Tổ chức giao thông hợp lý để giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên đường bộ

Thứ Sáu, 01/03/2019, 09:28

vào dịp lễ, tết, chúng ta thường thấy tình trạng ùn tắc giao thông 1 chiều trên các tuyến Quốc lộ, đường cao tốc, đoạn đường các cửa ngõ vào các thành phố lớn. Trước các kỳ nghỉ Lễ, Tết thì ùn tắc theo chiều ra, sau các kỳ nghỉ Lễ, Tết thì ùn tắc theo chiều vào, cụ thể sau kỳ nghỉ Tết Kỷ hợi 2019 lại tắc một chiều trên cả chiều dài hàng chục km trên Quốc lộ huyết mạch như Quốc lộ I. Trong khi chiều ngược lại rất ít phương tiện lưu thông.

 

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

Số: 11/HHVT-TV

V/v: Tổ chức giao thông hợp lý để giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên đường bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

          

 Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019

 

              Kính gửi: - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;

                                - Bộ Giao thông vận tải;

                                - Tổng Cục đường bộ Việt Nam.

 

 

Theo dõi tình hình lưu thông phương tiện trên đường bộ thời gian qua, nhất là vào dịp lễ, tết, chúng ta thường thấy tình trạng ùn tắc giao thông 1 chiều trên các tuyến Quốc lộ, đường cao tốc, đoạn đường các cửa ngõ vào các thành phố lớn. Trước các kỳ nghỉ Lễ, Tết thì ùn tắc theo chiều ra, sau các kỳ nghỉ Lễ, Tết thì ùn tắc theo chiều vào, cụ thể sau kỳ nghỉ Tết Kỷ hợi 2019 lại tắc một chiều trên cả chiều dài hàng chục km trên Quốc lộ huyết mạch như Quốc lộ I. Trong khi chiều ngược lại rất ít phương tiện lưu thông.

Tham khảo kinh nghiệm về tổ chức quản lý giao thông của Trung Quốc và một số nước, chúng ta có thể thấy ở các dải phân cách giữa 2 chiều xe chạy, họ để lối mở có rào chắn di động với khoảng cách 2km/1 điểm để phân luồng phương tiện sang một số làn đường của chiều ngược lại khi chiều lưu thông thuận bị tắc. Trong trường hợp có tình huống phải phân luồng, đơn vị quản lý đường mở dải phân cách, dùng chóp nón có phản quang đặt ở vạch phân làn xe và bố trí lực lượng chức năng hướng dẫn điều tiết giao thông đảm bảo cho phương tiện lưu thông an toàn. Nếu làm như vậy sẽ khắc phục đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư, giúp cho hoạt động vận tải nâng cao hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân.

Trong công tác tổ chức quản lý giao thông, đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao cho đơn vị quản lý đường theo dõi, thống kê số điểm bị tắc, chiều dài đoạn bị ùn tắc để có phương án phân luồng phương tiện khi cần thiết, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết như vị trí mở dải phân cách, chóp nón để phân làn, thiết bị chiếu sáng, lực lượng hướng dẫn điều tiết giao thông để chủ động xử lý kịp thời.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kính đề nghị Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải và Tổng Cục đường bộ Việt Nam nghiên cứu chỉ đạo triển khai.

Xin trân trọng cảm ơn./.      

 

Nơi nhận:                                                           

- Như trên,                                                          

- Lưu VPHH.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Chủ tịch

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Quyền

 facebook
Xem theo ngày: