Thông cáo báo chí

Thứ Hai, 12/06/2017, 08:37

Giới thiệu về TRAFFIC TRAFFIC, Mạng lưới giám sát buôn bán động vật hoang dã, hoạt động nhằm đảm bảo việc buôn bán động thực vật hoang dã không phải là mối đe dọa đối với việc bảo tồn thiên nhiên. TRAFFIC là một liên minh chiến lược của IUCN và WWF. www.traffic.org

THÔNG CÁO BÁO CHÍ                                       

                                                                                 Đề nghị đưa tin ngay

Doanh nghiệp vận tải, ô tô cam kết thực hiện chính sách trách nhiệm xã hội không khoan nhượng đối với vận chuyển và buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã

Hải Phòng, Việt Nam, 09/06/2017:  Hơn 160 lãnh đạo, nhân viên, người điều hành vận tải của các doanh nghiệp vận tải, ô tô Việt Nam đã tham dự khóa đào tạo về vai trò và trách nhiệm xã hội của ngành vận tải ô tô trong việc đấu tranh ngăn chặn buôn bán, tiêu thụ trái phép động, thực vật hoang dã (ĐTVHD) tại Hải Phòng. Khóa đào tạo do Tổ chức TRAFFIC – Mạng lưới giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã và Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam (VATA) phối hợp tổ chức.

Tiếp nối khóa đào tạo được tổ chức tại Hà Nội, Tổ chức TRAFFIC và Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam tiếp tục tổ chức khóa đào tạo thứ hai về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vận tải ô tô, đặc biệt là việc thực hiện các hoạt động có trách nhiệm với xã hội và môi trường trong đó có đấu tranh ngăn chặn buôn bán và tiêu thụ trái phép động, thực vật hoang dã. Qua khóa đào tạo, doanh nghiệp vận tải ô tô được cung cấp thông tin về các quy định pháp luật có liên quan đến việc buôn bán và vận chuyển trái phép ĐTVHD và cách thức thực hiện các phương pháp quản lý rủi ro.

Bà Madelon Wilemsen, Trưởng Đại diện Tổ chức TRAFFIC tại Việt Nam cho biết: “Việc triển khai các khóa đào tạo tại các “điểm nóng” về buôn bán trái phép ĐTVHD là cần thiết. Hải Phòng là địa phương có nhiều cảng lớn hoạt động và gần với biên giới Trung Quốc. Đây là những điều kiện thuận lợi để tội phạm lợi dụng và thực hiện các hành vi buôn bán trái phép thông qua các doanh nghiệp/đơn vị vận tải và hậu cần. Chính vì vậy, để ngăn chặn và chấm dứt hoạt động buôn bán trái phép, doanh nghiệp vận tải và ô tô tại các địa phương này đóng vài trò rất quan trọng.”

“Tội phạm thường lợi dụng dịch vụ vận tải để vận chuyển trái phép ĐTVHD đến người tiêu dùng, do đó doanh nghiệp vận tải ô tô có thể vô tình liên quan đến những hoạt động buôn bán trái phép này. Chính vì vậy, cần thiết phải ngăn chặn hoạt động buôn bán trái phép”

Theo Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam: "Quản lý rủi ro là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển doanh nghiệp bền vững, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vận tải, ô tô. Thông qua buổi đào tạo, chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp vận tải, ô tô những công cụ và phương pháp thực hiện các chính sách trách nhiệm xã hội hướng đến bảo tồn thiên nhiên hoang dã. Các doanh nghiệp đang hướng tới sự phát triển bền vững bằng việc tham gia thúc đẩy các hoạt động có trách nhiệm với xã hội và môi trường. Những khóa đào tạo này góp phần lan tỏa thông điệp không khoan nhượng đối với việc buôn bán và tiêu thụ trái phép ĐTVHD trong cộng đồng doanh nghiệp vận tải, ô tô Việt Nam ".

Sau khóa đào tạo tại Hà Nội, nhiều doanh nghiệp vận tải, ô tô đã cam kết trưng bày các thông điệp thay đổi hành vi tại văn phòng doanh nghiệp, trên các phương tiện (ô tô) mà doanh nghiệp đang kinh doanh vận tải, tại các bến xe hoặc trong các sự kiện phù hợp của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp khác cam kết hướng dẫn và yêu cầu nhân viên doanh nghiệp không vận chuyển và tiêu thụ trái phép động, thựcc vật hoang dã như một chính sách trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mình.

Khóa đào tạo do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ nhằm thúc đẩy và khuyến khích khu vực tư nhân tham gia lồng ghép các nội dung về bảo vệ thiên nhiên hoang dã trong chính sách trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Hơn 300 nhân viên, lãnh đạo, người điều hành của các doanh nghiệp vận tải ô tô trong mạng lưới của VATA đã được tiếp cận và đào tạo về các nội dung này.

 

 

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:

Chị Bùi Thúy Nga, Cán bộ Chương trình, Tổ chức TRAFFIC tại Việt Nam

Email: Nga.Bui@traffic.org

 

Giới thiệu về TRAFFIC

TRAFFIC, Mạng lưới giám sát buôn bán động vật hoang dã, hoạt động nhằm đảm bảo việc buôn bán động thực vật hoang dã không phải là mối đe dọa đối với việc bảo tồn thiên nhiên. TRAFFIC là một liên minh chiến lược của IUCN và WWF. www.traffic.org

 

Giới thiệu VATA

 

VATA, Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam là một tổ chức Xã hội - Ngành Nghề, tập hợp các pháp nhân, cá nhân của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực vận tải ôtô hoặc liên quan đến vận tải ôtô, không phân biệt thành phần kinh tế tự nguyện tham gia Hiệp hội. Mục đích của Hiệp hội là liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên; tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống của người lao động góp phần xây dựng và phát triển ngành vận tải ôtô Việt Nam. www.hiephoivantaioto.vnfacebook
Xem theo ngày: