Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp giảm bớt khó khăn do đại dịch Covid – 19 gây ra đối với ngành vận tải ô tô.

Thứ Hai, 24/02/2020, 08:45

Kiến nghị một số giải pháp giảm bớt khó khăn do đại dịch Covid – 19 gây ra đối với ngành vận tải ô tô.

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 

Số:  15   /CV-HHVT

 

V/v: Kiến nghị một số giải pháp giảm bớt khó khăn do đại dịch Covid  – 19 gây ra đối với ngành vận tải ô tô.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Vận tải ô tô là chuyên ngành kinh tế quan trọng. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, hiện chi phí logistic chiếm trên 20% trong GDP của nước ta, cao gấp 3 lần so với các nước tiên tiến, trong đó chi phí vận tải ô tô chiếm 60%. Lực lượng vận tải ô tô với hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã và hàng vạn hộ kinh doanh vận tải, với số lượng phương tiện là trên 800.000 xe và lực lượng lao động trên 1,2 triệu người trong thời gian qua đã luôn chấp hành các quy định của pháp luật, kinh doanh có hiệu quả và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid -19 đã gây thiệt hại to lớn về kinh tế, xã hội của các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo báo cáo của các Hiệp hội vận tải ô tô các tỉnh thành phố, hiện hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vận tải ô tô và bến xe đều gặp khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch Covid – 19 gây ra, cụ thể: Vận tải hành khách giảm khoảng 30 - 40%, vận tải hàng hóa giảm khoảng 20 - 30%, đặc biệt là vận tải hàng hóa xuất khẩu qua biên giới sang Trung Quốc giảm khoảng 80 - 90%; doanh thu bị sụt giảm nghiêm trọng, trong khi các chi phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh tăng nhiều; đồng thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét có chính sách, giải pháp, nhằm hỗ trợ giảm bớt khó khăn do đại dịch Covid – 19 gây ra.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và các Hiệp hội cơ sở rất phấn khởi nhận thấy trong thời gian qua Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo rất kịp thời, Bộ Công thương cũng đã giải quyết một số vấn đề cấp bách liên quan đến ngành vận tải qua biên giới ở một số cửa khẩu. Để ngành vận tải ô tô tiếp tục cùng với các ngành có liên quan duy trì hoạt động ổn định, vượt qua khó khăn hiện nay, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kính trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và các bộ, ngành có liên quan có cơ chế, chính sách hỗ trợ ngành vận tải ô tô vượt qua khó khăn hiện nay với một số nội dung sau đây:

Một là, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu một số gói chính sách tín dụng hỗ trợ cho các doanh nghiệp như: Hỗ trợ thanh khoản; duy trì cho vay; miễn, giảm 1,5% ÷ 2% lãi suất cho vay; khoanh nợ, giãn nợ, nới lỏng các điều khoản trả nợ; đẩy nhanh quá trình và thời gian xem xét các đơn vị vay...vv.

Hai là, ngành thuế, tài chính nghiên cứu các giải pháp, chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp như: Giảm 50% mức thuế VAT; giảm 50% và gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN, miễn tiền phạt chậm nộp thuế khi doanh nghiệp đã nộp đủ thuế; miễn, giảm tiền thuê đất; kéo dài thời gian, giãn tiến độ nộp tiền thuế đất sau khi dịch được kiểm soát.

Ba là, Bộ Lao động thương binh xã hội giãn nợ BHXH và không tính lãi phạt chậm nộp cho đến khi hết đại dịch...vv.

Bốn là, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính xem xét áp dụng giảm phí bảo trì đường bộ, giảm phí BOT; đồng thời tăng thời hạn kiểm định ô tô chu kỳ đầu là 24 tháng và chu kỳ tiếp theo là 12 tháng.

Năm là, Bộ Công thương nghiên cứu các giải pháp cắt giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp thông qua việc hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu, giảm mức phí điện, nước cho các doanh nghiệp...vv.

Sáu là, giao các Bộ, cơ quan: Kế hoạch đầu tư, Thông tìn truyền thông, Khoa học công nghệ, Công thương và Ngân hàng nhà nước nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy mạnh doanh nghiệp phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong giao vận, chuyển phát, vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô.

Bảy là, đề nghị Thủ tướng xem xét chỉ đạo các địa phương có cửa khẩu biên giới đường bộ với các nước giảm các khoản mà các phương tiện vận tải đường bộ phải nộp khi làm thủ tục tại các cửa khẩu biên giới.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và các doanh nghiệp vận tải rất mong nhận được sự quan tập chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng và các bộ, ngành có liên quan vì sự phát triển bền vững của ngành vận tải ô tô Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;  

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;                                                                                    

- Bộ Tài chính;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Kế hoạch - Đầu tư;

- Bộ Công thương;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

- Ngân hàng Nhà nước;

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;                                                           

- Lưu Văn phòng Hiệp hội.

 

TM.THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền

 

 

 facebook
Xem theo ngày: