Công văn 1950/TCĐBVN-VT và 1960/TCĐBVN-VT ngày 01/4/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Thứ Ba, 07/04/2020, 08:55

Đề nghị phối hợp tạo thuận lợi cho các phương tiện được phép hoạt động theo Chỉ thị số 16/Ct-TTg và Văn bản số 3064/BGTVT-VT; Tạm đình chỉ hiệu lực có thời hạn các loại phù hiệu, biển hiệ xe kinh doanh vận tảifacebook
Xem theo ngày: