Kết luận của Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tại kỳ họp Quý III/2019

Thứ Sáu, 11/10/2019, 11:23

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           VIỆT NAM                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  108  /TBKL-HHVT                                      Hà Nội, ngày  11 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Thường trực Hiệp hội Vận tải

ô tô Việt Nam tại kỳ họp Quý III/2019

 

Ngày 09/10/2019, Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam họp định kỳ Quý III/2019 theo hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu, với 7/8 ủy viên Thường trực tham dự (vắng ông Nguyễn Ngọc Dũng, đi công tác): Điểm cầu tại Hà Nội có ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch; ông Đỗ Xuân Hoa, Phó Chủ tịch, kiêm TTK; ông Lê Văn Tiến, Phó Chủ tịch; ông Lê Viết Hoàng, Phó Chủ tịch; ông Nguyễn Công Hùng, Phó Chủ tịch. Điểm cầu thành phố HCM có ông Đinh Nam Dinh, Phó Chủ tịch; ông Tạ Long Hỷ, Phó Chủ tịch. Sau khi nghiên cứu dự thảo báo cáo và thảo luận, Thường trực Hiệp hội thống nhất đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Qúy IV/2019:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2019:

- Mặc dù gặp không ít thách thức, khó khăn nhưng hoạt động vận tải đường bộ vẫn đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân. Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hiệp hội đánh giá cao và biểu dương các Hiệp hội cơ sở, các Chi hội, Hội viên và doanh nghiệp vận tải đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vận tải hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế và nhu cầu đi lại của nhân dân trong 9 tháng đầu năm 2019, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông;

- Thường trực, Ban Thường vụ đã chủ động, tích cực tham gia, kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản QPPL liên quan, nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải đường bộ;

- Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đã thực hiện họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy chế; Ban Chấp hành Hiệp hội đã tiến hành bầu bổ sung 18 ủy viên BCH và 08 ủy viên BTV Hiệp hội nhiệm kỳ 2018-2023 (như vậy đến nay Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 2018-2023 có 86 ủy viên, Ban Thường vụ có 32 ủy viên);

 - Thường trực, Ban Thường vụ đã chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt tất cả các công việc đã đề ra, đảm bảo tiến độ chất lượng: Nghị quyết Hội nghị BCH lần thứ 2; Nghị quyết Hội nghị BTV lần thứ 1; Quy chế hoạt động của BCH, BTV, Ban TT Hiệp hội; Quy chế hoạt động của các Ban, cơ quan chuyên môn của Hiệp hội; Quyết định bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện các khu vực; Quyết định bổ nhiệm các chức danh của Ban Hợp tác quốc tế; thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng; Phân công nhiệm vụ các ủy viên BCH, Ban TV, Ban Thường trực; Quyết định tặng Giấy khen cho một số đơn vị; Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh TBT Tạp chí Vận tải ô tô; chỉ đạo Tạp chí kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự để hoạt động hiệu quả; rà soát, xử lý công nợ còn tồn đọng; xuất bản trở lại Tạp chí số tháng 9/2019; Quyết định thành lập và bổ nhiệm các chức danh Ban Tư vấn - Hỗ trợ pháp lý”; Quyết định chuyển Văn phòng Đại diện từ tỉnh Gia Lai tới tỉnh Đắklắk; chỉ đạo các Hiệp hội cơ sở đã đến kỳ đại hội chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024; Quyết định kết nạp 06 Hội viên trực thuộc; Quyết định thành lập và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội thành lập Chi hội ĐT–SH lái xe; ký ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam với Hội An toàn giao thông Việt Nam; Phối hợp với Hiệp hội Vận tải Hà Nội tổ chức thành công buổi tọa đàm về quản lý xe hợp đồng vào 05/4/2019; Phối hợp với Tổng cục ĐBVN tổ chức tốt buổi Tọa đàm “Thực trạng và giải pháp tăng cường KSTTX”; phối hợp với GIZ tổ chức Tổng kết Đề án Vận tải xanh tại Thái Lan; phối hợp với Trefic tổ chức tốt Hội nghị tập huấn rủi ro cho các doanh nghiệp vận tải; thực hiện tốt các dịch vụ công theo quy định của Nhà nước; đôn đốc thu nộp Hội phí còn thiếu năm 2018 và Hội phí năm 2019; thu nợ Quý I + II/2019 được 400 triệu đồng từ Công ty Hoa Việt; có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh đề nghị các địa phương quan tâm, có các giải pháp hạn chế xe dù bến cóc, tạo điều kiện cho xe kinh doanh vận tải tuyến cố định hoạt động bình đẳng với xe kinh doanh vận tải theo hợp đồng (có báo báo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2019 chi tiết kèm theo).

2. Phương hướng, nhiệm vụ Quý IV/2019:

2.1. Dự báo tình hình 3 tháng cuối năm 2019:

- Dự kiến trong 3 tháng cuối năm 2019, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ ký ban hành văn bản QPPL có tác động sâu rộng đến hoạt động vận tải đường bộ: Nghị định thay thế NĐ 86/2014 và NĐ 46/2016 và các Thông tư hướng dẫn thực hiện các Nghị định trên;

- Hoạt động vận tải đường bộ vẫn tiếp tục gặp nhiều thách thức, khó khăn: Giá xăng dầu, giá điện dự báo sẽ có nhiều biến động theo chiều hướng tăng; công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết; các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định và các bến xe khách hoạt động khó khăn, kinh doanh không có hiệu quả vì xe hợp đồng trá hình phát triển không kiểm soát, phát sinh xe dù bến cóc, do đó xe vận tải tuyến cố định và các bến xe không có hành khách; cạnh tranh gay gắt giữa taxi truyền thống và Grab taxi đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách; tình trạng xe chở quá trọng tải diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải hàng hóa; vị trí đặt trạm, mức thu phí của một số dự án BOT chưa phù hợp, tiếp tục gây bức xúc cho đội ngũ lái xe trong thời gian tới...vv. Những thách thức, khó khăn trên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quản lý điều hành và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải trong 3 tháng cuối năm 2019.

2.2. Nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2019:

- Tham gia phản biện, góp ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước:

+ Hiệp hội tiếp tục có văn bản kiến nghị Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước khẩn trương ban hành các văn bản QPPL: NĐ thay thế NĐ 86/2014/NĐCP; NĐ xử phạt VPHC thay thế NĐ 46/2016/NĐ-CP; NĐ thay thế NĐ 18/2012/NĐ-CP về “Quỹ Bảo trì đường bộ”; Thông tư thay thế Thông tư số 12 về quản lý đào tạo lái xe; Bộ 600 câu hỏi cho Đào tạo – Sát hạch lái xe;

+ Tiếp tục đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, thực hiện nhiều giải pháp hữu hiệu để quản lý đối với xe hợp đồng trá hình;

+ Kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước xem xét nếu xóa bỏ Quỹ BTĐB thì không thu phí bảo trì đường bộ, vì không có đủ cơ sở pháp lý để tiếp tục thu;

+ Hiệp hội có văn bản kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước: Đề nghị Ban Tư vấn hỗ trợ pháp lý của Hiệp hội nghiên cứu dự thảo văn bản kiến nghị về “Thu phí không dừng” phải đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên có liên quan; đề nghị Hiệp hội Taxi thành phố Hồ Chí Minh dự thảo văn bản gửi Hội đồng cạnh tranh quốc gia về các vi phạm của Grab trong việc thực hiện cạnh tranh không lành mạnh thời gian vừa qua;

+ Kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu để điều chỉnh thời gian giữa hai lần kiểm định đối với xe taxi và thời gian kiểm định đồng hồ tính tiền trên xe taxi cho phù hợp với thực tế (hiện 6 tháng là quá ngắn);

- Chỉ đạo hoạt động của Tạp chí Vận tải ô tô: Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự để hoạt động hiệu quả; tập trung giải quyết một số tồn tại, nhất là nợ thuế và thu hồi công nợ; đề nghị các Hiệp hội cơ sở, các Chi hội và Hội viên trực thuộc tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện cho Tạp chí Vận tải ô tô hoạt động hiệu quả; Hiệp hội có văn bản yêu cầu ông Nguyễn Quý Đại, nguyên TBT Tạp chí Vận tải ô tô đến giải trình về các tồn tại về thuế của Tạp chí, nếu ông Đại không khắc phục hậu quả thì Hiệp hội sẽ đề nghị cơ quan công an giải quyết;

- Thường trực Hiệp hội làm việc và đề nghị Bộ Nội vụ sớm có văn bản hướng dẫn các Hiệp hội cơ sở do Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam thành lập (trước khi có Nghị định số 45) hoàn thiện thủ tục thành lập lại và tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024; tiếp tục làm việc với địa phương để chuẩn bị cho việc thành lập các Hiệp hội tại các tỉnh chưa thành lập;

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành tổ chức tốt buổi “Tạo đàm” về công tác quản lý tuyến cố định;

- Hoàn tất công tác chuẩn bị, tiến tới tổ chức tốt Hội nghị TT, BTV và BCH vào ngày 13 + 14/12/2019 tại Đắklắk, cụ thể:

+ Ngày 13/12/2019: Từ 13 h 30 phút – 15 h 00 phút, họp Thường trực Hiệp hội; từ 15h 00 – 17 h 30, họp Ban Thường vụ Hiệp hội;

+ Ngày 14/12/2019: Từ 8 h 00 phút - 11 h 30 phút: Họp Ban Chấp hành Hiệp hội mở rộng (Tổng kết hoạt động năm 2019);

- Tiếp tục chỉ đạo việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền và vận động các Hội viên cơ sở, các Chi hội và Hội viên trực thuộc hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019; triển khai thực hiện tốt “Văn hóa giao thông” và các văn bản QPPL đã được ban hành;

- Thống nhất sửa đổi Quy chế thi đua khen thưởng, kỷ luật (theo Luật Thi đua khen thưởng) để Hiệp hội cấp Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc;

- Tiếp tục triển khai thực hiện các dịch vụ công theo quy định; nghiên cứu xây dựng phương án thu để đảm bảo nguồn thu bền vững của Hiệp hội; đề nghị các Hiệp hội cơ sở, Chi hội và Hội viên khẩn trương nộp Hội phí còn nợ năm 2018 và Hội phí năm 2019 theo quy định, phấn đấu thu Hội phí năm 2019 đạt 250 triệu đồng; xây dựng Phương án dịch vụ tư vấn để triển khai thực hiện khi có yêu cầu từ các đơn vị, hội viên; tiếp tục đôn đốc thu nợ như đã thống nhất với Công ty Hoa Việt;

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 439/KH-UBATGTQG về Trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 7 năm 2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (các đơn vị bình xét và đăng ký với Ban Tổ chức trong tháng 10/2019, Ban Tổ chức xét giải trong tháng 11/2019, Lễ trao giải được tổ chức trong tháng 12/2019).

Trên đây là Thông báo kết luận của Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tại kỳ họp Quý III/2019. Căn cứ nhiệm vụ được phân công và tình hình thực tiễn tại mỗi đơn vị, đề nghị các ủy viên Ban Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các Hiệp hội cơ sở, các Chi hội và Hội viên trực thuộc triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quý IV/2019.

            Trân trọng./.

Nơi nhận:                                                                                            TM.THƯỜNG TRỰC

- Các ủy viên BTT, BTV,BCH;                                                                                                     CHỦ TỊCH

- Các Hiệp hội CS, CH và HV;

- Lưu Văn phòng HH.

 

                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                              Nguyễn Văn Quyềnfacebook
Xem theo ngày: