ 5 khóa IV, trong 6 tháng cuối năm 2017 chúng ta cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

a- Củng cố tổ chức, hoạt động các Hiệp hội cơ sở và đẩy mạnh phát triển Hội viên

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành được phân công theo dõi các Hiệp hội cơ sở cần chủ động phối hợp với lãnh đạo và BCH Hiệp hội cơ sở liên hệ với Sở Giao thông vận tải các địa phương đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hiệp hội cơ sở ở địa phương với Sở Giao thông vận tải. Những địa phương nào chưa ký Quy chế phối hợp, Hiệp hội cơ sở chủ động dự thảo Quy chế phối hợp để trao đổi với Sở Giao thông vận tải để tổ chức ký kết vào cuối năm nay.

Các Hiệp hội cơ sở tổ chức kiểm điểm việc thực hiện Quy chế phối hợp, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp báo cáo về Hiệp hội vận Vải ô tô Việt Nam trong tháng 11 năm 2017 để Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tổng hợp phục vụ việc đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam trước khi tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017.

Đề nghị các đồng chí Uỷ viên BCH Hiệp hội đã được phân công địa bàn phát triển Hội viên cần chủ động hơn nữa, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động thành lập Hiệp hội vận tải ô tô các địa phương theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải gửi UBND các tỉnh (công văn số 8464/BGTVT-VT ngày 14 tháng 7 năm 2014) đã gửi đến các đồng chí.

Với quyết tâm nêu trên, chúng ta phấn đấu đến cuối năm có ít nhất có 02 Hiệp hội cơ sở hoàn thành việc tổ chức Đại hội thành lập (Ninh Thuận, Hà Giang).

Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc củng cố các Hiệp hội cơ sở, đôn đốc các Hiệp hội cơ sở đã hết nhiệm kỳ tiến hành Đại hội trong năm 2017.

b- Tham gia ý kiến với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.

Các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên trực thuộc tích cực nghiên cứu tham gia vào dự thảo các văn bản pháp luật khi cơ quan quản lý xin ý kiến gửi về Hiệp hội để Hiệp hội để tổng hợp ý kiến gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét. Cần tránh tình trạng phó thác cho Thường trực Hiệp hội hoặc đứng ngoài cuộc, bỏ lỡ cơ hội giải quyết khó khăn cho chính các Hội viên. Khi văn bản đã ban hành thì chưa thể sửa đổi ngay được.

Thường trực Hiệp hội giao các Văn phòng đại diện tại từng khu vực tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo các văn bản quan trọng. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến từ các khu vực, Thường trực Hiệp hội sẽ tổng hợp và có ý kiến tham gia với cơ quan soạn thảo.

Trong thời gian tới, đề nghị các đại biểu các Hiệp hội cơ sở cần xem xét đề xuất những vấn đề chưa hợp lý, cần sửa đổi bổ sung những vấn đề còn vướng mắc trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

c- Tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ và quy định của pháp luật liên quan vận tải đường bộ

Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục và phổ biến kế hoạch tuyên truyền những chủ trương, chính sách mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động của ngành vận tải ô tô; có văn bản hướng dẫn các Văn phòng đại diện, các Hiệp hội cơ sở để tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả. Các văn bản của Thường trực Hiệp hội đều đăng trên website của Hiệp hội, Tạp chí “Vận tải ô tô” và báo điện tử “Đại lộ”, không in gửi theo đường bưu chính để tiết kiệm chi phí. Đề nghị các đồng chí thường xuyên chủ động theo dõi trên Website của Hiệp hội. Khi có dự thảo văn bản mới, các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên có trách nhiệm tập hợp ý kiến từ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và các đối tượng liên quan, và phổ biến đến tất cả các đối tượng thực hiện khi văn bản được ban hành.

Trước mắt tiếp tục tập trung tuyên truyền chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc kiểm tra tải trọng xe, chủ trương về siết chặt quản lý vận tải và các văn bản hiện đang có hiệu lực thi hành.

d- Về công tác đảm bảo An toàn giao thông đường bộ

Đề nghị các Hiệp hội cơ sở vận động các hội viên Hiệp hội tuyên truyền đến đội ngũ lái xe, tiếp tục thực hiện “7 không” đã được phát động, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, hạn chế đến mức tối đa tai nạn giao thông để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. Vinh danh các Hội viên đạt danh hiệu "Doanh nghiệp an toàn" và các lái xe đạt danh hiệu "Vô lăng vàng" để làm mục tiêu phấn đấu trong hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại doanh nghiệp.

đ- Các hoạt động khác

đ.1. Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo chuyên đề

Trong 6 tháng cuối năm 2017, Hiệp hội sẽ tiến hành tổ chức một số cuộc Hội thảo: về việc thực hiện kiểm tra tải trọng xe, vấn đề xe dù bến cóc và phương pháp quản lý xe hợp đồng v.v... Ngoài ra những Hiệp hội cơ sở có thể tổ chức Hội thảo chuyên đề theo từng khu vực.

đ.2. Tham gia chuẩn bị tài liệu và hướng dẫn tập huấn:

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đang phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoàn thiện Tài liệu khung, kế hoạch và tiếp tục hướng dẫn các Hiệp hội cơ sở tổ chức tốt việc tập huấn cho cán bộ quản lý vận tải, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe theo nhiệm vụ Bộ Giao thông vận tải giao.

đ.3. Chuẩn bị kế hoạch tổ chức Đại hội

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2018 ÷ 2023) vào Quý II năm 2018. Thường trực sẽ chuẩn bị nội dung và các vấn đề liên quan trình Ban Chấp hành vào kỳ họp Ban Chấp hành vào cuối năm 2017.

3. Cải thiện tình hình tài chính của Hiệp hội

Thường trực Hiệp hội sẽ tiếp tục đôn đốc và có những biện pháp hiệu quả. Thu lại hơn 3 tỷ từ Công ty Hòa Việt và 100 triệu từ Tạp chí Vận tải ô tô và đôn đốc thu-nộp hội phí từ các Hội viên và các Hiệp hội cơ sở. Đề nghị các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên trực thuộc tiếp tục quan tâm việc thu-nộp hội phí để tạo điều kiện cho các hoạt động chung theo mức đã được quyết định tại Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng tại Đà Lạt (Hội viên trực thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nộp 1.800.000đ/1năm, Hiệp hội cơ sở nộp 300.000đ/1hội viên 1 năm x tổng số hội viên). Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ quản lý và sử dụng hội phí và các nguồn tài chính khác đúng quy định.

III. NHỮNG KIẾN NGHỊ VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Tại hội nghị này chúng ta thống nhất tiếp tục kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước một số nội dung cơ bản sau đây:

1. Chính phủ

a- Tiếp tục nghiên cứu và có chính sách phù hợp về thuế nhập khẩu phương tiện vận tải để xe của chúng ta không đắt hơn xe của các nước trong khu vực nhằm đảm bảo giá cước không chênh lệch khi chúng ta đã thực hiện Hiệp định song phương với Trung Quốc, Lào, Cam pu chia;

b- Chỉ đạo Bộ Công an cần sớm triển khai việc kiểm tra và xử lý vi phạm theo hướng phạt nguội, vừa tiết kiệm được lực lượng công an, vừa giảm chi phí cho xe dừng đỗ và giảm tiêu cực.

2. Bộ Giao thông vận tải

a- Nghiên cứu sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP cho phù hợp với tình hình hiện tại, phù hợp với Luật lao động, Luật Hợp tác xã,...

b- Nghiên cứu sắp xếp lại vị trí các trạm thu phí BOT trên các tuyến Quốc lộ đảm bảo khoảng cách hợp lý, đặt vị trí trạm thu phí vào khoảng giữa tuyến đường BOT cần công khai minh bạch mức thu từng trạm phù hợp với mức đầu tư thời gian thu của Nhà đầu tư

c- Đề nghị nghiên cứu triển khai việc thu phí sử dụng đường bộ theo phương pháp không dừng xe để đảm bảo thời gian lưu thông.

d- Chỉ đạo Tổng cục Đường bộ VN thường xuyên rà soát, bổ sung hoặc điều chỉnh hệ thống biển báo hiệu đường bộ cho phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện khai thác của từng đoạn tuyến đường bộ (cả quốc lộ và tỉnh lộ);

e- Tiếp tục Triển khai đồng bộ, rộng khắp và liên tục việc kiểm tra tải trọng phương tiện chở hàng trên đường bộ; có biện pháp kiên quyết bắt buộc hạ tải mới được phép tiếp tục hành trình; khắc phục ngay và triệt để tình trạng “sang tải”, “làm luật” và “tránh trạm” để xe vận tải hàng hóa chở đúng tải trọng cho phép; Đặt các Trạm KTTT tự động cố định tại các Trạm thu phí để xử lý xe quá tải.

Kính thư các quý vị đại biểu

Thường trực Hiệp hội báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và dự kiến nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, trân trọng đề nghị đại biểu tham gia ý kiến bổ sung để thống nhất thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Xin kính chúc các đại biểu và các quý khách sức khỏe và thành công !

 

Trân trọng cám ơn!facebook
Xem theo ngày: